Skip to main content

Komplexně automatizovaný vícejehlový šicí stroj s řetízkovým stehem

Společnost Dahmen si vybrala Baumüller jako partnera pro automatizaci nového vícejehlového prošívacího stroje CHAINTRONIC 4

Dodavatelé automatizace jsou stále častěji vývojovými partnery pro malé a střední výrobce strojů. Přitom know-how v oboru, nabídka softwaru a výkon aplikací jsou v konkurenčním prostředí mnohem důležitější než pouhý prodej komponent. Společnost Baumüller jako systémový partner vybavuje stroje kompletními automatizačními systémy, zatímco výrobce strojů se může plně soustředit na své procesy. Proto společnost Dahmen Textilmaschinen GmbH automatizuje svůj nový vícejehlový prošívací stroj CHAINTRONIC 4 systémem Baumüller.

Vícejehlový prošívací stroj CHAINTRONIC 4 od společnosti Dahmen Textilmaschinen GmbHVícejehlový prošívací stroj CHAINTRONIC 4 od společnosti Dahmen Textilmaschinen GmbH

Dva faktory mají ve strojírenství nejvyšší prioritu: produktivita strojů a jejich budoucí životaschopnost. Při vývoji nového stroje CHAINTRONIC 4 měl výrobce textilních strojů ze Severního Porýní-Vestfálska na mysli právě tato dvě kritéria. Nový stroj, který se používá mimo jiné pro výrobu potahů matrací, lůžkovin, oděvů, izolačních materiálů a technických textilií, musel být rychlý, musel nabízet vysoký stupeň spolehlivosti šití a hospodárnosti a musel být vysoce udržitelný do budoucnosti.

Vše z jediného zdroje

Pro realizaci projektu v souladu s těmito kritérii hledal výrobce stroje partnera, který by dokázal realizovat kompletní automatizaci stroje. Díky nové koncepci pohonu a inovativním analytickým nástrojům by měl CHAINTRONIC 4 umožnit vysokou rychlost a spolehlivost šití, a tím i maximální produktivitu. Aby byl stroj udržitelný pro budoucnost, byl kladen důraz na použití mezinárodně platných norem a vysokou kvalitu komponentů.

Ve společnosti Baumüller našel Dahmen partnera, kterého hledal pro realizaci stroje. Společnost se sídlem v Norimberku nabízí kompletní systémová řešení z jedné ruky, od aplikačního softwaru až po řídicí techniku a komponenty pohonů. Díky širokému portfoliu řídicí techniky, výkonové elektroniky a motorů a dlouholetým zkušenostem v textilním průmyslu splnila norimberská společnost všechny požadavky výrobce textilních strojů. Firma Dahmen se tak mohla plně soustředit na procesy, zatímco Baumüller převzal kompletní automatizaci včetně programování softwaru. Jako středně velká společnost s mezinárodním postavením a více než osmdesátiletou historií disponuje Baumüller také spolehlivou celosvětovou sítí servisních a prodejních poboček, na které se mohou provozovatelé strojů Dahmen spolehnout dnes i v budoucnu.

vícejehlový šicí stroj s řetízkovým stehem

Volný výběr vzoru díky funkcím CNC

Aby bylo splněno první kritérium, tedy vysoká rychlost stroje s měnícími se materiály a širokou škálou prošívacích vzorů s výslednou vyšší produktivitou, nebyl CHAINTRONIC 4 realizován s taktovaným posuvem, jak tomu bylo obvykle doposud. Místo toho se vývojáři rozhodli pro koncepci kontinuálního stroje a mohli využít rozsáhlé softwarové knihovny společnosti Baumüller. V rámci Engineering Frameworku ProMaster výrobce automatizace jsou k dispozici četné softwarové moduly, které jsou již předem naprogramovány a ověřeny a mohou mapovat všechny standardní pohyby mnoha strojírenských odvětví. To může výrazně snížit náklady na vývoj a dobu uvedení na trh. Pro maximální zajištění udržitelnosti v budoucnosti se používají programovací jazyky podle normy IEC 61131. Základem volné programovatelnosti prošívacích vzorů v systému CHAINTRONIC 4 je technologie CNC, kterou společnost Baumüller nabízí rovněž ve formě předprogramovaných modulů. Společnost Baumüller spojila funkcionality PLC a CNC v knihovně Coordinated Motion, která umožňuje volně programovatelné pohyby s optimalizovaným časem a zrychlením bez dalšího hardwaru. Funkce jsou plně integrovány do standardního PLC, takže není nutné samostatné CNC řízení a lze ušetřit náklady. Programování zde vychází z normy DIN 66025 známé ze světa CNC. Pro CHAINTRONIC 4 to znamená, že vzory lze libovolně prošívat v poloměru 360 stupňů, které může obsluha vytvářet v editoru vzorů speciálně naprogramovaném společností Baumüller nebo importovat ve známých designových formátech. Příslušné soubory mohou mít libovolnou velikost, což znamená, že lze bez problémů realizovat i složité vzory prošívání. Společnost Baumüller realizovala vizualizaci na vzdáleném panelu prostřednictvím webového vizualizačního softwaru ProViz. Markus Jaksch, vedoucí oddělení aplikací společnosti Baumüller, vysvětluje: „ProViz generuje stránky http, a proto je nezávislý na konkrétní verzi softwaru. Díky tomu software obstojí i v budoucnosti.“

