Skip to main content

Verhelpen van storingen

Stilstand tijden kort houden

Door de steeds groeiende concurrentie en de stijgende vraag naar steeds kortere levertijden kan zich een onderneming geen lange storingstijden en ongeplande stilstanden meer veroorloven. Baumuller is uw partner bij het snelst mogelijk herstellen van uw productievaardigheid.

Onze jarenlange ervaring beperkt zich niet alleen tot Baumuller elektronica en motoren – wij beschikken over de know-how m.b.t. alle elektrische machines, onafhankelijk van het fabricaat.

Via onze supportlijn staan onze specialisten 24/7 tot uw beschikking om bijvoorbeeld eenvoudige storingen telefonisch te kunnen identificeren en vervolgens te verhelpen.

Met behulp van hoogwaardige meettechniek voeren de servicetechnici van Baumuller complete systeemtests en functietests aan losse componenten uit. Hierdoor kunnen de technici de storing lokaliseren en het probleem efficiënt oplossen. Wij adviseren u graag hoe u mogelijke toekomstige uitvaloorzaken preventief kunt voorkomen.

Storingen houden geen rekening met uw agenda – ons mobiele serviceteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u aan het werk

Wereldwijde ondersteuning 24/7
Een dicht verworven net van Baumuller vestigingen en partnerbedrijven maakt de snelle inzet van servicetechnici wereldwijd mogelijk. Onze mobiele serviceteams voeren reparaties, zover technisch mogelijk, op uw locatie uit. Dit voorkomt lange stilstand tijden. Bij elektronica bijvoorbeeld wordt vaak de stroomregelaar uitgewisseld om snel de productie weer te kunnen voortzetten. De standaard uitgevoerde inspectie van alle aan slijtage blootgestelde onderdelen reduceert de uitval van de machine aanzienlijk.
Bovendien heeft u met de servicepartner-overeenkomst de mogelijkheid om reactietijden en de voortdurende beschikbaarheid van vooraf bepaalde onderdelen vast te leggen. Hiermee voorkomt u langere wachttijden.

Verhelpen van storingen

Ons doel is uw voordeel: Snelst mogelijke beschikbaarheid van uw machines en installaties

Uw voordelen

  • Door korte reactietijd zijn uitvaltijden calculeerbaar
  • Onze telesupport- en servicetechnici zijn 24/7 voor u beschikbaar
  • Door de totale beschouwing van uw machine kunnen wij zwaktepunten identificeren en vervolgens verhelpen
  • Preventieve maatregelen zoals principieel uitgevoerde inspecties van alle aan slijtage blootgestelde onderdelen reduceren het uitvalrisico van uw machine
  • Reparatie op locatie of uitwisseling van defecte componenten waarborgen een snelle her-inbedrijfstelling
  • Complete service voor uw hele machinepark, fabricaat onafhankelijk – alles uit één hand

Bent u geïnteresseerd in onze producten en services?

Stuur ons een bericht, onze verkoopexperts adviseren u graag.