Skip to main content

Stroje na plasty

Mnoho výrobců strojů na plasty již roky spoléhá na inovaci a kompetence výrobků firmy Baumüller.

Firma Baumüller nabízí dynamická a přesná řešení aplikací z jedné ruky. Pro celé průmyslové odvětví zpracování plastů nabízíme projektování, jakož i manipulační a automatizační systémy, od motorů přes měniče a regulační techniku, až po ovládací systémy a softwarová řešení pro pohybové funkce. Podle vašich požadavků vypracujeme inovativní řešení přesně na míru, ať již jako samostatné komponenty nebo kompletní zařízení, které vám zabezpečí konkurenční výhody.

Enter Motion Arena

 

► Learn more about servo hydraulics in the Baumüller Motion Arena!

 

inovace pro průmysl umělých hmotPlast - univerzální materiál

Je jedno, zda měkký, tvrdý, elastický, odolný proti teplu nebo nerozbitný: Plast patří k nejuniverzálnějším materiálům na světě s téměř neomezenými možnostmi. Jeho technické parametry umožňují výrobu tvarovaných dílů, polotovarů, vláken nebo fólií. Používají se v různých oblastech, jako například v obalovém průmyslu, zdravotnické technice, textilním průmyslu, stavebním průmyslu, chemickém průmyslu, při výrobě automobilů.

Charakteristika

Plast se dělí v závislosti na charakteristice na tři skupiny: Láhve PET patří například k termoplastům. Je možné je vícekrát roztavit a opětovně použít. Elastomery jsou naproti tomu elasticky tvarovatelné plasty a používají se například v gumových pásech, pneumatikách a těsnicích kroužcích. Třetí skupinu tvoří duroplasty. Tento typ má mimořádně dlouhou životnost, avšak není recyklovatelný, například části karosérie, rukojeti pánví atd.

Efektivní výroba

Zpracování plastů. Stroje na plasty musejí být energeticky efektivní, musejí vyrábět s vysokou produktivitou a chránit přírodní zdroje. Obzvlášť důležitá je vysoká přesnost procesu, protože každý plastový díl musí mít identický tvar a velikost. To je důvod, proč jsou k dosažení nejlepších výsledků potřebná energeticky efektivní a na údržbu nenáročná řešení pohonů a automatizace.

 

Vstřikovací stroje

Vstřikovací strojeFirma Baumüller nabízí rozsáhlé portfolio pro hydraulické, hybridní a plně elektrické vstřikovací stroje. Řešení se servočerpadly již dlouhé roky snižuje spotřebu energie v hydraulických a hybridních strojích. Pro plně elektrické vstřikovací stroje s výkonem do 200 kW nabízí firma Baumüller kompaktní techniku uspořádání b maXX 5000 s chlazením vodou a vzduchem.

Extruzní stroje

Extruzní strojeFirma Baumüller nabízí energeticky úspornou techniku přímého pohonu pro extruzní stroje. To minimalizuje převodové ztráty, snižuje hluk během provozu a zvyšuje spolehlivost strojů. Vynecháním převodovky u extrudérů se zároveň díky kompaktnější konstrukci zajistí menší kontaktní plocha.

Vyfukovací stroje

Vyfukovací strojePoužití servočerpadla firmy Baumüller je optimálním řešením pro snížení spotřeby energie ve vyfukovacích strojích. Obzvláště vodou chlazené motory a měniče vykazují vysokou kompaktnost a rychlý odvod tepla.

Stroje na tepelné tvarování plastů

Stroje na tepelné tvarování plastůFirma Baumüller nabízí kompletní automatizační řešení pro rychlé a vysoce přesné tepelné tvarování plastů. Firma Baumüller nabízí kompletní systém hardwaru a softwaru od dynamických, vodou chlazených servomotorů ke zredukování tepla ve stroji, až po ovládání pomocí vhodných prefabrikovaných pohybových modulů, např. pro regulaci teploty. I zde nabízí kompaktní a flexibilní systém uspořádání b maXX 5300 mnoho výhod.

Stroje na vyfukování fólie

stroje na vyfukování fólie Zpracování a opětovné použití plastů při současném snížení spotřeby zdrojů představuje udržitelné řešení. Využití recyklátu totiž přispívá ke snižování emisí CO2. Nabízíme vysoce účinné pohonné systémy, které pomáhají snižovat emise. Ekologické a velmi přesné synchronní motory dosahují velmi vysoké účinnosti i v rozsahu částečného zatížení, a proto jsou vhodné pro stroje na vyfukování fólie.

Kalandrovací stroje

Kalandrovací strojePoužití techniky přímého pohonu umožňuje vyrábět velmi kvalitní fólie, protože odstranění převodovky umožňuje snížení kolísání krouticího momentu i při nízkých rychlostech. Specifické funkce měniče ve spojení se servomotory téměř kompletně kompenzují blokovací moment. Ideální pro kalandrovací stroje na výrobu fólií z plastů.

Manipulační systémyManipulační systémy

Firma Baumüller nabízí i efektivní a hospodárné řešení pro manipulaci s materiálem, jakož i pro následné zpracování a další zpracování plastových dílů, jako je vkládání, odebrání, odjehlování, montáž nebo třídění. Od motoru přes měniče a regulační techniku, až po řídicí systémy a softwarová řešení pro pohybové funkce nabízí firma Baumüller četné manipulační a automatizační koncepty.


Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Reference:

Naše elektronika pohonů pro vaše  stroje na plasty:

Naše motory pro vaše  stroje na plasty:

Naše ovládací jednotky pro vaše stroje na plasty:

Naše servisní služby pro vaše stroje na plasty:

Ke stažení

Brochures / Flyer

Plastics

Extrusion - Injection molding - Calender - blow molding - thermoforming  - blown film machines