Privacyverklaring

Dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling in onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgebonden gegevens ligt ons na aan het hart en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze websites bezoekt.

Hier leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en hoe deze wordt gebruikt.

Onze contactgegevens als verantwoordelijke instantie

U vindt onze contactgegevens in het colofon.

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks bereiken via datenschutzbeauftragter@baumueller.com

Uw rechten

U hebt het recht ons om informatie, rectificatie, wissen of beperking van uw persoonsgebonden gegevens te verzoeken overeenkomstig de wettelijke regelingen. Wij stellen u uw gegevens bovendien in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ter beschikking. Indien wij uw gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken deze gegevens te wissen. Vanaf de wederopzegging zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doeleinde gebruiken. Indien wij een gerechtvaardigd belang nastreven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar aantekenen via deze contactgegevens. Onafhankelijk daarvan kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde inspectiediensten.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover uw persoonsgebonden gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lid f. AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. In geval van gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de persoonsgebonden gegevens niet langer verwerken.

Gegevens wissen

Voor zover uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of indien de opslag ervan om andere wettelijke gronden ontoelaatbaar is, zullen wij deze wissen. De enige uitzonderingen hierop zijn gegevens die rechtmatig zijn verzameld en die wij verplicht zijn te bewaren om wettelijke redenen. Bij elk wissen worden de gegevens eerst alleen geblokkeerd en pas daarna met enige vertraging definitief verwijderd, om accidenteel wissen of eventuele opzettelijke toebrengen van schade te voorkomen. Om technische redenen kunnen gegevens worden gedupliceerd in back-upbestanden en bij mirrors van diensten. Dergelijke kopieën worden eveneens in voorkomende gevallen pas na een vertraging om technische redenen gewist.

Beschikbaarstelling van onze website

U kunt onze websites bezoeken zonder enige informatie over uzelf als persoon te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch het IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT), de inhoud van de aanvraag (specifieke pagina), de toegangsstatus/HTTP-statuscode, de gegevensomvang die telkens is overgedragen, de website waar de aanvraag vandaan kwam, de browser, het besturingssysteem en de interface daarvan en de taal en versie van de browsersoftware op. Deze gegevens worden nooit specifiek aan uw persoon gekoppeld en opgeslagen. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op waarborging van een probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod. Voor zover het IP-adres als persoonlijk moet worden beschouwd, wordt het uiterlijk na 90 dagen gewist indien er geen andere dwingende redenen zijn die dat tegenspreken.

Gebruik van links

De website van de verantwoordelijke instantie kan links (koppelingen/verwijzingen naar andere websites) bevatten. Indien u een van deze links volgt, wordt u erop geattendeerd dat deze websites onderworpen zijn aan hun eigen privacyverklaringen en dat de verantwoordelijke instantie geen enkele verantwoordelijkheid of garantie kan aanvaarden voor de privacyvoorwaarden van deze websites.

Contactformulier

Als u aanvragen doet via onze contactformulieren op de website, verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. Langdurige opslag vindt alleen plaats als uw aanvraag daarom vraagt. Zo niet, dan worden uw gegevens uiterlijk na zes maanden gewist.

Gebruikersregistratie

U kunt zich op onze website registreren voor brochure- en softwaredownloads en een gebruikersaccount aanmaken. Sommige van de diensten die wij aanbieden, zijn mogelijk alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Daarbij verzamelen wij de gegevens die u verstrekt om het aanmeldingsproces te kunnen afwikkelen. De omvang van de gegevens hangt af van de informatie die u verstrekt en deze volgt uit de invoermaskers. De bewaartermijn van deze gegevens hangt af van de duur van uw aanmelding. Na afmelding is de bewaartermijn gebaseerd op de wettelijke bewaringstermijnen.

Cookies

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de door u gebruikte browser en die de instantie die de cookie plaatst (in dit geval, wij) bepaalde informatie verschaffen.
Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om de door u gebruikte functies mogelijk te maken. Indien wij cookies ook voor andere doeleinden gebruiken, leggen wij hier in onze privacyverklaring uit waarvoor wij ze gebruiken.
In uw browser kunt u verschillende instellingen voor cookies maken, ze verbieden en reeds geplaatste cookies verwijderen. Wij willen u er echter op wijzen dat u zonder cookies wellicht niet van alle diensten op onze website gebruik kunt maken.
Voor zover op deze site cookies van derden worden gebruikt, vindt u hierover meer informatie bij de hier geïmplementeerde diensten.
Er worden cookies van de derden Youtube en Facebook gebruikt.

