Ochrana dat

Máme radost z Vaší návštěvy na našich webových stránkách a ze zájmu o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně.

Zde vám vysvětlíme, jaké informace shromažďujeme při návštěvě našeho webu a jak se budou používat.

Naše kontaktní údaje jako zodpovědné místo

Naše kontaktní údaje najdete v impressu.

Osoba pověřená správou dat

Naši osobu pověřenou správou dat můžete kontaktovat na datenschutzbeauftragter@baumueller.com

Vaše práva

Máte právo, pokud jde o vaše osobní údaje, požadovat informace, opravu, vymazání nebo omezení v souladu se zákonnými ustanoveními. Dále vám poskytneme data k dispozici ve strukturovaném, platném a strojově čitelném formátu. Používáme-li vaše data na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a požádat o vymazání takovýchto dat. Po odvolání již pro tyto účely vaše údaje nepoužíváme. Máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů a můžete k těmto kontaktním informacím vznést námitky. Bez ohledu na to můžete vždy kontaktovat příslušné dohlížecí orgány.

Právo na podání námitky

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.,1 věty,1 lit. DS-GVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních dat, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají ze zvláštní situace. V případě oprávněné námitky nebudeme dále osobní údaje zpracovávat.

Vymazání dat

V případě, že vaše data již nejsou pro uvedené účely nutná, nebo pokud je jejich uložení z jiných právních důvodů nepřípustné, provedeme jejich výmaz. Vyloučeny jsou pouze zákonně sbírané údaje, které jsme povinni uchovávat ze zákonných důvodů. Vezměte prosím na vědomí, že při každém vymazání jsou data nejdříve zablokována a smazána až se zpožděním, aby nedošlo k náhodnému vymazání nebo případnému úmyslnému poškození. Z technických důvodů mohou být data duplikována v záložních souborech a duplicitních službách. Takové kopie mohou být také odstraněny pouze s technicky podmíněným zpožděním.

Poskytnutí našich webových stránek

Naše webové stránky můžete navštívit bez zadání údajů k vaší osobě. Kdykoli je webová stránka načtená, webový server automaticky ukládá adresu IP, datum a čas požadavku, časový rozdíl Greenwichského času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránku), stav přístupu/stavový kód HTTP, množství přenášených dat, webovou stránku, ze které požadavek přichází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, stejně jako jazyk a verzi softwaru prohlížeče. Tyto údaje se nikdy nevztahují konkrétně k vaší osobě. Tato přístupová data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. Pokud je adresa IP považována za osobní, bude odstraněna nejpozději po 90 dnech, pokud neexistují jiné nutné důvody k uchování.

Použití odkazů

Stránky odpovědného místa mohou obsahovat odkazy (propojení/spojení na jiné webové stránky). Pokud spustíte některý z těchto odkazů, prosíme vás, abyste si uvědomili, že tyto webové stránky podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů a odpovědný subjekt nemůže převzít žádnou odpovědnost nebo záruku za podmínky ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách, zpracováváme vámi poskytnuté údaje, abychom mohli odpovědět na váš požadavek. K dlouhodobějšímu uložení dojde pouze v případě, že to váš požadavek vyžaduje. V opačném případě budou vaše údaje smazány nejpozději po šesti měsících.

Registrace uživatele

Můžete se na našich webových stránkách zaregistrovat ke stažení brožur a softwaru a vytvořit si uživatelský účet. Některé služby, které nabízíme, mohou být ale k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Přitom shromažďujeme údaje, které jste poskytli, abychom mohli provést proces registrace. Množství dat závisí na vašich údajích a výsledcích z masky zadání. Doba ukládání těchto dat závisí na délce vašeho přihlášení. Po odhlášení se doba uchovávání řídí zákonnou dobou pro uchovávání.

Cookies

Aby byly naše webové stránky uživatelsky příjemné, používáme tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku přiřazeném vašemu prohlížeči, a prostřednictvím kterých jsou místu, které nastavuje soubor cookie (zde přes nás), předány určité informace.
Cookies se používají ke vylepšení uživatelského prostředí našich webových stránek a k umožnění funkcí, které používáte. Používáme-li cookies také pro jiné účely, vysvětlíme vám zde v našem Prohlášení ochrany dat, k čemu je používáme.
Ve vašem prohlížeči můžete provést různá nastavení pro soubory cookie, zakázat je a smazat nastavené soubory cookies. Rádi bychom však upozornili na to, že bez cookies nebudete moci používat všechny služby našich webových stránek.
Pokud jsou na této stránce používány cookies třetích stran, najdete k nim další informace u zde implementovaných služeb.
Používají se soubory cookies od poskytovatelů třetích stran jako jsou Youtube a Facebook.

