Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over dit besøg på vores websted og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtigt for os, og vi ønsker, at du føler dig sikker, når du besøger vores websider.

Her forklarer vi, hvilke oplysninger vi registrerer, når du besøger vores websted, og hvordan de bliver brugt.

Vores kontaktoplysninger som dataansvarlig

Du kan finde vores kontaktoplysninger i vores kolofon.

Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte på adressen datenschutzbeauftragter@baumueller.com .

Dine rettigheder

Du er berettiget til at bede os om indsigt i, rettelse, slet eller begrænsning af dine personoplysninger i henhold til lovens bestemmelser. Derudover stiller vi dine oplysninger til rådighed for dig i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Hvis vi bruger dine oplysninger på grundlag af et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og forlange, at dine oplysninger bliver slettet. Efter tilbagetrækningen bruger vi ikke længere dine oplysninger til dette formål. Hvis vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger, kan du rette henvendelse med disse kontaktoplysninger for at gøre indsigelse. Uafhængigt deraf kan du altid rette henvendelse til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Indsigelsesret

Såfremt dine personoplysninger bliver behandlet på grundlaf af en berettiget interesse i henhold til artikel 6 afsnit 1 stykke 1 litra f i persondataforordningen, er du berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, såfremt der foreligger grunde dertil på baggrund af din særlige situation. I tilfælde af en berettiget indsigelse behandler vi derefter ikke længere dine personoplysninger.

Sletning af oplysninger

Vi sletter dine oplysninger, hvis de ikke længere er påkrævede til de anførte formål, eller hvis lagringen af dem ikke er tilladt af andre retlige grunde. Undtaget herfra er udelukkende lovligt indsamlede oplysninger, som vi af retlige årsager er forpligtede til at lagre. Vær venligst opmærksom på, at oplysningerne ved sletningen i første omgang kun bliver spærret, at de først bliver permanent slettet efter et vist tidsrum for at forebygge utilsigtede sletninger eller eventuelle forsætlige skader. Af tekniske grunde bliver oplysninger eventuelt kopieret i sikkerhedskopier eller spejling af tjenester. Sådanne kopier slettes ligeledes først efter et teknisk betinget tidsrum.

Tilvejebringelse af vores websted

Du kan besøge vores websider uden at angive personlige oplysninger. Hver gang du går ind på en webside, gemmer webserveren automatisk kun IP-adressen, datoen og klokkeslættet, tidszoneforskellen i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), anmodningens indhold (den konkrete side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, den overførte datamængde, det websted som anmodningen kommer fra, browseren, operativsystemet og dets grænseflade samt browsersoftwarens sprog og version. Disse oplysninger bliver aldrig gemt med direkte tilknytning til dig. Disse adgangsoplysninger bliver udelukkende analyseret med henblik på at sikre fejlfri drift af siden og forbedring af vores tjenester. For så vidt IP-adressen kan anses for at være en personoplysninger, bliver den senest slettet efter 90 dage, hvis der ikke foreligger andre tvingende grunde, der taler i mod dette.

Brug af link

På den dataansvarliges websted kan der være link (forbindelse/henvisning til andre websteder). Hvis du bruger et af disse link, bedes du være opmærksom på, at disse websteder er underlagt deres egne databeskyttelseserklæringer, og den dataansvarlige påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti for disse websteders databeskyttelsesbetingelser.

Kontaktformular

Hvis du stiller os en forespørgsel via vores kontaktformularer på webstedet, behandler vi de oplysninger, du har anført, for at kunne behandle din forespørgsel. Lagring i længere tid finder kun sted, hvis din forespørgsel kræver det. I modsat fald bliver dine oplysninger slettet senest efter seks måneder.

Brugerregistrering

Du kan registrere dig og oprette en brugerkonto på vores websted med henblik på download af brochurer og software. Nogle af de tjenester, vi tilbyder, står eventuelt kun til rådighed for registrerede brugere. I denne forbindelse indsamler vi de oplysninger, du har anført, for at kunne gennemføre tilmeldingsprocessen. Oplysningernes omfang afhænger af, hvilke oplysninger du har anført og fremgår af indtastningsformularerne. Hvor længe disse oplysninger lagres afhænger af, hvor længe du er tilmeldt. Efter en framelding retter lagringstiden sig efter de lovpligtige lagringsfrister.