Gebruik van SalesViewer®-technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de website-exploitant (art. 6 lid 1 lit. f AVG).
Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt ter verzameling van bedrijfsgerelateerde gegevens en het overeenkomstige gebruik. De met deze technologie verzamelde gegevens worden versleuteld via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (zgn. hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de dataverzameling en -opslag met werking voor de toekomst door op deze link te klikken (Opt-Out) om de registratie van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Google Analytics

Wij gebruiken de webanalysedienst "Google Analytics" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS, voor de vormgeving van onze websites op een behoeftegerichte manier. In de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt Google Analytics als dienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die ons ondersteunt als verwerker in overeenstemming met art. 28 AVG.
Google Analytics maakt gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen (herkenningskenmerken van cookie en apparaat-apparaat-ID of de zogenaamde browser-fingerprint) en gebruiksgegevens (bijv. naam en adres van de door uw browser opgevraagde website-inhoud, referral links, beschrijving van de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, evenals het IP-adres van het aanvragende eindapparaat). Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht en interesses van de gebruikers, alsmede interacties, zoals het klikken op knoppen, de scrolldiepte en het gebruik van filters en zoekfuncties, worden ook geregistreerd, geanalyseerd en samengevoegd met reeds bestaande pseudonieme gegevens. Daartoe worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Op die manier zijn wij in staat terugkerende bezoekers te herkennen, hen als zodanig te tellen en hen in specifieke, demografische doelgroepen in te delen.
De gegevensverwerking geschiedt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, op voorwaarde dat u uw toestemming heeft gegeven via onze toestemmingsbanner.
Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG. Gebruik hiervoor het vingerafdruksymbool linksonder of verwijder bestaande cookies en het local storage-geheugen in de browser van uw eindapparaat.
De verwerking van uw gegevens kan ook worden geschieden in staten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen zonder behoorlijk niveau van gegevensbescherming. Bij een overdracht van uw gegevens aan derde landen, met name de VS, bestaat het risico dat de overheidsinstanties aldaar toegang krijgen tot uw gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht of beroep kunt aantekenen.
Daarom geven wij uw gegevens door aan derde landen via cookies en soortgelijke technieken op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 zin 1 lit. a AVG.
Wat de verwerking van uw IP-adres betreft, is Google Analytics door ons zodanig geconfigureerd dat het binnen de EU door de functie "_anonymizeIp()" wordt ingekort vóór overdracht naar de servers van Google in de VS.
Wij slaan de verzamelde gegevens op in Google Analytics voor de duur van 26 maanden.
In principe hebben wij geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.
Voor meer informatie over de omgang van Google met persoonsgebonden gegevens, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Youtube met gebruikmaking van de Shariff-oplossing

Op onze website worden social buttons van sociale netwerken gebruikt. Dit dient ter handhaving van onze hoofdzakelijk rechtmatige belangen in het kader van een belangenafweging bij een optimaal op de markt brengen van ons aanbod. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze buttons niet beperkt als plug-ins, maar worden zij alleen bij gebruik van een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke buttons wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk. Als u op een van de buttons klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van de desbetreffende dienstverlener opgeroepen waarop u (evt. na invoer van uw inloggegevens) bijv. op de like- of share-button kunt klikken. Doeleinde en omvang van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in de informatie over de privacy policy van de aanbieders.
http://www.facebook.com/policy.php https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van de onderneming Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat op het internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers in de regel in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en interactief bezig te zijn. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid tot aanmaak van privé profielen, uploaden van foto's netwerkvorming via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer de betrokken persoon buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerde website wordt opgeroepen en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betrokken persoon er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins kan op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE worden opgeroepen. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.
Indien de betrokken persoon tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokken persoon onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke concrete subpagina's van onze internetsite de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokken persoon toegewezen. Indien de betrokken persoon een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-button, of indien de betrokken persoon een commentaar plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze internetsite heeft bezocht, indien de betrokken persoon op het tijdstip van de oproep van onze website gelijktijdig bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokken persoon op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokken persoon niet wil dat een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook wordt gedaan, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.
Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft uitsluitsel over het verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens door Facebook. Verder wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook voor de bescherming van de privacy van de betrokken persoon biedt. Daarnaast zijn er verschillende applicaties verkrijgbaar waarmee gegevensoverdracht aan Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokken persoon worden gebruikt om de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

LinkedIn Conversion Tracking en Insight Tags

De analyse- en conversion tracking-mogelijkheden van het LinkedIn Inc.-platform (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA) worden op onze website gebruikt. Dit geeft ons de mogelijkheid om u relevantere reclame en informatie te tonen op basis van uw interesses.

