Inteligentní udržitelnost

Industry 4.0 podporuje udržitelnost

Ekologická stopa se stala důležitým ukazovatelem udržitelnosti při výrobě výrobku. Ta vám ukáže, kolik CO2 bude třeba pro výrobu. V případě celkového systému z motorů, pohonů, převodovek a akčních členů (např. servočerpadlo) je v mnohých případech výzvou pro výpočet spotřeby energie během pracovního cyklu. Stížené je to tím, že účinnost v mnohých případech závisí na příslušném provozním cyklu. 

Inteligentní pohony umožňují zaznamenávat údaje v reálném čase a přímo provádět výpočty s charakteristikami účinnosti k určení skutečného stupně účinnosti. Tímto způsobem lze zjistit skutečnou spotřebu energie stroje a odvodit ekologickou stopu. Kromě toho je možné na základě získaných údajů identifikovat a cíleně optimalizovat jednotlivé spotřebiče energie v procesu.

Tyto údaje jsou důležité i pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví (TCO) stroje.

scroll to the top