Skip to main content

Přehled knihoven

Temperature Control

Version 40bd01

TECH_TEMPCTRL

Tato knihovna umožňuje regulaci teploty pomocí regulátoru PIDT1.

Obsažené moduly
 • TB_TCtrl_PIDT1: Tento modul používá k řízení teploty regulátor IDT1.
 • TB_TCtrl_PWM: Tento modul generuje signály PWM.

Touchprobe

Version 40bd02

TECH_TPMEASURE

Tato knihovna umožňuje měřit vzdálenosti a/nebo délky (využívá funkci sondy v regulátoru).

Obsažené moduly
 • TB_Tpmeasure_Init: Tento modul inicializuje modul TB_Tpmeasure.
 • TB_Tpmeasure: Tento modul umožňuje měření vzdáleností a/nebo délek. K tomu je zapotřebí funkce sondy v regulátoru
 • TF_Tpmeasure: Tento funkční blok je pomocným funkčním blokem pro FB TB_Tpmeasure (HL / LH, enkodér).

Referencing

Version 40bd01

TECH_REFERENCE

Tato knihovna poskytuje různé metody odkazování měniče na osu MC. Je standardně dodávána se systémem Engineering Framwork ProMaster (od verze 1.21.xxx).

Obsažené moduly
 • TB_Home1: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkazování na koncový spínač dráhy pojezdu na straně zařízení“.
 • TB_Home2: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkaz na nulovou dráhu /úhel snímače“
 • TB_Home3: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkazování na referenční spínač na straně zařízení v dráze pojezdu“. Musí být použit režim 4 MC-modulu MC_HomeInit_HomeSwitch.
 • TB_Home4: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkazování na referenční spínač na straně zařízení v dráze pojezdu“. Musí být použit režim 4 MC-modulu MC_HomeInit_HomeSwitch.
 • TB_Home5: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkazování na referenční spínač na straně zařízení v dráze pojezdu“. Musí být použit režim 5 MC-modulu MC_HomeInit_HomeSwitch.
 • TB_Home6: Tento modul odkazuje na osu MC s režimem „Odkazování na referenční spínač na straně zařízení v dráze pojezdu“.
 • TB_Home99: Tento modul odkazuje na osu MC s referenčním režimem nastaveným v regulátoru.
 • TB_Init: Tento modul definuje základní mechanické parametry osy MC.
 • TB_Manual_Init: Tento modul převádí parametry pro ruční ovládání modulu osy. Ruční ovládání bylo implementováno pomocí MC_MoveVelocity.

Motion extension

Version 40bd01

TECH_MOTION

Tato knihovna rozšiřuje stávající metody pohybu v rámci ovládání. Je standardně dodávána se systémem Engineering Framwork ProMaster (od verze 1.21.xxx).

Obsažené moduly
 • TB_DriveEncoder: Tento modul kombinuje technologickou funkci s osou MC. Požadovaná hodnota se transformuje pomocí převodového poměru a její požadovaná hodnota polohy se přenáší na osu.
 • TB_VirtualDriveEncoder: Modul generuje profil polohy na základě zadané rychlosti. Rychlost se udává v uživatelských jednotkách.
 • TB_DriveState: Tento modul poskytuje informace o stavu pohonu.
 • TB_EncoderActPos: Tento modul generuje mechanickou skutečnou polohu z inkrementální polohy připojeného snímače
 • TB_GetPosABsEnc: Tento modul vypočítá mechanickou polohu osy v uživatelských jednotkách z aktuální polohy absolutního snímače
 • TB_MasterEncoder: Tento modul generuje hlavní polohu a rychlost v uživatelských jednotkách osy MC.
 • TB_MasterEngine: Tento modul generuje virtuální předlohu.
 • TB_MechActPos: Tento modul generuje skutečnou mechanickou polohu v uživatelských jednotkách z osy MC.
 • TB_PhysicalEncoder: Tento modul generuje skutečnou mechanickou polohu v uživatelských jednotkách z inkrementálních poloh připojeného snímače. Ta je vyvedena jako osa MC
 • TB_Result: Tento dekóduje stavy modulů os. Tím je k dispozici celý stav pohonu.

Bit masking

Version 40bd01

TECH_BITSELECT

Tato knihovna poskytuje různé funkce pro maskování bitů.

