Skip to main content

Privacyverklaring

Hierna willen wij u informeren over onze behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Index

 1. 1. Verantwoordelijke
 2. 2.  Algemene gegevensverwerking bij de exploitatie van onze websites
 3. 2.1. Gebruiksgegevens
 4. 2.2. Toestemmingsbeheer met Cookie First-platform voor toestemmingsbeheer
 5. 2.3. Gebruik van cookies en soortgelijke technieken
 6. 2.4. Google Tag Manager
 7. 2.5. Google Analytics
 8. 2.6. Google Ads Conversion Tracking en Remarketing
 9. 2.7. Google Marketing Platform (voorheen Google DoubleClick)
 10. 2.8. LinkedIn Conversion Tracking en Retargeting (Insight Tag)
 11. 2.9. SalesViewer
 12. 2.10. Google reCAPTCHA
 13. 2.11. Google Maps
 14. 2.12. Google Web Fonts
 15. 2.13. Videoplatform YouTube
 16. 2.14. Google Foto's
 17. 3.  Beheer van klantgegevens en levering van inhoud
 18. 3.1. Downloaden van whitepapers / inschrijvingen voor webinars / webcasts / live-evenementen
 19. 3.2. Nieuwsbrief, uitvoering van e-mailmarketing en e-mailtracking
 20. 3.3. Contactformulier
 21. 3.4. Ontvangers / categorieën ontvangers
 22. 4.  Inlichtingen en contact
 23. 4.1. Inlichtingen en contact per post, telefoon, fax en e-mail
 24. 4.2. Inlichtingen en contact Vragen en contact via WhatsApp Chat
 25. 5.  Post- of telefonisch contact door verkoop
 26. 6.  Verdere gegevensverwerking
 27. 6.1. Documentatie over de naleving van de gegevensbescherming
 28. 6.2. Gegevensverwerking voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
 29. 6.3. Gegevensverwerking om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting
 30. 6.4. Overdracht van gegevens aan autonome derden in geval van herstructurering van de onderneming
 31. 7.  Ontvangers van uw gegevens
 32. 8.  Bewaartermijn
 33. 9.  Vrijwilligheid van de verstrekking van uw gegevens
 34. 10.  Uw rechten
 35. 10.1. Recht op toegang (Art. 15 GDPR)
 36. 10.2. Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR)
 37. 10.3. Recht op wissing (Art. 17 DSGVO)
 38. 10.4. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR)
 39. 10.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR)
 40. 10.6. Recht van bezwaar (art. 21 DSGVO)
 41. 10.7. Herroepingsrecht (Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO)
 42. 10.8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 GDPR)
 43. 11.  Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 44. 12.  Wijziging van dit privacybeleid

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de hieronder gepresenteerde gegevensverwerking is

Baumüller Nürnberg GmbH
Ostendstraße 80-90
90482 Nürnberg
Duitsland

Telefoon:  +49 (0)911 / 5432-0
Fax:  + 49 (0)911 / 5432-130

E-mail: office@datenschutz-sued.de

2.  Algemene gegevensverwerking bij de exploitatie van onze websites

2.1. Gebruiksgegevens

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Wanneer u onze websites bezoekt, worden op onze webserver tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens verwerkt om het technisch mogelijk te maken dat u onze websites kunt oproepen.

Deze gegevensrecord bestaat uit

 • de naam en het adres van de opgevraagde inhoud,
 • de datum en tijd van het verzoek,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem, inclusief bijzonderheden over de gebruikte taal,
 • het verwijzingsadres, dat aangeeft vanaf welke pagina u de onze hebt bereikt,
 • het IP-adres van het aanvragende eindapparaat.

Uw gebruiksgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd in een logbestand voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze websites te verbeteren, alsmede om aanvallen op te sporen, te voorkomen en te volgen.

Als wij in het kader van de integratie van de dienst technisch verplichte cookies en soortgelijke technieken gebruiken, gebeurt dit conform § 25 Abs. 2 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit.  f DSGVO in ons gerechtvaardigd belang om u een aantrekkelijke en functionele website te kunnen bieden en om de veiligheid en de vrijheid van inmenging van onze websites en de gegevensverwerking die erop plaatsvindt, te kunnen garanderen.

 Ontvangers / categorieën ontvangers:

Wij geven uw gegevens door aan verwerkers die ons ondersteunen bij de exploitatie en het beheer van onze websites en de daarmee samenhangende gegevensverwerking in het kader van de verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 DSGVO en die strikt gebonden zijn aan instructies en dienovereenkomstig contractueel aan ons zijn gebonden:

 • Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Duitsland
 • Baumüller Corporate Services GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland
 • COOLCAT creaties, Obere Herrngasse 9, 74523 Schwäbisch Hall, Duitsland
 • Gridfactor, Allersberger Str. 90, 90461 Nürnberg, Duitsland

Opslagduur/criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Het volledige IP-adres van het aanvragende eindapparaat wordt regelmatig opgeslagen gedurende een periode van 7 dagen, strikt voor een specifiek doel, namelijk om aanvallen op onze websites te kunnen opsporen, beperken en elimineren. In het geval van aanvallen op onze websites wordt het IP-adres in individuele gevallen langer opgeslagen, voor zover dit noodzakelijk is voor de strafrechtelijke vervolging en voor de vaststelling, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen.

Na afloop van deze periode anonimiseren wij uw IP-adres door het in te korten, zodat het niet meer mogelijk is om een persoonlijke referentie vast te stellen met betrekking tot alle gebruiksgegevens.

2.2. Toestemmingsbeheer met Cookie First-platform voor toestemmingsbeheer

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites maken wij gebruik van het toestemmingsbeheerplatform "Cookie First" van Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland, met behulp waarvan wij uw toestemmingen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken beheren.

Voor zover wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken in het kader van de integratie van de dienst of voor zover gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat door de dienst, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 25 (2) TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons gerechtvaardigd belang zijn om cookies en soortgelijke technologieën op onze websites te kunnen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming en om u in staat te stellen uw verklaringen van toestemming eenvoudig in te trekken.

Wanneer u toestemming geeft via ons toestemmingsbeheerplatform, verwerkt Digital Data Solutions BV de volgende gegevens:

 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en besturingssysteem,
 • het adres van de website waarvandaan uw toestemming is verzonden
 • de datum en het tijdstip van de toestemming,
 • een pseudonieme en versleutelde toestemmingssleutel (toestemming-ID).
 • uw toestemmingsstatus, die dient als bewijs van uw toestemming.

