Jiskra přeskočí – přesně a decentrálně umístěná

Důležitý je povrch. Povrch částí karosérií v automobilovém průmyslu musí být dokonalý. Základem jsou vysoce přesné texturovací válce, které připravují plechové díly ke zpracování.

Texturovací stroje firmy Maschinenfabrik Herkules zpracovávají válce s vysokou přesností pomocí elektrických oblouků. Specialista na pohony Baumüller nyní pomohl při optimalizaci strojů tím, že je přestavil na decentralizovanou technologii pohonu.

Specialista na technologii pohonu Baumüller spolu se svým zákazníkem, firmou Maschinenfabrik Herkules, přestavil stroj EDT (EDT = Electrical Discharge Texturing) na decentralizovanou technologii pohonu. Přestavba zvýšila účinnost stroje, snížila počet kabelů, zlepšila servisní možnosti, zmenšila plochu potřebnou pro instalaci stroje a zjednodušila instalaci.

Texturovací stroj / Herkules

Texturovací stroj

Stroj EDT Herkules využívá jiskrové extruze ke zpracování povrchu ocelových válců, které se následně používají ke zpracování plechu. Struktura válce se přenáší na plech a zlepšuje tak jeho vlastnosti při lakování a hlubokém tahání. Kromě toho strukturování povrchu prodlužuje životnost válců. Texturovací stroje, které nabízí firma Herkules, se vyznačují vysokou mírou výkonu, produktivity a dostupnosti a splňují nejvyšší požadavky na přesnost. Firma Herkules pokrývá svými stroji širokou škálu velikostí a průměrů.

Při zpracování leží válec v lázni s dielektrikem, obvykle s nevodivým olejem. Válec je vložený do vřeteníku a poháněný hlavním pohonem DA1 se síťovým měničem b maXX 5100 a osovými jednotkami b maXX 5300 firmy Baumüller, které jsou uváděny do rotačního pohybu kolem podélné osy. Elektrody se na válec posunují pomocí servomotorů. Generátory vytváří na elektrodách napětí, které vytváří elektrické pole mezi záporným pólem na válci a kladným pólem na elektrodě. Je-li vzdálenost správná, dojde poté k definovanému výboji. Zde vznikající elektrický oblouk vypálí do povrchu mikroskopicky malý kráter. Strukturu lze naprogramovat velmi přesně, aby se dosáhlo homogenní kvality povrchu. Přípustné tolerance při obrábění jsou velmi malé. Pro dokonalý povrch je rozhodující vzdálenost mezi válcem a jednotlivými elektrodami, která se musí neustále dolaďovat. Právě zde se v nejnovější generaci strojů EDT používají decentralizované pohony b maXX 2500 firmy Baumüller. Díky minimálnímu nastavení polohy elektrody mohou pohony kompenzovat tolerance vystředěného chodu válce způsobené upnutím.

 

Technické údaje texturovacích strojů Herkules:

  • Dosažená přesnost povrchu: 0,5 až 15 µm
  • Hmotnost válce do 10 t
  • Průměr válce do 800 mm
  • Zpracování: přes 1200 válců/měsíc

Decentralizované pohony

Vorderansicht der Maschine mit den Elektroden
Vlevo pohled na stroj zepředu s elektrodami, které musí být umístěny v přesné vzdálenosti od válce. Vpravo pohled zezadu na decentralizované pohony s technologií hybridního připojení.

Decentralizované koncepce pohonů přesunují elektroniku řízení a výkonovou elektroniku ze skříňového rozvaděče k pohonu. Optimalizované koncepce chlazení a inovace výkonových komponentů vydláždily cestu decentralizované technologii pohonu. To hraje přímo ve prospěch trendu modularizace strojů. Může to i zlepšit efektivitu při výrobě zařízení, snížit náklady na kabeláž a zvýšit kompaktnost.

Decentralizované pohony, které firma Baumüller integrovala do texturovacího stroje Herkules, posunují jednotlivé elektrody až k válci tak, aby elektrický oblouk na texturování zasáhl povrch. Nejdůležitějším požadavkem na pohony byla přesnost polohování. Ve stroji EDT Herkules je pro polohování elektrod v závislosti na stupni dobudování nainstalováno 27 až 50 decentralizovaných pohonů řady b maXX 2500. Decentralizované pohony řady 2500 jsou vysoce dynamické servomotory s přímo namontovanými regulátory Firma Baumüller zde kombinuje své servopohony b maXX 3300 se servomotory DSD2 a vytváří kompaktní polohovací pohon s krytím až do IP65 a různými možnostmi připojení, jako jsou konektory pro jednotlivé kabely, hybridní kabely a připojovací kabely k dohotovení zákazníkům.

