Rodina servoregulátorů b maXX

Svými měniči poskytuje Firma Baumüller svým zákazníkům důležité výhody: Od úspory nákladů, přes vyšší dynamiku až po zvýšenou bezpečnost. Řady měničů rodiny b maXX pokrývají široký výkonový rozsah až do 400 kW. Rodina b maXX zahrnuje jak sériově zapojitelná zařízení, tak i vysoce výkonné mono jednotky. Pomocí volitelných bezpečnostních balíků je možné všechna zařízení této série jednoduše přizpůsobit individuálním bezpečnostním požadavkům.

V kombinaci se servomotory firmy Baumüller získáte balík pohonu optimálně přizpůsobený na vaši aplikaci.

b maXX servopohony řadící technika

b maXX 6300 - jednoosé / dvouosé moduly pro maximální škálovatelnost

BM63XX

Jednoosé / dvouosé moduly
b maXX 5000 - napájecí jednotky

BM50XX

napájecí jednotky
b maXX 5100 - rekuperační jednotky

BM51XX

rekuperační jednotky
b maXX 5300 - osové jednotky

BM53XX

osové jednotky

b maXX Servoměniče jako monojednotky

b maXX 6500 – kompaktní mono jednotky pro velké výkony do 400 kW

BM65XX

kompaktní mono jednotky 400kW
b maXX 5500

BM55XX

Výkonné monojednotky

Kompaktní servoměniče

b maXX 3300

BM33XX

Servo regulátor pro malé pohony

Servopohony b maXX — neporovnatelná dynamika a kompaktnost

U našich vysoce výkonných servoměničů zohledňujeme již ve fázi vývoje budoucí požadavky na stroje a zařízení. Naše vysoce výkonné regulátory jsou proto flexibilně rozšířitelné a lze je jednoduše převést na měnící se jednotlivé procesy. Díky plné automatizaci pro mnohé specifické požadavky různých odvětí jsme vaším silným partnerem.

Koncept pohonu b maXX firmy Baumüller je modulární, škálovatelný a otevřený. Řada servozesilovačů a servoregulátorů byla vyvinuta tak, aby splňovala současné a budoucí požadavky automatizační techniky na celém světě. Regulátory pohonu řady b maXX jsou jak základem pro jednoduché, tak i komplexními řešeními v automatizaci.

Baumüller přesvědčí kromě nejmodernějších systémů servopohonu i kompletními řešeními automatizace a rychlým servisem a osobní poradenskou službou v případě technických dotazů.

Drive Intelligence by Baumüller b maxx10

Drive Intelligence by Baumüller – Co je nejdůležitějším cílem?

Krátké životní cykly výrobků, rostoucí konkurence – každý, kdo chce přežít v mezinárodním prostředí, musí minimalizovat dobu vývoje a zkrátit inovační cykly. S měniči b maXX vám poskytujeme konkurenční výhodu, díky které se vám to podaří.

1. Rychlejší uvedení na trh

Rychlejší uvedení na trh

Rychlost je rozhodující – s výrobkem ProDrive nabízí firma Baumüller vysoce výkonný nástroj pro uvedení do provozu a parametrizaci vašich pohonů. Přehledné vedení uživatele vám ušetří čas při zadání parametrů.

Pomocí funkce „Smart Tuning“ integrované do pohonu se parametry regulátoru a systému automaticky určují a optimalizují. Vlastní optimalizace výrazně snižuje vaše náklady na čas.

2. Snížení nákladů na vývoj

Vývojové úsilí ve strojírenství lze snížit díky digitálním nástrojům. Paralelnost vývojových cyklů přináší značnou časovou výhodu.

Uveďte svůj pohonný systém do virtuálního provozu pomocí ProSimulation a optimalizujte stroj přímo na digitálním dvojčeti. Konstrukční a systematické chyby lze rozpoznat v počátečním stádiu a předem je opravit. Komponenty pohonu Baumüller jsou obsaženy v ProSimulation jako modely a umožňují komplexní simulaci pohonu.

Snížení nákladů na vývoj

3. Zjednodušení uvedení do provozu

Zjednodušení uvedení do provozu

Systémem ProDrive je k dispozici sofistikovaný nástroj pro snadné uvedení do provozu a ovládání servoměniče. Vedený postup spuštění do provozu navíc zjednodušuje parametrizaci. Především první spuštění můžete provést v krátkém čase díky intuitivnímu vedení obsluhy.
Důsledná standardizace šetří čas: Servopohony Baumüller využívají standard ETG (EtherCAT Technology Group) u FSoE a podporují příslušné standardy jednotlivých systémů provozní sběrnice.
Volitelná pojistka meziobvodu zapříčinila, že externí pojistka meziobvodu je zbytečná, a ještě více se dosáhne snížení nákladů na uvedení do provozu.

