Skip to main content

Databeskyttelseserklæring

I det følgende vil vi gerne informere dig om vores behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med art. 13 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Index

 1. 1. Ansvarlig person
 2. 2.  Generel databehandling i forbindelse med driften af vores websteder
 3. 2.1. Brugsdata
 4. 2.2. Samtykkehåndtering med Cookie First Consent Management Platform
 5. 2.3. Brug af cookies og lignende teknikker
 6. 2.4. Google Tag Manager
 7. 2.5. Google Analytics
 8. 2.6. Google Ads Conversion Tracking og Remarketing
 9. 2.7. Google Marketing Platform (tidligere Google DoubleClick)
 10. 2.8. LinkedIn Conversion Tracking og Retargeting (Insight Tag)
 11. 2.9. SalesViewer
 12. 2.10. Google reCAPTCHA
 13. 2.11. Google Maps
 14. 2.12. Google Web Fonts
 15. 2.13. Videoplatformen YouTube
 16. 2.14. Google Photos
 17. 3.  Håndtering af kundedata og tilrådighedsstillelse af indhold
 18. 3.1. Download af whitepapers / tilmeldinger til webinarer / webcasts / live events
 19. 3.2. Nyhedsbrev, gennemførelse af e-mail-marketing og e-mail-tracking
 20. 3.3. Kontaktformular
 21. 3.4. Modtagere / kategorier af modtagere
 22. 4.  Forespørgsler og kontakt pr. post, telefon, fax og e-mail
 23. 5.  Postalsk eller telefonisk kontakt ved salg
 24. 6.  Yderligere databehandling
 25. 6.1. Dokumentation for overholdelse af databeskyttelse
 26. 6.2. Databehandling til påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav
 27. 6.3. Databehandling til opfyldelse af en anden retlig forpligtelse
 28. 6.4. Overførsel af data til selvstændige tredjeparter i tilfælde af virksomhedsomstrukturering
 29. 7.  Modtagere af dine data
 30. 8.  Opbevaringsperiode
 31. 9.  Frivillighed i forbindelse med tilvejebringelse af dine data
 32. 10.  Dine rettigheder
 33. 10.1. Ret til indsigt (art. 15 GDPR)
 34. 10.2. Ret til berigtigelse (art. 16 GDPR)
 35. 10.3. Ret til sletning (art. 17 DSGVO)
 36. 10.4. Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR)
 37. 10.5. Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 38. 10.6. Ret til at gøre indsigelse (art. 21 DSGVO)
 39. 10.7. Fortrydelsesret (art. 7 stk. 3 p. 1 DSGVO)
 40. 10.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR)
 41. 11.  Kontaktoplysninger til den databeskyttelsesansvarlige
 42. 12.  Ændring af denne privatlivspolitik

1. Ansvarlig person

Den ansvarlige for den nedenfor præsenterede databehandling er

Baumüller Nürnberg GmbH
Ostendstraße 80-90
90482 Nürnberg
Tyskland

Telefon:  +49 (0)911 / 5432-0
Fax:  + 49 (0)911 / 5432-130

E-mail: datenschutzbeauftragter@baumueller.com

2.  Generel databehandling i forbindelse med driften af vores websteder

2.1. Brugsdata

Formål og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Når du besøger vores hjemmesider, behandles der midlertidigt såkaldte brugsdata på vores webserver for at gøre det teknisk muligt for dig at kunne tilkalde vores hjemmesider.

Denne datasæt består af

 • navn og adresse på det ønskede indhold,
 • dato og klokkeslæt for anmodningen,
 • den mængde data, der er overført,
 • adgangsstatus (indhold overført, indhold ikke fundet),
 • beskrivelse af den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem, herunder oplysninger om det anvendte sprog,
 • henvisningsadressen, som angiver den side, hvorfra du kom til vores side,
 • IP-adressen på den anmodende terminalenhed.


Dine brugsdata gemmes og analyseres i en log til statistiske formål og til at forbedre kvaliteten af vores websteder samt til at opdage, forhindre og spore angreb.

Hvis vi bruger teknisk nødvendige cookies og lignende teknikker i forbindelse med integrering af tjenesten, sker det i overensstemmelse med § 25 Abs. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling sker på grundlag af art. 6 para. 1 p. 1 lit.  f DSGVO i vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig et tiltalende og funktionelt websted samt i at kunne garantere sikkerheden og friheden for indgreb på vores websteder og den databehandling, der finder sted på dem.

 Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data til databehandlere, som støtter os i driften og administrationen af vores hjemmesider og den tilhørende databehandling inden for rammerne af bestilt behandling i henhold til art.  28 DSGVO, og som er strengt instruktionsbundet og kontraktligt forpligtet over for os i overensstemmelse hermed:

 • Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Tyskland
 • Baumüller Corporate Services GmbH &; Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Tyskland
 • COOLCAT creations, Obere Herrngasse 9, 74523 Schwäbisch Hall, Tyskland
 • Gridfactor, Allersberger Str. 90, 90461 Nürnberg, Tyskland

Lagringsvarighed / kriterier for fastlæggelse af lagringsvarigheden:

Den fulde IP-adresse på den anmodende slutenhed gemmes regelmæssigt i en periode på 7 dage, udelukkende til et bestemt formål, med henblik på at kunne opdage, begrænse og eliminere angreb på vores websteder. I tilfælde af angreb på vores websteder gemmes IP-adressen i enkelte tilfælde ud over dette, i det omfang det er nødvendigt med henblik på strafferetlig forfølgning, påberåbelse, udøvelse og forsvar af retskrav.

Efter udløbet af denne periode anonymiserer vi din IP-adresse ved at forkorte den, så det ikke længere er muligt at fastslå en personlig reference med hensyn til alle brugsdata.

2.2. Samtykkehåndtering med Cookie First Consent Management Platform

Opgaver og omfang af databehandling/retsgrundlag:

På vores websteder bruger vi samtykkehåndteringsplatformen "Cookie First" fra Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederlandene, ved hjælp af hvilken vi administrerer dine samtykker til brugen af cookies og lignende teknikker.

