Stroj na výrobu fóliových sáčků

Zatahovací tašky, tašky s děrovanými uchy, košilkové tašky, sáčky na chleba nebo pytle či sáčky do odpadkových košů. To je jen několik příkladů toho, co lze vyrobit pomocí stroje na výrobu fóliových sáčků. Výrobce strojů Lemo z Niederkasselu pověřil inženýrské specialisty společnosti Baumüller, aby navrhli nový, nákladově optimalizovaný, efektivní a perspektivní stroj na výrobu fóliových sáčků, který díky své modulární konstrukci výrobci umožní maximální flexibilitu a rychlé uvedení do výroby. Provozovatel stroje by tak neměl v závislosti na vyráběném konečném produktu nakupovat nic více než potřebné moduly stroje. Nový stroj by měl zároveň umožnit dostatečné možnosti pro budoucí zakázky a dosáhnout vyšší propustnosti.

2 System Engineering Folienbeutelmaschine en webStroj na výrobu fóliových sáčků je automatizován technickými specialisty společnosti Baumüller a od řídicí jednotky až po pohon je vybaven kompletním systémem Baumüller

Používání plastových tašek a sáčků se stalo pro každé odvětví nepostradatelné. Ať už se jedná o potraviny nebo přepravu, hygienické potřeby nebo likvidaci – jakmile dojde na přepravu nebo vnější obal, není možné obejít zboží hromadné spotřeby. Společnost LEMO Maschinenbau GmbH z Niederkasselu patří v této oblasti se svými úspornými a inovativními systémy pro výrobu flexibilních fóliových obalů k předním světovým výrobcům. Společnost Baumüller, specialista na pohonné a automatizační systémy z Norimberku, dodává společnosti LEMO komponenty a sestavy již řadu let. Rozhodnutí nechat nový stroj na výrobu fóliových sáčků navrhnout technickými specialisty Baumüller a také jej plně automatizovat systémy Baumüller mělo několik důvodů. Společnost Baumüller je již léta spolehlivým obchodním partnerem společnosti LEMO a boduje také svými dlouholetými mezioborovými technickými znalostmi a velkým počtem realizovaných kompletních řešení na míru.

Zvýšení efektivity díky inteligentnímu celkovému řešení

Přání společnosti LEMO týkající se modularity a zvýšení počtu cyklů splnili odborníci společnosti Baumüller pomocí nové koncepce automatizace. Mimo jiné byla zvolena moderní a štíhlá architektura pohonu a řízení. Tj. konzistentní sběrnicový systém, minimální počet zařízení a redukovaná řídicí struktura. Řídicí skříně byly optimalizovány a pro software byla zvolena komunikační struktura připravená na budoucnost.3 Schaltschrank Folienbeutelmaschine 300dpiRozváděč navržený a vyrobený společností Baumüller obsahuje mimo jiné řídicí techniku se servoměniči řady b maXX 5000, které lze zapojit do série.

Nový stroj na výrobu fóliových sáčků je založen na kompletní sadě pohonů a automatizace od společnosti Baumüller s řídicí technikou, vizualizací stroje, rozvaděčem, měniči b maXX a různými motory. Díky koordinované koncepci stroje a použití sběrnice EtherCAT jako univerzálního sběrnicového systému bylo možné zvýšit rychlost cyklu. A to vše při trvale optimální kvalitě výroby.

To vedlo k vysoké efektivitě nákladů. Díky této koncepci a standardizaci variant prostřednictvím inteligentní modularizace bylo také možné dosáhnout o více než 10 % vyšší produktivity než u srovnatelných strojů.

