Skip to main content

Ochrana dat

V následujících řádcích bychom vás rádi informovali o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Index

 1. 1. Odpovědná osoba
 2. 2.  Obecné zpracování údajů při provozu našich webových stránek
 3. 2.1. Údaje o použití
 4. 2.2. Správa souhlasů pomocí platformy Cookie First Consent Management
 5. 2.3. Používání souborů cookie a podobných technik
 6. 2.4. Správce značek Google
 7. 2.5. Google Analytics
 8. 2.6. Sledování konverzí a remarketing v reklamách Google
 9. 2.7. Marketingová platforma Google (dříve Google DoubleClick)
 10. 2.8. Sledování konverzí a cílení na LinkedIn (Insight Tag)
 11. 2.9. SalesViewer
 12. 2.10. Google reCAPTCHA
 13. 2.11. Mapy Google
 14. 2.12. Webová písma Google
 15. 2.13. Video platforma YouTube
 16. 2.14. Fotky Google
 17. 3.  Správa dat zákazníků a poskytování obsahu
 18. 3.1. Stahování bílých knih / registrace na webové semináře / webové vysílání / živé akce
 19. 3.2. Newsletter, implementace e-mailového marketingu a sledování e-mailů
 20. 3.3. Kontaktní formulář
 21. 3.4. Příjemci / kategorie příjemců
 22. 4.  Dotazy a kontakt poštou, telefonicky, faxem a e-mailem
 23. 5.  Poštovní nebo telefonický kontakt ze strany prodeje
 24. 6.  Další zpracování dat
 25. 6.1. Dokumentace o dodržování ochrany údajů
 26. 6.2. Zpracování údajů za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků
 27. 6.3. Zpracování údajů za účelem splnění jiné právní povinnosti
 28. 6.4. Předávání údajů autonomním třetím stranám v případě restrukturalizace společnosti
 29. 7.  Příjemci vašich dat
 30. 8.  Doba skladování
 31. 9.  Dobrovolnost poskytnutí vašich údajů
 32. 10.  Vaše práva
 33. 10.1. Právo na přístup (článek  15 GDPR)
 34. 10.2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 35. 10.3. Právo na výmaz (článek  17 DSGVO)
 36. 10.4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 37. 10.5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 38. 10.6. Právo vznést námitku (článek  21 DSGVO)
 39. 10.7. Právo na odstoupení od smlouvy (čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO)
 40. 10.8. Právo na stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
 41. 11.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 42. 12.  Změna těchto zásad ochrany osobních údajů

1. Odpovědná osoba

Zodpovědnost za níže uvedené zpracování údajů nese

Baumüller Nürnberg GmbH
Ostendstraße 80-90
90482 Nürnberg
Německo

Telefon:  + 49 (0)911 / 5432-0
Fax:  +49 (0)911 / 5432-130

Email: datenschutzbeauftragter@baumueller.com

2.  Obecné zpracování údajů při provozu našich webových stránek

2.1. Údaje o použití

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Při návštěvě našich webových stránek se na našem webovém serveru dočasně zpracovávají tzv. údaje o používání, abyste mohli technicky vyvolat naše webové stránky.

Tato datová věta se skládá z

 • název a adresa požadovaného obsahu,
 • datum a čas žádosti,
 • objem přenesených dat,
 • stav přístupu (obsah přenesen, obsah nenalezen),
 • popis použitého webového prohlížeče a operačního systému, včetně podrobností o použitém jazyce,
 • adresa odkazu, která označuje stránku, ze které jste se na naši stránku dostali,
 • adresa IP žádajícího koncového zařízení.

Údaje o vašem používání budou ukládány a analyzovány v protokolu pro statistické účely a za účelem zlepšení kvality našich webových stránek, jakož i pro odhalování, prevenci a sledování útoků.

Pokud v rámci integrace služby používáme technicky požadované soubory cookie a podobné techniky, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 p. 1 písm.  f DSGVO v našem oprávněném zájmu, abychom vám mohli poskytnout přitažlivé a funkční webové stránky a abychom mohli zaručit bezpečnost a svobodu před zásahy našich webových stránek a zpracování údajů, které na nich probíhá.

 Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme zpracovatelům, kteří nás podporují při provozu a správě našich webových stránek a souvisejícím zpracování údajů v rámci pověřeného zpracování podle článku  28 DSGVO a kteří jsou přísně vázáni pokyny a jsou vůči nám odpovídajícím způsobem smluvně zavázáni:

 • Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Německo
 • Baumüller Corporate Services GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg, Německo
 • COOLCAT creations, Obere Herrngasse 9, 74523 Schwäbisch Hall, Německo
 • Gridfactor, Allersberger Str. 90, 90461 Norimberk, Německo

Délka skladování / kritéria pro stanovení délky skladování:

Plná IP adresa koncového zařízení, které podalo žádost, je pravidelně ukládána po dobu 7 dnů, a to výhradně za konkrétním účelem, aby bylo možné odhalit, omezit a eliminovat útoky na naše webové stránky. V případě útoků na naše webové stránky se IP adresa ukládá v jednotlivých případech nad rámec tohoto, pokud je to nezbytné pro účely trestního stíhání, uplatnění, výkonu a obhajoby právních nároků.