Deze gegevens worden bijgehouden op de servers van Digital Data Solutions BV. Uw IP-adres wordt zodanig geanonimiseerd dat het niet meer mogelijk is om een persoonlijke referentie vast te stellen.

Dit stelt onze websites in staat om uw toestemmingsstatus te controleren voor alle volgende en toekomstige paginaweergaven en, afhankelijk van uw beslissing om cookies en andere technologieën te gebruiken, om deze te kunnen activeren of deactiveren wanneer u terugkeert naar de site.

De controle wordt gedaan door de toestemmingssleutel en toestemmingsstatus van de cookies "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" en, indien van toepassing, van de cookie "cf-bulk-consent" te vergelijken met de waarden die aan Digital Data Solutions BV zijn verstrekt toen u uw toestemming gaf om er zeker van te zijn dat de status van uw oorspronkelijke toestemming niet is gewijzigd.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen of intrekken door "Cookie First" opnieuw te openen via het vingerafdrukpictogram linksonder op de webpagina's.

Voor meer informatie over de omgang van Digital Data Solutions BV met persoonsgegevens kunt u terecht op https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/.

Begunstigden / categorieën van begunstigden:

Wij geven uw gegevens in het kader van een opdracht tot verwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO door aan Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland, die strikt gebonden is aan instructies aan ons en dienovereenkomstig contractueel verplicht is, en die ons ondersteunt bij de exploitatie van "Cookie First" en de daarmee samenhangende processen.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Uw toestemmings-ID en toestemmingsstatus worden ook opgeslagen in de browser van uw eindapparaat in de cookies "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" en, in het geval van website-overschrijdende toestemmingen, ook in de cookie "cf-bulk-consent" en op de servers van Digital Data Solutions BV gedurende een periode van 3 maanden.

2.3. Gebruik van cookies en soortgelijke technieken

Hieronder volgt onze mededeling en uitleg over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze websites.

De inhoud wordt automatisch weergegeven als een script via ons "Cookie First" toestemmingsbeheerplatform. Voor een juiste weergave en werking moet uw browser zo zijn ingesteld dat scriptinhoud kan worden geladen. U kunt ook afzonderlijk toegang krijgen tot ons toestemmingsbeheerplatform via het vingerafdrukpictogram onder aan de pagina.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de cookies en soortgelijke technieken die wij gebruiken in de categorieën "Noodzakelijk", "Prestaties", "Functioneel" en "Reclame/Tracking". U vindt informatie over de naam, doelomschrijving, domeinnaam, provider, verloop van de geldigheid van de cookie of techniek en, indien van toepassing, informatie over verzending naar derde landen.

 
Dit cookiebeleid is gemaakt en bijgewerkt door CookieFirst.com.

2.4. Google Tag Manager

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de "Google Tag Manager"-dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt Google Tag Manager als een dienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

"Google Tag Manager" is een tagbeheersysteem (TMS) dat het mogelijk maakt om extra website-inhoud in Java Script of HTML-code te integreren en te beheren.

In het bijzonder kunnen op onze website zogenaamde tags worden geïntegreerd en beheerd. Tags zijn kleine codefragmenten of markers (webbakens, trackingpixels of soortgelijke markers) die diensten voor websiteanalyse of het volgen van gebruikers in staat stellen gebruikers te onderscheiden of te identificeren.

De analyse van websitebezoeken of het volgen van gebruikers wordt niet uitgevoerd door de "Google Tag Manager", maar door de diensten die voor deze doeleinden worden gebruikt, zoals "Google Analytics" of andere oplossingen van derden. De "Google Tag Manager" dient enkel voor de integratie en het beheer van de tags op onze websites die nodig zijn voor de analyse of de tracking.

Omdat de "Google Tag Manager" door Google ter beschikking wordt gesteld en bij het oproepen van een pagina vanaf haar servers opnieuw wordt geladen, worden ook de gebruiksgegevens doorgegeven die technisch gezien voor het oproepen van de pagina noodzakelijk zijn. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Als wij in het kader van de integratie van de dienst optionele cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, of als door de dienst gegevens in uw eindapparaat worden opgeslagen of van uw eindapparaat worden gelezen, gebeurt dit conform § 25 Abs. 2 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons legitiem belang is om de inhoud van onze website efficiënt te beheren.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij gebruik van de "Google Tag Manager" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (hier VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van de "Google Tag Manager" aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van de "Google Tag Manager" op onze websites worden gegevens doorgegeven aan de bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

Wij slaan de verzamelde gegevens niet afzonderlijk op.

2.5. Google Analytics

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de "Google Analytics"-dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt "Google Analytics" als dienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die ons ondersteunt als verwerker in overeenstemming met Art. 28 DSGVO.

"Google Analytics" maakt gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen (herkenningskenmerken van cookie en apparaat-ID en verdere gegevens over het gebruikte eindapparaat of de zogenaamde browser-fingerprint) en gebruiksgegevens (bijv. naam en adres van de door uw browser opgevraagde website-inhoud, verwijzende links, beschrijving van de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, evenals het IP-adres van het aanvragende eindapparaat).

Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht en interesses van de gebruikers, alsmede interacties, zoals klikken op knoppen, scrolldiepte, alsmede het gebruik van filter- en zoekfuncties, worden eveneens verzameld, geanalyseerd en samengevoegd met reeds bestaande pseudonieme gegevens.

Daartoe worden cookies en soortgelijke technieken, met name JavaScript, gebruikt om gegevens op uw eindapparaat op te slaan en uit te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technieken vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technieken".

Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te herkennen, als zodanig te tellen en toe te wijzen aan specifieke demografische doelgroepen of klantsegmenten. Wij gebruiken deze inzichten vervolgens om doelgroepgerichte onlinereclamemaatregelen en marketingcampagnes te plaatsen in advertentienetwerken, met name in advertentiediensten van Google.

Wat de verwerking van uw IP-adres betreft, is "Google Analytics" door ons zo geconfigureerd dat het binnen de EU door de functie "_anonymizeIp()" wordt ingekort voordat het naar de servers van Google in de VS wordt verzonden.

Als wij optionele cookies en soortgelijke technologieën gebruiken in het kader van de integratie van de dienst, of als gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat door de dienst, gebeurt dit in overeenstemming met § 25 Abs. 1 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheerplatform "Cookie First".

