Skip to main content

Řešení pro stroje na vyfukování fólie

Zpracování a opětovné použití plastů při současném snížení spotřeby zdrojů představuje udržitelné řešení. Využití recyklátu totiž přispívá ke snižování emisí CO2. Nabízíme vysoce účinné pohonné systémy, které pomáhají snižovat emise. Ekologické a velmi přesné synchronní motory dosahují velmi vysoké účinnosti i v rozsahu částečného zatížení, a proto jsou vhodné pro stroje na vyfukování fólie. Výběr správných motorů a přesné dimenzování pohonů jsou rozhodující pro minimalizaci provozních nákladů, a tedy i pro optimalizaci emisí CO2.

Topologie

blown film machine topology

Používání elektrických pohonů a inteligentních regulačních funkcí

Pohony extrudéru

 • Vysoká energetická účinnost díky synchronní technologii, a to i při částečném zatížení a zpracování nejrůznějších materiálů
 • Inteligentní sledování spotřeby energie Smart Energy Monitoring pohonu, založené pouze na softwaru, které zajišťuje optimální transparentnost a srovnatelnost bez dodatečných nákladů na hardware
 • Rychlé monitorování zablokování pohonu pro inteligentní ochranu šneku extrudéru
 • Koaxiální konstrukce napojená na šnek extrudéru umožňuje dosáhnout kompaktní konstrukce stroje při použití motorů s vysokým točivým momentem. V kombinaci s volitelným vytažením šneku dozadu není nutná časově náročná demontáž šneku extrudéru
 • Použití účinných kombinací synchronního motoru a převodovky umožňuje maximální flexibilitu při volbě druhu a konstrukce chlazení

Volitelná jednotka MDO (protahovací jednotka)

 • Motory prakticky bez zbytkového momentu v kombinaci s inteligentními funkcemi pohonu pro kompenzaci zbytkového momentu umožňují dosáhnout optimálního protahování fólie a kvality materiálu
 • Přesná regulace otáček hnacích os zaručuje optimální tloušťku a povrch fólie
 • Vysoká hustota točivého momentu a kompaktnost motorů umožňují dosáhnout menší osové vzdálenosti válců
 • Řadové připojení b maXX 6300 nebo b maXX 5300 s volitelnými bezpečnostními funkcemi, jako jsou STO, SLP, SLD, SS1, pro optimální produktivitu a minimální prostoje stroje při údržbě a čištění válců

Odtahová jednotka

 • Režim master-slave pro vysoce přesnou regulaci otáček a kvalitu materiálu je možný

Navíječka

 • Široký rozsah zeslabení pole motorů umožňuje optimální a hospodárné dimenzování pohonné techniky
Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Výrobky značky Baumüller

Ke stažení

Brochures / Flyer

Plastics

Extrusion - Injection molding - Calender - blow molding - thermoforming  - blown film machines