Lifecycle Management

Své produkty doprovázíme po celou dobu jejich životnosti

Správa životního cyklu u firmy Baumüller: Celosvětově, kompetentně, flexibilně

Během životního cyklu Vašich strojů a zařízení se můžete spolehnout na podporu servisních zařízení Baumüller.

Technologický balík

Baumüller Technologiepaket

Automatizační systém od vysoce výkonného boxu-PC b maXX PCC-04 až po vysoce přesné servomotory řady DSH1.

 • Komponenty
 • Plechová řešení
 • Automatizační systémy
 • Inženýrská koncepce

Inženýrství

Baumüller Nürnberg

Průběžná inženýrská koncepce ProMaster pro všechny automatizační funkce, včetně nové knihovny Motion při použití vícero os.

 • Systémové inženýrství
 • Simulace na bázi modelů

Uvedení do provozu

Baumüller Inbetriebnahme

Virtuální uvedení do provozu pro rychlé uvedení na trh s novým nástrojem ProSimulation.

 • Montáž na celém světě
 • Uvedení do provozu
 • Virtuální uvedení do provozu

Výroba

Baumüller Produktion

Optimalizační nástroj BAUDIS IoT pro prediktivní údržbu a optimalizaci procesů nabízí Průmysl 4.0 zaměřený na výhody a výrobu.

 • Monitorování stavu
 • Prediktivní údržba
 • Optimalizace procesů

Servis

Baumüller Services

Inteligentní koncepty služeb od montáže strojů po celosvětovou koncepci náhradních dílů.

 • 24/7 servis - údržba - oprava a retrofit na celém světě
 • Diagnostické systémy
 • Přemístění závodu

Downloads

baumueller-profile-en-01-2019
Profile
5.59 MB

baumueller-at-a-glance-2019-03-en
Baumüller at a glance
The comprehensive all-in-one package for your machines and installations: Lifecycle management of Baumüller
1.09 MB