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 para. 3 zin 1 GDPR door naar de cookie-instellingen op deze pagina https://www.baumueller.com/de/cookie-policy te gaan en daar uw keuze te wijzigen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "Google Analytics" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen worden verwerkt (in dit geval de VS). Google LLC. is echter gecertificeerd onder het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene gewaarborgd kunnen worden.

Ontvangers / categorieën ontvangers:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van "Google Analytics" aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "Google Analytics" op onze websites worden gegevens doorgestuurd naar bovengenoemde ontvangers en daar gedurende 26 maanden opgeslagen.

2.6. Google Ads Conversion Tracking en Remarketing

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de diensten "Google Ads Conversion Tracking" en "Google Ads Remarketing" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) worden "Google Ads Conversion Tracking" en "Google Ads Remarketing" als diensten aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als een door ons via "Google Ads" geplaatste advertentie op andere websites aan u wordt getoond of als u erop klikt, slaan deze andere websites een "Google Ads Conversion Tracking"-cookie met een aan ons toegewezen pseudoniem op uw eindapparaat op, op basis van de daar door u gegeven toestemming.

Als u vervolgens onze websites bezoekt binnen de opslagperiode van deze cookie, worden deze cookie en uw gebruiksgegevens gelezen door "Google Ads Conversion Tracking" door middel van een pixel en JavaScript-code op onze websites.

Hiermee kan Google vaststellen dat u een door ons geplaatste advertentie te zien heeft gekregen of dat u daarop heeft geklikt en vervolgens onze websites heeft bezocht en, indien van toepassing, hoe u vervolgens onze websites heeft gebruikt.

De omzetting van een advertentie in een actie door de websitebezoeker wordt een conversie genoemd.

Uit deze informatie maakt Google voor ons statistieken op, waaruit wij kunnen opmaken hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben gereageerd en op welke manier. Op basis van deze statistieken kunnen wij de effectiviteit van onze reclame optimaliseren en onze reclamestrategie bijsturen.

In het bijzonder stelt Google ons in staat om op basis van deze gegevens doelgroepen voor "Google Ads Remarketing" (doelgroepgerichte reclame) samen te stellen en deze gericht aan te spreken via Google Ads advertenties.

Als wij in het kader van de integratie van de dienst optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken, of als door de dienst gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat, gebeurt dit conform § 25 Abs. 1 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheerplatform "Cookie First".

Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment vrijelijk worden ingetrokken met toekomstige werking in overeenstemming met Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u het vingerafdrukpictogram links onderaan de webpagina's gebruiken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "Google Ads Conversion Tracking" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (in dit geval de VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd onder het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene gewaarborgd kunnen worden.

Ontvangers / categorieën ontvangers:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van "Google Ads Conversion Tracking" aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "Google Ads Conversion Tracking" op onze websites worden gegevens doorgestuurd naar bovengenoemde ontvangers en daar gedurende 90 dagen opgeslagen.

2.7. Google Marketing Platform (voorheen Google DoubleClick)

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites maken wij gebruik van het "Google Marketing Platform" (voorheen Google DoubleClick) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt het "Google Marketing Platform" als een dienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken het "Google Marketing Platform" om onze online reclameactiviteiten te optimaliseren.

Daartoe worden cookies en soortgelijke technieken, met name JavaScript, gebruikt om gegevens op uw eindapparaat op te slaan en te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technieken vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technieken".

Wij gebruiken ook gegevens om onze online reclameactiviteiten te optimaliseren.

Gegevens die al zijn verzameld en verwerkt via "Google Analytics" worden ook verder verwerkt.

Voor zover wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken in het kader van de integratie van de dienst of voor zover gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat door de dienst, gebeurt dit in overeenstemming met § 25 Abs. 1 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheerplatform "Cookie First".

Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment vrijelijk worden ingetrokken met toekomstige werking in overeenstemming met Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u gebruik maken van het vingerafdrukpictogram links onderaan de webpagina's.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij gebruik van het "Google Marketing Platform" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (in dit geval de VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van het "Google Marketing Platform" aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van het "Google Marketing Platform" op onze websites worden gegevens doorgegeven aan bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

2.8. LinkedIn Conversion Tracking en Retargeting (Insight Tag)

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de "LinkedIn Conversion Tracking"-dienst van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt "LinkedIn Conversion Tracking" als een dienst aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2, Ireland.

Als een door ons via LinkedIn geplaatste advertentie op andere websites aan u wordt getoond of u klikt erop, dan slaan deze andere websites een "LinkedIn conversion tracking" cookie met een aan ons toegekend pseudoniem op in uw eindapparaat op basis van de daar door u gegeven toestemming.

Als u vervolgens onze websites bezoekt binnen de opslagperiode van deze cookie, worden deze cookie en uw gebruiksgegevens door "LinkedIn Conversion Tracking" door middel van een pixel en JavaScript-code (de zogenaamde "LinkedIn Insight Tag") op onze websites uitgelezen. De volgende gegevens worden daarbij verwerkt:

 • de naam en het adres van de opgevraagde inhoud,
 • de datum en tijd van het verzoek,
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en besturingssysteem, inclusief bijzonderheden over de gebruikte taal,
 • het verwijzingsadres, dat aangeeft vanaf welke websites u de onze hebt bereikt,
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • uw interacties met onze websites (bijv. inhoud en gebeurtenissen waarop is geklikt, ingevulde formulieren, antwoordfrequentie).

IP-adressen van websitebezoekers worden door LinkedIn ingekort zodat een persoonlijke referentie niet meer kan worden vastgesteld.

Als websitebezoekers ook lid zijn van LinkedIn, wordt ook de gebruikers-ID verwerkt. IP-adressen van leden worden niet ingekort, maar gehasht om apparaatoverstijgende tracking mogelijk te maken. Naast de gebruikers-ID worden ook demografische gegevens verwerkt, zoals de functie, het bedrijf en de bedrijfstak van het lid.

Dit stelt LinkedIn in staat om vast te stellen dat u een door ons geplaatste advertentie te zien hebt gekregen of dat u daarop hebt geklikt en vervolgens onze websites hebt bezocht en, indien van toepassing, hoe u vervolgens onze websites hebt gebruikt.

De omzetting van een advertentie in een actie door de websitebezoeker wordt een conversie genoemd.

Van deze informatie maakt "LinkedIn Conversion Tracking" statistieken voor ons, waaruit wij kunnen afleiden hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben gereageerd en op welke manier.