Daarnaast ontvangen wij anonieme en samengevatte rapporten van LinkedIn over kijkactiviteiten en informatie over het gebruik van onze website. LinkedIn gebruikt hiervoor een Javascript code (Insight-tag), die een cookie op uw systeem plaatst of een pixel gebruikt. De LinkedIn Insight-tag verzamelt de volgende gegevens over het gebruik van onze website: URL, verwijs-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, time stamp, bekeken pagina's.

Als u niet wilt dat uw gebruikersgedrag in samenhang met LinkedIn-advertenties kan worden geanalyseerd, kunt u een opt-out-cookie instellen via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

U kunt ook evaluatie van uw gebruikersgedrag voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende cookie-instelling te kiezen.

Meer informatie over LinkedIn's privacybescherming is te vinden via de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Onze verplichte informatie volgens art. 13 AVG voor LinkedIn Conversion Tracking vindt u via de volgende link: Verplichte informatie over het gebruik van LinkedIn

Youtube Video plug-ins

Inhoud van derden is geïntegreerd in deze website. Deze inhoud wordt door Google Ireland Limited ("Aanbieder") ter beschikking gesteld. Youtube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De uitgebreide instelling voor gegevensbescherming is geactiveerd voor video's van Youtube die op onze site zijn geïntegreerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door Youtube, tenzij zij de video afspelen. De integratie van de video's dient, in het kader van een belangenafweging, ter bescherming van ons zwaarwegende legitieme belang bij een optimale op de markt brengen van ons aanbod conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Doeleinde en omvang van de dataverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacy policy van Google https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de visuele weergave van onze vestigingen in de Google Maps plug-in. Bij het gebruik van Google Maps worden gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik en andere gegevens doorgegeven.
Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

Google reCAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende gegevensbeveiliging bij de overdracht van formulieren, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de reCAPTCHA-service van de onderneming Google Inc. Deze dient in de eerste plaats ter onderscheiding, of de invoer afkomstig is van een natuurlijke persoon of oneigenlijk door machine- en geautomatiseerde verwerking is gedaan. De service omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Hier gelden de afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van Google Inc. Verdere informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Overdracht van gegevens

Wij delen alleen informatie met derden in de mate die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Voor een doeltreffender beheer worden gegevens intern binnen het bedrijf gebruikt of wordt gebruik gemaakt van in opdracht werkende verwerkers.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst aan te passen of te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website.

Pardot geïnteresseerdengegevens- en marketing-platform

Op onze websites integreren wij de geïnteresseerdengegevens- en marketing-platform "Pardot" van salesforce.com Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS.

Het platform stelt ons in staat de analyse en evaluatie van websitebezoekers uit te voeren, de uitvoering van e-mail-marketing-campagnes en opmaken en evaluatie van profielen van potentiële geïnteresseerden, om nieuwe geïnteresseerden voor onze producten en dienstverleningen te werven, om verworven geïnteresseerden doelgericht met reclame te benaderen en door evaluaties en analyses van onze strategie in online- en e-mail-marketing optimaliseren te kunnen.

Onderstaand vindt u nadere informatie over dataverzameling op onze websites en de daaropvolgende gegevensverwerking met behulp van "Pardot", in het bijzonder over gegevensoverdracht aan derde landen en de ontvangers van uw gegevens.

Analyse en evaluatie van websitebezoeken

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Wij gebruiken "Pardot" voor analyse en evaluatie websitebezoeken. Daartoe gebruiken wij gebruiksgegevens (zie hierboven) en maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technieken, met name JavaScript-code, om gegevens in uw eindapparaat op te slaan of te lezen.