Cookies

For at gøre vores websted mere brugervenligt anvender vi såkaldte ”cookies”. Cookies er små tekstfiler, som bliver lagret på din harddisk med tilknytning til den browser, du bruger, og som tilsender webstedet, der gør brug af denne cookie (i dette tilfælde os), bestemte oplysninger.
Vi bruger cookies til at gøre vores websted mere brugervenligt og til at muliggøre de funktioner, du gør brug af. Såfremt vi også gør brug af cookies til andre formål, forklarer vi dig i vores databeskyttelseserklæring, hvad vi bruger dem til.
I din browser kan du foretage forskellige indstillinger for cookies, forbyde dem og slette lagrede cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du uden cookies muligvis ikke kan gøre brug af alle tjenester på vores websted.
Hvis der anvendes cookes fra eksterne tjenesteudbydere på dette websted, kan du finde nærmere oplysninger derom under de implementerede tjenester.
Vi gør brug af cookies fra de eksterne tjenesteudbydere Youtube og Facebook.

Brug af SalesViewer®-teknologien

På dette websted bliver der ved brug af SalesViewer®-teknologi fra SalesViewer® GmbH indsamlet og lagret oplysninger til markedsførings-, markedsundersøgelses- og optimeringsformål på grundlag af webstedsoperatørens berettigede interesse (artikel 6 afsnit 1 litra f i persondataforordningen).
Til dette formål anvendes en kode, der baserer på javascript, som er beregnet til indsamling af virksomhedsrelaterede oplysninger og den tilhørende brug. De oplysninger, der bliver indsamlet ved brug af denne teknologi, bliver krypteret via en envejsfunktion (såkaldt hashing), der ikke kan dekompileres. Oplysningerne bliver omgående pseudonymiseret, og de bliver ikke brugt personidentifikation af den besøgende på webstedet.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse med fremadrettet virkning mod indsamlingen og lagringen af oplysningerne ved at klikke på dette link (fravalg) for at forhindre registreringen ved brug af SalesViewer® på dette websted. Derved lagres en fravalgscookie for dette websted på dit apparat. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen.

Google Analytics

Med henblik på den behovssvarende udformning af vores hjemmesider anvender vi webanalysetjenesten ”Google Analytics” af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.
Inden for den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) tilbydes Google Analytics som en tjeneste af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som understøtter os som databehandler iht. art. 28 GDPR.
Google Analytics udarbejder brugerprofiler på grundlag af pseudonymer (genkendelseskendetegn fra cookie- og enheds-ID eller det såkaldte browser-fingerprint) og brugerdata (f.eks. navn og adresse på de websideindhold, som din browser forsøger at tilgå, referral links, beskrivelse af den anvendte webbrowser og operativsystemet samt IP-adresse på den anmodende terminal).
Derved registreres og analyseres ligeledes demografiske data som f.eks. brugerens alder, køn og interesser samt interaktioner som button-klicks, scroll-dybde samt brugen af filtre samt søgefunktioner og føres sammen med med allerede eksisterende pseudonyme data.
Hertil gemmes permanente cookies på din terminal og analyseres af os. På den måde er vi i stand til at registrere tilbagevendende besøgende, tælle dem som sådan og tildele dem til bestemte demografiske målgrupper.
Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke iht. art. 6, stk. 1 side 1 litra a GDPR, såfremt du har givet dit samtykke via vores consent-banner.
Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid frit tilbagekaldes med gyldighed for fremtiden i henhold til art. 7, stk. 3 GDPR. Brug fingeraftryks-symbolet nederst til venstre eller slet eksisterende cookies samt local storage hukommelsen i din terminals browser.
Behandlingen af dine data kan også ske i stater uden for den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i tredjelande uden passende databeskyttelsesniveau. Ved overførsel af dine data i tredjelande, især i USA, er der risiko for, at de lokale myndigheder gør brug af dine data til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du informeres herom eller kan appellere.
I tredjelande videresender vi derfor dine data via cookies og lignende teknikker på grundlag af dit samtykke iht. art. 49, stk. 1 side 1 litra a GDPR.
Med henblik på behandlingen af din IP-adresse har vi konfigureret Google Analytics således, at det inden overførslen til Google serverne i USA forkortes af funktionen ”_anonymizeIp()” inden for EU.
Vi gemmer indsamlede data i Google Analytics i en periode på 26 måneder.
Vi har principielt ingen indflydelse på en yderligere databehandling ved tredjepartsleverandøren.
Yderligere informationer vedrørende Google’s behandling af personlige data finder du på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Brug af social plugins fra Facebook, Youtube ved brug af Shariff-løsningen