Po uplynutí této doby anonymizujeme vaši IP adresu tak, že ji zkrátíme, aby již nebylo možné určit osobní odkaz s ohledem na všechny údaje o používání.

2.2. Správa souhlasů pomocí platformy Cookie First Consent Management

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách používáme platformu pro správu souhlasů "Cookie First" společnosti Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nizozemsko, s jejíž pomocí spravujeme vaše souhlasy s používáním souborů cookie a podobných technik.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné technologie nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 odst. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem je, abychom mohli na našich webových stránkách používat soubory cookie a podobné technologie v souladu s ochranou osobních údajů a abychom vám umožnili snadno odvolat vaše prohlášení o souhlasu.

Při udělení souhlasu prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů zpracovává společnost Digital Data Solutions BV následující údaje:

 • adresa IP žádajícího počítače,
 • popis použitého webového prohlížeče a operačního systému,
 • adresu webové stránky, ze které byl váš souhlas odeslán
 • datum a čas souhlasu,
 • pseudonymní a zašifrovaný klíč souhlasu (ID souhlasu).
 • Váš status souhlasu, který slouží jako důkaz vašeho souhlasu.

Tato data jsou zaznamenána na serverech společnosti Digital Data Solutions BV. Vaše IP adresa je anonymizována takovým způsobem, že již není možné zjistit osobní referenci.

To umožňuje našim webovým stránkám kontrolovat stav vašeho souhlasu pro všechna následná a budoucí zobrazení stránek a v závislosti na vašem rozhodnutí používat soubory cookie a další technologie je při návratu na stránky aktivovat nebo deaktivovat.

Ověření se provádí porovnáním klíče souhlasu a stavu souhlasu ze souborů cookie "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" a případně ze souboru cookie "cf-bulk-consent" s hodnotami poskytnutými společnosti Digital Data Solutions BV při udělení souhlasu, aby se zajistilo, že se stav vašeho původního souhlasu nezměnil.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat, a to opětovným přístupem do sekce "Cookie First" prostřednictvím ikony otisku prstu v levém dolním rohu webových stránek.

Další informace o tom, jak společnost Digital Data Solutions BV nakládá s osobními údaji, najdete na https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci pověřeného zpracování podle článku  28 DSGVO společnosti Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nizozemsko, která je přísně vázána pokyny, které nám dává, a je k tomu smluvně zavázána, a která nás podporuje při provozu "Cookie First" a souvisejících procesech.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše ID souhlasu a stav souhlasu jsou rovněž uloženy jak v prohlížeči vašeho koncového zařízení v souborech cookie "cookiefirst-id", "cookiefirst-consent" a v případě souhlasů mezi webovými stránkami také v souboru cookie "cf-bulk-consent", tak na serverech společnosti Digital Data Solutions BV po dobu 3 měsíců.

2.3. Používání souborů cookie a podobných technik

Následující text je naším upozorněním a vysvětlením používání souborů cookie a podobných technik na našich webových stránkách.

Obsah se automaticky zobrazuje jako skript prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First". Pro správné zobrazení a funkci musí být prohlížeč nastaven tak, aby bylo možné načíst obsah skriptu. K naší platformě pro správu souhlasů můžete přistupovat také samostatně prostřednictvím ikony otisku prstu v dolní části stránky.

Níže najdete podrobné informace o souborech cookie a podobných technikách, které používáme v kategoriích "Nezbytné", "Výkonné", "Funkční" a "Reklama/Sledování". Najdete zde informace o názvu, popisu účelu, názvu domény, poskytovateli, vypršení platnosti souboru cookie nebo techniky a případně informace o přenosu do třetích zemí.

 
Tyto zásady používání souborů cookie byly vytvořeny a aktualizovány CookieFirst.com.

2.4. Správce značek Google

Účely a rozsah zpracování údajů/právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme službu "Google Tag Manager" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je Google Tag Manager nabízen jako služba společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

"Google Tag Manager" je systém správy značek (TMS), který nám umožňuje integrovat a spravovat další obsah webových stránek v Java Scriptu nebo HTML kódu.

Na našich webových stránkách lze integrovat a spravovat zejména tzv. tagy. Značky jsou malé fragmenty kódu nebo značky (webové majáky, sledovací pixely nebo podobné značky), které umožňují službám pro analýzu webových stránek nebo sledování uživatelů rozlišit nebo identifikovat uživatele.

Analýzu návštěv webových stránek nebo sledování uživatelů neprovádí "Google Tag Manager", ale služby používané pro tyto účely, jako je "Google Analytics" nebo jiná řešení třetích stran. "Google Tag Manager" slouží spíše jen k integraci a správě značek na našich webových stránkách, které jsou nezbytné pro analýzu nebo sledování.

Jelikož je "Google Tag Manager" poskytován společností Google a při vyvolání stránky je načítán z jejích serverů, jsou přenášena i data o použití, která jsou technicky nutná pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné technologie nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem je efektivní správa obsahu našich webových stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání nástroje "Google Tag Manager" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (zde USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci používání nástroje "Google Tag Manager" následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci nástroje "Google Tag Manager" na naše webové stránky jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu.

Shromážděná data neukládáme odděleně.

2.5. Google Analytics

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme službu "Google Analytics" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba "Google Analytics" nabízena jako služba společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která nás podporuje jako zpracovatel v souladu s článkem 28 DSGVO.

