b maXX-softdrivePLC

Díky novému programu b maXX-softdrivePLC společnosti Baumüller není samostatný ovládací hardware u vhodných aplikací nezbytný. Díky kombinaci Motion Control a funkcí PLC v regulátoru vytvořil Baumüller decentralizovanou řídicí architekturu pro programování podle IEC 61131, která jednoduše vytváří strukturu distribuované inteligence ve stroji. Bez nákladných nástrojů pro řídící programování je možné ovladači decentralizovaně provádět řídící úkoly od jednoduchého propojení digitálních vstupů až po vysoce komplexní algoritmy regulace, a to naprosto jednoduše pomocí nástroje pro parametrizaci ProDrive. Program b maXX-softdrivePLC běží jako součást firmwaru v rámci konceptů pohonů Baumüller b maXX 5000, b maXX 3300 a je vhodný pro aplikace s jednou a dvěma osami.

Pomocí programu softdrivePLC mohou programy s dobou cyklu až 125 µs probíhat v regulátoru s vysokou synchronizací vzhledem k taktu ovladače. Tak lze programovat např. speciální filtry. Využijte kromě toho i dalších výhody:

  • úspora nákladů díky odpadnutí řídícího softwaru
  • odpadá sběrnicová komunikace mezi dvěma osami
  • jednoduchá realizace funkcí master-slave
  • možnost přístupu k parametrům napříč osami (dvojitá osa)
bmaXX softdrive PLC

ProDrive: Uživatelsky přívětivé rozhraní pro přehledné a rychlé použití nástrojů pro uvádění do provozu

Programování přes ProDrive pro základní variantu (Basic)

Díky použití softdrivePLC již nepotřebujete složité nástroje pro programování řízení. Řídící úlohy mohou být zcela jednoduše prováděny decentralizovaně v ovladači pomocí parametrizačního nástroje ProDrive – od jednoduchých výpočtů až po vysoce komplexní algoritmy řízení.

Integrace v programu ProMaster a možnost programování s PROPROG 5 jako rozšířená verze

Rozšířená varianta (Extended) programu softdrivePLC je plně integrována do rozhraní Engineering Framework ProMaster. Tam máte k dispozici všechny aplikace pro vytváření topologie strojů a zařízení, konfiguraci sběrnic a vstupů/výstupů i pro aplikace, jako jsou programovací prostředí PROPROG 5, editor křivkových kotoučů ProCAM a mnoho dalších.

 pro master
Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontakt

Downloads

Titel-Automation-EN
Automation
English 5.01MB

scroll to the top