Skip to main content

Servočerpadlo

green in motion LogoKompetence pro Váš stroj s hydraulickým pohonem

Díky dlouholeté intenzivní spolupráci s výrobci strojů dodává Baumüller inovativní a optimalizovaná řešení pohonů pro všechna odvětví. Z důvodu regulování integrovaného v měniči lze servočerpadla od společnosti Baumüller bez problémů připojit k Vašemu stroji. Přitom výrazně sníží spotřebu energie Vašeho pohonného systému a navíc umožní kratší doby cyklu, vyšší přesnost i nižší hlučnost. Přesvědčte se sami a vsaďte na flexibilitu a inovativnost odborníků společnosti Baumüller.

efficient machine solutionPříklad konstrukce pohonného systému se servočerpadlem ve vstřikovacím stroji

Pohonný systém se servočerpadlem

Servočerpadlem společnost Baumüller kombinuje výhody hydraulického převodu energie s výhodami elektrické techniky servopohonu.

Pohony servočerpadel pro hydraulické zdroje energie tvoří pevné čerpadlo, které je poháněno servomotorem. Tím, že se otáčky motoru vysoce dynamicky mění, je možno přesně regulovat množství a tlak. Není-li potřeba množství ani vzduch, motor stojí a nespotřebovává žádnou energii.

Společnost Baumüller provádí dimenzování celého pohonného systému vč. čerpadla, motoru a servopohonu.

Zkombinujte hydrauliku se servotechnikou a uspořte až 50% nákladů na energie

Roční náklady na elektřinu konvenčního hydraulického stroje v případě nepřetržitého provozu po dobu 300 dní a nákladů na elektřinu 0,19 € za kW/h:
30 kW/h * 7.200 h * 0,19 €/kWh = 41.040 €

Pokles spotřeby energie o typických 30%:
41.040 € * 0,3 = 12.312 €

Amortizace počátečních nákladů:
< 1 rok

Při tom není ještě zohledněno:

  • snížené doby cyklu
  • zlepšená přesnost
  • nižší požadavky na klimatizaci
  • menší chladicí systém
  • vyšší trvanlivost oleje atd.
Amortization of initial costs

 

Vaše výhody stručně a jasně

  • výrazně nižší spotřeba energie díky regulování pohonu čerpadla
  • nižší emise hluku
  • vyšší kvalita procesu a výroby
  • redukce hnacích komponent v důsledku vyšších otáček -> kompaktní pohonný systém a menší plocha nutná k instalaci stroje

Hydraulics vs. Servo-hydraulics
Calculate your savings!
Link zum Beitrag The Best of Both Worlds:
Combine Hydraulic and Servo Technology and Save Up To 50% of Energy Costs

What is a servo-hydraulic drive system?

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

Použití – vstřikovací stroj

BOY60E SpritzgießmaschineVelmi dobře se dá princip servohydrauliky znázornit na příkladu cykluvstřikovacího stroje. Při výrobě plastových kelímků nebo uzávěrů lahví proběhne šest kroků:

uzavření formy, vstřik, dotlak, dávkování, doba chlazení, otevření formy, vyhození.

Tyto výrobní kroky se velmi liší, přičemž během jednoho procesního kroku má vstřikovací stroj silně kolísavou potřebu energie. Procesy uzavření a vstřiku vyžadují velké množství hydraulického oleje a vysoký objemový průtok. Ve srovnání s tím doby chlazení nepotřebují žádnou nebo jen minimální energii.

Rozdíl ve spotřebě energie je výrazně zřejmý u typického hydraulického systému znázorněného v grafu. Energetická účinnost servohydraulického řešení vzniká díky výkonu čerpadla odpovídajícímu potřebě. Pokud stroj stojí, např. při ochlazování, odpočívají i motory a nespotřebovávají žádnou energii.

Příklad cyklu vstřikovacího stroje

Efficient servo pump

Použití – lis

Dalším příkladem jsou lisy. Cyklus na obrázku se dělí na tři dílčí cykly: Lis vpřed (stlačování lisovaného materiálu), doba setrvání, lis zpět a doba odběru. Porovnání spotřeby energie mezi těmito třemi různými systémy ukazuje, že řešení se servočerpadlem má v jednotlivých dílčích cyklech výrazně nižší příkon a tím celkově výrazně nižší spotřebu energie. Na rozdíl od konvenčních hydraulických systémů se musí použít jen skutečně potřebná energie, zatímco u klasických systémů jsou ztráty v klidové fázi v důsledku nepřetržitého otáčení standardního motoru vyšší, přibližně jako u zastavení (viz obrázek).

Příklad cyklu lisu

servopump efficiency press

Další oblasti použití servočerpadel

Vstřikovací stroje a lisy nejsou jedinou oblastí použití servomotorických čerpadel. Všude tam, kde se během strojového cyklu mění fáze s vysokou potřebou energie v dobách přestávek, může být použití servohydraulických systémů smysluplné, např. u tvářecích nebo ohýbacích strojů.

