Baumüller SmartValue

Inteligentní pohony se stávají středem dat a snímačů

Jako rozšíření klasických úkolů pohonu nabízí Baumüller Drives inteligentní softwarové funkce, které otvírají zcela nové možnosti pro výrobce strojů i uživatele. Stávající procesní údaje se během chodu zaznamenají, předběžně zpracovávají a poskytují dále. Kromě toho je možné v závislosti na účelu použití doplnit dostupné údaje o externí snímače, např. převodovek, aby se umožnily nové případy použití s přidanou hodnotou. Informace se mohou použít k provádění analýz nebo je lze integrovat jako stav do vizualizace stroje.

Přímo v pohonu se prostřednictvím inteligentních algoritmů dodatečně chrání mechanika a komponenty (Smart Protection) a optimalizují se procesy a kvalita výrobku (Smart Optimization). Tato opatření se provádí přímo v pohonu, nezávisle na řídicí jednotce, bez dodatečného zatížení sběrnic.

Prostřednictvím standardů otevřeného rozhraní, jako je OPC UA, lze tyto údaje poskytnout i pro flexibilní další zpracování v aplikacích internetu věcí (IoT). V závislosti na požadavcích na příslušné vyhodnocení údajů je lze zpracovat přímo v pohonu nebo řídicí jednotce nebo v systémech vyšší úrovně, jako např. výpočtové kapacity v cloudu nebo okrajovém počítači.

scroll to the top