Op basis van deze statistieken kunnen wij de effectiviteit van onze advertenties optimaliseren en onze reclamestrategie sturen. In het bijzonder stelt LinkedIn ons in staat om op basis van deze gegevens doelgroepen voor "LinkedIn Retargeting" (doelgroepgerichte reclame) samen te stellen en deze via LinkedIn-advertenties aan te spreken.

Als wij in het kader van de integratie van de dienst optionele cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, of als door de dienst gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat, gebeurt dit conform § 25 Abs. 1 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheerplatform "Cookie First".

Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment vrijelijk worden ingetrokken met toekomstige werking in overeenstemming met Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u het vingerafdrukpictogram links onderaan de webpagina's gebruiken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij gebruik van "LinkedIn Conversion Tracking" kunnen uw gegevens ook worden verwerkt in staten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen zonder een passend niveau van gegevensbescherming, met name in de VS.

Als uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen, bestaat het risico dat autoriteiten daar toegang krijgen tot uw gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of dat u daartegen in beroep kunt gaan.
Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen bij het overdragen van uw gegevens aan LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA, zijn er standaard contractuele clausules afgesloten door de Europese Commissie in overeenstemming met Art. 46 Para. 2 lit. c DSGVO en zijn er verdere technische maatregelen genomen.

Ontvangers / categorieën ontvangers:

Wij geven uw gegevens door aan de volgende ontvangers in het kader van het gebruik van "LinkedIn Conversion Tracking":

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2, Ierland,
 • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de externe provider.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn kunt u terecht op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "LinkedIn conversion tracking" op onze websites worden gegevens doorgestuurd naar de bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen.

IP-adressen van websitebezoekers worden door LinkedIn ingekort, zodat een persoonlijke referentie niet meer kan worden vastgesteld. Voor LinkedIn-leden worden IP-adressen niet ingekort, maar gehasht om tracering over verschillende apparaten mogelijk te maken. De directe identificatoren van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen verwijderd.

2.9. SalesViewer

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de dienst "Salesviewer" van SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Duitsland.

Bij gebruik van "Salesviewer" wordt op onze webpagina's een javascript-gebaseerde trackingcode geïntegreerd, met behulp waarvan de volgende bedrijfsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, herkomst en bedrijfstak van het bezoekende bedrijf
 • Referrer adres van het bezoekende bedrijf
 • Keywords
 • Uw interacties met onze websites (bijv. bezochte websites, tijdstip van bezoek, duur van bezoek)

Er worden geen cookies of soortgelijke bestanden opgeslagen op de eindapparatuur van de websitebezoekers.

Integendeel, alleen het IP-adres van de websitebezoeker wordt door Salesviewer versleuteld via een niet-omkeerbare one-way functie (zgn. hashing) en, na een voorselectie, waarbij toegangen van IP-adressen van privépersonen worden uitgefilterd, gepseudonimiseerd en aan Salesviewer doorgegeven. De gepseudonimiseerde gegevens worden vergeleken met een databank die beperkt is tot bedrijfsgerelateerde gegevens.

Voor zover in het kader van deze procedure bedrijfsgerelateerde toegangen kunnen worden geïdentificeerd, worden de desbetreffende bedrijfsgerelateerde gegevens van de websitebezoekers ons door Salesviewer ter beschikking gesteld via een beveiligd en versleuteld inloggedeelte, waarop het voor ons ook mogelijk is om verdere algemeen toegankelijke gegevens (bijv. adres- en contactgegevens) over de bezoekende bedrijven te onderzoeken.

Als wij in het kader van de integratie van de dienst optionele cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, of als door de dienst gegevens in uw eindapparaat worden opgeslagen of van uw eindapparaat worden gelezen, gebeurt dit conform § 25 Abs. 2 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons legitiem belang zijn het uitvoeren van marktonderzoek om bedrijven te identificeren als potentiële zakenpartners en om deze bevindingen te gebruiken om onze marketingmaatregelen te optimaliseren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door "Salesviewer" met werking voor de toekomst door de verdere gegevensverwerking te deactiveren op https://www.salesviewer.com/en/opt-out om het verzamelen door "Salesviewer" binnen onze website in de toekomst te voorkomen. Als u op de link klikt, wordt er een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Toegelaten ontvangers / categorieën van ontvangers:

Wij geven uw gegevens in het kader van de opdrachtverwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO door aan SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Duitsland, die strikt gebonden is aan instructies en ons dienovereenkomstig contractueel verplicht is en ons ondersteunt bij de exploitatie van "Salesviewer" en de daarmee samenhangende processen.

Opslagtermijn / criteria voor het bepalen van de opslagtermijn:

Gegevens die door het gebruik van "Salesviewer" op onze websites worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

2.10. Google reCAPTCHA

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de "Google reCAPTCHA"-dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt "Google reCAPTCHA" aangeboden als een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door middel van "Google reCAPTCHA" worden alle gebruikersinvoer en muisbewegingen die u op onze website maakt automatisch geregistreerd (ongeacht of u webpagina's oproept die webformulieren bevatten of niet). De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerd programma.

Omdat "Google reCAPTCHA" door Google wordt aangeboden en bij het oproepen van een pagina vanaf haar servers opnieuw wordt geladen, worden ook de gebruiksgegevens doorgegeven die technisch gezien voor het oproepen van de pagina nodig zijn. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Wanneer "Google reCAPTCHA" is geïntegreerd, kunnen cookies en andere technologieën van Google worden gebruikt om informatie op uw eindapparaat op te slaan en uit te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën".

Als wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken als onderdeel van de integratie van de dienst, of als er gegevens op uw eindapparaat worden opgeslagen of door de dienst van het apparaat worden gelezen, gebeurt dit in overeenstemming met § 25 Para. 2 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons legitiem belang bij het gebruik van "Google reCAPTCHA" is om onze webformulieren te beschermen tegen geautomatiseerde verzoeken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "Google reCAPTCHA" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen worden verwerkt (in dit geval de VS). Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Toegelaten ontvangers / categorieën van ontvangers:

Wij geven uw gegevens door aan de volgende ontvangers in het kader van het gebruik van "Google reCAPTCHA":

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "Google reCAPTCHA" op onze websites worden gegevens doorgestuurd naar de bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Een afzonderlijke opslag van de verzamelde gegevens door ons vindt niet plaats.

