Skip to main content

Uvedení do provozu pohonu ProDrive

ProDrive: Jeden nástroj – hodně funkcí

Parametrizační nástroj ProDrive je komplexní softwarový balík s mnohými důležitými funkcemi

S programy Word a Excel pracujeme každý den. Víte však, kolik funkcí tento software ve skutečnosti obsahuje? Společnost Baumüller nabízí komplexní softwarový balík s velkým počtem praktických funkcí a vlastností k uvedení svých měničů a ovládačů do provozu. S parametrizačním nástrojem ProDrive mají uživatelé servopohonů Baumüller k dispozici nástroj, který zcela usnadní uvedení do provozu, parametrizaci, obsluhu a diagnostiku. Představuje optimální pomoc zejména pro začátečníky, kteří dokážou již po krátkém zaškolení zrealizovat celý proces uvedení do provozu. ProDrive dokáže však mnohem více. Má k dispozici množství praktických funkcí, které daleko přesahují rámec jednoduchého uvedení do provozu a obsluhy.

Získejte ProDrive ve třech snadných krocích!

Krok 1: Registrace u společnosti Baumüller

Jste již zaregistrováni?
Pak se prosím přihlaste.

Krok 2: Žádost o sériové číslo ProDrive

Po úspěšném dokončení registrace obdržíte e-mail s přístupovými údaji. Použijte je k přihlášení a v dalším kroku si vyžádejte své sériové číslo.

Krok 3: Stažení softwaru ProDrive

Nyní si můžete stáhnout software ProDrive. Po instalaci bude vyžadováno vaše sériové číslo. Pokud se stahování nezobrazí, obnovte tuto stránku.

Jednoduchá obsluha pro začátečníky

Pro začátečníky je obzvláště důležitá podpora poskytnutá grafickým navigováním uživatele při parametrizaci regulátoru. „Naši zákazníci opakovaně oceňují intuitivní strukturu rozhraní pro obsluhu ProDrive“, vysvětluje vedoucí školení Matthias Beetz „díky tomu je software v mnohých případech samovysvětlující“. Stačí jedno kliknutí na stránce s přehledem a uživatel se dostane přímo na jednotlivé povrchy funkcí pohonu. Zde se nejdříve přehledně zobrazí jen nejdůležitější parametry. Kdo chce jít hlouběji do detailů, může otevřít další stránky určené k obsluze, na kterých se poté zobrazí všechny příslušné parametry pro funkci pohonu. Při zadávání parametrů podporuje uživatele vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny nejdůležitější informace o daném parametru (např. maximální, minimální nebo předvolená hodnota). V nové verzi je přidána zvlášť praktická možnost přizpůsobení zobrazení specifického podle zákazníka a rovněž je možné si nechat zobrazit parametry několika zařízení na jedné obrazovce.

Vývojář

Každá aplikace má jiné požadavky. Navrhli jsme ProDrive tak, aby díky svým rozmanitým a rozsáhlým funkcím dokázal splnit všechny požadavky.

Stephan Büchner, vývojář

Jeden náhled – jedno kliknutí

Silnou stránkou parametrizačního nástroje ProDrive jsou grafická zobrazení. Pokud nejste fanouškem nepřehledných parametrů, zde najdete pomoc. Například tok signálu v regulátoru je možné zobrazit v grafickém přehledu, což výrazně zlepšuje porozumění a orientaci v aplikaci.

abb1 structure overviewCelou strukturu regulátoru lze v ProDrive přehledně na první pohled zobrazit.

Zapomeňte na zdlouhavé vyhledávání: Standardní funkce jsou v ProDrive rychle přímo dostupné pomocí seznamu ikon a jen jedním kliknutím. Jednotlivé parametry lze vyhledat podle čísla nebo jednoduše zadáním obyčejného textu. Informační monitorovací stránky poskytují přehled všech důležitých informací (např.: regulátor polohy, regulátor proudu, teplota, síťové napětí, napětí meziobvodu). A protože vše lze najít snadno a rychle, jsou chyby v obsluze nepravděpodobné a doba nutná pro obsluhu se tím zkrátí. Pokud průvodce uvedením do provozu navíc poskytuje i podporu, dokážou i nezkušení zaměstnanci snadno uvést zařízení do provozu za pár minut. Průvodcem vedené uvádění do provozu navádí uživatele jednoduše pomocí jednotlivých kroků procesu uvedení do provozu. Již není zapotřebí mít podrobné předběžné znalosti o zadávání parametrů.