Op deze manier kunnen wij terugkerende bezoekers pseudoniem herkennen en als zodanig tellen. Wij verwerken gegevens over de manier waarop een bezoeker op onze websites is gekomen (bijv. via een zoekopdracht op het web, direct oproepen van de pagina, pagina's van sociale media, doorverwijzingen van andere websites en, indien van toepassing, via marketing e-mails of andere reclamecampagnes), hoeveel bezoeken er zijn afgelegd, hoe lang een verblijf duurde en hoeveel afzonderlijke pagina's er zijn geraadpleegd.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken op te stellen teneinde de aantrekkelijkheid van onze website te verbeteren, de effectiviteit van onze marketing-maatregelen te optimaliseren en onze reclamestrategie te controleren.

Wij verwerken ook aanvullende gegevens over uw interacties en gedrag op onze websites (bijv. het invullen van formulieren, webinars, webcasts of live-events, bijvoorbeeld op beurzen, download van documenten, het afspelen van media, enz.).

Indien u bij ons als geïnteresseerde bij naam bekend wordt door het verstrekken van overeenkomstige gegevens in registratieformulieren, voegen wij deze gegevens over uw bezoeken aan onze websites op basis van specifieke toestemming toe aan uw persoonlijke profiel. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Opstelling en evaluatie van profielen van geïnteresseerden".

Wij geven uw gegevens ook door aan andere ondernemingen van de Baumüller-groep om hen de verwerking en het gebruik van uw gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Ontvanger / categorieën ontvangers".

Indien u via onze toestemmingsbanner uw toestemming hebt gegeven, is de gegevensverwerking op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG en is de gegevensoverdracht naar derde landen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 lit. a AVG.
Meer informatie over de overdracht naar derde landen, zie hieronder "Gegevensverwerking naar derden".

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG. Om uw wederopzegging uit te oefenen, gebruikt u het vingerafdruksymbool linksonder aan het einde van elke website.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij verwerken uw gegevens in "Pardot" zolang dit nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of totdat u uw toestemming intrekt, echter maximale duur 6 jaar. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Download whitepaper / aanmeldingen voor webinars / webcasts / live-events

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Voor zover u zich op onze websites registreert als tegenprestatie voor de gratis beschikbaarstelling van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor het downloaden van whitepapers of documenten en voor deelname aan webinars, webcasts en live-events, verwerken wij uw gegevens (bijv. aanhef, voornaam, achternaam en e-mail-adres) voor de toezending van informatie over uw aanmelding.

Wij voegen verdere gegevens toe aan uw persoonlijk profiel, zoals informatie over uw onderneming, indien van toepassing, en in welke van onze producten en dienstverleningen of onderwerpen u geïnteresseerd bent, alsmede andere gegevens die u ons vrijwillig ter beschikking stelt. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Opstelling en evaluatie van profielen van geïnteresseerden".

Bovendien verwerken wij de door u in samenhang met de aanmelding verstrekte gegevens voor reclamedoeleinden, zoals hieronder beschreven onder "Nieuwsbrief, uitvoering van e-mail-marketing en e-mail-tracking".

Na het indienen van uw e-mail-adres via een formulier op onze websites, ontvangt u een e-mail van ons met een link waarin u wordt gevraagd uw e-mailadres te bevestigen en u zo aan te melden voor het ontvangen van verdere informatie over de whitepaper, het webinar, de webcast of het live-event via e-mail.

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alleen personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw e-mail-adres, zich registreren om onze promotie-e-mails te ontvangen. De verzending van deze e-mail vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Wij geven uw gegevens ook door aan andere ondernemingen van de Baumüller-groep om hen de verwerking en het gebruik van uw gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Ontvanger / categorieën ontvangers".

De feitelijke verzending van verdere informatie over de whitepaper, het webinar, de webcast of het live-event per e-mail vindt plaats na bevestiging van uw e-mail-adres door activering van de link. De gegevensverwerking volgt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG en de gegevensoverdracht naar derde landen is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 49 lid 1 lit. a AVG.

Meer informatie over de overdracht naar derde landen, zie hieronder "Gegevensverwerking naar derden".

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG. Als u in de toekomst geen reclamemails meer wenst te ontvangen, kunt u uw instellingen te allen tijde wijzigen via de link "Instellingen wijzigen" aan het einde van onze e-mails en zo uw eventueel gegeven toestemmingen intrekken. U kunt uw wederopzegging ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar marketing@baumueller.com.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij verwerken uw gegevens in "Pardot" zolang dit nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, echter maximale duur 6 jaar. Wij zullen uw gegevens dan wissen, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, nog is toegestaan op basis van een andere wettelijke grondslag of voor ons verplicht is.

