Stejnosměrné pohony

BKD/BKF 7000: statický konvertor pro pohony do 800 kW

Řada BKD/BKF 7000 zahrnuje LCC konvertory pro stejnosměrné pohony regulované mikroprocesorem podle otáček. Vedle obvyklé spolehlivosti se vyznačují rozmanitostí nových a rozšířených funkcí.

BKD/BKF 7000 je vybaven všemi nezbytnými analogovými vstupy pro požadovanou hodnotu a přídavnými vstupy a digitálními vstupy pro řízení. Dostupný v provedení jako konvertor s jedním kvadrantem (BKD) nebo čtyřmi kvadranty (BKF). Obě varianty se od sebe liší pouze provedením výkonového dílu k řízení kotvy. BKD/BKF 7000 je dimenzován pro velký rozsah napětí od 340 V do 550 V. Konvertor kotevního proudu, síťová část i konvertor budicího proudu jsou vybaveny odpovídajícím způsobem. Přizpůsobení budicího napětí probíhá hrubě pomocí zásuvných můstků a jemně pomocí softwaru. Mimoto lze tachometrické napětí přizpůsobit výběrem svorek nebo pomocí softwaru.

Konvertory BKD s jedním kvadrantem jsou zkonstruované pro jmenovité proudy 30 A - 2050 A, konvertory BKF se čtyřmi kvadranty pro 30 A - 1650 A. Stejnosměrné pohony tak lze provozovat se čtyřmi kvadranty v rozsahu výkonu 5 kW až 800 kW nebo s jedním kvadrantem až do 1100 kW.

Kontakt

scroll to the top