Použití technologie SalesViewer®

Na této stránce jsou na základě oprávněných zájmů provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení DSGVO = Obecného nařízení o ochraně údajů) pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH shromažďována a ukládána data pro marketingové účely, pro účely průzkumu trhu a pro účely optimalizace.
K tomu je používán kód na bázi JavaScript, který slouží ke shromažďování firemních dat a k souvisejícímu použití. Touto technologií shromážděná data jsou kódována jednosměrnou funkcí pro převod vstupních dat (tzv. hašovací funkcí). Data jsou přímo a okamžitě pseudonymizována a nejsou používána k identifikaci osoby návštěvníka této internetové stránky.
Se shromažďováním a ukládáním dat máte možnost kdykoliv s platností do budoucnosti vyslovit nesouhlas tím, že kliknete na zde uvedený odkaz (Opt-Out). Tím zabráníte, aby v budoucnosti byla data na této internetové stránce pomocí technologie SalesViewer® zaznamenávána. Při tom bude na Vašem zařízení pro tuto stránku uložen textový souboru cookie s funkcí opt-out. Pro smazání souborů cooukies ve Vašem prohlížeči musíte opětovně kliknout na tento odkaz.

Google Analytics

Abychom mohli webové stránky přizpůsobit Vašim potřebám, používáme službu webové analytiky „Google Analytics“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043, USA.
V Evropské unii (EU) a v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nabízí službu Google Analytics společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která nám poskytuje podporu jako zpracovatel osobních údajů podle č. 28 GDPR.
Google Analytics vytváří profily použití na základě pseudonymů (funkce rozpoznávání z ID souboru cookie a ID mezi zařízeními nebo takzvaný otisk prohlížeče) a údajů o používání (např. název a adresa obsahu webu požadovaného Vaším prohlížečem, odkazy (referral), popis použitého webového prohlížeče a operačního systému nebo IP adresa žádajícího klienta).
Přitom se ukládají a analyzují také demografické údaje, jako je věk, pohlaví či zájmy uživatelů, a interakce, např. kliknutí na tlačítko, hloubka scrollování, stejně jako použití funkcí filtrování a vyhledávání. Tyto informace se propojují s již existujícími pseudonymními údaji.
Pro tento účel se ve Vašem zařízení ukládají permanentní cookies, které se poté u nás načítají. Můžeme tak rozpoznat opakované návštěvy, jako takové je počítat a přiřadit konkrétním, demografickým cílovým skupinám.
Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, uděleného prostřednictvím našeho banneru s požadavkem na souhlas.
Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli podle čl. 7 odst. 3 GDPR s budoucím účinkem odvolat. Za tímto účelem použijte prosím symbol otisku prstu dole vlevo, nebo smažte stávající soubory cookie a úložiště localStorage v prohlížeči Vašeho zařízení.
Vaše údaje mohou být zpracovávány také ve třetích zemích bez příslušné úrovně ochrany osobních údajů mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP). Při předání Vašich údajů do třetích zemí, zejména do USA, existuje riziko, že si tamější úřadu z bezpečnostních a kontrolních důvodů zjednají přístup k Vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni nebo mohli podat opravný prostředek.
Vaše osobní údaje proto předáváme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií do třetích zemí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. A GDPR.
Službu Google Analytics jsme konfigurovali tak, aby Vaše IP adresa byla před odesláním na servery společnosti Google v USA předem v rámci EU zkrácena pomocí funkce „_anonymizeIp()“.
Získané údaje ukládáme v nástroji Google Analytics po dobu 26 měsíců.
Další zpracování osobních údajů třetími stranami nemůžeme v zásadě ovlivnit.
Více informací o nakládání s osobními údaji společností Google najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Použití doplňků sociálních sítí od Facebooku, Youtube za použití řešení Shariff

