BAUDIS IoT - Optimalizace produkce díky digitalizaci

Průmysl 4.0 u Baumüller je převedením inteligentní síťové struktury, která umožňuje našim zákazníkům flexibilitu, transparentnost a optimalizaci nákladů. BAUDIS IoT je pro optimální systém.

Hledáte systém k digitalizaci vašich strojů? BAUDIS IoT je schopný diagnostický a komunikační systém, který umožňuje jednoduché propojení strojů a instalací přes internet a inteligentní analýzu dat. Zvláštní plusový bod: Systém může být nastavený nezávisle na výrobci automatizačních komponent a senzoriky a může být také bez problémů dovybavený. Hodí se tak jak pro řešení greenfield, tak pro řešení brownfield.

BAUDIS IoT Boxes en webDíky chytré analýze dat se zabrání chybám při dokončení a zvýší se produktivita a to zcela automaticky díky samoregulačnímu procesu učení stroje

Výhody v přehledu:

  • Monitorování vyhotovení 24 hodin denně
  • Využití nezávisle na výrobci
  • Zamezení chyb při dokončení
  • Optimalizace výstupu
  • Redukce neplánovaných přerušení
  • Plánovatelná opatření k údržbě
  • Delší doby chodu stroje
  • Ušetření času a nákladů
  • Lepší produktivita

Dvě varianty k archivaci dat a vyhodnocení

Baudis IoTU systému Baumüller BAUDIS IoT jsou k dispozici dvě varianty k propojení strojů - lokální a se vzdáleným přístupem. Pokud se rozhodnete pro lokální variantu, budou pak data z pohonu vyhodnocena přímo provozovatelem na místě. Pokud upřednostníte variantu se vzdáleným přístupem, poputují data do cloudového řešení a budou archivována a analyzována buď centrálně u zákazníka nebo externě u volitelného poskytovatele služeb.

Výhody u varianty dvě: Propojení prací a poboček v cloudu nebo přes jiný centrální server, tzn. v jednotce vyhodnocení, umožňuje srovnání. Externě probíhá vyhodnocení pokaždé s aktuálně dostupnými algoritmy.

Práce s daty s BAUDIS IoT

Získaná data se rozdělují u řešení Baumüller díky boxu BAUDIS IoT podle zvolené varianty (lokální nebo se vzdáleným přístupem), který dále předává data do interního PC, serveru nebo cloudu. Ty vyhodnocují data a informují, příp. varují v případě potřeby. Tento systém lze dovybavit senzory, které umějí škálovat výkon a je možné s ním pracovat nezávisle na výrobci pohonů nebo automatizace a krok za krokem jej lze podle potřeby demontovat. Box BAUDIS IoT může instalovat sám zákazník. Software je nakonfigurován experty společnosti Baumüller. Odpadají tak jednorázové licenční poplatky a na přání lze nabídnout servisní balíček.

Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontakt

Download

baumueller-baudis-en-2018
BAUDIS IoT
Process optimization with BAUDIS IoT
860.92 KB

scroll to the top