"Google Analytics" vytváří profily používání na základě pseudonymů (rozpoznávacích prvků ze souborů cookie a ID zařízení a dalších údajů o použitém koncovém zařízení nebo tzv. otisku prohlížeče) a údajů o používání (např. názvu a adresy obsahu webové stránky vyžádané vaším prohlížečem, odkazů, popisu použitého webového prohlížeče a operačního systému a také IP adresy žádajícího koncového zařízení).

Sbírají se také demografické údaje, jako je věk, pohlaví a zájmy uživatelů, a interakce, jako jsou kliknutí na tlačítka, hloubka procházení, a také používání filtrovacích a vyhledávacích funkcí, které se analyzují a spojují s již existujícími pseudonymními údaji.

Za tímto účelem se k ukládání a čtení dat na vašem koncovém zařízení používají soubory cookie a podobné technologie, zejména JavaScript. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technikách naleznete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technik".

To nám umožňuje rozpoznat vracející se návštěvníky, započítat je jako takové a přiřadit je ke konkrétním demografickým cílovým skupinám nebo segmentům zákazníků. Tyto poznatky následně využíváme k umístění online reklamních opatření a marketingových kampaní zaměřených na cílové skupiny v reklamních sítích, zejména v reklamních službách Google.

V souvislosti se zpracováním vaší IP adresy jsme službu "Google Analytics" nakonfigurovali tak, aby byla v rámci EU zkrácena pomocí funkce "_anonymizeIp()" před odesláním na servery Google v USA.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné technologie nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 1 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO, pokud jste nám poskytli souhlas prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First".

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli svobodně odvolat s platností do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 věta 1 GDPR tak, že na této stránce https://www.baumueller.com/de/cookie-policy navštívíte nastavení souborů cookie a změníte zde svou volbu. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "Google Analytics" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje v rámci používání služby "Google Analytics" předáváme následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci služby "Google Analytics" na našich webových stránkách jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a tam jsou uchovávány po dobu 26 měsíců.

2.6. Sledování konverzí a remarketing v reklamách Google

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme služby "Google Ads Conversion Tracking" a "Google Ads Remarketing" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) jsou služby "Google Ads Conversion Tracking" a "Google Ads Remarketing" nabízeny společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud se vám reklama, kterou jsme umístili prostřednictvím "Google Ads", zobrazí na jiných webových stránkách nebo na ni kliknete, uloží tyto jiné webové stránky do vašeho koncového zařízení na základě vašeho souhlasu soubor cookie "Google Ads Conversion Tracking" s pseudonymem, který nám byl přidělen.

Pokud následně navštívíte naše webové stránky během doby uložení tohoto souboru cookie, bude tento soubor cookie i údaje o vašem používání načten pomocí pixelu a kódu JavaScriptu na našich webových stránkách.

Tímto způsobem může společnost Google zjistit, že se vám zobrazovala námi umístěná reklama nebo že jste na ni klikli a následně navštívili naše webové stránky, případně jak jste naše webové stránky následně používali.

Přeměna reklamy v akci návštěvníka webu se nazývá konverze.

Z těchto informací pro nás Google sestavuje statistiky, ze kterých můžeme zjistit, kolik uživatelů a jakým způsobem reagovalo na naše reklamy. Na základě těchto statistik můžeme optimalizovat účinnost naší reklamy a řídit naši reklamní strategii.

Na základě těchto údajů nám společnost Google umožňuje vytvářet cílové skupiny pro "Google Ads Remarketing" (reklama zaměřená na cílové skupiny) a cíleně je oslovovat prostřednictvím reklamy Google Ads.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 1 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO, pokud jste nám poskytli souhlas prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First".

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli svobodně odvolán s účinky do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO. Chcete-li provést odvolání, použijte ikonu otisku prstu v levém dolním rohu webových stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "Sledování konverzí v reklamách Google" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci používání služby "Sledování konverzí Google Ads" následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci služby "Sledování konverzí Google Ads" na našich webových stránkách jsou data předávána výše uvedeným příjemcům a ukládána po dobu 90 dnů.

2.7. Marketingová platforma Google (dříve Google DoubleClick)

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách používáme marketingovou platformu Google (dříve Google DoubleClick) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je "marketingová platforma Google" nabízena jako služba společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko.

Pro optimalizaci našich online reklamních aktivit používáme "Google Marketing Platform".

Za tímto účelem se k ukládání a čtení dat na vašem koncovém zařízení používají soubory cookie a podobné technologie, zejména JavaScript. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technikách naleznete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technik".

Údaje používáme také k optimalizaci našich online reklamních aktivit.

Data, která již byla shromážděna a zpracována prostřednictvím služby "Google Analytics", jsou také dále zpracovávána.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 1 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO, pokud jste nám poskytli souhlas prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First".

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli svobodně odvolán s účinky do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO. Chcete-li provést odvolání, použijte ikonu otisku prstu v levém dolním rohu webových stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání "Marketingové platformy Google" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

V souvislosti s používáním "marketingové platformy Google" předáváme vaše údaje následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci "Google Marketing Platform" na našich webových stránkách jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu.

2.8. Sledování konverzí a cílení na LinkedIn (Insight Tag)

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme službu "LinkedIn Conversion Tracking" společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, Kalifornie 94085, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba "LinkedIn Conversion Tracking" nabízena společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2, Irsko.

