Tussencircuit-capaciteitsmodule voor b maXX-servoregelaars


Tussencircuit-capaciteitsmodule

Energie- en kostenbesparing bij dynamische toepassingen

Met de tussencircuit-capaciteitseenheid kan bij dynamische toepassingen de remenergie tijdelijk opgeslagen en gebruikt worden voor de volgende versnelling. De module is geschikt voor apparaten van de omvormergeneratie b maXX 5000 en 6000.

Slimme tussentijdse opslag

Voor de tussentijdse opslag van overtollige energie kan optioneel een capaciteitsmodule in het tussencircuit worden geïntegreerd. Zo kan bij een stroomuitval of bij het remmen van de aandrijfassen energie worden opgeslagen en indien nodig weer beschikbaar worden gesteld. Daarnaast kunnen de aandrijfassen na een stroomstoring of -uitval in een bepaalde positie worden gebracht, afhankelijk van de beschikbare restenergie. Dit kan schade voorkomen en het herstarten van de machine versnellen.

Servoregelaar-capaciteitseenheid

Voordelen

  • Tussentijdse opslag van de remenergie –› Lager energieverbruik
  • Nivellering van de piekbelasting –› Verlaging van de contractueel overeengekomen verbruikspieken met energiebedrijven
  • Geringere thermische uitstraling –› Kleinere dimensionering van de koelapparaten mogelijk
  • Kleinere dimensionering van schakelkast en voedingseenheid –› Minder benodigde ruimte en kostenbesparing mogelijk
  • Tijdelijk opgeslagen energie maakt bij storingen en stroomuitval gecontroleerd uitschakelen van de installatie mogelijk –› Kostenreductie door besparing van een onafhankelijke spanningsvoorziening (UPS)

 
Wij helpen u graag verder
Neem contact met ons op voor uw vraag of suggestie.
We horen graag van u.
Your local contact

 

Contacteer ons nu

Downloads

baumueller-bmaxx-en-06-2019
b maXX
English 4.21 MB

scroll to the top