Práce u Baumüller

Naše společná práce

Náš úspěch stojí na našich zaměstnancích. Naše firma a jejích více než 1900 zaměstnanců neustále kráčí kupředu. Naše každodenní společná práce se vyznačuje kolegialitou, soudržností a smyslem pro odpovědnost. Naši firmu vede třetí generace rodiny Baumüllerů. Naši zaměstnanci jsou součástí naší rodinné firmy. Pro některé naše zaměstnance je naše firma jejich vůbec první pracovní příležitostí, ovšem někteří další jsou s námi i více než 40 let – a na obojí jsme velice hrdí.

Osobní růst

Naše oddělení osobního růstu plánuje, pořádá a provádí pravidelná školení pro zaměstnance, kteří se chtějí stále rozvíjet. Vedle našeho standardního programu pomáháme svým zaměstnancům růst v úzké spolupráci s příslušnými vedoucími pracovníky, aby se potenciál a schopnosti našich zaměstnanců mohly rozvíjet naplno. Takto podporujeme nejrůznější životní dráhy svých zaměstnanců – tak rozmanité, jako jsou oni sami. Je možné navštěvovat buď jednotlivé koučinky, nebo semináře Inhouse.

Junior Management Program - JuMP

Společnost Baumüller podporuje vzdělávání a další rozvoj nejen pro mladé odborníky ale i pro manažery. V říjnu roku 2014 proto společnost Baumüller vytvořila program pro mladé vůdčí talenty – Junior Management Program (JuMP). Cílem tohoto programu je hledat mladé lidi s vůdčími schopnostmi a cíleně je podporovat. Tento program platí pro všechny německy mluvící země a zaměstnanci do něj mohou být zařazeni na základě doporučení svého nadřízeného. V uplynulém kole bylo k účasti vybráno 8 osob. Účastníci se budou dva roky účastnit workshopů a školení pod vedením externích i interních školitelů na téma management, vedení a komunikace. Zvlášť významnou výhodou je zde celopodniková síť, ve které se účastníci mohou uchytit a získat nové kontakty ve všech odděleních napříč celou podnikovou skupinou. Vedle workshopů se získané poznatky a zkušenosti v rámci skupiny budou soustředit do strategického projektu uvedení produktu na trh, který bude ukončen při skončení programu.

Cross Mentoring

Společnost Baumüller se podílí také na úspěšném projektu Cross Mentoring, kde se setkávají mentoři a posluchači z rozdílných firem. Mentoři své zkušenosti předávají dál posluchačům. Hlavním účelem je zde sdílení informací o vůdčích kompetencích, podpora kariérního růstu, regionálních kontaktů atd. Mentoři tak mohou své dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti předávat dále, posluchači těží z jejich osobní podpory, mají k dispozici nezávislé komunikační partnery mimo svůj podnik a získávají cenné kontakty. Tento program doprovázejí coachingové jednotky a kurzy. Společnost Baumüller se tohoto programu s mentory a posluchači již úspěšně účastnila. www.crossmentoring-nuernberg.de

scroll to the top