Skip to main content

Veiligheid bij Brandbare Stoffen: ATEX Gecertificeerde Motoren

IECEx logo

Om gevaarlijke situaties voor medewerkers en materiële schade te voorkomen, is het belangrijk om te zorgen dat er geen explosieve atmosferen kunnen ontstaan. Dit kan optreden wanneer brandbare gassen, dampen, nevel of stof zich in grote hoeveelheden vermengen met omgevingslucht en een ontstekingsbron.
Daarom is het wettelijk verplicht om in deze zones ATEX-gecertificeerde installaties te gebruiken die ontbranding voorkomen en veiligheid garanderen.

Wij bieden verschillende soorten ATEX elektromotoren aan, die ontworpen zijn om veiligheid in gas- of stofzones te waarborgen. Alle elektromotoren die wij repareren en verkopen hebben één belangrijk kenmerk: het voorkomen van ontsteking in de betreffende zone en temperatuurklasse. Dit wordt bereikt door de thermische oppervlaktetemperatuur van de elektromotor onder de ontbrandingstemperatuur te houden, rekening houdend met de aanwezige brandbare stof/gas. Bovendien zijn de elektromotoren uitgerust met mechanische en thermische beveiligingen, afhankelijk van de zone en het type aansturing.

Let op het IECEx logo om te zien of het product aan de vereisten voldoet.

Wij zijn ATEX-gecertificeerd voor het reviseren van motoren van de typen EX D, EX E, EX N, EX tD volgens IEC 60079-19

nl ex motor

Ons bedrijf herstelt elektromotoren naar hun originele staat door gebruik te maken van informatie van de fabrikant en originele onderdelen van leveranciers.
Onze processen volgens NEN en ISO 9001 zorgen voor de traceerbaarheid van vervangingsonderdelen en de kalibratie van ons meetapparatuur. Onze vakmensen zijn gecertificeerd op het juiste niveau om actie te ondernemen.
Als eindgebruiker speelt u een essentiële rol in het correct reviseren van uw installatie. Volgens IEC_60079-19 is het verplicht om het certificaat en andere belangrijke informatie, zoals een schriftelijke verklaring van eerdere reparaties, revisies en/of modificaties, mee te leveren.

Uitgebreid ATEXrapport na reparatie en/of revisie

Na het uitvoeren van de werkzaamheden zullen wij u voorzien van een uitgebreid rapport met alle relevante informatie. Hierin vindt u:

 • Details van de geconstateerde fout.
 • Volledige informatie over de uitgevoerde reparatie en/of revisie.
 • Een lijst van de vervangen of gerepareerde onderdelen.
 • Het resultaat van uitgevoerde controles en testen.
 • Een afgetekend document door de ATEX bevoegde.

Na reparatie ontvangt u een gedetailleerd ATEX-rapport met foutdetails, reparatie-informatie, vervangen onderdelen, testresultaten en handtekening van de ATEX-bevoegde.

Uw elektromotor zal voorzien worden van een ATEX type plaat zoals hieronder omschreven:

nl r info

 • Het apparaat is volledig conform de standaard en certificaat
 • ATEX 95
 • Typeplaat zal geplaatst worden met het Revisie vierkant

nl r info triangle

 • Het apparaat is volledig conform de standaard maar niet met het certificaat.
 • ATEX 137
 • Typeplaat zal geplaatst worden met het Revisie driehoek
Bent u geïnteresseerd in onze producten en services?

Stuur ons een bericht, onze verkoopexperts adviseren u graag.