Skip to main content

Technický servis

Hustá síť poboček a partnerských podniků umožňuje krátkodobé nasazení servisních techniků po celém světě. Pomocí nejmodernějších zkušebních a měřících prostředků budou vaše stroje a zařízení pečlivě prohlédnuty a bude provedena údržba. Naše mobilní servisní týmy provádí opravy, pokud jsou technicky možné, přímo na místě, aby se minimalizovala doba odstávky. K tomu jsou použity výlučně originální náhradní díly a nové náhradní a výměnné přístroje.

Pravidelná prohlídka a údržba vám nabízí jistotu plánování oprav. Navíc dostaneme spolehlivá a vypovídající data o stavu vašich elektrických strojů.

Inspekce a údržba

inspection thumb

Vždy v obraze ohledně stavu vašich strojů:
Společně s vámi sestavíme optimalizovaný plán údržby, který je speciálně přizpůsoben vašim potřebám. Cyklickým přezkoušením rozpozná náš personál údržby preventivně možné příčiny výpadků a provede nutná opatření. » Více informací

Instalace a uvedení do provozu

installation thumb

Od součástí po kompletní systém:
Při instalaci a uvedení vašich strojů do provozu budou naši technici na vyžádání k dispozici na místě. Postarají se o bezproblémové nastavení parametrů a uvedení do provozu i o zaškolení obsluhy stroje. » Více informací

Odstranění poruch

troubleshooting thumb

Minimalizace doby výpadku:
Pomocí vysoce kvalitní měřící techniky provádí servisní technici firmy Baumüller kompletní testování systému a funkční zkoušky jednotlivých součástí, aby bylo možné lokalizovat příčinu poruchy a efektivně vyřešit problém. » Více informací

Monitoring podmínek | Dálková diagnóza

conditionmonitoring thumb

Vždy o krok před odstávkou:
Pomocí systému BAUDIS už firma Baumüller stanovila normy pro dálkový monitoring a diagnostiku v tiskařském průmyslu. I pro další obory nabízí firma Baumüller možnosti, jak online analyzovat parametry každého jednotlivého pohonu. Udržíte si tak neustále kontrolu a přístup k vašim strojům a zařízením. » Více informací

Obnova

retrofit thumb

Řešení nezávislá na výrobci za účelem modernizace:
Bez ohledu na výrobce Vám nabízíme na míru šitá a vícestupňová řešení pro modernizaci Vašich elektrických pohonných systémů. S novými pohonnými komponenty a řešeními řídicích jednotek rychle dosáhnete zvýšení flexibility a produktivity Vašeho zařízení - a to při přijatelných investičních nákladech. » Více informací