Nieuwsbrief, uitvoering van e-mail-marketing en e-mail-tracking

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Voor zover u zich op onze websites gratis registreert voor het downloaden van whitepapers of documenten alsmede voor deelname aan webinars, webcasts en live-events of het abonnement op een nieuwsbrief als tegenprestatie voor de beschikbaarstelling van uw gegevens voor reclamedoeleinden en ons in deze samenhang toestemming geeft voor de verzending van marketing e-mails, zullen wij uw e-mail-adres ook gebruiken om contact met u op te nemen via marketing e-mails en om u via de weg van rechtstreekse reclame op een op uw interesses afgestemde manier te kunnen informeren over onze producten en dienstverleningen, actuele gebeurtenissen, acties, evenementen en live-events, whitepapers, webinars, webcasts en beursdeelnames, alsmede over aanbiedingen.

Indien u ons uw toestemming geeft, staat u ons ook de verwerking van de gegevens toe de vraag of u onze marketingmails ontvangt en of u deze hebt geopend, in hoeverre u op de inhoud hebt gereageerd, met name op welke links u hebt geklikt en in hoeverre u onze e-mails hebt gelezen of doorgenomen. Wij voegen deze gegevens over uw interacties met onze marketing e-mails toe aan uw persoonlijke profiel. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Opstelling en evaluatie van profielen van geïnteresseerden".

Na het indienen van uw e-mail-adres via een formulier op onze websites, ontvangt u een e-mail van ons met een link waarin u wordt gevraagd uw e-mail-adres te bevestigen en u zo aan te melden voor het ontvangen van reclame-e-mails.

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alleen personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw e-mail-adres, zich registreren om onze promotie-e-mails te ontvangen. De verzending van deze e-mail vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Wij geven uw gegevens ook door aan andere ondernemingen van de Baumüller-groep om hen de verwerking en het gebruik van uw gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Ontvanger / categorieën ontvangers".

De eigenlijke verzending van promotionele e-mails vindt plaats na bevestiging van uw e-mail-adres door activering van de link op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG.
Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG. Indien u in de toekomst geen promotionele e-mails wenst te ontvangen en indien u geen follow-up wenst met betrekking tot uw omgang met onze promotionele e-mails in de toekomst, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen door gebruik te maken van de link "instellingen wijzigen" aan het einde van onze e-mails en daarmee alle toestemmingen die u hebt gegeven intrekken. U kunt uw wederopzegging ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar marketing@baumueller.com.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens in "Pardot" zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, echter maximale duur 6 jaar. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Opstelling en evaluatie van profielen van geïnteresseerden

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in samenhang met de analyse en evaluatie van uw websitebezoeken of in het kader van de aanmelding voor het downloaden van whitepapers of documenten, alsook voor de deelname aan webinars, webcasts en live-events of het abonnement op een nieuwsbrief, gebruiken wij "Pardot" ook voor evaluatie van profielen van geïnteresseerden. Daartoe combineren wij de volgende gegevens uit de hierboven beschreven gegevensverwerking:

• over uw persoon (aanhef, voornaam, achternaam, contactgegevens zoals e-mail-adres en telefoonnummer en, indien van toepassing, gegevens over uw onderneming),

 • over uw interesses in onze producten en dienstverleningen of onderwerpen,
 • over uw gebruik van, interacties met en gedrag op onze websites (bijv. oproepen van de pagina's, invullen van formulieren, afspelen van media, enz.),
 • over uw aanmelding voor en deelname aan webinars, webcasts of live-events of de download van whitepapers en documenten,
 • over uw gebruik van onze marketing-e-mails (ontvangst en opening, klikgegevens en, indien van toepassing, leespercentage) en
 • over uw interacties met onze sociale media voorstellingen.

Wij slaan deze gegevens op in een gepersonaliseerd profiel, evalueren ze aan de hand van scorewaarden en voeren analyses uit om te kunnen concluderen in welke van onze producten en dienstverleningen, actuele gebeurtenissen, acties en evenementen en aanbiedingen u geïnteresseerd bent, in welk klantsegment u kunt worden ingedeeld en met welke waarschijnlijkheid uw interesse tot het sluiten van een contractovereenkomst zou leiden.