Výsledkem zkombinování výhody hydraulického převodu energie a poskytnutí elektrické energie pomocí servotechniky je jako alternativa k hydraulickému regulování tlaku a objemového průtoku energeticky účinné a úsporné řešení ve formě dynamicky regulovatelného čerpadla.

Hardware: Zvýšení využití energie pro Váš stroj

3 Versions Servo pump HardwareV servohydraulických systémech jsou zpravidla používána pevná čerpadla. Společnost Baumüller je přitom na požadavek schopna pracovat se všemi běžnými výrobci čerpadel. Četní výrobci mají pro provoz s proměnnými otáčkami ve svém portfoliu vlastní konstrukční řadu, která přesně odpovídá požadavkům servohydraulických systémů a je koncipována pro vysoká zrychlení. V porovnání s neregulovaným hydraulickým systémem se standardním motorem je čerpadlo menší, protože dochází k oddělení od napájecí frekvence. Tím je umožněn vyšší počet otáček a čerpadlo může být dimenzováno menší.

Jako zvláštnost společnost Baumüller nabízí pro spojení mezi čerpadlem a motorem tři různé varianty. V řadě Standard Line se přístavba provádí klasicky přes spojku a nosník čerpadla. Tato osvědčena varianta vystačí se standardní motorovou hřídelí a motorovou přírubou a je díky odděleným komponentám flexibilní. Pro druhý stupeň, řadu Advanced Line, je příznačná přímá nástavba čerpadla na motor přes vnitřní ozubení. V tomto případě odpadá nosník čerpadla i spojka, systém je díky tomu kompaktnější a robustnější. Odstraněním nosníku čerpadla jako rezonujícího tělesa se navíc snižuje hlučnost.

Ve třetím stupni, řada Performance Line, se ještě navíc používá hydraulický olej pro inteligentní cirkulační mazání. V tomto případě byly jak u motoru, tak i u pevného čerpadla doplněny přípojky, aby únikový průtok čerpadla mohl být použit k permanentnímu mazání ozubení. Odpadá tím mazání vnitřního ozubení, které se provádí průměrně každých 3000 provozních hodin, a systém je tak robustnější. Díky tomu společnost Baumüller nabízí řešení, ke kterému je podána patentová přihláška a jehož výsledkem je výrazně zredukovaná potřeba servisu během provozu.

Motory

V servohydraulických systémech se jako motory používají motory na stejnosměrný proud s trvalým buzením.

Hlavním kritériem při výběru motoru je výkon dobrý z hlediska dynamiky a přetížitelnost. Pro použití v servohydraulických systémech má společnost Baumüller v nabídce různé řady motorů, od trojfázového servomotoru DSD2 až po trojfázové synchronní motory DS2. Všechny motory jsou dostupné ve variantě chlazené vzduchem a variantě chlazené vodou. Servomotory konstrukčních velikostí 45 – 132 jsou rovněž k dispozici ve formě chlazené olejem. Což je u hydraulického systému výhodou, protože olej je ve stroji tak jako tak k dispozici. Další výhodou je, že motory chlazené kapalinou mají vyšší hustotu výkonu a mohou proto být dimenzovány menší.

Motor/Pump combinations

Servopumpen LinesDirect attachment is available for the Advanced and Performance Line models. The following motor-pump combinations are possible. The Standard line, attachment via coupling and pump support is possible with all the motors listed here.


Advanced Line – direct attachment with grease lubrication

Pump typeMotor size 56Motor size 71Motor size 100Motor size 132
Bosch PGH2 (5-8 ccm) on request - - -
Bosch PGH3 (11-16 ccm) - available - -
Voith IPV3 (4–10 ccm) - available - -
Bosch PGH4 (20–50 ccm) - available available -
Voith IPV4 (13–32 ccm) - available available -
Eckerle EIPC3 (20–64 ccm) - available available -
Voith IPV5 (32–64 ccm) - - - availablet
Eckerle EIPC5 (64–100 ccm) - - - available
Voith IPV6 (64–125 ccm) - - - available
Eckerle EIPC6 (125–250 ccm) - - - available
Bosch PGH5 (63–250 ccm) - - - available


Performance Line – direct attachment with circulating oil lubrication

Pump typeMotor size 56Motor size 71Motor size 100Motor size 132
Bucher QXM23 (5–8 ccm) on request - - -
Bucher QXEH(X)3 (10–16 ccm) - available - -
Bucher QXEH(X)4 (20–32 ccm) - - available -
Bucher QXEH(X)5 (40–63 ccm) - - available available
Bucher QXEH(X)6 (80–160 ccm) - - - available

Drive Intelligence for servo hydraulics

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

 

Ke stažení

Technical documentation

Industry Solutions

Brochures / Flyer

Servo hydraulics

Expertise for your machine with hydraulic drive