ProMaster Engineering Framework

Platforma pro všechny úkoly automatizace

ProMaster: One framework for all automation tasks

Váš požadavek

S narůstající složitostí strojů a systémů se zvyšují i požadavky na automatizaci. Je třeba zpracovávat stále více dat. Kromě funkčních aspektů a měnících se požadavků zákazníků je třeba vzít v úvahu také regionální předpisy, například směrnici o strojních zařízeních.

Inovativní inženýrský nástroj – softwarové řešení pro dimenzování pohonu, parametrizaci, programování řízení, parametrizaci sběrnice a vizualizaci stroje na zpracování plastů

Ve zkratce: Požadavky na flexibilitu, minimální složitost a současné snížení technického úsilí lze splnit pouze celkovým pojetím a systematickými postupy. To je předpoklad pro inovativní řešení moderních automatizačních úkolůs.

Strojírenství s ProMaster

Naše odpověď

Inovační strojírenství jako platforma systematicky pokrývá všechny disciplíny úlohy automatizace: od dimenzování pohonu přes parametrizaci, programování řízení a parametrizaci přes fieldbus, až po konečnou vizualizaci. To platí po celý životní cyklus, tzn. pro plánování a prvotní uvedení do provozu i pro údržbu.

Vaše výhoda

S platformou pro strojírenství lze stroje navrhovat efektivněji a výrazně snížit náklady, a to i navzdory rostoucí složitosti strojů i strojních zařízení. Definovaná rozhraní, modulární strojí architektury a volitelná rozšíření vedou k efektivnějším a úspornějším řešením s flexibilnějšími možnostmi nasazení. Platforma pro strojírenství pro všechny automatizační úkoly zvyšuje účinnost procesů, zlepšuje kvalitu produktů, snižuje pravděpodobnost výskytu chyb a zvyšuje tak produktivitu výrobce i provozovatele.

Engineering with Baumüller ProMaster

Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontaktujte nás nyní

Download

baumueller-automation-en-03-2019
Automation
4.89 MB

scroll to the top