Smart Engineering

Digitální dvojče šetří čas potřebný na vývoj

Použitím moderních simulačních technologií se v inženýrském procesu otvírá obrovský potenciál. Za tím účelem rozšiřuje firma Baumüller svůj klasický software pro dimenzování a parametrizaci rozšířený o množství nových funkcí digitálního dvojčete Industry 4.0. Vybrané komponenty pohonu se mohou zkombinovat v modelu, např. s mechanikou stroje, a mohou se určit a otestovat parametry pohonu potřebné pro reálný provoz (Smart Optimization). Prací ve virtuálním prostředí se dá výrazně zredukovat čas potřebný pro následné uvedení zařízení do provozu. Již před sestavením prototypu lze spustit virtuální uvedení do provozu. Firma Baumüller poskytne za tím účelem podrobný model svých komponentů pohonu (servomotory a servopohony).

scroll to the top