Podpora dorostu

Vzdělávání, praxe a závěrečné práce

Mládí je budoucnost našeho podniku. Proto investujeme do vzdělání a dalšího rozvoje mladých lidí. Školní a studentské praxe u nás jim nabízejí příležitost najít svůj směr. Mohou zde nasávat atmosféru provozního prostředí a sbírat své první zkušenosti s projekty. Naše odborná oddělení si velice cení výměny postřehů a informací se studenty a proto nabízejí projekty pro závěrečné bakalářské i magisterské práce. Každoročně otevíráme pozice pro vzdělávání v technických i ekonomických oborech, které lze absolvovat kdekoli v rámci naší podnikové skupiny. Lze si tak osvojit podnikání z mnoha klíčových pohledů, od výroby až po servis, a získat zkušenosti v různých odděleních našeho podniku. S takovouto průpravou je vstup do vytouženého zaměstnání opravdu snadný. Vzbudili jsme ve vás zájem? Pokud ano, zašlete nám svou žádost na adresu bewerbung@baumueller.com

Baumüller podporuje školy

Technika, na kterou si můžete sáhnout – s tím se děti ve školách moc často nesetkávají. Společnost Baumüller proto školám nabízí možnost na školních výletech, ve dnech otevřených dveří nebo formou školních praxí ukázat, jak takový každodenní provoz v oblasti techniky probíhá v praxi. Žáci se tak toho mohou mnoho naučit o technice elektrických pohonů, automatizačních systémech a oblastech jejich využití. V techniku akademie Baumüller mohou mladí návštěvníci na vlastní oči vidět, co je dnes s moderní technikou možné, a jak lze spotřební produkty, které nás každý den obklopují, levně a rychle vyrábět.

Počáteční praxe

Žáci mohou práci v různých odděleních a skupinách povolání poznat i jiným způsobem – v rámci jedno- až několikatýdenních praxí. Mohou tak téměř na vlastní kůže poznat dosud neznámá povolání, vyzkoušet si již známá a získat tak informace, které jim dozajista pomohou později učinit informované rozhodnutí o svém budoucím povolání.NachwuchsförderungPodpora dorostu

Podpora mladých – budoucnost techniky

Společnost Baumüller si je velmi dobře vědoma toho, jak zásadní význam mají mladí lidé pro ekonomický úspěch podniků, a proto v mladých lidech podporuje zájem o technická povolání a úspěch studentů v technických oborech.

Nadace Technika je zábava (Technik macht Spaß)

Společnost Baumüller finančně podporuje nadaci Gerdy Stetterové „Technik macht Spaß“ (Technika je zábava) a výkonný ředitel společnosti Andreas Baumüller také působí jako člen poradního sboru této nadace, jejímž cílem je nadchnout děti a mladé lidi pro techniku. V centru této iniciativy je zábava při zacházení s technikou a poznávání práce, která souvisí s technickými projekty, formou hry.

Mistrovská cena a studijní cena

Studentům, kteří studijní program Mechatronika na univerzitě Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg absolvují s excelentními výsledky, společnost Baumüller každoročně uděluje mistrovskou cenu a studijní cenu. Studijní cena je oceněním dobrých výsledků především v prvním semestru, mistrovská cena je vyznamenání pro studenty na konci studia.

Girls' Day

Že dívky o technice nic neví? Nesmysl! Že je opak pravdou, to každý rok dokazují dívky z reálných škol a gymnázií z Norimberka a jeho okolí. O Dni dívek mají dívky celý den možnost sledovat a vyzkoušet si každodenní práci ve společnosti Baumüller. Chceme tím dívkám nabídnout příležitost poznat naši firmu, bezpočet našich produktů a především možnosti uplatnění ve společnosti Baumüller. Chceš i ty poznat společnost Baumüller a vyzkoušet si, co všechno elektrický pohon dokáže? Tak se přihlaste na další Den dívek na stránce www.girls-day.de

superstudium.de

„Úspěšná kariéra má základ v úspěšném studiu. Společnost Baumüller už od svého počátku podporuje studijní obory se zaměřením na vědu a strojírenství. Inženýři s řádným vzděláním jsou základním pilířem našeho podniku. Jelikož má společnost Baumüller od samého počátku své sídlo v Německu, je pro nás podpora tuzemské pracovní síly obzvláště důležitá – pro dobro naše i naší vlasti. Proto společnost Baumüller podporuje internetový portál superstudium.de, kde mohou studující získávat důležité informace o studiu a který podporuje burzu firemních kontaktů." www.superstudium.de

Stipendium Německo

Pouze malý počet studentů získá u nás v Německu privilegium stipendia. Abychom to změnili, podporujeme Technickou vysokou školu v Norimberku, která již od zimního semestru 2011 uděluje studentům početná stipendia. Takzvaná Stipendia Německo poskytují podniky, instituce a jednotlivé osoby a jsou zdvojnásobována pomocí prostředků spolkové vlády. Stipendista obdrží 300 EUR měsíčně. Jsou podporováni studenti s nadprůměrnými výkony nebo se sociální angažovaností. https://www.th-nuernberg.de/studium-karriere/studienfinanzierung/deutschlandstipendium/  

scroll to the top