I det omfang, vi anvender valgfrie cookies og lignende teknologier i forbindelse med integrationen af tjenesten eller i det omfang, at data gemmes i eller læses fra din terminalenhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25, stk. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling sker på grundlag af art. 6, stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet og vores legitime interesse er at kunne anvende cookies og lignende teknologier på vores hjemmesider på en databeskyttelseskonform måde og at give dig mulighed for nemt at tilbagekalde dine erklæringer om samtykke.

Når du giver samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform, behandler Digital Data Solutions BV følgende data:

 • IP-adressen på den anmodende computer,
 • beskrivelse af den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem,
 • adressen på det websted, hvorfra dit samtykke blev sendt
 • datoen og tidspunktet for samtykket,
 • en pseudonym og krypteret samtykke-nøgle (samtykke-ID).
 • Din samtykkestatus, der tjener som bevis for dit samtykke.


Disse data logges på servere hos Digital Data Solutions BV. Din IP-adresse anonymiseres på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at fastslå en personlig reference.

Dette gør det muligt for vores websteder at kontrollere din samtykke-status for alle efterfølgende og fremtidige sidevisninger og, afhængigt af din beslutning om at bruge cookies og andre teknologier, at kunne aktivere eller deaktivere dem, når du vender tilbage til webstedet.

Kontrollen sker ved at sammenligne samtykke-nøglen og samtykkestatus fra cookies "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" og, hvis det er relevant, fra cookien "cf-bulk-consent" med de værdier, der blev givet til Digital Data Solutions BV, da du gav dit samtykke, for at sikre, at status for dit oprindelige samtykke ikke er ændret.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at få adgang til "Cookie First" igen via fingeraftryksikonet nederst til venstre på websiderne.

For mere information om Digital Data Solutions BV's håndtering af personoplysninger, kan du besøge https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi overfører dine data som led i en bestilt behandling i henhold til art. 28 DSGVO til Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Holland, som er strengt bundet af instrukser til os og kontraktligt forpligtet i overensstemmelse hermed, og som støtter os i driften af "Cookie First" og de relaterede processer.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Dit samtykke-ID og din samtykkestatus gemmes også både i browseren på din terminalenhed i cookies "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" og, i tilfælde af samtykker på tværs af websteder, også i cookien "cf-bulk-consent" og på Digital Data Solutions BV's servere i en periode på 3 måneder.

2.3. Brug af cookies og lignende teknikker

Det følgende er vores meddelelse og forklaring om brugen af cookies og lignende teknikker på vores hjemmesider.

Indholdet vises automatisk som et script via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First". For at få korrekt visning og funktion skal din browser være indstillet, så scriptindholdet kan indlæses. Du kan også få adgang til vores samtykkehåndteringsplatform separat via fingeraftryksikonet nederst på siden.

Nedenfor finder du detaljerede oplysninger om de cookies og lignende teknikker, som vi anvender i kategorierne "Nødvendig", "Ydeevne", "Funktionel" og "Reklame/sporing". Du finder oplysninger om navn, formålsbeskrivelse, domænenavn, udbyder, udløbet af cookiens eller teknikken gyldighedsperiode og, hvor det er relevant, oplysninger om overførsel til tredjelande.

 
Denne cookiepolitik er blevet oprettet og opdateret af CookieFirst.com.

2.4. Google Tag Manager

Opgaver og omfang af databehandling/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi tjenesten "Google Tag Manager" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes Google Tag Manager som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

"Google Tag Manager" er et tag management system (TMS), som gør det muligt at integrere og administrere yderligere indhold på webstedet i Java Script eller HTML-kode.

Nærmere bestemt kan såkaldte tags integreres og forvaltes på vores websted. Tags er små kodefragmenter eller markører (web beacons, tracking pixels eller lignende markører), som gør det muligt for tjenester til analyse af hjemmesider eller brugertracking at skelne eller identificere brugere.

Analysen af webstedsbesøg eller brugersporing udføres ikke af "Google Tag Manager", men af de tjenester, der anvendes til disse formål, såsom "Google Analytics" eller andre tredjepartsløsninger. "Google Tag Manager" tjener snarere kun til at integrere og administrere de tags på vores websteder, som er nødvendige for analysen eller sporingen.

Da "Google Tag Manager" stilles til rådighed af Google og genindlæses fra dennes servere, når en side kaldes op, overføres også de teknisk nødvendige brugsdata for opkaldet af siden. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknologier i forbindelse med integrering af tjenesten, eller hvis data gemmes i eller læses fra din terminalenhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet og vores legitime interesse er at forvalte indholdet af vores hjemmeside effektivt.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Tag Manager", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (her USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af "Google Tag Manager" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Tag Manager" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at nå det nævnte formål.

Vi opbevarer ikke de indsamlede data separat.

2.5. Google Analytics

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi tjenesten "Google Analytics" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google Analytics" som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som støtter os som databehandler i henhold til art. 28 DSGVO.

"Google Analytics" opretter brugsprofiler baseret på pseudonymer (genkendelsesfunktioner fra cookie og enheds-id og yderligere data om den anvendte enheden eller det såkaldte browser-fingeraftryk) og brugsdata (f.eks. navn og adresse på det indhold på webstedet, som din browser har anmodet om, henvisningslinks, beskrivelse af den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem samt IP-adressen på den anmodende enheden).

Demografiske data som f.eks. brugernes alder, køn og interesser samt interaktioner som f.eks. klik på knapper, rulningsdybde samt brug af filtrerings- og søgefunktioner indsamles, analyseres og sammenlægges med allerede eksisterende pseudonyme data.

Til dette formål anvendes cookies og lignende teknologier, især JavaScript, til at lagre og læse data på din terminal. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknikker findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknikker".

Derved kan vi genkende tilbagevendende besøgende, tælle dem som sådan og henføre dem til bestemte demografiske målgrupper eller kundesegmenter. Disse indsigter bruger vi efterfølgende til at placere målgruppeorienterede online-annonceringsforanstaltninger og markedsføringskampagner i reklamenetværk, især i Google-annonceringstjenester.