Profesionál samozřejmě najde i kompletní seznamy parametrů a další možnosti. Například lze vytvořit vlastní skupiny parametrů a zřídit stránky specifické pro zákazníka.

Školitel

ProDrive je v mnohých případech samovysvětlující. Účastníci mých školení jsou vždy spokojeni s přehlednou navigací obsluhy.

Matthias Beetz, vedoucí školení

Průvodcem vedené uvádění do provozu, aktualizovatelná databáze zařízení, přehledné vedení obsluhy.  Hodně parametrizačních nástrojů disponuje těmito funkcemi. To souhlasí! Ale vynalézaví vývojáři společnosti Baumüller vybavili aktuální verzi ProDrive ještě mnoha jinými užitečnými funkčnostmi.

Základní funkce

 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Parametrizace online/offline
 • Jednoosá nebo víceosá obsluha přes Ethernet
 • Přepínání jazyků: němčina/angličtina
 • Průvodcem vedené uvádění do provozu
 • Grafická znázornění

Získání více informací pomocí inteligentních diagnostických nástrojů

ProDrive nabízí mnoho diagnostických funkcí. Integrovaný osciloskop má funkci, která využívá reálný čas a funkci klasické kruhové vyrovnávací paměti. V režimu reálného času se parametry, které se mají zaznamenat, zobrazí přímo v reálném čase. Uživatel vidí tedy bez časové prodlevy změny, které vyplývají z jeho zadání. Tím lze zobrazit signály v reálném čase, aniž by se musel používat externí nástroj. V režimu kruhové vyrovnávací paměti se naopak parametry zaznamenávají interně v zařízení a potom je možné je s časovou prodlevou přečíst. Pomocí konfigurovatelných spouštěčů lze časový okamžik záznamu navázat na určitý stav. Zobrazení a vyhodnocení údajů se provádí ve stejném náhledu jak u režimu reálného času, tak i režimu kruhové paměti.

abb2 prodrive ringspeicherV režimu kruhové vyrovnávací paměti osciloskopu se parametry zaznamenají interně v zařízení a potom je lze s časovou prodlevou přečíst.

Diagnostika

 • Funkce osciloskopu (reálný čas a kruhová vyrovnávací paměť)
 • Analýza FFT
 • Řádová analýza
 • 3D vodopádový diagram
 • Diagnostika snímače
 • Porovnání požadovaných a skutečných hodnot
 • Porovnání údajů při frekvenčních analýzách
 • Monitorovací stránky

Integrovaná FFT analýza je mimořádně užitečná pro mnoho výrobců strojů. V případě frekvenční analýzy pomocí FFT je časový signál rozdělen na jednotlivé frekvence. Tímto způsobem lze rozpoznat a zřetelně zobrazit rušivé frekvence ve stroji. Analýza FFT je poté základem pro samočinnou optimalizaci parametrů. Uvedení do provozu je rychlé a kvalita procesu na nejvyšší úrovni. Uživatel si může sám nechat zobrazit frekvence různými způsoby. Kromě klasického znázornění existuje například takzvaná řádová analýza. Zde se vibrace zobrazují jako mnohonásobek otáček pohonu. S tímto poznatkem poté můžete zcela jednoduše dosadit filtr, a tak odstranit rušivé momenty. Kromě jiného je možné zobrazení v 3D vodopádovém diagramu. V tomto zobrazení může uživatel snadno určit, zda se vibrace vyskytují pouze při určitých otáčkách nebo zda se mění v závislosti na otáčkách, a tak rychleji vypracovat řešení. To vše lze provést přímo v ProDrive. Uživatel nemusí provádět export údajů a ušetří za náklady na licenci na jakékoliv další simulační nebo analytické programy.

abb3 wasserfallV 3D vodopádovém diagramu může uživatel snadno určit, zda se vibrace vyskytují pouze u určitých otáček nebo zda se mění v závislosti na otáčkách.