vícejehlový šicí stroj s řetízkovým stehem

Analýza a hlášení pro zvýšení produktivity

Pro optimální dostupnost stroje, a tím i spolehlivý servis, kladla společnost Dahmen zvláštní důraz také na možnost jednoduché údržby na dálku, takže například diagnostiku může provádět i samotný výrobce stroje a případně lze včas naplánovat údržbové práce pomocí funkce Condition Monitoring. Speciálně byl také naprogramován kalendář směn, který lze libovolně rozšiřovat, a nástroj pro analýzu a podávání zpráv. „Pomocí tohoto nástroje získáme podrobné informace o produktivních a neproduktivních časech a důvodech zastavení výroby. To výrazně přispívá ke zvýšení produktivity stroje“, říká Dr. Ringhut, jednatel společnosti Dahmen Textilmaschinen GmbH.

Pro další funkce řízení pohybu použili inženýři společnosti Baumüller moduly podle mezinárodních standardů PLCopen. Cílem těchto otevřených norem je dosáhnout harmonizace v oblasti řídicího programování, která sníží náklady a umožní budoucí životaschopnost. Programování v PLCopen probíhá rovněž ve standardních programovacích jazycích podle IEC 61131, stejně jako u všech ostatních programů realizovaných společností Baumüller speciálně pro tento stroj. Celá softwarová knihovna výrobce se řídí těmito standardy.

Po hardwarové stránce se CHAINTRONIC 4 ovládá pomocí řídicí jednotky b maXX-Panel-PCC03. Toto výkonné řízení s 15˝ dotykovým displejem umožňuje bezrizikovou realizaci složitých úloh, je optimalizováno pro práci v reálném čase a má schopnost multitaskingu, rychlé synchronní cykly sběrnice a minimální časové tolerance. Obsluha může vzory prošívání generovat přímo na panelu nebo na externím počítači. PLC i výkonová elektronika jsou navíc orientovány na bezpečnost a splňují normy směrnice o strojních zařízeních až do úrovně SIL3 a PLe. Bezpečnostní funkce požadované v jednotlivých případech lze do měničů b maXX 5000 integrovat pomocí různých volitelných bezpečnostních modulů. To také umožňuje snadno přidat bezpečnostní funkce, jako jsou bezpečné otáčky, bezpečný absolutní moment atd. CHAINTRONIC 4 je poháněn čtyřmi pohony Baumüller. Při tom byly zvoleny velmi kompaktní servomotory řady DSC, které mají mimořádně vysoký točivý moment a bodují také dobrou soustředností a vysokou schopností přetížení. Díky servomotorům lze ve stroji elektricky najet každou polohu a při seřizování chapačů jsou zcela vyloučeny pohyby ručním kolem.

Rychle, uživatelsky přívětivě, bezpečně

S plynulým podáváním zvládne CHAINTRONIC 4 až 1400 stehů za minutu. Aby nedocházelo k vynechávání stehů v důsledku plynulého podávání, má stroj také automatické sledování chapačů, které zajišťuje vysokou kvalitu švu a spolehlivost šití. Díky této technice se snižuje opotřebení jehel a je možné prošívat i s velmi tenkými jehlami až do rozteče 110. Dalším rozhodujícím faktorem pro spolehlivost šití je přitlačení materiálu přítlačnou deskou, kterou lze u nového stroje Dahmen nastavit během provozu a přizpůsobit ji tak různým vlastnostem materiálu. Co se týče rozmanitosti vzorů, CHAINTRONIC 4 se softwarovými moduly CNC společnosti Baumüller neponechává nic náhodě, a tak lze snadno realizovat složité prošívací vzory na šířce až 330 cm. Navigace v menu, která byla realizována prostřednictvím systému Windows a je k dispozici v několika jazycích, se zaměřila na uživatelskou přívětivost. Stroj má také hlídače nití, tři jehelní pravítka, dálkovou diagnostiku a online servis.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.