Op deze manier optimaliseren wij onze marketing-maatregelen en controleren wij onze reclamestrategie, zodat wij u zo gericht mogelijk kunnen benaderen.

Zodra wij op basis van onze evaluatie van uw profiel een hoge waarschijnlijkheid hebben om een contractovereenkomst af te sluiten, wordt de in "Pardot" over u aangemaakte gegevensset, ook doorgegeven aan ons platform voor het beheer van geïnteresseerden- en klantgegevens "Salesforce", zodat onze verkoopmedewerkers individuele contactopname met u kunnen opnemen op basis van uw interesses en behoeften en voor documentatie van onze contractuele relatie.

Wij geven uw gegevens ook door aan andere ondernemingen van de Baumüller-groep om hen de verwerking en het gebruik van uw gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken. Nadere informatie hierover is te vinden onder "Ontvanger / categorieën ontvangers".

De gegevensverwerking is op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG en de gegevensoverdracht naar derde landen is op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 49 lid 1 lit. a AVG.

Meer informatie over de overdracht naar derde landen, zie hieronder "Gegevensverwerking naar derden".

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG.

U kunt over het algemeen uw toestemming voor de opstelling en evaluatie van profielen van geïnteresseerden wederopzegging door een e-mail te sturen naar marketing@baumueller.com.
U kunt uw wederopzegging ook toepassen op afzonderlijke delen van de onderliggende gegevensverwerking.
Als u in de toekomst alléén geen reclamemails meer wenst te ontvangen, kunt u uw instellingen te allen tijde wijzigen via de link "Instellingen wijzigen" aan het einde van onze e-mails en zo uw eventueel gegeven toestemmingen intrekken.
Om uw wederopzegging met betrekking tot de analyse en evaluatie van uw websitebezoeken uit te oefenen, kunt u gebruik maken van het vingerafdruksymbool linksonder aan het einde van elke website.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij verwerken uw gegevens in "Pardot" zolang dit nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, echter maximale duur 6 jaar. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Ontvanger / categorieën van ontvangers

Wij dragen uw gegevens over aan verwerkers die ons ondersteunen bij de exploitatie en de administratie van de geïnteresseerdengegevens- en het marketing-platform "Pardot" en de daarmee samenhangende gegevensverwerking in het kader van de orderverwerking overeenkomstig art. 28 AVG en die strikt gebonden zijn aan instructies en dienovereenkomstig contractueel aan ons verplicht zijn:

• salesforce.com Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA,

 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland.

  Ten slotte geven wij uw gegevens door aan de volgende ondernemingen van de Baumüller-groep om de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de voornoemde doeleinden mogelijk te maken:

  • Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Nürnberg, Duitsland
 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Nürnberg Duitsland
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Nürnberg Duitsland
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland
 • Baumüller DirectMotion GmbH, Flugplatzweg 2, 37581 Bad Gandersheim, Duitsland
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Duitsland
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Oostenrijk
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Tsjechië
 • Baumüller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Spanje
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Frankrijk
 • Baumüller (UK) Ltd., Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Groot-Brittannië
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Italië
 • Baumüller Australië Pty. Ltd., 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australië
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd., Room 1003, Floor 10 th, Building BuildingC2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd., 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China
  • Baumüller India Pvt. Ltd., Corporate office, „Kavi“ - Survey-94/7, Plot-38, Right Bhusari Colony, Kothrud, Paud Road, 411038 Pune, India

Gegevensverwerking in derde landen

Bij gebruik van "Pardot" kan de verwerking van uw gegevens ook plaatsvinden in landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) in derde landen zonder passend niveau van gegevensbescherming, met name in de VS.

Bij een overdracht van uw gegevens aan derde landen, bestaat het risico dat de overheidsinstanties aldaar toegang krijgen tot uw gegevens voor veiligheids- en controledoeleinden, zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht of hierover in beroep kunt gaan.

Voor de beveiliging van een passend niveau van gegevensbescherming bij de overdracht van uw gegevens aan salesforce.com Inc. in de VS, hebben wij met de Europese Commissie standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 lid 2 lit. c, lid 5 zin 2 AVG afgesloten en zullen wij deze in de toekomst vervangen door standaardgegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Commissie overeenkomstig art. 46 lid 2 lit. c AVG.