Med hensyn til behandlingen af din IP-adresse er "Google Analytics" af os konfigureret på en sådan måde, at den forkortes inden for EU med funktionen "_anonymizeIp()", inden den overføres til Googles servere i USA.

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknologier i forbindelse med integrering af tjenesten, eller hvis data gemmes i eller læses fra din terminal enhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 1 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, forudsat at du har givet dit samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First".

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med virkning for fremtiden i overensstemmelse med art. 7, stk. 3, pkt. 1 i GDPR ved at gå ind i cookie-indstillingerne på denne side https://www.baumueller.com/de/cookie-policy og ændre dit valg der. Dette påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Analytics", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af "Google Analytics" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Analytics" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der i en periode på 26 måneder.

2.6. Google Ads Conversion Tracking og Remarketing

Opgaver og omfang af databehandling/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi tjenesterne "Google Ads Conversion Tracking" og "Google Ads Remarketing" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google Ads Conversion Tracking" og "Google Ads Remarketing" som tjenester af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis en reklame, som vi har placeret via "Google Ads", vises for dig på andre websteder, eller hvis du klikker på den, gemmer disse andre websteder en "Google Ads Conversion Tracking"-cookie med et pseudonym, som er tildelt os, i din terminal på grundlag af dit samtykke, som du har givet der.

Hvis du efterfølgende besøger vores websteder inden for lagringsperioden for denne cookie, vil denne cookie samt dine brugsdata blive læst af "Google Ads Conversion Tracking" ved hjælp af en pixel og JavaScript-kode på vores websteder.

Derved kan Google konstatere, at du har fået vist en annonce, der er placeret af os, eller at du har klikket på den og efterfølgende besøgt vores hjemmesider, og i givet fald hvordan du efterfølgende har brugt vores hjemmesider.

Konverteringen af en reklame til en handling fra den besøgende på webstedet kaldes en konvertering.

Fra disse oplysninger udarbejder Google statistikker for os, hvorfra vi kan se, hvor mange brugere der har reageret på vores annoncer og på hvilken måde. På baggrund af disse statistikker kan vi optimere effektiviteten af vores annoncering og styre vores annonceringstrategi.

Nærmere bestemt giver Google os mulighed for at oprette målgrupper til "Google Ads Remarketing" (målgruppeorienteret annoncering) på grundlag af disse data og henvende os specifikt til dem via Google Ads-annoncer.

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker i forbindelse med integrationen af tjenesten, eller hvis data gemmes i eller læses fra din terminal enhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 1 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, forudsat at du har givet dit samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First".

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med fremtidig virkning i overensstemmelse med art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. For at udøve din tilbagekaldelse skal du bruge fingeraftryksikonet nederst til venstre på websiderne.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Ads Conversion Tracking", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af "Google Ads Conversion Tracking" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Ads Conversion Tracking" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der i en periode på 90 dage.

2.7. Google Marketing Platform (tidligere Google DoubleClick)

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

På vores websteder anvender vi "Google Marketing Platform" (tidligere Google DoubleClick) fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google Marketing Platform" som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland.

Vi bruger "Google Marketing Platform" til at optimere vores online reklameaktiviteter.

Med henblik herpå anvendes cookies og lignende teknologier, især JavaScript, til at lagre og læse data på din terminalenhed. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknikker findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknikker".

Vi bruger også data til at optimere vores online reklameaktiviteter.

Data, der allerede er indsamlet og behandlet via "Google Analytics", behandles også videre.

I det omfang, vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker i forbindelse med integrationen af tjenesten eller i det omfang, at data gemmes i eller læses fra din terminal enhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 1 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, forudsat at du har givet dit samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First".

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med fremtidig virkning i overensstemmelse med art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. For at udøve din tilbagekaldelse skal du bruge fingeraftryksikonet nederst til venstre på websiderne.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Ads Conversion Tracking", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi overfører dine data inden for rammerne af brugen af "Google Marketing Platform" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Marketing Platform" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at opnå det ovennævnte formål.

2.8. LinkedIn Conversion Tracking og Retargeting (Insight Tag)

Formål og omfang af databehandling/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi "LinkedIn Conversion Tracking"-tjenesten fra LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "LinkedIn Conversion Tracking" som en tjeneste af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2,, Irland.

Hvis en annonce, som vi har placeret via LinkedIn, vises for dig på andre websteder, eller hvis du klikker på den, gemmer disse andre websteder en "LinkedIn conversion tracking"-cookie med et pseudonym, som er tildelt os, på din slutenhed på grundlag af dit samtykke, som du har givet der.

Hvis du efterfølgende besøger vores websteder inden for lagringsperioden for denne cookie, vil denne cookie og dine brugsdata blive læst af "LinkedIn Conversion Tracking" ved hjælp af en pixel og JavaScript-kode (såkaldt "LinkedIn Insight Tag") på vores websteder. Følgende data behandles i denne proces:

 • navn og adresse på det ønskede indhold,
 • dato og klokkeslæt for anmodningen,
 • beskrivelse af den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem, herunder oplysninger om det anvendte sprog,
 • henvisningsadressen, som angiver de websteder, hvorfra du er kommet til vores,
 • IP-adressen på den anmodende computer,
 • din interaktion med vores websteder (f.eks. indhold og begivenheder, som du klikker på, formularer, der udfyldes, svarhyppighed).


IP-adresser for besøgende på websites forkortes af LinkedIn, så der ikke længere kan etableres en personlig reference.

Hvis de besøgende på webstedet også er medlemmer af LinkedIn, behandles bruger-id'et også. IP-adresser for medlemmer forkortes ikke, men hashedes for at muliggøre sporing på tværs af enheder. Ud over bruger-id'et behandles også demografiske data som f.eks. medlemmets stillingsbetegnelse, virksomhed og branche.

Dette gør det muligt for LinkedIn at fastslå, at du er blevet vist en annonce, som vi har placeret, eller at du har klikket på den og efterfølgende besøgt vores websteder, og i givet fald hvordan du efterfølgende har brugt vores websteder.

Konverteringen af en reklame til en handling fra den besøgende på webstedet kaldes en konvertering.