2.11. Google Maps

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Op onze websites integreren wij de kaartendienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt "Google Maps" aangeboden als een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Omdat "Google Maps" door Google wordt aangeboden en vanaf haar servers wordt herladen wanneer de pagina wordt opgeroepen, worden ook de gebruiksgegevens doorgegeven die technisch gezien nodig zijn om de pagina op te roepen. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Wanneer "Google Maps" is geïntegreerd, kunnen cookies en andere technologieën van Google worden gebruikt om informatie op uw eindapparaat op te slaan en uit te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën".

Als wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken als onderdeel van de integratie van de dienst, of als er gegevens op uw eindapparaat worden opgeslagen of door de dienst van het apparaat worden gelezen, gebeurt dit in overeenstemming met § 25 Para. 2 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons legitiem belang is om onze websites aantrekkelijk te maken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "Google Maps" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (in dit geval de VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van "Google Maps" aan de volgende ontvanger:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "Google Maps" op onze websites worden gegevens doorgegeven aan bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

Wij slaan de verzamelde gegevens niet afzonderlijk op.

2.12. Google Web Fonts

We hebben Google Web Fonts lokaal geïntegreerd. Daarom vindt er geen verdere gegevensverwerking plaats dan beschreven onder punt 2.1. In het bijzonder worden uw oproepen of IP-adres niet doorgegeven aan Google.

2.13. Videoplatform YouTube

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Wij sluiten video's in via het videoplatform "YouTube" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt YouTube als een service aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Omdat ingesloten video's bij het oproepen van de pagina opnieuw worden geladen vanaf de servers van het videoplatform "YouTube", worden ook de gebruiksgegevens doorgegeven die technisch gezien nodig zijn voor het oproepen van de pagina. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Bij de integratie van video's via het videoplatform "YouTube" kunnen cookies en soortgelijke technieken worden gebruikt om gegevens op uw eindapparaat op te slaan of uit te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technieken vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technieken".

Als wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken als onderdeel van de integratie van de dienst of als er gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat als gevolg van de dienst, gebeurt dit in overeenstemming met § 25 Abs. 1 TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheerplatform "Cookie First".

Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment vrijelijk worden ingetrokken met toekomstige werking in overeenstemming met Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u het vingerafdrukpictogram links onderaan de webpagina's gebruiken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "YouTube" kunnen jouw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (in dit geval de VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat jouw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Wij geven uw gegevens in het kader van het gebruik van het videoplatform "YouTube" door aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van het videoplatform "YouTube" op onze websites worden gegevens aan de bovengenoemde ontvangers doorgegeven en daar zolang opgeslagen als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Een afzonderlijke opslag van de verzamelde gegevens door ons vindt niet plaats.

2.14. Google Foto's

Op onze websites integreren wij de dienst "Google Photos" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt "Google Photos" als een dienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google Foto's om foto's op onze websites in te sluiten via krachtige servers met een hoge bandbreedte. Dit zorgt ervoor dat foto's op onze websites altijd betrouwbaar en zonder lange wachttijden kunnen worden geladen, ongeacht het aantal gelijktijdige oproepen door veel gebruikers.

Omdat "Google Photos" beperkt wordt aangeboden in Dublin, Ierland, gebruiken we servers met een hoge bandbreedte om foto's op onze websites in te sluiten.

Omdat "Google Foto's" door Google wordt aangeboden en de inhoud die via Google wordt aangeboden, vanaf de servers van Google wordt herladen wanneer de pagina wordt opgeroepen, worden ook de gebruiksgegevens doorgegeven die technisch gezien nodig zijn om de pagina op te roepen. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Omdat "Google Foto's" door Google wordt aangeboden en de inhoud die via Google Foto's wordt aangeboden, vanaf de servers van Google wordt herladen wanneer de pagina wordt opgeroepen, worden de gebruiksgegevens die technisch gezien nodig zijn om de pagina op te roepen, ook doorgegeven. Google ontvangt ook uw IP-adres, dat technisch gezien nodig is om de inhoud op te halen.

Wanneer "Google Foto's" is geïntegreerd, kunnen cookies en soortgelijke technieken worden gebruikt om gegevens op uw eindapparaat op te slaan of te lezen. Details over de gebruikte cookies en soortgelijke technieken vindt u hierboven onder "Gebruik van cookies en soortgelijke technieken".

Als wij optionele cookies en soortgelijke technieken gebruiken als onderdeel van de integratie van de dienst of als er gegevens worden opgeslagen in of uitgelezen van uw eindapparaat als gevolg van de dienst, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 25 (2) TTDSG. De daaropvolgende gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Het doel en ons gerechtvaardigd belang zijn om onze websites aantrekkelijk en efficiënt te maken en om de laadtijd bij het oproepen van pagina's tot een minimum te beperken.

Gegevensverwerking in derde landen:

Bij het gebruik van "Google Foto's" kunnen uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen (in dit geval de VS) worden verwerkt. Google LLC. is echter gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework en geeft daarmee aan dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Wij geven uw gegevens door in het kader van het gebruik van "Google Foto's" aan de volgende ontvangers:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Opslagperiode / criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Door de integratie van "Google Foto's" op onze websites worden gegevens doorgegeven aan bovengenoemde ontvangers en daar opgeslagen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.

3.  Beheer van klantgegevens en levering van inhoud

Op onze websites is een marketingplatform opgenomen waarmee wij aanvragen kunnen doorsturen naar ons interne CRM-systeem, e-mailmarketingcampagnes kunnen uitvoeren en uw toestemming voor de distributie van nieuwsbrieven kunnen opslaan. In het CRM-systeem slaan wij uw officiële contactgegevens op als contactpersoon en belanghebbende, alsmede uw activiteit van de hieronder genoemde verwerkingen.

3.1. Downloaden van whitepapers / inschrijvingen voor webinars / webcasts / live-evenementen

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u zich op onze websites registreert om whitepapers of documenten te downloaden en om deel te nemen aan webinars, webcasts en live-evenementen, verwerken wij uw gegevens (bijv. bedrijf, postcode, land, e-mailadres, adresvorm, voornaam, achternaam en e-mailadres) om u informatie te sturen over uw registratie en om uw deelname aan of belangstelling voor onze informatie te volgen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor directe reclame, met name om telefonisch contact met u op te nemen. De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO en in het belang om u te informeren over nieuwe of soortgelijke producten en diensten. Elke klant beschikt over een eigen recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, waarvan de uitoefening leidt tot de beëindiging van de verwerking met het oog op directe reclame. Indien gegevens uitsluitend voor directe reclame worden opgeslagen, worden zij na het maken van bezwaar gewist. Het bezwaar moet per e-mail worden gestuurd naar marketing@baumueller.com.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij verwerken uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, maar niet langer dan 6 jaar. Indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor directe reclame, worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

3.2. Nieuwsbrief, uitvoering van e-mailmarketing en e-mailtracking

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u zich op onze websites aanmeldt voor onze nieuwsbrief en ons in dit kader toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO voor het verzenden van marketing e-mails, gebruiken wij uw e-mailadres om contact met u op te nemen via marketing e-mails en om u door middel van directe reclame op een op uw interesses afgestemde manier per nieuwsbrief te informeren over onze producten en diensten, actuele gebeurtenissen, promoties, evenementen en live evenementen, white papers, webinars, webcasts en beursdeelnames, evenals over aanbiedingen.