Výhody

Myšlenka přestavby texturovacího stroje z centralizované na decentralizovanou technologii pohonu vznikla na podnět firmy Baumüller. Důležitou výhodou vzhledem na velký počet až 50 pohonů jsou menší náklady na kabeláž. Díky přestavbě se odstranily četné rušivé kabelové kanály a výrazně se snížily náklady na kabeláž zejména díky použití hybridního konektoru, který spojuje připojení k meziobvodu DC, napájení elektroniky a sběrnici do jednoho. Díky použití hybridního konektoru se zlepšily i servisní možnosti; pohonné jednotky se dají rychle a jednoduše vyměnit. Přesunutím měniče ze skříňového rozvaděče přímo k motoru se eliminují jakékoliv externí kabely hlavního připojení motoru a kabely snímače. To znamená, že opatření EMC lze realizovat s podstatně menším úsilím. Kombinací decentralizované technologie pohonu s napájecí jednotkou s integrovaným bezpečným odpojením meziobvodu lze velmi jednoduše implementovat bezpečnostní funkci STO (bezpečné vypnutí točivého momentu). Další důležitou výhodou je vyšší efektivnost návrhu a konstrukce stroje Herkules. Důvodem je například klimatizace skříňového rozvaděče, která je nyní menší, protože pohony byly přesunuty ze skříňového rozvaděče do stroje. Menší velikost skříňového rozvaděče kromě toho vedla k tomu, že se mohla zmenšit celková plocha potřebná k nainstalování stroje.

Přestavba z centralizované na decentralizovanou techniku pohonu – Přehled výhod

  • Méně nákladů na kabeláž
  • Více servisních možností
  • Zvýšená efektivnost při plánování a výstavbě
  • Zabránění rušivým vlivům
  • Snížená plocha potřebná na instalaci stroje
  • Méně rušivých kabelů

Přestavba zařízení z centralizované na decentralizovanou technologii pohonu se dala provést bez mechanické přestavby nebo nové konstrukce. Rozměry příruby a hřídele pohonů zůstaly stejné a nebylo nutné provádět žádné úpravy, pokud jde o komunikaci provozní sběrnice a připojení k řídicímu systému stroje. Jako obslužný software pro pohony je i nadále osvědčený software ProDrive; nebylo nutné začlenění do nového softwaru. „Díky kompatibilitě decentralizovaných pohonů s ostatními servopohony Baumüller nebyla přestavba komplikovaná a dala se rychle realizovat“, pochvaluje si Harald Kraft, senior ředitel pro elektrotechniku společnosti Herkules.

Partnerství

Již mnoho let trvá partnerství mezi specialistou na pohony a automatizaci firmou Baumüller a firmou Maschinenfabrik Herkules.

Firma Herkules je celosvětovým specialistou na stroje pro zpracování válců. Všude tam, kde jsou nutné výkonné obráběcí stroje pro obrábění obrobků s vysokou přesností, se používají válcové brusky a soustruhy Herkules. Tato rodinná společnost s více než 100letou historií je symbolem tradice spojené s inovací a neustálou optimalizací obráběcích strojů.

Firma Herkules oceňuje zejména skutečnost, že jsou výrobky firmy Baumüller založeny na normě Customized Standard. To znamená, že produkty lze do určité míry navrhovat flexibilně, a existuje vysoká míra rozmanitosti možností. Z toho profitují jednotlivé stroje společnosti Maschinefabrik Herkules. „Společnost Baumüller je velká rodinná firma dobře zapadající do společnosti Maschinenfabrik Herkules, která je také rodinná firma“, říká Harald Kraft. I jako středně velká společnost má firma Baumüller po celém světě servisní místa, která jsou k dispozici na podporu koncových zákazníků.

Výsledek

To je dobrý nápad. Impuls přestavit technologii pohonu na decentralizovanou se společnosti Herkules a jejím zákazníkům vyplatil. Přestavení bylo jednoduché a jeho výhody jsou očividné: Menší plocha potřebná na instalaci, vyšší efektivnost, méně nákladů na kabeláž, lepší servisní možnosti atd. Stroje EDT Herkules budou v budoucnu standardně vybaveny decentralizovanými pohony.


Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 
scroll to the top