Fra disse oplysninger opretter "LinkedIn Conversion Tracking" statistik for os, hvorfra vi kan se, hvor mange brugere der har reageret på vores annoncer og på hvilken måde.

På baggrund af disse statistikker kan vi optimere effektiviteten af vores annoncering og styre vores annonceringstrategi. Især giver LinkedIn os mulighed for at oprette målgrupper til "LinkedIn Retargeting" (målgruppeorienteret annoncering) på grundlag af disse data og henvende os til dem via LinkedIn-annoncer.

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknologier i forbindelse med integrering af tjenesten, eller hvis data gemmes i eller læses fra din terminalenhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 1 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, forudsat at du har givet dit samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First".

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med fremtidig virkning i overensstemmelse med art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. For at udøve din tilbagekaldelse skal du bruge fingeraftryksikonet nederst til venstre på websiderne.

Databehandling i tredjelande:

Hvis dine data overføres til tredjelande, er der risiko for, at myndighederne der kan få adgang til dine data til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du bliver informeret eller har mulighed for at klage.
For at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ved overførsel af dine data til LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA, er der indgået standardkontraktbestemmelser af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, litra c, i DSGVO, og der er truffet yderligere tekniske foranstaltninger.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data til følgende modtagere i forbindelse med brugen af "LinkedIn Conversion Tracking":

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2, Irland,
 • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

For yderligere oplysninger om LinkedIns håndtering af personoplysninger kan du besøge https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "LinkedIn konverteringssporing" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og lagres der.

IP-adresser for besøgende på hjemmesider forkortes af LinkedIn, så en personlig reference ikke længere kan fastslås. For LinkedIn-medlemmer forkortes IP-adresserne ikke, men hashes for at muliggøre sporing på tværs af enheder. Medlemmernes direkte identifikatorer fjernes inden for syv dage for at pseudonymisere dataene. Disse resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden for 90 dage.

2.9. SalesViewer

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi tjenesten "Salesviewer" fra SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Tyskland.

Ved brug af "Salesviewer" integreres der på vores websider en javascript-baseret sporingskode, ved hjælp af hvilken følgende virksomhedsdata behandles:

 • Navn, oprindelse og branche for den besøgende virksomhed
 • Referencer-adresse for den besøgende virksomhed
 • Nøgleord
 • Dine interaktioner med vores websteder (f.eks. besøgte websteder, besøgstidspunkt, besøgets varighed)

Ingen cookies eller lignende filer gemmes på de besøgende hjemmesidebesøgendes endemål.

Tværtimod krypteres kun den besøgende hjemmesidebesøgers IP-adresse af Salesviewer via en ikke-reversibel envejsfunktion (såkaldt hashing) og efter en forhåndsudvælgelse, via hvilken adganger fra IP-adresser fra privatpersoner filtreres fra, pseudonymiseres og overføres til Salesviewer. De pseudonymiserede data sammenlignes med en database, der er begrænset til virksomhedsrelaterede data.

For så vidt som virksomhedsrelaterede adganger kan identificeres inden for rammerne af denne procedure, stiller Salesviewer de tilsvarende virksomhedsrelaterede data om de besøgende på webstedet til rådighed for os via et sikkert og krypteret login-område, hvor det også er muligt for os at søge yderligere generelt tilgængelige data (f.eks. adresse- og kontaktdata) om de besøgende virksomheder.

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknologier i forbindelse med integrering af tjenesten, eller hvis data gemmes i eller læses fra din terminal enhed af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet og vores legitime interesse er at gennemføre markedsundersøgelser for at identificere virksomheder som potentielle forretningspartnere og bruge disse resultater til at optimere vores markedsføringsforanstaltninger.

Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden gøre indsigelse mod databehandlingen af "Salesviewer" ved at deaktivere den videre databehandling på https://www.salesviewer.com/en/opt-out for at forhindre "Salesviewer "s indsamling af data på vores hjemmeside i fremtiden. Hvis du klikker på linket, placeres en opt-out-cookie for dette websted på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af en bestilt behandling i henhold til art.  28 DSGVO til SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Tyskland, som er strengt instruktionsbundet og kontraktligt forpligtet over for os i overensstemmelse hermed og som støtter os i driften af "Salesviewer" og de relaterede processer.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Data, der indsamles ved brug af "Salesviewer" på vores hjemmesider, opbevares kun så længe, som det er nødvendigt for at nå det førnævnte formål.

2.10. Google reCAPTCHA

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi tjenesten "Google reCAPTCHA" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google reCAPTCHA" som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Gennem "Google reCAPTCHA" registreres alle brugerindtastninger og musebevægelser, som du foretager på vores websted, automatisk (uanset om du kalder websider, der indeholder webformularer, eller ej). De data, der indsamles på denne måde, bruges til at vurdere, om input kommer fra et menneske eller et automatiseret program.

Da "Google reCAPTCHA" leveres af Google og genindlæses fra dennes servere, når en side kaldes op, overføres også de teknisk nødvendige brugsdata til opkaldet af siden. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Når "Google reCAPTCHA" er integreret, kan cookies og andre teknologier fra Google blive brugt til at gemme og læse oplysninger på din terminalenhed. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknologier findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknologier".

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker som en del af integrationen af tjenesten, eller hvis der gemmes data på din terminalenhed eller læses fra den af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Para. 2 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet med og vores legitime interesse i at bruge "Google reCAPTCHA" er at beskytte vores webformularer mod automatiserede anmodninger.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google reCAPTCHA", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data til følgende modtagere i forbindelse med brugen af "Google reCAPTCHA":

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved at integrere "Google reCAPTCHA" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. En separat lagring af de indsamlede data hos os finder ikke sted.

2.11. Google Maps

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

På vores websteder integrerer vi korttjenesten "Google Maps" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google Maps" som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Da "Google Maps" leveres af Google og genindlæses fra Google's servere, når siden kaldes op, overføres også de brugsdata, der teknisk set er nødvendige for at kalde siden op. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Når "Google Maps" er integreret, kan cookies og andre teknologier fra Google blive brugt til at gemme og læse oplysninger på din terminalenhed. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknologier findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknologier".

