Bezpečná vzdálená správa

Společnost Baumüller podporuje bezpečnou vzdálenou správu strojů a zařízení pomocí Ubiquity.

O rychlé připojení se stará internet, který může sloužit jak pro pracovní, tak i soukromé účely. Také v průmyslovém sektoru mezi sebou komunikují lidé, stroje a senzory. Nové cíle vyžadují vysoce efektivní, inteligentní a flexibilní výrobu. S tím ovšem také roste kyberkriminalita, která podle aktuální studie společnosti PricewaterhouseCoopers (PWC) zaujímá druhé místo mezi typy hospodářské kriminality. Pro zajištění bezpečnosti v průmyslu nabízí společnost Baumüller z Norimberka, zabývající se automatizačními systémy, bezpečné řešení pro vzdálenou správu strojů a zařízení. Ubiquity.

Certifikáty a kódování

Řešení Ubiquity má certifikaci dle IEC 62443-3-3 a odpovídá směrnicím Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky (BSI). Systém Ubiquity sestává ze tří různých komponent, které se starají o bezpečnou vzdálenou správu:

1. Control Center, obslužný software, který spravuje, sleduje a aktualizuje systémy vzdálené správy;
2. Pracovní prostředí, instalované na přístroje Baumüller, bez přídavného hardwaru;
3. Serverová a infrastruktura, pomocí které probíhá výměna dat, certifikátů a klíčů.

Vzdálená správa je možná, pokud je propojeno pracovní prostředí s komponentou Control Center. K tomu je nutné použít certifikáty a provést dvoufaktorové ověření. Je možné použít stávající internetové připojení. Samostatné připojení tak není potřeba. Systém Ubiquity rozpozná stávající připojení a nakonfiguruje se automaticky. Není nutný žádný další software, pracovní prostředí bude na přístroje instalováno předem.

Systém Ubiquity odpovídá nejvyšším bezpečnostním standardům a dosahuje maximální bezpečnosti a spolehlivosti v komunikaci, k čemuž automaticky používá protokoly a certifikáty. Navíc systém disponuje různými postupy kódování.

Integrovaná funkce chatu

Integrovaná funkce chatu umožňuje přímý kontakt se zákazníkem nebo supervizorem. Díky integrované službě Remote-Desktop-Service je možné používat Systém vzdálené správy bez nutnosti instalace dalších služeb RDP nebo VNC. Služba File-Exchange nabízí možnost výměny dat, a v případě odpovídajícího připojení také jejich přímý přenos do systému připojeného na HMI (např. PLC nebo měnič). Všechny kroky vzdáleného přístupu, provedené v systému, jsou registrovány pomocí funkce Audit-Trail.

Společnost Baumüller nabízí v podobě systému Ubiquity bezpečnou a jednoduchou vzdálenou správu, která nevyžaduje žádný dodatečný hardware a nabízí širokou škálu služeb.

Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontakt

scroll to the top