Další novinkou aktuální verze je rovněž možnost přímého porovnávání frekvenčních analýz. Tak operátor hned vidí, zda změna parametrů vedla ke zlepšení obrazu vibrací. Mezi další diagnostické možnosti patří porovnání požadované a skutečné hodnoty různých regulátorů, diagnostiky snímače pro kontrolu a optimalizaci kvality signálu, množství monitorovacích stránek s informacemi o teplotě, síťovém napětí, napětí meziobvodu atd.

Aplikační technik

ProDrive umožňuje jednoduchou a rychlo diagnostiku chyb.

Benjamin Weggel, aplikační techniky společnosti Baumüller

Rychle k cíli se samočinnou optimalizací

To nejlepší na všech těchto diagnostických funkcích je funkce samočinné optimalizace, která je možná na základě diagnostických údajů. Jak regulátor proudu, tak i regulátor otáček je možné optimálně nastavit i bez podrobného know-how v oblasti technologie servopohonů. Parametry se přitom automaticky vylepšují na základě měření v celém regulačním úseku. Při automatické kompenzaci aretačního momentu se během automatizovaného měření identifikují aretační momenty a předběžně se usměrní proud závislý na úhlu. To zajišťuje vysokou úroveň vystředěného otáčení a tím i vysokou přesnost procesu. Novinkou v aktuální verzi ProDrive je, že samočinná optimalizace nastavení regulátoru je možná i tehdy, pokud se motor může pohybovat tam a zpět jen ve stanovených mezích. Tato funkce se dala dosud využívat pouze u volně se otáčejících motorů. Automatická optimalizace je od nynějška k dispozici téměř pro všechny aplikace, aby bylo možné dosáhnout optimálních nastavení z hlediska regulační techniky.

Optimalizace

 • Samočinná optimalizace proudového regulátoru
 • Samočinná optimalizace regulátoru otáček
 • Automatická kompenzace aretačního momentu
 • Samočinná optimalizace analýzy FFT

Tipy a triky v aktuální verzi

Novým užitečným prvkem aktuální verze ProDrive jsou uložené matematické funkce. Uživatel může například celkem jednoduše vzájemně přepočítat křivky, aniž by musel nejdříve exportovat údaje do jiného programu. Uživatelé najdou všechny často používané funkce, například výpočet průměrných hodnot pro vyrovnání nebo výpočet efektivních hodnot.

Novinka

 • Integrované matematické funkce
 • Průvodcem navigované vytvoření servisního protokolu
 • Samočinně optimalizující nastavení regulátoru pro všechny provozní režimy

Úplnou novinkou je nyní servisní protokol integrovaný v ProDrive. Vyskytnou-li se problémy, průvodce požádá o všechny potřebné informace, jako je typ zařízení, aktuální provozní režimy atd., a z toho rychle a snadno vytvoří kompletní servisní protokol. Problémy lze rychle vyřešit na základě rozsáhlého souboru údajů. Servisní protokol je vhodný i pro archivaci a porovnání stavů zařízení v systému.

PLC v provozu

V regulátoru integrovaná řídicí platforma SoftdrivePLC kombinuje funkce Baumüller PLC a řízení pohybu v regulátoru. Programování softdrivePLC se provádí přímo v ProDrive, tím rozšiřuje nástroj pro uvedení do provozu o další programovací funkce. Řízení se tak provádí bez dodatečného hardwaru a bez speciálního programovacího softwaru.

Výsledek

Pomocí ProDrive získají uživatelé regulátorů a měničů Baumüller rozsáhlé softwarové řešení, které nabízí mnohem více než jen obyčejný nástroj k uvedení do provozu. Především rozsáhlé možnosti analýzy vibrací a široké spektrum funkcí samočinné optimalizace zrychlují dobu uvedení na trh a umožňují optimální a efektivní parametrizaci zařízení.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Pasuje k tomu

Registrace: Parametrizační a ovládací software ProDrive pro Baumüller b maXX