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker som en del af integrationen af tjenesten, eller hvis der gemmes data på din terminalenhed eller læses fra den af tjenesten, sker dette i overensstemmelse med § 25 Para. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet og vores legitime interesse er at gøre vores hjemmesider attraktive.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Maps", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af "Google Maps" til følgende modtager:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Maps" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål.

Vi opbevarer ikke de indsamlede data separat.

2.12. Google Web Fonts

Vi har integreret Google Web Fonts lokalt. Derfor finder der ingen databehandling sted ud over den, der er beskrevet under punkt 2.1. Især videregives dine opkald eller din IP-adresse ikke til Google.

2.13. Videoplatformen YouTube

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Vi indlejrer videoer via videoplatformen "YouTube" af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes YouTube som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Da indlejrede videoer genindlæses fra videoplatformens "YouTube"-servere, når siden kaldes op, overføres også de teknisk nødvendige brugsdata til opkaldet af siden. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Ved integrering af videoer via videoplatformen "YouTube" kan der anvendes cookies og lignende teknikker til at gemme eller læse data på din terminalenhed. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknikker findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknikker".

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker som en del af integrationen af tjenesten, eller hvis der som følge af tjenesten lagres data i eller læses fra din terminalenhed, sker dette i overensstemmelse med § 25 Abs. 1 TTDSG. Efterfølgende databehandling er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, forudsat at du har givet dit samtykke via vores samtykkehåndteringsplatform "Cookie First".

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med fremtidig virkning i overensstemmelse med art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. For at udøve din tilbagekaldelse skal du bruge fingeraftryksikonet nederst til venstre på websiderne.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "YouTube", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af videoplatformen "YouTube" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved at integrere videoplatformen "YouTube" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. En særskilt opbevaring af de indsamlede data hos os finder ikke sted.

2.14. Google Photos

På vores hjemmesider integrerer vi tjenesten "Google Photos" fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

I Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes "Google Photos" som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger Google Photos til at indlejre fotos på vores websteder via kraftige servere med høj båndbredde. Dette sikrer, at fotos på vores websteder altid kan indlæses pålideligt og uden lange ventetider, uanset antallet af samtidige opkald fra mange brugere.

Da "Google Photos" kun tilbydes i begrænset omfang i Dublin, Irland, bruger vi servere med høj båndbredde til indlejring af fotos på vores websteder.

Da "Google Fotos" leveres af Google, og det indhold, der tilbydes via den, genindlæses fra Googles servere, når siden kaldes op, overføres også de brugsdata, der teknisk set er nødvendige for at kalde siden op. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Da "Google Photos" leveres af Google, og det indhold, der leveres via den, genindlæses fra Googles servere, når siden kaldes op, overføres også de teknisk nødvendige brugsdata for at kunne kalde siden op. Google modtager også din IP-adresse, som teknisk set er nødvendig for at hente indholdet.

Når "Google Fotos" er integreret, kan der anvendes cookies og lignende teknikker til at gemme eller læse data på din terminalenhed. Nærmere oplysninger om de anvendte cookies og lignende teknikker findes ovenfor under "Anvendelse af cookies og lignende teknikker".

Hvis vi anvender valgfrie cookies og lignende teknikker som en del af integrationen af tjenesten, eller hvis der som følge af tjenesten gemmes data på eller læses fra din terminalenhed, sker dette i overensstemmelse med § 25, stk. 2, TTDSG. Efterfølgende databehandling sker på grundlag af art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Formålet og vores legitime interesse er at gøre vores hjemmesider tiltalende og effektive og at minimere indlæsningstiden ved opkald af sider.

Databehandling i tredjelande:

Når du bruger "Google Fotos", kan dine data også blive behandlet uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande (i dette tilfælde USA). Google LLC. er dog certificeret i henhold til Data Privacy Framework og angiver således, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine data inden for rammerne af brugen af "Google Photos" til følgende modtagere:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Vi har ingen indflydelse på tredjepartsleverandørens eventuelle videre databehandling.

Yderligere oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Ved integrering af "Google Photos" på vores hjemmesider overføres data til de ovennævnte modtagere og opbevares der så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål.

3.  Håndtering af kundedata og tilrådighedsstillelse af indhold

På vores websteder inkluderer vi en markedsføringsplatform, der gør det muligt for os at overføre forespørgsler til vores interne CRM-system og til at køre e-mailmarkedsføringskampagner og gemme dit samtykke til udsendelse af nyhedsbreve. I CRM-systemet gemmer vi dine officielle kontaktoplysninger som kontaktperson og interesseret part samt din aktivitet i forbindelse med de nedenfor anførte behandlinger.

3.1. Download af whitepapers / tilmeldinger til webinarer / webcasts / live events

Formål og omfang af databehandling/retsgrundlag:

Hvis du registrerer dig på vores websteder for at downloade whitepapers eller dokumenter og for at deltage i webinarer, webcasts og live events, behandler vi dine data (f.eks. virksomhed, postnummer, land, e-mailadresse, adresseform, fornavn, efternavn og e-mailadresse) for at sende dig information om din registrering og for at spore din deltagelse eller interesse i vores information. Desuden behandler vi dine data til direkte reklame, især for at kontakte dig telefonisk. Databehandlingen er baseret på art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO og i den interesse at informere dig om nye eller lignende produkter og tjenester. Hver kunde har sin egen ret til at gøre indsigelse mod denne behandling, hvis udøvelse fører til, at behandlingen med henblik på direkte reklame ophører. Hvis oplysningerne udelukkende opbevares med henblik på direkte reklame, slettes de, efter at indsigelsen er gjort. Indsigelsen skal sendes pr. e-mail til marketing@baumueller.com.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi behandler dine data, så længe det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål, dog højst i 6 år. Hvis du gør indsigelse mod databehandlingen med henblik på direkte reklame, slettes dine data straks.

