Skip to main content

Visuele Inspecties

Thermografie

Voordat een technisch component uitvalt ontstaat er bijna altijd een oververhitting. Door een thermografische analyse van uw machine/installatie uit te voeren kunnen wij in een vroeg stadium dreigende schade vaststellen en vervolgens verhelpen. Hiermee verhoogt u de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw installatie.

De thermografie is een contactloze diagnosemethode. Deze is instaat om uw machine/installatie tijdens het in bedrijf zijn te testen. Daarnaast zijn met deze methode ook moeilijk toegankelijke objecten te testen. Mechanische en elektrische zwakke plekken kunnen wij herkennen voordat uw machine uitvalt.

De beoordeling van de vastgestelde hot-spots is een belangrijk onderdeel van de thermografische analyse. De resultaten worden door ons vakkundig personeel geëvalueerd en met een gedetailleerde rapportage gedocumenteerd. Door regelmatige thermografische analyses uit te voeren bouwt zich een trendanalyse op waarmee wij sluipende afwijkingen in een vroeg stadium kunnen herkennen. Zo kunnen we op tijd preventieve maatregelen in gang kunt zetten.

Preventief onderhoud aan uw machine en installatie door thermografische analyse

Breed toepassingsgebied
Thermografische analyses zijn breed toepasbaar. Ze zijn bijvoorbeeld uitermate goed geschikt om elektrische installaties zoals schakelkasten te testen en asymmetrie en overbelastingen op te sporen. Bovendien kunnen beschadigde isolatoren en slechte verbindingen geïdentificeerd worden. Ook oververhitting van mechanische componenten zoals lager, blikpaketten en transmissies kunnen aan de hand van een thermografische analyse vroeg ontdekt en verholpen worden. De thermografische analyse is een belangrijk instrument voor het preventieve onderhoud van uw machines/installaties.

Endoscopie

Voor het inspecteren van machines maken wij gebruik van een endoscopische camera die door inspectie luiken in de moeilijk toegankelijke plaatsen kan kijken. Vervuiling, losse componenten en beschadigingen zijn hiermee op te sporen.

Vaak worden deze metingen ingezet na elektrische metingen waar vermoedens bestaan van vervuiling, losheden of beschadigingen in de motor wikkelingen. Vooraf kan er door middel van een endoscopisch onderzoek een helder beeld gevormd worden van de situatie.

thermography

Voorkomen van kostbaar systeemuitval door vroegtijdig opsporen en verhelpen van dreigende storingen

Uw voordelen op een rij:

  • Verhoging van de veiligheid op de werkplek door vroegtijdig herkennen van mogelijke gevaren
  • Thermische analyses worden aan de machines doorgevoerd terwijl deze in bedrijf zijn. De uitvoering hiervan heeft dus geen invloed op de lopende bedrijfsprocessen
  • Slijtage aan componenten wordt vroeg herkend wat resulteert in minimale stilstand
  • Door regelmatig metingen uit te voeren bouwen wij een trend over de conditie van uw installatie/machine op
  • Documentatie en evaluatie van de gemeten data door middel van een rapportage
  • Kwaliteitsbewijs bij nieuwe elektrische installaties
Bent u geïnteresseerd in onze producten en services?

Stuur ons een bericht, onze verkoopexperts adviseren u graag.