Pokud se vám reklama, kterou jsme umístili prostřednictvím LinkedIn, zobrazí na jiných webových stránkách nebo na ni kliknete, uloží tyto jiné webové stránky do vašeho koncového zařízení soubor cookie "LinkedIn conversion tracking" s pseudonymem, který nám byl přidělen na základě vašeho souhlasu, který jste tam udělili.

Pokud následně navštívíte naše webové stránky během doby uložení tohoto souboru cookie, bude tento soubor cookie a údaje o vašem používání načteny společností "LinkedIn Conversion Tracking" prostřednictvím pixelu a kódu JavaScriptu (tzv. "LinkedIn Insight Tag") na našich webových stránkách. V procesu se zpracovávají následující údaje:

 • název a adresa požadovaného obsahu,
 • datum a čas žádosti,
 • popis použitého webového prohlížeče a operačního systému, včetně podrobností o použitém jazyce,
 • adresu odkazu, která označuje webové stránky, ze kterých jste se na naši stránku dostali,
 • adresa IP žádajícího počítače,
 • vaše interakce s našimi webovými stránkami (např. obsah a události, na které jste klikli, vyplněné formuláře, četnost reakcí).

IP adresy návštěvníků webových stránek jsou společností LinkedIn zkráceny, takže již nelze zjistit osobní referenci.

Jsou-li návštěvníci webu zároveň členy sítě LinkedIn, zpracovává se také ID uživatele. IP adresy členů nejsou zkracovány, ale hashovány, aby bylo možné sledování napříč zařízeními. Kromě ID uživatele jsou zpracovávány také demografické údaje, jako je pracovní pozice člena, společnost, odvětví.

To umožňuje společnosti LinkedIn zjistit, že se vám zobrazila námi umístěná reklama nebo že jste na ni klikli a následně navštívili naše webové stránky, případně jak jste naše webové stránky následně používali.

Přeměna reklamy v akci návštěvníka webu se nazývá konverze.

Z těchto informací pro nás služba "LinkedIn Conversion Tracking" vytváří statistiky, ze kterých můžeme zjistit, kolik uživatelů reagovalo na naše reklamy a jakým způsobem.

Na základě těchto statistik můžeme optimalizovat účinnost naší reklamy a řídit naši reklamní strategii. LinkedIn nám zejména umožňuje na základě těchto údajů vytvářet cílové skupiny pro "LinkedIn Retargeting" (reklama zaměřená na cílové skupiny) a oslovovat je prostřednictvím reklamy na LinkedIn.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné technologie nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 1 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO, pokud jste nám udělili souhlas prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First".

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli svobodně odvolán s účinky do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO. Chcete-li provést odvolání, použijte ikonu otisku prstu v levém dolním rohu webových stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "LinkedIn Conversion Tracking" mohou být vaše údaje zpracovávány i ve státech mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), a to ve třetích zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů, zejména v USA.

Pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí, existuje riziko, že tamní orgány mohou mít k vašim údajům přístup pro účely zabezpečení a monitorování, aniž byste o tom byli informováni nebo se mohli odvolat.
Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů při přenosu vašich údajů do společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, California 94085, USA, byly Evropskou komisí uzavřeny standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO a byla přijata další technická opatření.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v souvislosti s používáním služby "LinkedIn Conversion Tracking" následujícím příjemcům:

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6, Dublin 2, Irsko,
 • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, Kalifornie 94085, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností LinkedIn naleznete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci služby "LinkedIn Conversion Tracking" na našich webových stránkách jsou data přenášena k výše uvedeným příjemcům a tam uložena.

IP adresy návštěvníků webových stránek jsou společností LinkedIn zkráceny, takže již nelze zjistit osobní referenci. U členů sítě LinkedIn se IP adresy nezkracují, ale jsou zaheslovány, aby bylo možné sledovat jejich polohu na různých zařízeních. Přímé identifikační údaje členů jsou do sedmi dnů odstraněny, aby se údaje staly pseudonymními. Tyto zbývající pseudonymizované údaje jsou pak do 90 dnů vymazány.

2.9. SalesViewer

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme službu "Salesviewer" společnosti SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Německo.

Při použití nástroje "Salesviewer" je na našich webových stránkách integrován sledovací kód založený na javascriptu, pomocí kterého jsou zpracovávány následující údaje o společnosti:

 • Název, původ a odvětví hostující společnosti
 • Referentní adresa hostující společnosti
 • Klíčová slova
 • Vaše interakce s našimi webovými stránkami (např. navštívené webové stránky, čas návštěvy, doba trvání návštěvy)

Na koncových zařízeních návštěvníků webových stránek se neukládají žádné soubory cookie ani podobné soubory.

Společnost Salesviewer naopak šifruje pouze IP adresu návštěvníka webových stránek prostřednictvím nevratné jednosměrné funkce (tzv. hashování) a po předběžném výběru, jehož prostřednictvím jsou přístupy z IP adres soukromých osob odfiltrovány, pseudonymizovány a předány společnosti Salesviewer. Pseudonymizované údaje se porovnávají s databází omezenou na údaje týkající se společnosti.