Als u ons toestemming geeft, geeft u ons ook toestemming om gegevens te verwerken over het feit of u onze marketing e-mails ontvangt en of u deze hebt geopend, in welke mate u hebt gereageerd op de inhoud, met name op welke links u hebt geklikt en in welke mate u onze e-mails hebt gelezen of doorgenomen (nieuwsbrief tracking).

Nadat u de nieuwsbrief hebt besteld, ontvangt u van ons een e-mail met een link waarin wij u vragen uw e-mailadres te bevestigen en u dus aan te melden voor het ontvangen van reclame-e-mails.

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alleen personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw e-mailadres zich aanmelden voor het ontvangen van onze promotionele e-mails.

Als onderdeel van de nieuwsbriefregistratie slaan wij de toestemming op, zodat wij kunnen aantonen dat u onze nieuwsbrief heeft besteld. De desbetreffende gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO en wordt uitgevoerd in het belang van het kunnen verantwoorden van de rechtmatigheid van de nieuwsbriefverzending. 

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst vrijelijk worden herroepen. Als u in de toekomst geen reclamemails meer wenst te ontvangen en als u niet meer gevolgd wenst te worden met betrekking tot uw interactie met onze reclamemails, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen via de link "Voorkeuren beheren" onderaan onze e-mails en daarmee de gegeven toestemming herroepen. U kunt uw herroeping ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar marketing@baumueller.com.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, maar niet langer dan 6 jaar. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag nog steeds geoorloofd is of voor ons verplicht is (bijv. bij het bestaan van wettelijke bewaarplichten). Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij de gegevens die niet langer nodig zijn onmiddellijk wissen.

3.3. Contactformulier

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

U kunt via onze website rechtstreeks een contactverzoek sturen naar de voor u verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger. Voor het contactformulier hebben wij naast de naam, het e-mailadres en het bedrijf ook de postcode en het land nodig, omdat wij aan de hand daarvan de verantwoordelijke medewerker kunnen bepalen. Persoonlijke gegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt (bijv. telefoonnummer, gegevens in de aanvraag of in bijgevoegde documenten), worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO of Art. 6 Para.  1 S. 1 lit. b DSGVO als het voor de uitvoering van een contract is of als het voor precontractuele maatregelen is. Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang bij deze gegevensverwerking vloeit hier voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele bestaande problemen op te lossen, gevraagde informatie door te geven, enz. en zo uw tevredenheid als (potentiële) klant te behouden en te bevorderen.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag geoorloofd blijft of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

3.4. Ontvangers / categorieën ontvangers

Wij dragen uw gegevens over aan verwerkers die ons ondersteunen bij de exploitatie en het beheer van het prospectgegevens- en marketingplatform "Pardot" en de daarmee samenhangende gegevensverwerking in het kader van de opgedragen verwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO en die strikt gebonden zijn aan instructies en ons dienovereenkomstig contractueel verplichten:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland.

Ten slotte kunnen wij uw gegevens doorgeven aan ondernemingen van de Baumüller Groep om de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken, voor zover er overeenkomstige legitieme belangen bestaan. U kunt de ondernemingen vinden in de rubriek "Ontvangers van uw gegevens".

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen zonder passend niveau van gegevensbescherming. Voor de VS geldt een adequaatheidsbesluit (Data Privacy Framework Program), volgens welke gecertificeerde bedrijven een adequaat niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Salesforce, Inc. is gecertificeerd volgens dit kader, wat aangeeft dat uw rechten als betrokkene kunnen worden gegarandeerd.

4.  Inlichtingen en contact

4.1. Inlichtingen en contact per post, telefoon, fax en e-mail

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u rechtstreeks per post, telefoon, fax of e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt en de gegevens die verband houden met het gebruik van uw communicatiemiddel (bijv. naam, adres, e-mailadres of fax- of telefoonnummer) om uw vraag te kunnen beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO of Art. 6 para. 1 p.  1 lit. b DSGVO, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of indien het gaat om precontractuele maatregelen.

Onze en uw gelijktijdige (legitieme) belangen bij deze gegevensverwerking vloeien hier voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen, gevraagde informatie door te geven, etc., en zo uw tevredenheid als (potentiële) klant te behouden en te bevorderen.

U kunt zelf bepalen welke andere vrijwillige informatie u verstrekt of dat u ons ook bijzondere persoonsgegevens verstrekt, indien van toepassing.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail op mail@baumueller.com.

Gebruikers/categorieën van ontvangers:

Als u via onze website contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag door Baumüller Nürnberg GmbH behandeld.

Als u een vraag hebt die betrekking heeft op een andere onderneming van onze Baumüller Group, sturen wij de vraag door naar de desbetreffende onderneming, zodat uw vraag kan worden beantwoord. Het betreffende bedrijf zal dan contact met u opnemen aan de hand van de verstrekte gegevens. U vindt de bedrijven in de rubriek "Ontvangers van uw gegevens".

Bewaringstermijn/criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag nog steeds geoorloofd is of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

4.2. Inlichtingen en contact Vragen en contact via WhatsApp Chat

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

U kunt via WhatsApp contact opnemen met Baumüller op de website voor vragen en feedback.
Als u een chat met ons start via WhatsApp, ontvangen zowel wij als WhatsApp uw telefoonnummer en de informatie dat u contact met ons hebt opgenomen. Baumüller verwerkt uw telefoonnummer, uw naam en andere door u verstrekte gegevens en de inhoud van uw vraag om uw verzoek te verwerken en u te antwoorden. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) lit. f DSGVO en het gerechtvaardigd belang ligt in het beantwoorden van uw verzoek. Het gebruik van WhatsApp via onze website is vrijwillig. U bent niet verplicht om contact met ons op te nemen via WhatsApp en kunt alternatieve manieren kiezen, zoals het contactformulier of een verzoek via e-mail.