3.2. Nyhedsbrev, gennemførelse af e-mail-marketing og e-mail-tracking

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev på vores hjemmesider og i den forbindelse giver os dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO til at sende markedsføringsmails, bruger vi din e-mailadresse til at kontakte dig via markedsføringsmails og til at informere dig via direkte reklame på en interesseorienteret måde via nyhedsbreve om vores produkter og tjenester, aktuelle begivenheder, kampagner, arrangementer og live-arrangementer, white papers, webinarer, webcasts og messedeltagelser samt om tilbud.

Hvis du giver os dit samtykke, giver du os også tilladelse til at behandle data om, hvorvidt du modtager vores markedsføringsmails, og om du har åbnet dem, i hvilket omfang du har interageret med indholdet, især hvilke links du har klikket på, og i hvilket omfang du har læst eller skimmet vores e-mails (newsletter tracking).

Når du har bestilt nyhedsbrevet, modtager du en e-mail fra os med et link, hvori vi beder dig om at bekræfte din e-mailadresse og dermed tilmelde dig til at modtage reklamemails.

På denne måde ønsker vi at sikre, at kun personer, der er autoriseret til at få adgang til din e-mailadresse, tilmelder sig til at modtage vores reklamemails.

Som en del af tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi samtykket, så vi kan bevise, at du har bestilt vores nyhedsbrev. Den tilsvarende databehandling er baseret på art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO og foretages i den interesse at kunne redegøre for lovligheden af nyhedsbrevsforsendelsen. 

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Hvis du ikke ønsker at modtage reklamemails i fremtiden, og hvis du ikke ønsker at blive sporet i fremtiden med hensyn til din interaktion med vores reklamemails, kan du til enhver tid ændre dine præferencer via linket "Administrer præferencer" nederst i vores e-mails og dermed tilbagekalde et eventuelt givet samtykke. Alternativt kan du også udøve din tilbagekaldelse ved at sende en e-mail til marketing@baumueller.com.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data, så længe det er nødvendigt for at nå ovennævnte formål, men ikke længere end 6 år. Herefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi straks alle data, som ikke længere er nødvendige.

3.3. Kontaktformular

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Du kan sende en kontaktforespørgsel direkte til den salgsmedarbejder, der er ansvarlig for dig, via vores hjemmeside. Til kontaktformularen har vi ud over navn, e-mail-adresse og virksomhed også brug for postnummer og land, da dette gør det muligt for os at finde frem til den ansvarlige medarbejder. Personlige data, som du giver os ved udfyldelse af kontaktformularen (f.eks. telefonnummer, data i forespørgslen eller i vedhæftede dokumenter), behandles naturligvis fortroligt.

Vi bruger dine data til at behandle din henvendelse. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO eller art. 6 Para. Para.  1 S. 1 lit. b DSGVO, hvis det drejer sig om opfyldelse af en kontrakt eller om foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt. Vores og din samtidige (legitime) interesse i denne databehandling følger her af målet om at besvare dine henvendelser, løse eventuelle eksisterende problemer, videregive ønskede oplysninger osv. og dermed opretholde og fremme din tilfredshed som (potentiel) kunde.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data så længe, som det er nødvendigt for at nå ovennævnte formål. Herefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

3.4. Modtagere / kategorier af modtagere

Vi overfører dine data til databehandlere, der støtter os i driften og administrationen af prospektdata- og markedsføringsplatformen "Pardot" og den tilhørende databehandling inden for rammerne af bestilt behandling i henhold til art.  28 DSGVO og er strengt instruktionsbundet og kontraktligt forpligtet over for os i overensstemmelse hermed:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Tyskland.

Sidst kan vi overføre dine data til virksomheder i Baumüller-koncernen for at muliggøre behandling og brug af dine data til de ovennævnte formål, for så vidt der foreligger tilsvarende legitime interesser. Du kan finde virksomhederne i afsnittet "Modtagere af dine data".

Dine data kan også blive behandlet i lande uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande uden et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. For USA gælder en beslutning om tilstrækkelighed (Data Privacy Framework Program), ifølge hvilken certificerede virksomheder kan påvise et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Salesforce, Inc. er certificeret i henhold til denne ramme, hvilket indikerer, at dine rettigheder som registreret kan garanteres.

4.  Forespørgsler og kontakt pr. post, telefon, fax og e-mail

Opgaver og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Hvis du kontakter os direkte pr. post, telefon, fax og e-mail, behandler vi personoplysninger, som du giver os, samt data i forbindelse med brugen af dit kommunikationsmiddel (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller fax- eller telefonnummer) med henblik på at besvare din henvendelse.

Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO eller art. 6 para. 1 p.  1 lit. b DSGVO, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, eller hvis der er tale om foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen.

Vores og dine samtidige (legitime) interesser i denne databehandling følger her af målet om at besvare dine henvendelser, løse eventuelle problemer, videregive ønskede oplysninger osv. og dermed opretholde og fremme din tilfredshed som (potentiel) kunde.

Du kan selv bestemme, hvilke andre frivillige oplysninger du giver os, eller om du eventuelt også giver os særlige personoplysninger.

Det juridiske grundlag for databehandlingen er dit samtykke art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. For at gøre dette bedes du kontakte os via e-mail på mail@baumueller.com.

Modtagere/modtagerkategorier:

Hvis du kontakter os via vores hjemmeside, vil din anmodning blive behandlet af Baumüller Nürnberg GmbH.

Hvis du har en henvendelse, der vedrører en anden virksomhed fra vores Baumüller-koncern, videresender vi henvendelsen til den pågældende virksomhed, så din henvendelse kan blive besvaret. Den pågældende virksomhed vil derefter kontakte dig ved hjælp af de oplyste data. Du kan finde virksomhederne i afsnittet "Modtagere af dine data".