Pokud lze v rámci tohoto postupu identifikovat přístupy související s firmou, jsou nám příslušné údaje návštěvníků webových stránek zpřístupněny společností Salesviewer prostřednictvím zabezpečeného a šifrovaného přihlašovacího prostoru, na kterém můžeme rovněž zjišťovat další obecně dostupné údaje (např. adresu a kontaktní údaje) o navštěvujících firmách.

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné technologie nebo pokud služba ukládá nebo čte údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem je provádět průzkum trhu s cílem identifikovat společnosti jako potenciální obchodní partnery a využít tato zjištění k optimalizaci našich marketingových opatření.

Na adrese https://www.salesviewer.com/en/opt-out můžete kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti zpracování údajů společností "Salesviewer", abyste zabránili jejich budoucímu shromažďování společností "Salesviewer" v rámci našich webových stránek. Kliknutím na odkaz se do vašeho zařízení umístí soubor cookie pro odhlášení z těchto webových stránek. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, budete muset na tento odkaz kliknout znovu.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci pověřeného zpracování podle čl. 28 DSGVO společnosti SalesViewer GmbH, Huestraße 30, 44787 Bochum, Německo, která je přísně vázána pokyny a je vůči nám smluvně zavázána a podporuje nás při provozu "Salesviewer" a souvisejících procesech.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Údaje shromážděné prostřednictvím nástroje "Salesviewer" na našich webových stránkách budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu.

2.10. Google reCAPTCHA

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme službu "Google reCAPTCHA" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba "Google reCAPTCHA" nabízena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí "Google reCAPTCHA" jsou automaticky zaznamenávány všechny uživatelské vstupy a pohyby myší, které na našich webových stránkách provedete (bez ohledu na to, zda vyvoláte webové stránky obsahující webové formuláře, či nikoli). Takto shromážděná data se používají k posouzení, zda vstup pochází od člověka nebo od automatizovaného programu.

Jelikož je "Google reCAPTCHA" poskytována společností Google a při vyvolání stránky je znovu načtena z jejích serverů, jsou přenášena i data o použití, která jsou technicky nutná pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Při integraci funkce "Google reCAPTCHA" mohou být k ukládání a čtení informací na vašem koncovém zařízení použity soubory cookie a další technologie společnosti Google. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technologiích najdete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technologií".

Používáme-li v rámci integrace služby volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo jsou-li údaje ukládány do vašeho koncového zařízení nebo z něj čteny službou, děje se tak v souladu s § 25 odst. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem při používání "Google reCAPTCHA" je ochrana našich webových formulářů před automatizovanými požadavky.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "Google reCAPTCHA" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

V souvislosti s používáním "Google reCAPTCHA" předáváme vaše údaje následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci "Google reCAPTCHA" na naše webové stránky jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Shromážděné údaje se odděleně neukládají.

2.11. Mapy Google

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách integrujeme mapovou službu "Mapy Google" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba "Mapy Google" nabízena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Jelikož Mapy Google poskytuje společnost Google a při vyvolání stránky se načítají z jejích serverů, přenášejí se také údaje o použití, které jsou technicky nutné pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Při integraci služby "Mapy Google" mohou být k ukládání a čtení informací ve vašem koncovém zařízení použity soubory cookie a další technologie společnosti Google. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technologiích najdete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technologií".

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo pokud jsou údaje ukládány do vašeho koncového zařízení nebo jsou z něj službou čteny, děje se tak v souladu s § 25 odst. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem je, aby naše webové stránky byly atraktivní.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání Map Google mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci používání "Map Google" následujícímu příjemci:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci "Map Google" na naše webové stránky jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu.

Shromážděná data neukládáme odděleně.

2.12. Webová písma Google

Webová písma Google jsme integrovali lokálně. Proto nedochází k žádnému zpracování údajů nad rámec údajů popsaných v bodě 2.1. Zejména vaše hovory nebo vaše IP adresa nejsou předávány společnosti Google.

2.13. Video platforma YouTube

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Vkládáme videa prostřednictvím videoplatformy "YouTube" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

V EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba YouTube nabízena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Jelikož se vložená videa při vyvolání stránky načítají ze serverů videoplatformy "YouTube", přenášejí se také údaje o použití, které jsou technicky nutné pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Při integraci videí prostřednictvím videoplatformy "YouTube" mohou být k ukládání nebo čtení dat na vašem koncovém zařízení použity soubory cookie a podobné techniky. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technikách naleznete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technik".

Pokud v rámci integrace služby používáme volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo pokud se v důsledku služby ukládají nebo čtou data z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 Abs. 1 TTDSG. Následné zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO, pokud jste nám poskytli souhlas prostřednictvím naší platformy pro správu souhlasů "Cookie First".

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli svobodně odvolán s účinky do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO. Chcete-li provést odvolání, použijte ikonu otisku prstu v levém dolním rohu webových stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "YouTube" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci používání videoplatformy "YouTube" následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci videoplatformy "YouTube" na naše webové stránky jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Shromážděné údaje se odděleně neukládají.

2.14. Fotky Google

Na našich webových stránkách integrujeme službu "Google Photos" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

V Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) je služba "Fotky Google" nabízena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Fotografie Google používáme k vkládání fotografií na naše webové stránky prostřednictvím výkonných serverů s velkou šířkou pásma. Díky tomu se fotografie na našich webových stránkách vždy načítají spolehlivě a bez dlouhého čekání, bez ohledu na počet současných volání mnoha uživatelů.