Daarnaast worden voor het gebruik van de chat cookies gebruikt, die technisch noodzakelijk zijn. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het gerechtvaardigd belang is het mogelijk maken van de functie. Na beëindiging van de chat of afsluiting van de website wordt de cookie weer verwijderd.

Gebruikers/categorieën van ontvangers:

In principe verwerkt alleen Baumüller Benelux B.V. uw gegevens waarmee u contact heeft opgenomen. Indien nodig worden uw gegevens ook doorgegeven aan andere Baumüller-ondernemingen, voor zover dit nodig is om de vraag te beantwoorden. De exploitant van de WhatsApp messenger service voor de Europese Unie is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("WhatsApp"), die ook uw gegevens ontvangt wanneer u WhatsApp gebruikt. Bij het gebruik van WhatsApp heeft de dienst ook toegang tot het adresboek van het gebruikte apparaat en de daarin opgeslagen contactgegevens. WhatsApp kan deze en andere persoonlijke gegevens doorgeven aan locaties buiten de EU. Daar is mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming, zodat de uitoefening van uw rechten als betrokkene kan worden bemoeilijkt of de overheidsinstanties toegang tot uw gegevens kunnen krijgen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij WhatsApp op https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

Daarnaast maken wij gebruik van de externe dienstverlener Futy HQ , Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Nederland (Futy), die ons ondersteunt bij de uitvoering van het proces. Wij hebben met hen een orderverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO.

Bewaringstermijn/criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

De gegevens van uw chat met Baumüller worden na afhandeling van uw verzoek gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen anders bepalen. 

5.  Post- of telefonisch contact door verkoop

Als u werknemer bent van een van onze opdrachtgevers (onze klantbedrijven) of opdrachtnemer (dienstverlener, onderaannemer of leverancier), verwerkt Baumüller in het kader van onze gegevensverwerking ook zakelijke contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer) die wij van u hebben verzameld voor het aangaan en uitvoeren van contracten met uw werkgever. Daarbij verwerken wij uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om als vertegenwoordiger van uw werkgever contact met u op te nemen en het contract met u uit te voeren. De rechtsgrondslag is in dit geval telkens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Verder kunnen wij uw contactgegevens als zakenpartner of medewerker van een zakenpartner gebruiken voor een promotionele postale of telefonische benadering.

Wij gaan ervan uit dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij zullen in elk individueel geval een belangenafweging maken met betrekking tot het gebruik van uw contactgegevens. De rechtsgrondslag in dit geval is het rechtmatige belang bij een reclamebenadering van haar zakenpartners door ons volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO

Opslagperiode/criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag geoorloofd blijft of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

6.  Verdere gegevensverwerking

6.1. Documentatie over de naleving van de gegevensbescherming

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Indien u ons een toestemmingsverklaring verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens naar omstandigheden en tijdstip van indiening (handtekening, e-mailadres, telefoon- of faxnummer of IP-adres, indien van toepassing) om te kunnen aantonen dat u hebt ingestemd met de betreffende gegevensverwerking in het kader van de verantwoordingsplicht die op ons rust op grond van Art. 5 Para. 2 DSGVO.

Als u uw rechten als betrokkene op grond van de GDPR jegens ons uitoefent, verwerken wij uw persoonsgegevens ook om te kunnen bewijzen, in het kader van de verantwoordingsplicht op grond van Art. 5(2) van de GDPR, dat wij de GDPR hebben nageleefd bij de verwerking van uw verzoek.

De verwerking vindt in elk geval plaats op basis van Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c DSGVO of Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang bestaat erin dat wij de naleving van de vereisten van de GDPR binnen het kader van onze verantwoordingsplicht kunnen documenteren.

Ontvangers/categorieën ontvangers:

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in verband met uw verzoek doorsturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming bij datenschutz süd GmbH, Wörthstraße 15, 97082 Würzburg, Duitsland, die ons zal helpen bij de naleving van de vereisten van de GDPR.

Bewaringstermijn/criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Gegevens met betrekking tot gegeven toestemming bewaren wij regelmatig tot 3 jaar na afloop van het jaar waarin wij er voor het laatst gebruik van hebben gemaakt. Gegevens die wij verwerken in verband met de uitvoering van de rechten van de betrokkene worden regelmatig bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het einde van het jaar waarin u uw recht op de betrokkene heeft uitgeoefend.

Daarna verwijderen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, nog is toegestaan op basis van een andere rechtsgrondslag of voor ons verplicht is (bijv. bij het bestaan van wettelijke bewaarplichten)

6.2. Gegevensverwerking voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Daarnaast verwerken wij uw gegevens in individuele gevallen met het oog op en in het belang van het geldend maken van juridische claims, bijvoorbeeld om onze vorderingen voor onbetaalde facturen af te dwingen, mits uw gegevens relevant zijn voor een juridisch geschil.

Verder verwerken wij uw gegevens in individuele gevallen met het oog op en in het belang van de verdediging van rechtsvorderingen die tegen ons worden ingesteld, bijvoorbeeld bij het instellen van vorderingen wegens aansprakelijkheid voor materiële gebreken, mits uw gegevens relevant zijn voor een juridisch geschil.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Begunstigden / categorieën van begunstigden:

Indien nodig worden uw gegevens doorgegeven aan belastingadviseurs, auditors, financiële of onderzoeksautoriteiten, advocaten, deskundigen of rechtbanken.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij slaan uw gegevens in individuele gevallen zo lang op als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag nog steeds geoorloofd is of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

6.3. Gegevensverwerking om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Verder verwerken wij persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in deze gevallen is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO in samenhang met de respectieve rechtsnorm die ons een dergelijke verplichting oplegt.

Dit kunnen bijvoorbeeld normen zijn uit het Duitse belastingwetboek (AO), bijv. § 147 AO, het Duitse wetboek van koophandel (HGB), bijv. § 257 HGB, of het Duitse wetboek van strafvordering (StPO), die ons verplichten gegevens te bewaren of te verwerken.

