Skip to main content

b maXX-accessoires voor een doelgerichte aanpassing


Stem de uitrusting van uw aandrijfsysteem precies op uw toepassing af. Voor b maXX-aandrijvingen is een uitgebreid pakket accessoires verkrijgbaar. Een individuele keuze van de juiste accessoires zorgt niet alleen voor nog meer mogelijkheden, maar ook voor kosten- en energie-efficiëntie.

Netfilter

Netfilter

Netfilters zijn combinaties van condensators, smoorspoelen, weerstanden en spanningsbegrenzers, en zijn bedoeld om de elektromagnetische interferentie van de omgeving te beperken. De werkingsrichting is bidirectioneel: de van de stroomomvormer uitgaande, leidinggebonden storingen worden verminderd en tegelijkertijd wordt de immuniteit van de aandrijving tegen netinterferentie verbeterd, bijvoorbeeld bij blikseminslag, zekeringuitval of eenvoudige schakelhandelingen.

De netfilters van de serie BFN... zijn met hun dempingsgedrag speciaal ontwikkeld voor de vermogenselektronica van Baumüller. Door het gebruik ervan kan worden voldaan aan de voor de industriële sector (‘tweede omgeving’) vereiste grenswaarden van de EMC-productnorm voor regelbare elektrische aandrijfsystemen EN 61800-3 en aan de ‘algemene normen’ EN 61000-6-4.

Bij gebruik van de filterserie BFN in combinatie met omvormers, motorkabels en motoren van Baumüller en met inachtneming van de installatie- en montage-instructies in deze handleiding en in de handleiding van de stroomomvormer is voldaan aan de beschermingseis van de Europese EMC-richtlijn en de Duitse EMC-wet (EMVG).

Om een prijsoptimale configuratie mogelijk te maken, worden netfilters altijd buiten het apparaat voorgeschakeld. Zo kunnen meerdere vermogensdelen op één netfilter worden gecombineerd, waardoor de kosten voor het gehele systeem lager blijven.

Bruikbaar met b maXX 3000, b maXX 4000, b maXX 5000 en b maXX 6000


Netsmoorspoelen

Netsmoorspoelen

De netsmoorspoelen zijn ontworpen voor de piekstroom van de apparaten, zodat ze niet in verzadiging raken en hun werkzaamheid verliezen wanneer de toepassing overstroom vereist.

Voor de werking van de voedingseenheden b maXX 50XX en b maXX 51XX en voor de apparaten b maXX 40XX en b maXX 6000 is een netsmoorspoel absoluut noodzakelijk. Gebruik zonder netsmoorspoel is niet toegestaan.


Encoderkabel

Voor alle encodersystemen kan een kant-en-klaar geconfectioneerde, voor sleepkettingen geschikte encoderkabel worden gebruikt. De kabelmantel is bestand tegen omgevingen met zuren en basen (koelmiddelen).

Afhankelijk van het type encoder bestaat de aansluiting aan motorzijde uit een ronde, 12- of 17-polige signaalstekker.


Motorkabels

De motorkabels zijn zeer flexibele, voor sleepkettingen geschikte kabels met algemene afscherming. Ze voldoen aan de voorschriften van VDE, UL en CSA. De stuurleidingen zijn als star-quadkabel geïntegreerd. De remaansturing en de aansluiting van de temperatuursensor wordt via de stekker van de hoofdaansluiting naar buiten geleid.

Omdat de kabels een kleine doorsnede, gering gewicht en glad oppervlak hebben, zijn ze optimaal geschikt voor kabelgoten. Zo kunnen de leidingen efficiënt in sleepkettingen worden gebruikt. Door de algemene afscherming met een optische dekking van > 85% zijn ze niet EMC-kritisch.

Bruikbaar met alle b maXX-servoaandrijvingen


Tussencircuit­koppelingsmodule

Tussencircuitkoppelingsmodule

Een tussencircuit­koppeling verbindt meerdere vermogensdelen en maakt zo energie­vereffening tussen de afzonderlijke apparaten mogelijk. De overtollige energie wordt dus niet ‘opgebrand’, maar is beschikbaar voor andere aandrijf­eenheden, zonder dat extra energie uit het voedingsnetwerk wordt afgenomen.

Met de tussencircuit­koppelingsmodule kunnen verschillende Baumüller b maXX-servoaandrijvingen in machines en systemen worden aangesloten. Op die manier kunnen kabelgeleide apparaten conform de normen worden verbonden met apparaten aan een koperen rail.

Voordelen voor de klant

  • Kostenefficiënte aansluiting van het railsysteem met kabels
  • Sterbedrading van het tussencircuit

Bruikbaar met alle b maXX-servoaandrijvingen


Signaalbus­koppelings­module


Signaalbuskoppelingsmodule

De signaalbus­koppelings­module is ontwikkeld om servoaandrijvingen met verschillende signalen en spanningen in machines en systemen te kunnen combineren.

Bovendien kan deze module ook worden gebruikt om de maximale grens van 12 apparaten met verbonden signaalbus in de machine op te heffen. De op de signaalbus aangesloten apparaten zijn zo niet meer in aantal beperkt. De module kan ook nuttig zijn om het signaal van de ene schakelkast naar de andere door te sturen of te verdelen.

Voordelen voor de klant

  • Meer dan 12 assen mogelijk in een groep
  • Eenvoudig doorsturen van de status van de voeding naar de gelijkrichters

Bruikbaar met b maXX 5000 en b maXX 4000


Tussencircuitfilter (TC-filter)


Tussencircuitfilter (TC-filter)

Als de motorkabels te lang zijn, bestaat het risico van gevaarlijke spanningspieken voor de motor. Wanneer deze vaak of permanent boven de grenswaarde liggen, kan de motor beschadigd raken en zelfs compleet uitvallen. Dit kan worden voorkomen door tussencircuitfilters te installeren op de betrokken omvormer of in het tussencircuit, omdat deze de schadelijke overspanningen voorkomen of afvoeren, voordat ze de motor bereiken.

Tussencircuitfilter bij mono- en gekoppelde eenheden

Tussencircuitfilter bij mono- en gekoppelde eenheden

Bruikbaar met alle b maXX-servoaandrijvingenDC link capacitance unit

Tussencircuit-capaciteitseenheid

Met de tussencircuit-capaciteitseenheid kan bij dynamische toepassingen de remenergie tijdelijk opgeslagen en gebruikt worden voor de volgende versnelling.

Bruikbaar met alle b maXX-servoaandrijvingen


Ringbandkernen

Het gebruik van ringkernen gaat de oorzaak van lagerschade door stroom tegen: de amplitude en steilheid van de common-modespanning aan de omvormeruitgang wordt verminderd.

Bruikbaar met alle b maXX-servoaandrijvingen

 


Bent u geïnteresseerd in onze producten en services?

Stuur ons een bericht, onze verkoopexperts adviseren u graag.

  • b maXX 3300 - servoregelaar voor toepassingen tot 5 kW

  • b maXX 5300 - Enkel- en dubbelassige modules voor hoge vermogens

  • b maXX 5500 - Servoaandrijvingen tot 315 kW

  • b maXX 6300 – Enkel- en dubbelassige module voor maximale schaalbaarheid

  • b maXX 6500 – Compacte mono-eenheden voor grote vermogens tot 400 kW

Downloads

Brochures / Flyer

b maXX

b maXX 5000, b maXX 5500, b maXX 4400, b maXX 3300, b maXX 1000, Safety, ProSafePara, ProDrive