Skip to main content

Servoaandrijvingen

b maXX servoregelaar-familie

Met zijn omvormers biedt Baumüller zijn klanten belangrijke voordelen: van kostenbesparingen via hogere dynamiek tot en met verbeterde veiligheid. De omvormerseries van de b maXX-familie dekken samen een breed vermogensbereik tot 400 kW af en omvatten zowel koppelbare apparaten als krachtige mono-eenheden. Met optioneel te kiezen safety-pakketten kunnen alle apparaten van deze serie probleemloos worden aangepast aan individuele veiligheidsvereisten.

In combinatie met de servomotoren van Baumüller krijgt u een optimaal op uw applicatie afgestemd aandrijfpakket.

b maXX-servoaandrijvingen – Ongeëvenaard dynamisch en compact

Bij onze servo-omvormers houden wij al in de ontwikkeling rekening met de toekomstige eisen aan machines en installaties. Onze hoogwaardige regelaars zijn daarom flexibel uitbreidbaar en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in veranderende individuele processen. Dat maakt ons tot uw sterke partner inzake volledige automatisering voor vele branchespecifieke eisen.

Het b maXX-aandrijfconcept van Baumüller is modulair, schaalbaar en open. De reeks servoversterkers en servoregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van de automatiseringstechniek wereldwijd. De aandrijfregelaars van de b maXX-reeks vormen de basis voor zowel eenvoudige als complexe oplossingen in de automatisering.

Op het gebied van veiligheid – waarbij altijd het hoogste niveau wordt aangehouden – zijn verschillende varianten verkrijgbaar, van eenvoudige hardwaregestuurde STO (Safe Torque Off) tot diverse hogere veiligheidsfuncties die via FSoE (FailSafe over EtherCAT) of hardware-I/O’s worden aangestuurd. Beide varianten kunnen ook worden gecombineerd, om de veilige aandrijfarchitectuur zo flexibel mogelijk op te bouwen.

Baumüller overtuigt niet alleen met de modernste servo-aandrijvingssystemen, maar ook met complete automatiseringsoplossingen, snelle service en persoonlijk advies bij technische vragen.

Drive Intelligence by Baumüller b maxx10

Drive Intelligence by Baumüller – Wat is uw belangrijkste doel?

Kortere productlevenscycli, toenemende concurrentie – als u in een internationale omgeving wilt overleven, moet u uw ontwikkelingstijden minimaliseren en innovatiecycli verkorten. Met de b maXX-omvormers geven wij u het concurrentievoordeel waarmee u dit kunt realiseren.

1. Toepassingseisen doelgericht realiseren

Van basisapparaat tot full option: stem de uitrusting van de regelaar en het vermogensdeel precies af op uw toepassing. Bespaar tijd en geld door alleen te configureren en te onderhouden wat echt noodzakelijk is.
U kunt flexibel kiezen tussen verschillende encoders, hardware- en veiligheidsopties. Analoge en digitale I/O’s zijn ook vrij schaalbaar. Van STO en hardware tot en met hogere veiligheidsniveaus via FSoE kunnen veiligheidstoepassingen aan elke eis worden aangepast.
Dankzij de verschillende koelingvarianten (lucht, water, olie en doorsteektechniek) kan de aandrijving worden gedimensioneerd op maat van de toepassing.
De tussenkringcapaciteit is eveneens schaalbaar en kan dus optimaal op de toepassing worden afgestemd.
Onderdelen zoals een ballastchopper of rem worden alleen in het apparaat geïntegreerd, als deze voor de toepassing noodzakelijk zijn.
De laadschakeling kan worden uitgevoerd als thyristorvoeding of als weerstandslading. Bij de thyristorvoeding is de inschakelfrequentie onbeperkt, terwijl bij de weerstandslading, afhankelijk van de toepassing, de smoorspoel kan worden weggelaten.

Toepassingseisen doelgericht realiseren

2. Aandrijfsystemen flexibel construeren

Aandrijfsystemen flexibel construeren

De compatibiliteit van alle Baumüller-producten maakt een open en schaalbare systeemarchitectuur mogelijk. U kunt de aandrijfeenheid individueel configureren, afhankelijk van het vereiste vermogen en de benodigde functionaliteit. Het modulaire systeem van de motoren met verschillende assen, encoderopties en fijne snelheidsgradatie kan flexibel worden gecombineerd met verschillende servoaandrijvingen. Zo bereikt u een optimaal rendement voor uw toepassing.

De systemen en componenten van Baumüller kunnen flexibel worden gecombineerd met de meest uiteenlopende machinebesturingen. Onze servoaandrijvingen kunnen met alle gangbare bussystemen zoals VARAN, Modbus TCP, ProfiNet IRT, EtherNET/IP, EtherCAT of Powerlink worden gebruikt.