4. Přesná implementace požadavků na aplikaci

Od základního přístroje až po kompletní vybavení: Přizpůsobte si vybavení regulátoru a výkonového dílu přesně podle vaší aplikace. Ušetřete čas a peníze tím, že budete konfigurovat a starat se jen o to, co je skutečně potřebné.
Můžete si flexibilně vybrat mezi různými snímači, hardwarovými a bezpečnostními možnostmi. Analogové a digitální I/O jsou rovněž volné škálovatelné. Od STO, přes hardware až po vyšší bezpečnost pomocí FSoE je možné bezpečnostní aplikace přizpůsobit příslušným požadavkům.
Velké množství variant chlazení (vzduch, voda, olej a osazování plošných spojů) umožňuje i přizpůsobení rozměrů pohonu pro danou aplikaci.
Kapacita meziobvodu je rovněž škálovatelná a lze ji optimálně přizpůsobit na danou aplikaci.
Komponenty jako např. Ballast Chopper nebo brzda jsou součástí zařízení jen tehdy, pokud jsou potřebné pro danou aplikaci.
Nabíjecí spínání lze realizovat jako napájení tyristoru nebo jako odporový náboj. S tyristorovým napájením je spínací frekvence neomezená a v závislosti na aplikaci se dá ušetřit škrticí ventil.

Přesná implementace požadavků na aplikaci

5. Flexibilní sestava pohonných systémů

Flexibilní sestava pohonných systémů

Kompatibilita všech výrobků Baumüller umožňuje škálovatelnou architekturu systému. Pohonnou jednotku si můžete individuálně nakonfigurovat v závislosti na požadovaném výkonu a rozsahu funkcí. Modulární systém motorů s různými hřídeli, možnostmi snímače a jemným odstupňováním otáček lze flexibilně kombinovat s různými servopohony. Tímto způsobem můžete dosáhnout optimální účinnost pro vaši aplikaci.
Systémy a komponenty Baumüller můžete flexibilně kombinovat s nejrůznějšími řídicími jednotkami stroje. Naše servopohony pokrývají všechny běžné sběrnicové systémy jako VARAN, Modbus TCP, ProfiNet IRT, EtherNET/IP, EtherCAT nebo Powerlink.

6. Energetická účinnost

Dynamický teplotní model je implementovaný jako nová funkce v našich servopohonech. Sleduje maximální využití elektrických pohonů při výkonových špičkách. Díky tomu mají zařízení větší využitelnost, menší rozměry a kromě nižší spotřeby energie šetří i prostor a náklady a umožňuje velkou dostupnost stroje.
Pro mimořádně vysoká špičková zatížení poskytuje firma Baumüller systémy s propojeným meziobvodem. Tímto způsobem lze zachytit špičky související s procesem a elektrický příkon může být výrazně nižší a podstatně lacinější.

Chlazení vodou a olejem umožňuje jednodušší odvádění tepelných ztrát, menší námahu pro klimatizaci haly/skříňového rozvaděče. Skříňové rozvaděče mohou být kompaktněji konstruovány.

Energetická účinnost

Rozhodnete-li se pro chlazení techniky osazování plošných spojů dá se například snížit výkonová ztráta ve skříňovém rozvaděči. V závislosti na použití lze upustit od nákladově náročných chlazení a klimatizací.

7. Redukovaná ekologická stopa

Redukovaná ekologická stopa

Naše nové mono přístroje jsou mimořádně kompaktně zkonstruovány a patří mezi nejvýkonnější na trhu. Servoregulátory tím potřebují podstatně méně místa ve skříňovém rozvaděči a lze je instalovat do stroje se stísněnými prostorovými podmínkami. V důsledku úspory místa se tak dosáhne podstatně redukované ekologické stopy stroje. Rozhodně se pro chlazení vodou nebo olejem nebo můžete navíc snížit konstrukční objem.
Díky řešení s jedním kabelem lze upuštěním od kabelu snímače docílit snížení nákladů na kabeláž a úspory nákladů.
S projením meziobvodu servoos v kombinaci se síťovým usměrňovačem/síťovým střídačem můžete nadále minimalizovat objem vašeho skříňového rozadače.

8. Maximalizovat dostupnost stroje

Integrovaná procesní bezpečnost: Funkčnosti, jako ochrana převodovky, přizpůsobení parametrů regulátoru, chybové reakce nebo monitorování využití tepelného čerpadla pomocí teplotního modelu jsou integrovány a zajišťují nižší náklady na servis, kratší prostoje a nižší.

S parametrizovanou rampou prodlevy (SS1-r) je možné bezpečně vyčerpat limitní hodnoty i při citlivých a nebezpečných použitích. Funkce integrovaná v nových servoregulátorech tak vede k vyšší úrovni bezpečnosti stroje.

Maximalizovat dostupnost stroje

Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž jednotlivých osových modulů u přípojnic meziobvodu pomocí našeho Drive Connect System se zkracují prostoje vašeho stroje.
S Baumüller SmartValue využijte již dostupné údaje, jako výkon, proud, točivý moment, otáčky nebo polohu, abyste např. monitorovali provozní stav stroje. Tyto funkce lze částečně přímo implementovat do regulátoru i bez externích snímačů. Kromě toho je možné provádět rozhodnutí i přímo v pohonu, aby se zabránilo výpadkům stroje.