Protože je služba "Google Photos" nabízena v omezeném rozsahu v irském Dublinu, používáme k vkládání fotografií na naše webové stránky servery s vysokou propustností.

Jelikož je stránka "Fotky Google" poskytována společností Google a obsah poskytovaný prostřednictvím této stránky je při jejím vyvolání načítán z jejích serverů, jsou přenášeny i údaje o použití, které jsou technicky nutné pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Jelikož je stránka "Fotky Google" poskytována společností Google a obsah poskytovaný prostřednictvím této stránky je při jejím vyvolání načítán z jejích serverů, jsou přenášeny i údaje o použití, které jsou technicky nutné pro vyvolání stránky. Společnost Google také obdrží vaši IP adresu, která je technicky nutná k načtení obsahu.

Při integraci služby "Fotky Google" mohou být k ukládání nebo čtení dat ve vašem koncovém zařízení použity soubory cookie a podobné techniky. Podrobnosti o používaných souborech cookie a podobných technikách naleznete výše v části "Používání souborů cookie a podobných technik".

Používáme-li v rámci integrace služby volitelné soubory cookie a podobné techniky nebo jsou-li v důsledku služby ukládány nebo čteny údaje z vašeho koncového zařízení, děje se tak v souladu s § 25 odst. 2 TTDSG. Následné zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Účelem a naším oprávněným zájmem je, aby naše webové stránky byly atraktivní a efektivní a aby se minimalizovala doba načítání při vyvolávání stránek.

Zpracování dat ve třetích zemích:

Při používání služby "Fotky Google" mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) ve třetích zemích (v tomto případě v USA). Společnost Google LLC. je však certifikována podle Rámce pro ochranu osobních údajů, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje předáváme v rámci používání služby "Fotky Google" následujícím příjemcům:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA.

Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Další informace o nakládání s osobními údaji společností Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Při integraci služby "Fotky Google" na naše webové stránky jsou údaje předávány výše uvedeným příjemcům a ukládány tam po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu.

3.  Správa dat zákazníků a poskytování obsahu

Na našich webových stránkách je umístěna marketingová platforma, která nám umožňuje přenášet dotazy do našeho interního systému CRM a provádět e-mailové marketingové kampaně a ukládat váš souhlas s rozesíláním newsletterů. V systému CRM ukládáme vaše oficiální kontaktní údaje jako kontaktní osoby a zájemce, jakož i vaši aktivitu při níže uvedených operacích zpracování.

3.1. Stahování bílých knih / registrace na webové semináře / webové vysílání / živé akce

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete ke stažení bílých knih nebo dokumentů a k účasti na webových seminářích, webových vysíláních a živých akcích, zpracováváme vaše údaje (např. společnost, PSČ, zemi, e-mailovou adresu, formu adresy, jméno, příjmení a e-mailovou adresu), abychom vám mohli zasílat informace o vaší registraci a sledovat vaši účast nebo zájem o naše informace. Kromě toho zpracováváme vaše údaje pro účely přímé reklamy, zejména pro telefonické kontaktování. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO a v zájmu informování o nových nebo podobných produktech a službách. Každý zákazník má právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jejíž uplatnění vede k ukončení zpracování pro účely přímé reklamy. Pokud jsou údaje uchovávány výhradně pro účely přímé reklamy, budou po podání námitky vymazány. Námitku je třeba zaslat e-mailem na adresu marketing@baumueller.com.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje zpracováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení výše uvedeného účelu, nejdéle však 6 let. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy, budou vaše údaje okamžitě vymazány.

3.2. Newsletter, implementace e-mailového marketingu a sledování e-mailů

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete k odběru newsletteru a v této souvislosti nám udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO k zasílání marketingových e-mailů, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím marketingových e-mailů a informovali vás prostřednictvím přímé reklamy zájmově orientovaným způsobem prostřednictvím newsletteru o našich produktech a službách, aktuálních akcích, propagačních akcích, událostech a živých akcích, bílých knihách, webinářích, webcastech a účastech na veletrzích, jakož i o nabídkách.

Pokud nám udělíte souhlas, umožníte nám také zpracovávat údaje o tom, zda jste obdrželi naše marketingové e-maily a zda jste je otevřeli, v jakém rozsahu jste s obsahem interagovali, zejména na jaké odkazy jste klikli a v jakém rozsahu jste naše e-maily četli nebo pročítali (sledování newsletteru).

Po objednání newsletteru od nás obdržíte e-mail s odkazem, ve kterém vás požádáme o potvrzení vaší e-mailové adresy a tím o přihlášení k odběru propagačních e-mailů.

Tímto způsobem chceme zajistit, aby se k odběru našich propagačních e-mailů přihlásily pouze osoby oprávněné k přístupu k vaší e-mailové adrese.

V rámci registrace k odběru newsletteru ukládáme souhlas, abychom mohli prokázat, že jste si náš newsletter objednali. Odpovídající zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO a je prováděno v zájmu toho, aby bylo možné vyúčtovat zákonnost zasílání newsletteru. 