Geadresseerden / categorieën van geadresseerden:

Indien nodig zullen uw gegevens worden doorgegeven aan belastingadviseurs, accountants, financiële of onderzoeksautoriteiten, advocaten, deskundigen of rechtbanken.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij slaan uw gegevens in individuele gevallen zo lang op als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag nog steeds geoorloofd is of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

6.4. Overdracht van gegevens aan autonome derden in geval van herstructurering van de onderneming

Doelstellingen en reikwijdte van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Ten slotte kunnen wij persoonsgegevens van klanten doorgeven aan kopers met het oog op en in het belang van de voorbereiding en uitvoering van de verkoop van afzonderlijke juridische activa van onze onderneming of afzonderlijke onderdelen van onze onderneming met het oog op het maken van winst.

De rechtsgrondslag en de omvang van de gegevensverwerking zijn als volgt.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Voor zover een overdracht van uw bankgegevens in deze context relevant zou worden, zal deze niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

Begunstigden / categorieën van begunstigden:

Indien nodig zullen uw gegevens worden doorgegeven aan acquisiteurs, accountants, advocaten en deskundigen.

Bewaringstermijn / criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn:

Wij slaan uw gegevens in individuele gevallen zo lang op als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Daarna wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op grond van een andere rechtsgrondslag nog steeds geoorloofd is of voor ons verplicht is (bijv. in geval van het bestaan van wettelijke bewaarplichten).

7.  Ontvangers van uw gegevens

Wij geven uw gegevens door aan verwerkers die ons ondersteunen bij de hierboven genoemde gegevensverwerking in het kader van een opdrachtverwerking conform art. 28 DSGVO en die strikt gebonden zijn aan instructies en ons dienovereenkomstig contractueel verplichten. Dit geldt in het bijzonder ook met betrekking tot ons CRM-systeem:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland.

Voor zover er sprake is van medeverantwoordelijkheid overeenkomstig art.  26 DSGVO, geven wij uw gegevens door aan medeverantwoordelijke partijen met wie wij een overeenkomstige contractuele regeling hebben getroffen, voor zover er een rechtsgrondslag bestaat voor de doorgifte door ons.

Ten slotte kunnen wij uw gegevens aan de volgende ondernemingen van de Baumüller-groep doorgeven om de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken:

 • Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Neurenberg, Duitsland,
 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Neurenberg, Duitsland,
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Neurenberg Duitsland,
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Neurenberg, Duitsland,
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Duitsland,
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Oostenrijk,
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Tsjechische Republiek,
 • Baumuller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Spanje,
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Frankrijk,
 • Baumuller (UK) Ltd, Unit 2 en 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Verenigd Koninkrijk,
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Italië,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australië,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co, Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Benelux B.V., Regenbeemd 6, 4825 AT Breda, Nederland,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Zwitserland,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Turkije,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), Verenigde Staten,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brazilië,
 • Baumüller Dravinja d.o.o., Delavska cesta 10 3210, Slovenske-Konjice, Slovenië.

De verwerking van uw gegevens kan ook plaatsvinden in landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen zonder passend niveau van gegevensbescherming, met name in de VS, China, India en Australië.

Wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen, bestaat het risico dat de autoriteiten aldaar toegang krijgen tot uw gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of verhaal kunt halen.

Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de doorgifte van uw gegevens aan de

 • Salesforce, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co, Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australië,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Turkije,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), Verenigde Staten,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brazilië,

standaard contractuele clausules zijn gesloten en andere technische maatregelen zijn genomen.

Met betrekking tot een overdracht van uw gegevens aan de

 • Baumüller (UK) Ltd, Unit 2 en 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Verenigd Koninkrijk,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Zwitserland,

Het toereikende niveau van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld bij het Besluit van de Europese Commissie van 28.06.2021 overeenkomstig artikel. 45 lid. 3 van de GDPR.

8.  Bewaartermijn

Voor zover voor de hierboven beschreven gegevensverwerking niet apart een specifieke bewaartermijn wordt vermeld, verwerken wij uw gegevens in de regel slechts zo lang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Daarna vernietigen wij uw gegevens of verwijderen deze uit al onze operationele systemen.

Wij gaan op dezelfde manier te werk als u uw herroepingsrecht uitoefent in het geval van verwerking op basis van toestemming die u ons eventueel hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit.  a DSGVO, of in het geval van verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, uw recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 DSGVO uitoefenen en aan de daarin vermelde voorwaarden is voldaan. Dit geldt in het bijzonder wanneer er geen aantoonbaar dwingende redenen voor verdere verwerking door ons zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene, en ook voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen of vernietigen verhinderen.

9.  Vrijwilligheid van de verstrekking van uw gegevens

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

Het is echter in bepaalde gevallen nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden of om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en voordelen die wij aanbieden.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden of dat u geen gebruik kunt maken van de diensten en voordelen die wij aanbieden.

De enige uitzonderingen hierop zijn natuurlijk de gegevensverwerkingen die uitsluitend op uw toestemming zijn gebaseerd. Deze zijn altijd vrijwillig. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

10.  Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de GDPR u bepaalde rechten:

10.1. Recht op toegang (Art. 15 GDPR)

U hebt het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de in Art. 15 GDPR gespecificeerde informatie.

10.2. Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR)

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging te verzoeken om rectificatie van alle u betreffende onjuiste persoonsgegevens en, in voorkomend geval, om aanvulling van alle onvolledige persoonsgegevens.

10.3. Recht op wissing (Art. 17 DSGVO)

U hebt ook het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, mits een van de in Art 17 DSGVO in detail opgesomde redenen van toepassing is, bv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

10.4. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR)

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking indien een van de in Art. 18 DSGVO genoemde voorwaarden van toepassing is, bijv. indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 DSGVO of voor de duur van een toetsing of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen als betrokkene.

10.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR)

In bepaalde gevallen, die in Art. 20 GDPR worden beschreven, heeft u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen of om te verzoeken dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen.

10.6. Recht van bezwaar (art. 21 DSGVO)

Indien gegevens worden verzameld op grond van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

10.7. Herroepingsrecht (Art. 7 para. 3 p. 1 DSGVO)

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 Para. 3 S. 1 DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

10.8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 GDPR)

Volgens Art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van gegevens over u in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is het Beierse Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming, Postfach 1349, 91504 Ansbach.

11.  Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie of suggesties over het onderwerp gegevensbescherming. Hiertoe kunt u contact opnemen met:

E-mail: datenschutzbeauftragter@baumueller.com

datenschutz süd GmbH
wachtwoord: "Baumueller Nürnberg GmbH"
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Duitsland

12.  Wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 06/05/2022