Skip to main content

ATEX Gecertificeerd Revisie Bedrijf

IECEx logo

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron, tot een explosie leiden. Met verstrekkende gevolgen voor uw werknemers en/of grote materiële schade.
In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en wordt er gebruik gemaakt van ATEX gecertificeerde installaties die een verhoogde veiligheid kunnen waarborgen, zodat er geen ontbranding kan ontstaan.
Voor ATEX elektromotoren hebben wij in basis meerdere types motoren, die deze veiligheid binnen stof of gas zones kunnen waarborgen. De motoren hebben in basis allemaal hetzelfde doel: voorkomen dat er een ontsteking plaatsvindt in de betreffende zone en temperatuur klasse.
Het doel wordt bereikt door de thermische oppervlakte temperatuur van de motor onder de ontbrandingstemperatuur te houden waarbij wij rekening met de aanwezige brandbare stof/gas houden.  Aangevuld door mechanische en thermische beveiligingen afhankelijk van de zone en type aansturing.

Baumüller Benelux B.V. is gecertificeerd om volgens IEC 60079-19 motoren van type EX D, EX E, EX N, EX tD te reviseren

nl ex motorEen gecertificeerd bedrijf maakt gebruik van fabrikant informatie die beschikbaar wordt gesteld en gebruikt originele onderdelen van leveranciers, die nodig zijn om de reparatie te kunnen uitvoeren en de motor in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Alle processen zijn in onze NEN en ISO 9001 vastgelegd waarmee wij de traceerbaarheid van de te vervangen onderdelen, keuringen van de meetapparatuur waarborgen en onze engineer daarnaast op het juiste gecertificeerde level kan handelen.
U als eindgebruiken heeft ook een rol in de juiste revisie van uw installatie. In IEC 60079-19 is vastgelegd dat het certificaat en andere belangrijke informatie zoals een schriftelijke opgave van eerdere reparaties, revisies en/of modificaties meegeleverd moet worden.

Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt uw een volledige rapportage van de reparatie en/of revisie met informatie over:

  • Details van de geconstateerde fout.
  • Volledige informatie van de uitgevoerde reparatie en/of revisie.
  • Lijst van vervangen of gerepareerde onderdelen.
  • Resultaat van uitgevoerde controles en testen.

De machine zal voorzien worden van een ATEX type plaat zoals hieronder omschreven:

nl r info
  • Het apparaat is volledig conform de standaard en certificaat
  • ATEX 95
  • Typeplaat zal geplaatst worden met het Revisie vierkant
nl r info triangle
  • Het apparaat is volledig conform de standaard maar niet met het certificaat.
  • ATEX 137
  • Typeplaat zal geplaatst worden met het Revisie driehoek
Bent u geïnteresseerd in het kopen van onze producten?

Stuur ons een bericht, onze verkoopexperts adviseren u graag.