Bovendien baseren wij de gegevensoverdracht op uw toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 lit. a AVG. Uw toestemming is vrijwillig en kan zoals hierboven beschreven voor de individuele gegevensverwerking met "Pardot", te allen tijde vrijelijk en met werking voor de toekomst worden herroepen overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG.

Contactformulier

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
U kunt via onze website rechtstreeks een contactaanvraag sturen naar de voor u verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger. Voor het contactformulier hebben wij naast de naam, de voornaam, het e-mail-adres en de onderneming ook de postcode en het land nodig, omdat wij aan de hand daarvan kunnen vaststellen wie de verantwoordelijke werknemer is. Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier (bijv. telefoonnummer, gegevens in de aanvraag of in bijgevoegde documenten) worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f, of art. 6, lid 1, zin 1, lit. b, AVG, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of indien het gaat om precontractuele maatregelen. Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw aanvragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen, aangevraagde informatie door te geven, enz. en aldus uw tevredenheid als (potentiële) klant te handhaven en te bevorderen.

Ontvanger / categorieën van ontvangers:
Als u via onze website contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag door Baumüller Nürnberg GmbH behandeld.

Als u een aanvraag hebt die betrekking heeft op een andere onderneming van onze Baumüller Groep, sturen wij de aanvraag door naar de betreffende onderneming, zodat uw aanvraag beantwoord kan worden. De verantwoordelijke onderneming zal dan contact met u opnemen aan de hand van de verstrekte gegevens. Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier op de website, worden de aanvragen direct doorgestuurd naar de verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger binnen de Baumüller Groep, bijv:

• Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Nürnberg, Duitsland

 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Nürnberg Duitsland
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Nürnberg Duitsland
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland
 • Baumüller DirectMotion GmbH, Flugplatzweg 2, 37581 Bad Gandersheim, Duitsland
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Duitsland
 • Baumüller Corporate Services GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg,Duitsland
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Oostenrijk
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Tsjechië
 • Baumüller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Spanje
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Frankrijk
 • Baumüller (UK) Ltd., Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Groot-Brittannië
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Italië
 • Baumüller Australië Pty. Ltd., 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australië
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd., Room 1003, Floor 10 th, Building BuildingC2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd., 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China
  • Baumüller India Pvt. Ltd, Corporate office, "Kavi" - Survey-94/7, Plot-38, Right Bhusari Colony, Kothrud, Paud Road, 411038 Pune, India

doorgestuurd.

Verder kan het voor ons noodzakelijk zijn om uittreksels van uw aanvraag door te geven aan contractpartners (bijv. leveranciers in het geval van productspecifieke aanvragen) voor de bewerking van uw aanvraag. In deze gevallen wordt de aanvraag vooraf geanonimiseerd, zodat de derde geen verwijzing naar u kan maken. Indien, in een afzonderlijk geval, de overdracht van uw persoonsgebonden gegevens toepasselijk lijkt, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen en om uw toestemming vragen. Wij geven uw gegevens voor deze doeleinden niet door aan derden zonder uw toestemming.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Aanvragen en contactopname per post, telefoon, fax en e-mail

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Indien u rechtstreeks per post, telefoon, fax of e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, alsmede de gegevens die verband houden met het gebruik van uw communicatiemiddel (bijv. naam, adres, e-mail-adres of fax- of telefoonnummer), om te kunnen reageren op uw aanvraag.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG of art. 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of indien het gaat om precontractuele maatregelen.

Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw aanvragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen, aangevraagde informatie door te geven, enz. en aldus uw tevredenheid als (potentiële) klant te handhaven en te bevorderen.

U kunt zelf beslissen welke verdere vrijwillige informatie u verstrekt en of u, indien van toepassing, ons ook bijzondere persoonsgebonden gegevens verstrekt.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid. 1 zin. 1 lit. a AVG.

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. U kunt ons hiervoor per e-mail bereiken op mail@baumueller.com.

Ontvanger / categorieën van ontvangers:
Als u via onze website contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag door Baumüller Nürnberg GmbH behandeld.