Vi gør brug af social buttons fra sociale medier på vores websted. Dette tjener til at beskytte vores interesser i en optimal markedsføring af vores tjeneste på grundlag af en overvejende berettiget interesse. For at øge beskyttelsen af dine oplysninger ved et besøg på vores websted er disse knapper ikke integreret ubegrænset på siden som plugins, men kun ved brug af et HTML-link. Denne integration sørger for, at der ved hentning af en side på vores websted, som indeholder sådan en knap, endnu ikke bliver oprettet forbindelse til serveren fra udbyderen af det pågældende sociale medie. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes et nyt vindue i din browser, hvor siden fra den pågældende tjenesteudbyder hentes frem. Her kan du (evt. efter indtastning af dine loginoplysninger) eksempelvis klikke på knappen Synes godt om eller Del. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af oplysningerne på deres sider samt en kontaktmulighed og dine dertilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder med hensyn til beskyttelse af dit privatliv fremgår af udbyderens databeskyttelsesoplysninger.
https://www.facebook.com/policy.php  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

Facebook

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra Facebook på dette websted. Facebook er et socialt medie.
Et socialt medie er et internetbaseret socialt mødested – et onlinefællesskab – som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere virtuelt. Et socialt medie kan bruges som platform for udveksling af synspunkter og erfaringer, eller det giver onlinefællesskabet mulighed for at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Facebook giver blandt andet brugerne af det sociale medie mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og oprette et netværk via venneanmodninger.
Driftsselskabet bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis den registrerede bor uden for USA eller Canada, er den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Ved hver hentning af en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plugin), foranlediger den pågældende Facebook-komponent automatisk internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system til at downloade en visning af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. En fuldstændig oversigt over alle Facebook-plugins kan findes under https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Inden for rammerne af denne tekniske proces bliver Facebook informere om, hvilken underside den registrerede besøger på vores websted.
Såfremt den registrerede samtidigt er logget ind på Facebook, registrerer Facebook, hver gang den registrerede går ind på vores websted og i løbet af hele opholdet på vores websted, hvilken underside den registrerede besøger. Disse oplysninger bliver indsamlet af Facebook-komponenten, og Facebook tilknytter dem til den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de integrerede Facebook-knapper på vores websted, eksempelvis knappen ”Synes godt om”, eller hvis den registrerede offentliggør en kommentar, tilknytter Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.
Via Facebook-komponenterne modtager Facebook altid oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på Facebook, når vedkommende går ind på vores websted. Dette finder sted uafhængigt af, om den registrerede klikker på Facebook-komponenterne. Såfremt den registrerede ikke ønsker denne overførsel af oplysninger til Facebook, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud fra sin Facebook-konto, inden vedkommende går ind på vores websted.
Den datapolitik, som Facebook har offentliggjort, og som kan findes under https://www.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Derudover forklares det der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook giver den registrerede med henblik på beskyttelse af personlige oplysninger. Derudover findes der forskellige applikationer, som gør det muligt at undertrykke dataoverførslen til Facebook. Den registrerede kan bruge disse applikationer til at undertrykke overførslen til Facebook.

Youtube video-plugins

Vi gør brug af indhold fra eksterne udbydere på dette websted. Dette indhold stilles til rådighed af Google LLC (”udbyder”). Youtube drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). ed videoer fra Youtube, som er integreret på vores websted, er den udvidede databeskyttelsesindstilling aktiveret. Det vil sige, at der ikke bliver indsamlet og lagret oplysninger om besøgende på webstedet hos Youtube, medmindre de afspiller videoen. Integrationen af videoerne tjener til at beskytte vores interesser i en optimal markedsføring af vores tjeneste på grundlag af en overvejende berettiget interesse i henhold til artikel 6 afsnit 1 stykke 1 litra f i persondataforordningen. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af oplysningerne og dine dertilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder med hensyn til beskyttelse af dit privatliv fremgår af Googles databeskyttelsesoplysninger under https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

På vores websted bruger vi Google Maps (en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) otil visning af vores placeringer i Google Maps-plugin. Ved brug af Google Maps videregives oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med brugen, samt øvrige oplysninger. Du kan finde nærmere oplysninger i betingelserne for brug af Google Maps (https://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html).

Google reCAPTCHA

For at sørge for tilstrækkelig databeskyttelse i forbindelse med overførslen af formularer bruger vi i visse tilfælde tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. Dette er hovedsageligt beregnet til at skelne mellem, om indtastningen udføres af en fysisk person eller uretmæssigt ved maskinel eller automatiseret behandling. Tjenesten omfatter forsendelse af IP-adressen og eventuelt andre oplysninger til Google, som Google har brug for i forbindelse med tjenesten reCAPTCHA. I denne forbindelse gælder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Du kan finde nærmere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne fra Google Inc. under https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun oplysninger til tredjemand i det omfang, som er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Med henblik på en mere effektiv forvaltning bliver oplysningerne brugt internt i virksomheden, eller der gøres brug af databehandlere.

Vi forbeholder os ret til at tilpasse eller ændre denne databeskyttelseserklæring til enhver tid med fremadrettet virkning. Den aktuelt gældende version kan findes på webstedet.

Status: 04/2019

scroll to the top