Na našich webových stránkách se používají tlačítka sociálních sítí. Toto slouží ke zvážení našich převažujících oprávněných zájmu při optimálním využití naší nabídky. Pro zvýšení ochrany vašich dat při návštěvě našich webových stránek nejsou tato tlačítka plně integrována jako doplňky, ale jsou na stránku napojeny jen za použití odkazů HTML. Toto napojení zajišťuje, že když navštívíte stránku našeho webu, která obsahuje tato tlačítka, není vytvořeno žádné spojení se servery poskytovatele příslušné sociální sítě. Kliknete-li na jedno z tlačítek, otevře se nové okno prohlížeče a otevře stránku příslušného poskytovatele služeb, na které můžete (například po zadání přihlašovacích údajů) kliknout např. na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a použití poskytovateli na jejich stránkách, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany soukromí poskytovatelů.
http://www.facebook.com/policy.php  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Facebook

Osoba zodpovědná za zpracování integrovala do této stránky komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.
Sociální síť je na internetu provozovaný společenský prostor pro setkávání, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a propojovat se prostřednictvím žádostí o přátelství.
Společností provozovatele Facebooku je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Zodpovědné za zpracování osobních údajů, pokud dotyčná osoba žije mimo USA nebo Kanadu, jsou společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Každou návštěvou některé z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována komponenta Facebooku (doplněk Facebook), se přes komponentu Facebooku spustí automaticky internetový prohlížeč na informačním technologickém systému dotyčné osoby a stáhne se zobrazení odpovídající komponenty Facebooku. Přehled všech doplňků Facebook naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu získá společnost Facebook informace o tom, kterou specifickou sekci našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena ke Facebooku, rozpozná Facebook při každé návštěvě na našich webových stránkách a po celou dobu trvání spuštění našich webových stránek, kterou specifickou sekci našich webových stránek navštíví dotyčná osoba. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebooku a Facebook je přidělí příslušnému účtu uživatele. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“ nebo jestliže dotyčná osoba napíše komentář, Facebook přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu příslušné osoby a uloží tato osobní data.
Facebook obdrží informace prostřednictvím komponenty Facebook pokaždé informaci o tom, že dotyčná osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotyčná osoba při návštěvě našich webových stránek přihlášená současně na Facebooku to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Facebooku nebo ne. Pokud si osoba takové předání informací Facebooku nepřeje, může zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení ze svého účtu ve službě Facebook před otevřením našich webových stránek.
Datová směrnice zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Také vysvětluje, jaké možnosti nabízí společnost Facebook na ochranu soukromí osob, kterých se to týká. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují zabránit přenosu dat na Facebook. Takové aplikace může použít dotyčná osoba k zabránění přenosu dat Facebooku.

Doplňky k videím na Youtube

Na tomto webu jsou zahrnuty obsahy poskytovatelů třetích stran. Tyto obsahy poskytuje společnost Google Ireland Limited („Poskytovatel“). Youtube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). U videí z YouTube, která jsou součástí našeho webu, je povoleno rozšířené nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že od návštěvníků webových stránek nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace, pokud nepřehrají video. Integrace videí slouží k zachování a zvážení našich legitimních zájmů v rámci optimálního marketingu naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. f DSGVO. Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a použití dat poskytovateli, jakož i o právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy .

Google mapy

Na našich webových stránkách používáme službu Mapy Google (služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), která nám umožňuje vizualizovat naše umístění v doplňku Google Maps. Při používání služby Mapy Google budou data požadovaná k jejímu použití a další data budou sdílena.
Další informace naleznete ve Smluvních podmínkách služby Google Mapy (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

Google reCAPTCHA

Abychom zajistili dostatečnou bezpečnost dat při odesílání formulářů, používáme v některých případech službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. Používá se především k rozlišení, zda je vstup uskutečněn fyzickou osobou nebo zneužitý strojovým a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje zaslání adresy IP a všech dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. To pak podléhá rozdílným zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/privacy nebo https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Předání dat

Informace pouze sdílíme s třetími stranami pouze v rozsahu popsaném v tomto Prohlášení o ochraně dat. Pro efektivnější správu jsou data používána v rámci skupiny nebo jsou implementovány smluvní procesory.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů s budoucím účinkem. Aktuální verze je k dispozici na webu.

Stav: 02/2019

scroll to the top