3. Energie-efficiëntie

Het dynamische temperatuurmodel is als nieuwe functie in onze servoregelaars geïmplementeerd. Het bewaakt de maximale belasting van de elektrische aandrijvingen tijdens vermogenspieken. Daardoor worden de apparaten efficiënter belast en kleiner gedimensioneerd. Dit zorgt niet alleen voor energie-, ruimte- en kostenbesparingen, maar ook voor een hogere beschikbaarheid van de machines.

Voor bijzonder hoge piekbelastingen implementeert Baumüller ook systemen met tussenkringaansluiting. Daarmee kunnen procesgerelateerde pieken worden opgevangen, zodat het elektrische aansluitvermogen aanzienlijk lager en veel goedkoper is.

Energie-efficiëntie

Door koeling met water en olie kunnen warmteverliezen gemakkelijker worden afgevoerd en zijn de kosten voor klimatisering in de hal of schakelkast lager. De schakelkasten kunnen compacter worden geconstrueerd.
Als koeling met doorsteektechniek kiest, kan bijvoorbeeld het vermogensverlies in de schakelkast worden verminderd. Afhankelijk van de toepassing kan dan worden afgezien van kostenintensieve koeling en klimatisering.

4. De voetafdruk beperken

De voetafdruk beperken

Onze nieuwe mono-eenheden zijn uiterst compact geconstrueerd en behoren tot de krachtigste op de markt. De servoregelaars hebben daardoor ook aanzienlijk minder plaats nodig in de schakelkast en kunnen in de kleinste inbouwruimte in de machine worden geïnstalleerd. Deze ruimtebesparing leidt tot een duidelijk kleinere voetafdruk van de machine. Als u kiest voor koeling met water of olie, kunt u het volume nog verder verkleinen.

De enkele-kabeloplossing kan door het wegvallen van de encoderkabel de bedradingswerkzaamheden beperken en dus kosten besparen. Met een tussenkringaansluiting van de servo-assen in combinatie met een netgelijkrichter of netomvormer kunt u het volume van uw schakelkast nog verder reduceren.

5. Sneller op de markt

Snelheid is cruciaal – met ProDrive biedt Baumüller een krachtige tool voor de inbedrijfstelling en parametrering van uw aandrijvingen. De overzichtelijke gebruiksaanwijzing bespaart u veel tijd bij het invoeren van parameters.

Met de in de aandrijving geïntegreerde functie Smart Tuning worden de regelaar- en trajectparameters automatisch bepaald en geoptimaliseerd. Door deze zelfoptimalisatie hoeft u hier aanzienlijk minder tijd in te investeren.

Sneller op de markt

6. Ontwikkelingskosten verlagen

Ontwikkelingskosten verlagen

Met digitale tools kunnen de ontwikkelingskosten bij machinebouw duidelijk worden verlaagd. De ontwikkelingscycli parallel laten verlopen levert een aanzienlijk tijdsvoordeel op.

Neem uw aandrijfsysteem virtueel in gebruik met ProSimulation en optimaliseer de machine direct in de digitale versie. Constructieve en systematische fouten worden vroegtijdig gedetecteerd en vooraf gecorrigeerd. De Baumüller-aandrijfcomponenten zijn als model in ProSimulation geïntegreerd en maken een uitgebreide simulatie van de aandrijving mogelijk.

7. De inbedrijfstelling vereenvoudigen

Met ProDrive beschikt u over een doordachte tool voor een vlotte inbedrijfstelling en bediening van de servo-omvormers. De begeleide inbedrijfstelling vereenvoudigt bovendien de parametrering. Vooral de eerste inbedrijfstelling kunt u dankzij de intuïtieve aanwijzingen door ProDrive op korte tijd uitvoeren.

Ook de consequente standaardisatie bespaart tijd: Baumüller-servoaandrijvingen gebruiken de ETG-standaard (EtherCAT Technology Group) bij FSoE en ondersteunen de standaarden van de individuele veldbussystemen.

Een optionele tussenkringzekering maakt een externe tussenkringzekering overbodig en maakt de inbedrijfstelling nog eenvoudiger.

De inbedrijfstelling vereenvoudigen

8. De machinebeschikbaarheid maximaliseren

De machinebeschikbaarheid maximaliseren

Geïntegreerde proceszekerheid: Functionaliteiten zoals de transmissiebescherming, de aanpassing van de regelaarparameters, foutreacties of de in de regelaar geïntegreerde monitoringfuncties, zoals toepassingen met servopompen, zorgen voor lagere servicekosten, kortere stilstandtijden en lagere systeemkosten.
Met de parametreerbare vertragingscurve (SS1-r) kunnen grenswaarden ook bij gevoelige en gevaarlijke toepassingen veilig maximaal worden ingesteld. De in de nieuwe servoregelaars geïntegreerde functie zorgt zo voor een hogere machinebeschikbaarheid.