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli svobodně odvolat s platností do budoucna. Pokud si nepřejete dostávat propagační e-maily v budoucnu a pokud si nepřejete, abychom v budoucnu sledovali vaši interakci s našimi propagačními e-maily, můžete kdykoli změnit své preference prostřednictvím odkazu "Spravovat preference" v dolní části našich e-mailů a odvolat tak jakýkoli udělený souhlas. Odvolání můžete také uplatnit prostřednictvím e-mailu marketing@baumueller.com.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení výše uvedeného účelu, nejdéle však 6 let. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo pro nás není povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání). Pokud svůj souhlas odvoláte, okamžitě vymažeme všechny údaje, které již nejsou potřebné.

3.3. Kontaktní formulář

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Na našich webových stránkách můžete zaslat žádost o kontakt přímo obchodnímu zástupci, který je za vás zodpovědný. V kontaktním formuláři požadujeme kromě jména, e-mailové adresy a firmy také poštovní směrovací číslo a zemi, protože to nám umožňuje určit odpovědného pracovníka. Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktního formuláře (např. telefonní číslo, údaje v dotazu nebo v přiložených dokumentech), budou samozřejmě považovány za důvěrné.

Vaše údaje používáme ke zpracování vaší poptávky. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO nebo čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO, pokud se jedná o plnění smlouvy nebo o předsmluvní opatření. Náš a váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle odpovědět na vaše dotazy, vyřešit existující problémy, předat požadované informace atd., a tím udržet a podpořit vaši spokojenost jako (potenciálního) zákazníka.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

3.4. Příjemci / kategorie příjemců

Vaše údaje předáváme zpracovatelům, kteří nás podporují při provozu a správě platformy pro zpracování potenciálních zákazníků a marketingové platformy "Pardot" a souvisejícím zpracováním údajů v rámci pověřeného zpracování podle článku  28 DSGVO a jsou pro nás přísně vázáni pokyny a smluvně zavázáni:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mnichov, Německo,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Norimberk, Německo

Nakonec můžeme vaše údaje předat společnostem skupiny Baumüller, abychom umožnili zpracování a použití vašich údajů pro výše uvedené účely, pokud existují odpovídající oprávněné zájmy. Společnosti najdete v části "Příjemci vašich údajů".

Vaše údaje mohou být zpracovávány i v zemích mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), a to ve třetích zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Pro USA platí rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany údajů (Data Privacy Framework Program), podle kterého mohou certifikované společnosti prokázat odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Salesforce, Inc. je certifikována podle tohoto rámce, což znamená, že vaše práva jako subjektu údajů mohou být zaručena.

4.  Dotazy a kontakt poštou, telefonicky, faxem a e-mailem

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Pokud nás kontaktujete přímo poštou, telefonicky, faxem nebo e-mailem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, a údaje související s použitím vašeho komunikačního prostředku (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo faxové či telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na váš dotaz.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. f DSGVO nebo čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. b DSGVO, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud se jedná o předsmluvní opatření.

Náš a váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle odpovědět na vaše dotazy, vyřešit případné problémy, předat požadované informace atd., a tím udržet a podpořit vaši spokojenost jako (potenciálního) zákazníka.

Můžete se sami rozhodnout, jaké další dobrovolné informace nám poskytnete nebo zda nám případně poskytnete i zvláštní osobní údaje.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO.

Váš souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán s platností do budoucna. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese mail@baumueller.com.

Příjemci/kategorie příjemců:

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, váš požadavek bude zpracován společností Baumüller Nürnberg GmbH.

Pokud máte dotaz, který se týká jiné společnosti z naší skupiny Baumüller, předáme jej příslušné společnosti, aby mohla být vaše otázka zodpovězena. Příslušná společnost vás pak bude kontaktovat na základě poskytnutých údajů. Společnosti najdete v části "Příjemci vašich údajů".

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

5.  Poštovní nebo telefonický kontakt ze strany prodeje

Jestliže jste zaměstnancem některého z našich klientů (našich zákaznických společností) nebo smluvních partnerů (poskytovatelů služeb, subdodavatelů nebo dodavatelů), zpracovává společnost Baumüller také obchodní kontaktní údaje (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo), které od vás získala v rámci zpracování údajů pro účely zahájení a plnění smluv s vaším zaměstnavatelem. Vaše údaje přitom zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu kontaktovat vás a plnit smlouvu s vámi jako zástupce vašeho zaměstnavatele. Právním základem je v tomto případě v každém případě čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Dále můžeme použít vaše kontaktní údaje jako obchodní partner nebo zaměstnanec obchodního partnera pro propagační poštovní nebo telefonické oslovení.

Předpokládáme, že jste nám dali souhlas. V každém jednotlivém případě zvažujeme zájmy týkající se použití vašich kontaktních údajů. Právním základem je v tomto případě náš oprávněný zájem na reklamním přístupu k obchodním partnerům podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

6.  Další zpracování dat

6.1. Dokumentace o dodržování ochrany údajů

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Pokud nám poskytnete prohlášení o souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje na základě okolností a času poskytnutí (podpis, e-mailová adresa, telefonní nebo faxové číslo, případně IP adresa), abychom mohli prokázat, že jste souhlasili s příslušným zpracováním údajů v rámci odpovědnosti, která nám přísluší podle článku  5 odst.  2 DSGVO.

Pokud vůči nám uplatníte svá práva subjektu údajů podle GDPR, zpracováváme vaše osobní údaje také proto, abychom mohli v rámci povinnosti odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 GDPR prokázat, že jsme při zpracování vaší žádosti postupovali v souladu s GDPR.