Obsažené moduly
 • TF_A_BOOL_TO_DWORD: Tento modul převádí pole logických hodnot na výraz DWORD.
 • TF_BITS_OF_BYTE: Tento modul maskuje jednotlivé bity z výrazu BYTE.
 • TF_BITS_OF_DWORD: Tento modul maskuje jednotlivé bity z výrazu DWORD.
 • TF_BITS_OF_WORD: Tento modul maskuje jednotlivé bity z výrazu WORD.
 • TF_BITS_TO_BYTE: Tento modul sčítá bity a vytváří výraz BYTE.
 • TF_BITS_TO_DWORD: Tento modul sčítá bity a vytváří výraz DWORD.
 • TF_BITS_TO_WORD: Tento modul sčítá bity a vytváří výraz WORD.
 • TF_DWORD_TO_A_BOOL: Tento modul ukládá bity DWORD do logického pole.

Recipe management

Version 40bd01

TECH_RECIPE

Tato knihovna zajišťuje správu receptur pro řídicí jednotky Baumüller.

Obsažené moduly
TB_RecipeHandler: Tento modul zajišťuje správu receptur pro řídicí jednotky Baumüller. Recepty lze vytvářet, mazat, kopírovat a přejmenovávat.

Cam switch

Version 40bd01

TECH_CAMSWITCH

Pomocí této knihovny lze vytvářet různé vačky, například časované vačky nebo vačky s definovaným časem zapnutí a vypnutí

Obsažené moduly
 • TB_CamSwitch: Modul lze použít k vytvoření vačky, která spustí událost v poloze vačky. Vačka může být předem časově řízena, aby se kompenzovaly mrtvé časy.
 • TB_Channel: Funkční modul Channel realizuje vačku s bodem zapnutí a vypnutí prostřednictvím detekované polohy. Změnu těchto vstupů je možné provést online. Kanál FB lze použít pro otáčení vpravo, otáčení vpravo a pro reverzní provoz. Pomocí několika funkčních modulů kanálů lze realizovat několik vaček.
 • TB_Channel_Time: Modul ChannelTime implementuje vačku s bodem sepnutí prostřednictvím detekované polohy v přírůstcích a bodem vypnutí prostřednictvím doby sepnutí nastavené na vstupu.

EtherCAT diagnosis

Version 40bd01

TECH_ECT_DIAG

Tato knihovna zobrazuje stav sběrnice EtherCAT a příslušné stavy masteru a slaveu.

Obsažené moduly
 • TB_ECT_Diagnosis: Tento modul poskytuje diagnostické možnosti sběrnicového systému EtherCAT pro projekt PLC. Jsou poskytovány informace (aktuální stav, informace o chybách) o EtherCAT masteru, použitém EtherCAT jádru a každém EtherCAT slave. Přiřazení ke každému podřízenému zařízení se provádí na základě jeho ID uzlu. Pro zjednodušení je také vyveden bit, který indikuje funkční sběrnici.

EtherCAT variant handling

Version 40bd01

TECH_ECT_VAR_HNDL

Tato knihovna spravuje konfiguraci sběrnice (odchylka online/offline) v PLC. Kromě toho jsou organizovány volitelné podřízené jednotky.

Obsažené moduly
 • TB_ECT_Manager: Tento modul umožňuje ovlivnit uspořádání podřízených jednotek při spouštění sběrnice. Podřízené jednotky lze také deklarovat jako volitelné. To umožňuje například nastavit maximální počet podřízených jednotek, které však lze za běhu upravovat a měnit jejich uspořádání prostřednictvím softwaru.

Scalable curves

Version 40bd02

TECH_SCALCAM

Tato knihovna poskytuje funkce pro vytváření synchronních pohybů ze škálovatelných křivek. Tyto křivky jsou vytvořeny z tabulky opěrných bodů s normalizovanými opěrnými body křivek.

Obsažené moduly
 • TB_CamAdd: Tento modul generuje cyklické cílové polohy v uživatelských jednotkách. Používá se ve spojení s TB_CamStretch.
 • TB_CAmGetPos: Tento modul určuje polohu osy křivky vůči hlavní poloze.
 • TB_CamStretch: Tento modul generuje synchronní pohyby ze škálovatelných křivek.
 • TB_Spline: Tento modul vytvoří tabulku opěrných bodů s normalizovanými opěrnými body křivky pomocí kubického splajnu.
 • TB_PosRel: Tento modul provádí relativní polohování s daným maximálním zrychlením/zpomalením a rychlostí. Parametry pohybu se udávají v uživatelských jednotkách.

Ke stažení

Brochures / Flyer
2503

Automation

5.01MB
Brochures / Flyer
7082

Motion Libraries and Machine Modules