Lagringsperiode/kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Derefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

5.  Postalsk eller telefonisk kontakt ved salg

Hvis du er ansat hos en af vores klienter (vores kundevirksomheder) eller entreprenører (tjenesteudbydere, underleverandører eller leverandører), behandler Baumüller også erhvervskontaktoplysninger (efternavn, fornavn, adresse, telefonnummer), der er indsamlet fra dig som led i vores databehandling med henblik på at indlede og opfylde kontrakter med din arbejdsgiver. I den forbindelse behandler vi dine data på grundlag af vores legitime interesse i at kontakte dig og opfylde kontrakten med dig som repræsentant for din arbejdsgiver. Retsgrundlaget er i dette tilfælde i hvert enkelt tilfælde art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dertil kommer, at vi som forretningspartner eller medarbejder hos en forretningspartner kan bruge dine kontaktoplysninger til en salgsfremmende postal eller telefonisk henvendelse.

Vi går ud fra, at du har givet dit samtykke. Vi foretager en interesseafvejning i hvert enkelt tilfælde med hensyn til brugen af dine kontaktoplysninger. Retsgrundlaget i dette tilfælde er den legitime interesse i en reklame henvendelse til sine forretningspartnere fra vores side i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f DSGVO

Lagringsperiode/ kriterier for fastsættelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Derefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

6.  Yderligere databehandling

6.1. Dokumentation for overholdelse af databeskyttelse

Formål og omfang af databehandling/retsgrundlag:

Hvis du giver os en samtykkeerklæring, behandler vi dine personoplysninger om omstændighederne og tidspunktet for indsendelsen (underskrift, e-mail-adresse, telefon- eller faxnummer eller IP-adresse, hvis relevant) for at kunne bevise, at du har givet dit samtykke til den relevante databehandling inden for rammerne af den ansvarlighed, der påhviler os i henhold til art. 5 Para. 2 DSGVO.

Hvis du udøver dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR over for os, behandler vi også dine personoplysninger for at kunne bevise, inden for rammerne af ansvarspligten i henhold til art. 5, stk. 2, i GDPR, at vi har overholdt GDPR ved behandlingen af din anmodning.

Behandlingen finder i hvert enkelt tilfælde sted på grundlag af art. 6 Para. Para. 1 S. 1 lit. c DSGVO eller art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Vores legitime interesse ligger i at kunne dokumentere overholdelse af kravene i GDPR inden for rammerne af vores ansvarlighed.

Modtagere/kategorier af modtagere:

Dertil kommer, at vi kan videresende dine personoplysninger i forbindelse med din anmodning til vores databeskyttelsesrådgiver hos datenschutz süd GmbH, Wörthstraße 15, 97082 Würzburg, Tyskland, som vil hjælpe os med at overholde kravene i GDPR.

Lagringsperiode/ kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data så længe, som det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Vi opbevarer regelmæssigt data vedrørende givet samtykke indtil udløbet af 3 år fra udgangen af det år, hvor vi sidst har gjort brug af dem. Data, som vi behandler i forbindelse med gennemførelsen af registreredes rettigheder, opbevares regelmæssigt i 3 år fra udgangen af det år, hvor du har udøvet din registrerede ret.

Derefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, stadig er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter)

6.2. Databehandling til påberåbelse, udøvelse eller forsvar af retskrav

Formål og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Dertil kommer, at vi i enkelte tilfælde behandler dine data med henblik på og i interesse i at gøre retskrav gældende, f.eks. for at håndhæve vores krav på ubetalte fakturaer, forudsat at dine data er relevante for en retstvist.

Dertil kommer, at vi i enkelte tilfælde behandler dine data med henblik på og i interesse i at forsvare retskrav, der er rejst mod os, f.eks. ved fremsættelse af krav om ansvar for materialefejl, forudsat at dine data er relevante for en retstvist.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data er art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Hvis det er nødvendigt, vil dine oplysninger blive videregivet til skatterådgivere, revisorer, finansielle eller efterforskningsmyndigheder, advokater, eksperter eller domstole.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data i individuelle tilfælde i det omfang, det er nødvendigt, så længe det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Herefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

6.3. Databehandling til opfyldelse af en anden retlig forpligtelse

Formål og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Vi behandler desuden personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data i disse tilfælde er art. 6 stk. 1 p. 1 lit. c DSGVO sammenholdt med den respektive retsnorm, der pålægger os en sådan forpligtelse.

Det kan f.eks. være normer fra den tyske skattelov (AO), f.eks. § 147 AO, den tyske handelslov (HGB), f.eks. § 257 HGB, eller den tyske strafferetsplejelov (StPO), som forpligter os til at opbevare eller behandle data.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Hvis det er nødvendigt, vil dine oplysninger blive videregivet til skatterådgivere, revisorer, finansielle eller efterforskningsmyndigheder, advokater, eksperter eller domstole.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data i individuelle tilfælde i det omfang, det er nødvendigt, så længe det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Herefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

6.4. Overførsel af data til selvstændige tredjeparter i tilfælde af virksomhedsomstrukturering

Formål og omfang af databehandlingen/retsgrundlag:

Endeligt kan vi videregive personlige kundeoplysninger til købere med henblik på og i interesse i at forberede og gennemføre salget af enkelte juridiske aktiver i vores virksomhed eller enkelte dele af vores virksomhed med henblik på at opnå en fortjeneste.

Det juridiske grundlag og omfanget af databehandlingen er som følger.

Det juridiske grundlag for databehandlingen er art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

I det omfang en overførsel af dine bankoplysninger bliver relevant i denne sammenhæng, vil dette ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Modtagere/modtagerkategorier:

Hvis det er nødvendigt, vil dine data blive videregivet til erhververe, revisorer, advokater og eksperter.

Lagringsperiode / kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden:

Vi opbevarer dine data i individuelle tilfælde i det omfang, det er nødvendigt, så længe det er nødvendigt for at nå det ovennævnte formål. Herefter sletter vi dine data, medmindre databehandlingen, om nødvendigt også i andre systemer, fortsat er tilladt på grundlag af et andet retsgrundlag eller er obligatorisk for os (f.eks. i tilfælde af lovbestemte opbevaringspligter).

7.  Modtagere af dine data

Vi overfører dine data til databehandlere, der støtter os i den ovenfor anførte databehandling som led i en bestilt behandling i henhold til art. 28 DSGVO og er strengt bundet af instruktioner og kontraktligt forpligtet over for os i overensstemmelse hermed. Dette gælder især også med hensyn til vores CRM-system:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Tyskland.