„Díky rozsáhlému systémovému know-how specialistů společnosti Baumüller nabízí nový stroj na výrobu fóliových sáčků konstruktérům a provozovatelům strojů absolutní flexibilitu a optimální poměr ceny a výkonu,“ zdůrazňuje Willi Fenninger, jednatel a majitel společnosti LEMO. Spolumajitel a jednatel společnosti LEMO Bernd Schlarp k tomu dodává: „Naši zákazníci tak získají perspektivní a nákladově efektivní výrobní systém, který se vyznačuje nejvyšší kvalitou, nejnovější technologií, energetickou účinností a maximální rychlostí výroby.“

Industry 4.0: Standardizovaná modularita a webová vizualizace strojů

Je samozřejmé, že nový stroj na výrobu sáčků z fólie je „připraven na Průmysl 4.0“. Přepínání mezi různými formáty, jako jsou zatahovací odnosné tašky, košilkové odnosné tašky, sáčky na chleba nebo do odpadkových košů, je díky modulární konstrukci nového stroje bez problémů. Základní stroj má v minimální konfiguraci šest pohonů a může být rozšířen na individuální zákaznický stroj v závislosti na tom, zda provozovatel stroje požaduje například moduly pro tvarové svařování a stohovací osnovu. Pokud je instalováno více modulů, než je potřeba pro aktuální výrobní proces, volitelné servery v řídicím systému pomáhají moduly dočasně deaktivovat. I přes standardizaci si tedy stroj na výrobu fóliových sáčků může uživatel objednat v různých variantách.

Obsluha a monitorování nového stroje jsou rovněž připraveny na budoucnost a jsou vybaveny pro Průmysl 4.0. Například díky webové vizualizaci strojů je možný přístup přes mobilní zařízení.

Společnost Baumüller sází na automatickou parametrizaci softwaru, která zajišťuje, že výrobce strojů může rychle a bezchybně zahájit sériovou výrobu a že později nedochází k časovým ztrátám, a to ani v případě servisu. Koncepce výroby a služeb je tak dalším stavebním kamenem pro zvýšení efektivity s ohledem na Industry 4.0.

Úplná automatizace: Hardware a software od společnosti Baumüller

5 DSC1 ServomotorenKompaktní servomotory DSC1 s vysokým točivým momentem se vyznačují vyšší hustotou točivého momentu a současně výrazným snížením objemu konstrukce.Stroj na výrobu fóliových sáčků se skládá z několika stanic. Začíná se odvíjením a skládáním fólie, při kterém se původně jednovrstvý pás fóliové role roztáhne na dvě vrstvy. Dalším krokem je tvarové svařování, při kterém se například svařují rukojeti. V těsnicí liště dostávají dvouvrstvé fólie skutečný tvar sáčku separačním svařováním. Oddělené pytle jsou pak dále přepravovány oběžným kolem a ukládány do balíků na stohovací osnovu.

Řídicí skříň navržená a vyrobená společností Baumüller obsahuje řídicí techniku se servoměniči řady b maXX 5000, b maXX PCC-04 průmyslové PC a b maXX-safePLC. B maXX-safePLC je kombinací bezpečnostních a standardních řídicích funkcí v jednom zařízení.

Stroj se ovládá pomocí 17'' dotykového monitoru umístěného na pohyblivém nosném rameni. Pro webovou vizualizaci strojů postačuje standardní prohlížeč, který šetří dodatečné licenční náklady a aplikace Baumüller také umožňuje vzdálený přístup přes koncová zařízení s webovým připojením, jako jsou tablety nebo smartphony.

Další funkcí stroje jsou různé provozní režimy, které lze zvolit i ve vizualizaci. Aby bylo možné provádět servisní činnosti, lze například pomocí transpondérů přepínat až do čtyř individuálních provozních režimů, z nichž každý má jiná uživatelská práva, a to prostřednictvím vizualizace stroje.