Als u een aanvraag hebt die betrekking heeft op een andere onderneming van onze Baumüller Groep, sturen wij de aanvraag door naar de betreffende onderneming, zodat uw aanvraag beantwoord kan worden. De verantwoordelijke onderneming zal dan contact met u opnemen aan de hand van de verstrekte gegevens. Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier op de website, worden de aanvragen direct doorgestuurd naar de verantwoordelijke verkoopvertegenwoordiger binnen de Baumüller Groep, bijv:

• Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Nürnberg, Duitsland

 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Nürnberg Duitsland
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Nürnberg Duitsland
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Duitsland
 • Baumüller DirectMotion GmbH, Flugplatzweg 2, 37581 Bad Gandersheim, Duitsland
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Duitsland
 • Baumüller Corporate Services GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg,Duitsland
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Oostenrijk
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Tsjechië
 • Baumüller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Spanje
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Frankrijk
 • Baumüller (UK) Ltd., Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, Groot-Brittannië
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Italië
 • Baumüller Australië Pty. Ltd., 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Australië
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd., Room 1003, Floor 10 th, Building BuildingC2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd., 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China
  • Baumüller India Pvt. Ltd, Corporate office, "Kavi" - Survey-94/7, Plot-38, Right Bhusari Colony, Kothrud, Paud Road, 411038 Pune, India

doorgestuurd.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Postale of telefonische contactopname via verkoop

Als u werknemer bent van een van onze opdrachtgevers- (onze klantondernemingen) of opdrachtnemers (dienstverleners, onderaannemers of leveranciers), verwerken wij van u in het kader van onze gegevensverwerking ook de verkregen zakelijke contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer) met het oog op het afsluiten van een contract en de vervulling van het contract met uw werkgever. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons rechtmatig belang voor contactopname en een vervulling van het contract met u als vertegenwoordiger van uw werkgever. De wettelijke grondslag is in dit geval telkens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

Voorts kunnen wij uw contactgegevens als zakenpartner of werknemer van een zakenpartner gebruiken voor een promotioneel postaal- of telefonisch contact.

Wij gaan ervan uit dat u toestemming hebt gegeven. Wij maken van geval tot geval een belangenafweging die betrekking heeft op het gebruik van uw contactgegevens. In dit geval is de wettelijke grondslag het rechtmatige belang bij een promotioneel contact van onze zakenpartners door ons overeenkomstig Art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f AVG.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Documentatie van de naleving van de privacybescherming

Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking / wettelijke grondslagen:
Indien u ons een akkoordverklaring verstrekt, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens naar omstandigheden en tijdstip van afgifte (handtekening, e-mail-adres, telefoon- of faxnummer of IP-adres, indien van toepassing) om te kunnen aantonen dat u in het kader van de verantwoordingsplicht die op ons rust op grond van art. 5 lid 2 AVG, toestemming hebt verleend voor de desbetreffende gegevensverwerking.

Voor zover u uw rechten als betrokkene op grond van de AVG jegens ons uitoefent, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens ook om in het kader van de verantwoordingsplicht op grond van Art. 5 lid 2 AVG te kunnen aantonen dat wij bij de bewerking van uw aanvraag de AVG hebben nageleefd.

In elk van deze gevallen is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c, AVG of artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f, AVG. Ons legitiem belang bestaat erin dat wij de naleving van de specificaties van de AVG kunnen documenteren in het kader van onze verantwoordingsplicht.

Ontvanger / categorieën van ontvangers:
Bovendien kan het voorkomen dat wij uw persoonsgebonden gegevens in samenhang met uw verzoek doorsturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming bij datenschutz süd GmbH, Wörthstraße 15, 97082 Würzburg, Duitsland, die ons zal bijstaan bij de naleving van de specificaties van de AVG.

Bewaartermijn / criteria voor vastlegging van de bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. Gegevens met betrekking tot gegeven toestemming bewaren wij regelmatig volgens procedure tot 3 jaar na het einde van het jaar waarin wij er voor het laatst gebruik van hebben gemaakt. Gegevens die wij verwerken in samenhang met de implementatie van de rechten als betrokkene worden regelmatig bewaard voor de duur van 3 jaar vanaf het einde van het jaar waarin u uw recht op gegevensbescherming heeft uitgeoefend.

Vervolgens wissen wij uw gegevens, tenzij de gegevensverwerking, zo nodig ook in andere systemen, op basis van een andere wettelijke grondslag nog steeds toegestaan is of voor ons verplicht is (bijv. in het geval van wettelijke bewaarplichten).

Stand: 07/2021

scroll to the top