Stejnosměrné motory GN

Uživatelsky přívětivé a kompaktní

Stejnosměrné motory své uplatnění především tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a snadno ovladatelné elektrické pohony. Stejnosměrná technologie má totiž četné výhody, které prospějí uživatelské přívětivosti vašeho zařízení. U našich stejnosměrných pohonů je moment otáčení proporční vzhledem k proudu. Protože je vyžadována jen jednoduchá transformace střídavého a stejnosměrného proudu, jsou přístroje odpovídajícím způsobem kompaktní a představují cenově velice výhodné a technicky kvalitní řešení pohonu.

Výhody pro vás:

  • vysoká tepelná bezpečnost
  • výborné vlastnosti chodu i při nízkých otáčkách
  • vysoká hustota výkonu
  • snadné chování ovladače
  • dlouhá životnost kartáčů
  • výkon až 220 kW

Kontaktujte nás nyní

Download

gn-n_100-200_en_0113
GN..N 100-200 DC shunt-wound motors
2.64MB

Kontakt