Eenvoudige en snelle montage en demontage van afzonderlijke asmodules bij tussencircuitverbindingsrail door ons Drive Connect-systeem verkort de stilstandtijden van uw machine.
Met Baumüller SmartValue kunt u reeds beschikbare gegevens zoals vermogen, stroom, koppel, snelheid of positie gebruiken om bijvoorbeeld de bedrijfsstatus van de machine te bewaken. Sommige van deze functies kunnen ook rechtstreeks in de regelaar worden geïmplementeerd, zonder externe sensoren. Bovendien kunnen beslissingen direct in de aandrijving worden genomen om uitval van de machine te voorkomen.

9. De productiviteit verhogen

Korte klokcycli van de regelaar maken onder meer een optimale parametrering van de versterkingsfactoren en daardoor een zeer dynamische positionering mogelijk.

Een groter veldverzwakkingsbereik bij gelijktijdig goede regelprestaties zorgt voor een optimale en rendabele dimensionering van de aandrijving.

Een optimale koppel-massatraagheidsverhouding van de synchrone motoren, het brede toerentalspectrum en de overbelastingscapaciteit maken zeer hoge cyclussnelheden mogelijk.

De productiviteit verhogen

10. Productkwaliteit garanderen

Productkwaliteit garanderen

Motoren met nagenoeg geen cogging-koppel, zoals de high-precision-servomotoren DSH1 van Baumüller, voldoen aan de hoge eisen voor synchronisatie. Als uiterst precieze motoren door het vermogen niet in aanmerking komen, biedt Baumüller een in de aandrijving geïntegreerde compensatie van het cogging-koppel aan, die ook bij lage snelheden voor een gelijkmatige rondloop zorgt.
Zeer synchrone instellingen voor bewegingen door de realtime EtherCAT-veldbus verhogen de nauwkeurigheid en productkwaliteit nog meer.
Oversampling in de encodersignaalevaluatie zorgt voor de hoogste positioneringsnauwkeurigheid.
De optimale open-loop-regelmethode met een combinatie van injectie-, gestuurde en EMK-processen verzekert de juiste draairichting, een hoog koppel vanaf toerental nul en een goede toerentalregeling.

Ecodesign-richtlijn

Wij voldoen aan de Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 voor servoregelaars. Onze omvormer-familie b maXX 1000, b maXX 3000, b maXX 4000, b maXX 5000 en b maXX 6000 heeft de vereiste IE2-classificatie. De overeenkomstige gegevens vindt u in de respectieve gebruiksaanwijzingen van de producten onder >> Downloads.

Baumüller SmartValue: slimme functies creëren meerwaarde

Baumüller SmartValue

Baumüller SmartValue staat voor slimme functies met reële extra voordelen voor uw machines en processen. Baumüller SmartValue is de meerwaarde die intelligente aandrijftechnologie biedt voor de machinebouwers en -exploitanten. Zo worden de mogelijkheden van de nieuwe b maXX 6000-apparaten nog uitgebreider.

U vindt alle functies op: » Baumüller SmartValue

Krachtige aandrijftopologieën voor toekomstbestendige machineconcepten

Welk aandrijfsysteem wanneer zinvol is, wordt in de eerste plaats bepaald door het product dat op de machine wordt geproduceerd en dus door de machineconfiguratie. Hierbij speelt het aantal te elektrificeren assen een belangrijke rol.

Het flexibele assortiment servo-omvormers maakt het mogelijk om de benodigde aandrijfassen te combineren met een toevoer- of retourstroomeenheid. Daarnaast is ook een combinatie van de koppeltechniek met een mono-eenheid zonder aparte voedingseenheid mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een zeer krachtige aandrijfas vereist is. De mono-eenheid werkt dan als voedingseenheid voor het assysteem en tegelijkertijd als servoaandrijving. De betreffende systemen werken samen in een gemeenschappelijk tussencircuitsysteem, waardoor een energie-efficiënte werking mogelijk is.

Aandrijftopologie met voedingseenheid Aandrijftopologie met voedingseenheid aan de hand van het voorbeeld van een volledig elektrische kunststofspuitgietmachine

aandrijftopologie met retourstroomeenheid Voorbeeld van een volledig elektrische kunststofspuitmachine: aandrijftopologie met retourstroomeenheid

Gantry-aandrijfoplossing Gantry-aandrijfoplossing

 

Downloads

Vorschau b maXXVorschau b maXX
Brochures / Flyer
2501

b maXX

b maXX 5000, b maXX 5500, b maXX 4400, b maXX 3300, b maXX 1000, Safety, ProSafePara, ProDrive