9. Zvýšení produktivity

Zvýšení produktivity

Krátké taktové cykly umožňují kromě jiného i optimální parametrizaci zesilovacích součinitelů, a tím vysoce dynamické polohování.
Velký rozsah zeslabení pole s dobrým regulačním výkonem současně zajišťuje optimální a ekonomické dimenzování pohonu.
Optimální poměr točivého momentu/setrvačné hmotnosti synchronních motorů, široký rozsah otáček a kapacita přetížení umožňují velmi vysoké rychlosti taktů.

10. Zabezpečení kvality výrobků

Motory téměř bez bezproudového točivého momentu, jako jsou vysoce přesné servomotory DSH1 firmy Baumüller, splňují vysoké požadavky na synchronizaci. Pokud z výkonových důvodů nepřichází do úvahy vysoce přesné motory, nabízí firma Baumüller v pohonu integrovanou funkci „kompenzace bezproudového točivého momentu“, která umožňuje rovnoměrný vystředěný chod i při nízkých otáčkách.
Vysoce synchronní požadovanéhodnoty pro vedení pohybu pomocí provozní sběrnice EtherCAT v reálném čase zvyšují kromě jiného přesnost a kvalitu výrobku.
Oversampling při vyhodnocení signálu snímačů zajišťuje maximální přesnost polohování.
Optimální regulační proces Open-loop pomocí kombinace vstřikovacích, řízených a procesů EMS zajišťuje správný směr otáčení, vysoký točivý moment od nulových otáček a dobrou regulaci otáček.

Zabezpečení kvality výrobků

Co se týká servoregulátorů, splňujeme požadavky nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1781: Naše řady měničů b maXX 1000, b maXX 3000, b maXX 4000, b maXX 5000 a b maXX 6000 mají požadovanou klasifikaci IE2. Příslušné údaje jsou uvedeny v daných návodech k obsluze výrobků pod >> Ke stažení.

Baumüller SmartValue: Smart Functions vytváří přidanou hodnotu

Baumüller SmartValue

Baumüller SmartValue znamená Smart Functions (inteligentní funkce) a nabízí tak reálnou dodatečnou výhodu pro vaše stroje a procesy. Baumüller SmartValue je přidaná hodnota, inteligentní technologie pohonu pro strojírenství a provozovatele strojů. Nové přístroje b maXX 6000er tím navíc rozšíří váš rozsah výkonů.

Všechny funkce najdete na: » Baumüller SmartValue

Servopohon a motor: Řešení s jedním kabelem pro systémy Power a Feedback

Méně kabeláže pro kompaktní a prostorově úsporný design

Technologie s jedním kabelem, která je součástí vybavení motorů Baumüller, ušetří uživateli nutnost používání zpětné vazby, která je obvykle potřebná jako doplněk k povinnému kabelu motoru nebo drahému, nepružnému hybridnímu kabelu.

Na rozdíl od regulace bez snímačů umožňuje technologie s jedním kabelem velmi přesné polohování. Údaje ze snímače, poloha rotoru, víceotáčkové informace, jakož i stav tepelných poměrů v motoru se přenáší spolehlivě a bezporuchově prostřednictvím čistě digitálního rozhraní. Následkem toho se docílí významné úspory nákladů, protože jak ze strany motoru, tak i regulátoru nejsou nutné konektory a kabely. Nákladné analogové vyhodnocovací moduly v pohonu se mohou také vynechat.

K dispozici je i možnost diagnostiky. Kabeláž je výrazně zjednodušená, což eliminuje možné zdroje chyb a má pozitivní vliv i na periférii, protože vlečné řetězy, kabelové průchodky a plochy vyhrazené pro kabely ve strojích a skříňových rozvaděčích jsou nyní výrazně menší.

Nová technologie podporuje „elektronický typový štítek“. Na straně motoru z toho vyplývá větší stupeň volnosti: Odstranění konektorového připojení umožňuje používat novou techniku i v těch nejmenších konstrukčních velikostech.

Řešení s jedním kabelem

Vaše výhoda

  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu. S menším počtem kabelů a zástrček se zjednoduší kabeláž a uvedení do provozu
  • Snížené náklady na kabeláž
  • Díky přechodu na jeden kabel odpadají náklady na další zástrčky a kabely
  • Efektivní řízení se zpětnou vazbou
  • Zvýšení výkonu díky digitální zpětné vazbě
  • Spolehlivý systém
  • Přenos údajů není náchylný na poruchy
  • Podporuje elektronický typový štítek

Oblasti použití

Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

 

Kontakt

Downloads

baumueller-bmaxx-en-06-2019
b maXX
English 4.21 MB

scroll to the top