Inteligentní přístup na dálku

Údržba na dálku po celém světě s nejvyššími bezpečnostními standardy

K zařízení je možné bezpečně přistupovat na celém světě prostřednictvím vzdáleného přístupu s Ubiquity. Tak se v případě poruchy umožní rychlá diagnostika, jakož i odstranění problému programováním a parametrizací na dálku. Software je certifikovaný podle normy IEC 62443-3-3, základního ochranného katalogu BSI (Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky) a snižuje prostoje ve výrobě a maximalizuje dostupnost během celého životního cyklu stroje.

scroll to the top