Technický servis

Hustá síť poboček a partnerských podniků umožňuje krátkodobé nasazení servisních techniků po celém světě. Pomocí nejmodernějších zkušebních a měřících prostředků budou vaše stroje a zařízení pečlivě prohlédnuty a bude provedena údržba. Naše mobilní servisní týmy provádí opravy, pokud jsou technicky možné, přímo na místě, aby se minimalizovala doba odstávky. K tomu jsou použity výlučně originální náhradní díly a nové náhradní a výměnné přístroje.

Pravidelná prohlídka a údržba vám nabízí jistotu plánování oprav. Navíc dostaneme spolehlivá a vypovídající data o stavu vašich elektrických strojů.

 • Instalace a uvedení do provozu
  Od součástí po kompletní systém: Při instalaci a uvedení vašich strojů do provozu budou naši technici na vyžádání k dispozici na místě. Postarají se o bezproblémové nastavení parametrů a uvedení do provozu i o zaškolení obsluhy stroje.

 • Inspekce a údržba
  Vždy v obraze ohledně stavu vašich strojů: Společně s vámi sestavíme optimalizovaný plán údržby, který je speciálně přizpůsoben vašim potřebám. Cyklickým přezkoušením rozpozná náš personál údržby preventivně možné příčiny výpadků a provede nutná opatření.

 • Obnova
  Řešení nezávislá na výrobci za účelem modernizace: Bez ohledu na výrobce Vám nabízíme na míru šitá a vícestupňová řešení pro modernizaci Vašich elektrických pohonných systémů. S novými pohonnými komponenty a řešeními řídicích jednotek rychle dosáhnete zvýšení flexibility a produktivity Vašeho zařízení - a to při přijatelných investičních nákladech.

 • Monitoring podmínek
  Vždy o krok před odstávkou: Pomocí systému BAUDIS už firma Baumüller stanovila normy pro dálkový monitoring a diagnostiku v tiskařském průmyslu. I pro další obory nabízí firma Baumüller možnosti, jak online analyzovat parametry každého jednotlivého pohonu. Udržíte si tak neustále kontrolu a přístup k vašim strojům a zařízením.

 • Odstranění poruch
  Minimalizace doby výpadku: Pomocí vysoce kvalitní měřící techniky provádí servisní technici firmy Baumüller kompletní testování systému a funkční zkoušky jednotlivých součástí, aby bylo možné lokalizovat příčinu poruchy a efektivně vyřešit problém.

 • Dálková diagnóza
  Efektivní a rychlá diagnóza vašeho stroje: Mnoho poruch je možné odstranit už podporou na dálku. Dálkovou diagnózou přes telefon, internet nebo pomocí stavových monitorovacích čidel nabízíme rychlé a cenově úsporné řešení vašeho problému - 24 hodin denně po celém světě.
Kontakt
Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG Service


nmi-logo
Navštivte naši webovou stránku www.baumueller-services.com a zjistěte více o Poprodejní servis.

scroll to the top