I det omfang, der foreligger et fælles ansvar i henhold til art.  26 DSGVO, overfører vi dine data til medansvarlige, som vi har indgået en tilsvarende kontraktlig aftale med, for så vidt der foreligger et retsgrundlag for overførslen fra vores side.

Endeligt kan vi overføre dine data til følgende virksomheder i Baumüller-koncernen for at muliggøre behandling og brug af dine data til de ovennævnte formål:

 • Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Nürnberg, Tyskland,
 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Nürnberg, Tyskland,
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Nürnberg Tyskland,
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Tyskland,
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Tyskland,
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Østrig,
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Tjekkiet,
 • Baumuller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Spanien,
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Frankrig,
 • Baumuller (UK) Ltd, Unit 2 og 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Det Forenede Kongerige,
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Italien,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australien,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, Kina,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, Kina,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Benelux B.V., Regenbeemd 6, 4825 AT Breda, Nederlandene,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Schweiz,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Tyrkiet,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), USA,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brasilien,
 • Baumüller Dravinja d.o.o.o., Delavska cesta 10 3210, Slovenske-Konjice, Slovenien.

Behandlingen af dine oplysninger kan også finde sted i lande uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande uden et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, navnlig i USA, Kina, Indien og Australien.

Når dine data overføres til tredjelande, er der en risiko for, at myndighederne dér kan få adgang til dine data til sikkerheds- og overvågningsformål uden at informere dig eller give dig mulighed for at søge erstatning.

For at sikre et passende databeskyttelsesniveau ved overførsel af dine data til

 • Salesforce, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, Kina,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, Kina,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australien,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Tyrkiet,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), USA,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brasilien,

der er indgået standardkontraktklausuler og truffet andre tekniske foranstaltninger.

Med hensyn til en overførsel af dine data til

 • Baumüller (UK) Ltd, Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, United Kingdom,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Schweiz,

Det tilstrækkelige databeskyttelsesniveau i Det Forenede Kongerige blev fastlagt ved EuropaKommissionens afgørelse om tilstrækkelighed af 28.06.2021 i henhold til art. 45 45 Para. 3 i GDPR.

8.  Opbevaringsperiode

I det omfang, der ikke er angivet en specifik opbevaringsperiode særskilt for den ovenfor beskrevne databehandling, behandler vi dine data generelt kun så længe, som det er nødvendigt for at opnå de ovennævnte formål. Herefter destruerer vi dine data eller sletter dem fra alle vores driftssystemer.

Vi går på samme måde frem, hvis du udøver din ret til tilbagekaldelse i tilfælde af behandling på grundlag af et samtykke, som du måtte have givet os i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. 1 lit.  a DSGVO, eller i tilfælde af behandling på grundlag af legitime interesser i henhold til Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, udøve din ret til indsigelse i henhold til Art. 21 DSGVO og de betingelser, der er anført heri, er opfyldt. Dette gælder især, hvis der ikke er nogen påviseligt tvingende grunde til yderligere behandling fra vores side, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder som registreret, og også for så vidt som ingen lovbestemte opbevaringskrav forhindrer sletning eller destruktion.

9.  Frivillighed i forbindelse med tilvejebringelse af dine data

Leveringen af dine personoplysninger er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet.

Det er dog i visse tilfælde nødvendigt for at vi kan besvare din henvendelse, eller for at du kan benytte de tjenester og fordele vi tilbyder.

Det kan medføre, at vi ikke kan svare på din henvendelse, eller at du ikke kan benytte de tjenester og fordele, vi tilbyder.

De eneste undtagelser herfra er naturligvis de databehandlinger, der udelukkende er baseret på dit samtykke. Disse er altid frivillige. Når du først har givet dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

10.  Dine rettigheder

Ved behandling af dine personoplysninger giver GDPR dig visse rettigheder:

10.1. Ret til indsigt (art. 15 GDPR)

Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om personoplysninger om dig behandles; hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til sådanne personoplysninger og til de oplysninger, der er angivet i art 15 GDPR.

10.2. Ret til berigtigelse (art. 16 GDPR)

Du har ret til uden unødig forsinkelse at anmode om berigtigelse af eventuelle urigtige personoplysninger om dig og, hvor det er relevant, om supplering af eventuelle ufuldstændige personoplysninger.

10.3. Ret til sletning (art. 17 DSGVO)

Du har også ret til at anmode om, at personoplysninger om dig slettes uden unødig forsinkelse, forudsat at en af de grunde, der er anført i detaljer i art 17 DSGVO, er gældende, f.eks. hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de forfulgte formål.

10.4. Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR)

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, hvis en af betingelserne i art. 18 DSGVO finder anvendelse, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 DSGVO eller for varigheden af en eventuel prøvelse af, om vores legitime interesser går forud for dine interesser som registreret.

10.5. Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

I visse tilfælde, der er beskrevet i art. 20 GDPR, har du ret til at få udleveret de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at anmode om overførsel af sådanne oplysninger til en tredjepart.

10.6. Ret til at gøre indsigelse (art. 21 DSGVO)

Hvis data indsamles på grundlag af Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO (databehandling til beskyttelse af legitime interesser), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til enhver tid af grunde, der vedrører din særlige situation. Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der er påviseligt tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

10.7. Fortrydelsesret (art. 7 stk. 3 p. 1 DSGVO)

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af samtykke i henhold til art. 6 Para. Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til art. 7 Para. 3 S. 1 DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

10.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR)

I henhold til art. 77 DSGVO har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af oplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne. Retten til at indgive en klage kan navnlig udøves over for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted.

Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, er den bayerske delstatsmyndighed for tilsyn med databeskyttelse, Postfach 1349, 91504 Ansbach.

11.  Kontaktoplysninger til den databeskyttelsesansvarlige

Vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige står gerne til rådighed med oplysninger eller forslag om databeskyttelse. Til dette formål bedes du kontakte:

E-mail: office@datenschutz-sued.de

datenschutz süd GmbH
Adgangskode: "Baumueller Nürnberg GmbH"
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Tyskland

12.  Ændring af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik blev senest opdateret den 06/05/2022