BPLS

Systém řízení procesů Baumüller

Moderní systém řízení procesů BPLS společnosti Baumüller výrazným způsobem vychází vstříc potřebě flexibilních výrobních procesů a ergonomické obsluhy. Jako spojovací článek mezi rovinou automatizace a provozu a systémy plánování výroby umožňuje BPLS snadné a bezpečné řízení komplikovaných procesů v oblasti tiskovin. Ideálně je to patrné při vizualizaci, obsluze a správě parametrů výroby a strojů pro tisk tiskovin, offsetový tisk a tisk novin.

Koncept centrály řízení spočívá ve dvou identických OPC serverech pracujících v redundanci. Připojení na digitální předstupeň přes CIP3 a rozhraní k regulaci barevné hloubky je do nového konceptu integrováno přes rejstříkový počítač.

BPLS jako hospodářské řešení modernizace umožňuje stávající tiskárny pohodlně přizpůsobit aktuálním potřebám trhu. Modulární koncepce umožňuje další rozšiřování zařízení a jeho přizpůsobení neustále se měnícím požadavkům a přáním zákazníků. Integrovaný, inovační systém vzdálené správy BAUDIS lze použít na jakémkoli počítači s BPLS a díky přímému přístupu k řídícímu CPU umožňuje provádět nejrychlejší možnou analýzu při poruchách a má tedy minimální dopad na potřebnou dostupnost stroje.

Download

BMN-BPLS_en

BPLS-Baumüller process control system

A control center for the visualization and management of production and machine parameters for the graphic arts industry
180.64KB
2016.09