Kompletní stroj na výrobu sáčků z fólie je vybaven motory Baumüller. Motory DSC1 se používají ve dvou svařovacích stanicích, stohovacím řetězci a oběžném kole. Kompaktní servomotory DSC1 s vysokým točivým momentem se vyznačují vyšší hustotou točivého momentu a současně výrazným snížením objemu konstrukce. Obě vybrané stanice s řízením registru jsou poháněny servomotory DSD2, protože v tomto bodě je vyžadováno extrémně dynamické brzdění a zrychlování daného motoru. Motory řady DSD2 zaujmou vysokou dynamikou a nejlepšími vlastnostmi při rozjezdu a zastavení. Jako třetí typ motoru byl instalován třífázový synchronní motor s integrovanou elektronikou. Inteligentní pohon DSDI má velmi krátkou konstrukci, a protože nemusí být připojen k samostatnému měniči, podporuje modulární konstrukci stroje.

Společnost Baumüller poskytuje se svými technologickými moduly specifickými pro danou aplikaci, mimo jiné pro řízení registrů a synchronizace, kompletní základní funkce pro stroj na výrobu fóliových sáčků, čímž snižuje nároky na programování pro výrobce stroje na minimum. Technologické moduly pro ovládání jsou zakoupeny s příslušnou licencí pro běh programu (runtime). Mohou mapovat jednoduché pohyby i složité procesy.

Koncepce výroby a servisu automatizuje parametrizaci softwaru

4 DruckmarkenerkennungRozpoznávání tiskových značek je jednou z přednastavených funkcí, které jsou již uloženy v řídicím systému tiskového stroje, což šetří čas obsluhy tiskového stroje při programování.Díky své výrobní a servisní koncepci umožňuje společnost Baumüller automatickou parametrizaci přístrojů, modulů a celých strojů rychle a bez programování. Když se stroj dostane do sériové výroby, výrobce stroje má možnost automatizovat celou parametrizaci softwaru. Stejně jako v případě servisu, kdy je třeba jednotku vyměnit, automatizovat a parametrizovat podle požadavků stroje. S tímto konceptem je možná rychlá a bezchybná aktualizace softwaru všech strojů jednoho typu, které se používají celosvětově na všech pěti kontinentech.

Prostřednictvím sběrnicové komunikace rozpozná nadřazené řízení všechny účastníky systému a automaticky je zařadí do konfigurace řídicího projektu. Po inicializaci systému, která je rovněž určena moduly stroje zvolenými nebo zrušenými ve vizualizaci, je pohonný a řídicí systém připraven k provozu.

Velkou výhodou koncepce Baumüller je možnost využití automatického programování i pro různé varianty strojů. Za tímto účelem je v systému uložen maximální rozsah řady strojů. Výrobci a provozovatelé strojů mohou toto řešení využít jak při servisu provozovaných systémů, tak při uvádění nových strojů do provozu.

Výsledek

Dlouholeté know-how inženýrských specialistů ve spojení s kompletní automatizací složenou z hardwaru a softwaru, vše od společnosti Baumüller a od jednoho dodavatele, pomohlo výrobci strojů LEMO dosáhnout konzistentní koncepce stroje se štíhlou architekturou pohonu a řízení pro jeho nový stroj na výrobu fóliových sáčků. Standardizace variant díky inteligentní modularizaci vedla také ke zkrácení doby uvedení na trh.

Požadavkem na výrobce stroje LEMO bylo navrhnout ekonomicky efektivní stroj na výrobu sáčků z fólie, u kterého by kompletní technologie servopohonu s motory a elektronikou pocházela od jednoho výrobce. „To přináší výhody jak při uvádění do provozu, tak i v servisních případech,“ vysvětluje pan Fenninger. A tak společnost Baumüller dodává know-how v oblasti automatizace, software a hardware, stejně jako výrobní a servisní koncepci pro nový stroj na výrobu fóliových sáčků. Díky jediné kontaktní osobě a dobrému projektovému řízení koncepce stroje a konstrukce prototypu mohl být stroj již po krátké době vývoje představen zákazníkovi, připraven na budoucnost a optimalizován pro Industry 4.0.


Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 
scroll to the top