Zpracování probíhá v každém případě na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c DSGVO nebo čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že můžeme v rámci naší odpovědnosti doložit soulad s požadavky GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje v souvislosti s vaší žádostí můžeme navíc předat našemu firemnímu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz süd GmbH, Wörthstraße 15, 97082 Würzburg, Německo, který nám bude nápomocen při plnění požadavků GDPR.

Doba skladování/kritéria pro stanovení doby skladování:

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu. Údaje týkající se uděleného souhlasu pravidelně uchováváme až do uplynutí 3 let od konce roku, ve kterém jsme je naposledy využili. Údaje, které zpracováváme v souvislosti s uplatňováním práv subjektu údajů, jsou pravidelně uchovávány po dobu 3 let od konce roku, ve kterém jste uplatnili své právo subjektu údajů.

Vaše údaje poté vymažeme, pokud není zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání)

6.2. Zpracování údajů za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základy:

V jednotlivých případech navíc zpracováváme vaše údaje za účelem a v zájmu uplatnění právních nároků, například za účelem vymáhání našich pohledávek za nezaplacené faktury, pokud jsou vaše údaje relevantní pro právní spor.

V jednotlivých případech navíc zpracováváme vaše údaje za účelem a v zájmu obhajoby právních nároků, které jsou proti nám vzneseny, například při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady materiálu, pokud jsou vaše údaje relevantní pro právní spor.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Příjemci / kategorie příjemců:

V případě potřeby budou vaše údaje předány daňovým poradcům, auditorům, finančním nebo vyšetřovacím orgánům, právníkům, znalcům nebo soudům.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

V jednotlivých případech uchováváme vaše údaje v nezbytném rozsahu po dobu, která je nutná k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

6.3. Zpracování údajů za účelem splnění jiné právní povinnosti

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Dále zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Právním základem pro zpracování vašich údajů v těchto případech je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. c DSGVO ve spojení s příslušnou právní normou, která nám takovou povinnost ukládá.

Může se jednat například o normy německého daňového zákoníku (AO), např. § 147 AO, německého obchodního zákoníku (HGB), např. § 257 HGB, nebo německého trestního řádu (StPO), které nám ukládají povinnost uchovávat nebo zpracovávat údaje.

Příjemci / kategorie příjemců:

V případě potřeby budou vaše údaje předány daňovým poradcům, auditorům, finančním nebo vyšetřovacím orgánům, právníkům, znalcům nebo soudům.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

V jednotlivých případech uchováváme vaše údaje v nezbytném rozsahu po dobu, která je nutná k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

6.4. Předávání údajů autonomním třetím stranám v případě restrukturalizace společnosti

Účely a rozsah zpracování údajů / právní základ:

Nakonec můžeme předávat osobní údaje zákazníků kupujícím za účelem a v zájmu přípravy a realizace prodeje jednotlivých právních aktiv naší společnosti nebo jednotlivých částí naší společnosti za účelem dosažení zisku.

Právní základ a rozsah zpracování údajů jsou následující.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Pokud by se v této souvislosti jednalo o předání vašich bankovních údajů, nedojde k němu bez vašeho výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem  1 písm. a DSGVO.

Příjemci / kategorie příjemců:

V případě potřeby budou vaše údaje předány akvizitorům, auditorům, právníkům a znalcům.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

V jednotlivých případech uchováváme vaše údaje v nezbytném rozsahu po dobu, která je nutná k dosažení výše uvedeného účelu. Poté vaše údaje vymažeme, pokud zpracování údajů, pokud je nutné i v jiných systémech, není nadále přípustné na základě jiného právního základu nebo je pro nás povinné (např. v případě existence zákonné povinnosti uchovávání).

7.  Příjemci vašich dat

Vaše údaje předáváme zpracovatelům, kteří nás podporují při výše uvedeném zpracování údajů v rámci pověřeného zpracování podle článku  28 DSGVO a jsou přísně vázáni pokyny a smluvně zavázáni. To platí zejména pro náš systém CRM:

 • Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mnichov, Německo,
 • Baumüller Corporate Services GmbH & C. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Norimberk, Německo

Pokud existuje společná odpovědnost podle článku  26 DSGVO, předáváme vaše údaje spoluodpovědným stranám, se kterými jsme uzavřeli odpovídající smluvní ujednání, pokud existuje právní základ pro předání z naší strany.

Nakonec můžeme vaše údaje předat následujícím společnostem skupiny Baumüller, abychom umožnili zpracování a použití vašich údajů pro výše uvedené účely:

 • Baumüller Anlagen und Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Norimberk, Německo,
 • Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Norimberk Německo,
 • Nürmont Installations GmbH & Co. KG, Am Keuper 14, 90475 Norimberk Německo,
 • Baumüller Holding GmbH & Co. KG, Ostendstraße 80-90, 90482 Norimberk, Německo,
 • ESS Elektro Service GmbH & Co. KG, Nordstraße 57, 01917 Kamenz, Německo,
 • Baumüller Austria GmbH, Schärdinger Straße 13, 4061 Pasching, Rakousko,
 • Baumüller Brno s.r.o., Skalice nad Svitavou 72, 67901 Skalice nad Svitavou, Česká republika,
 • Baumuller Ibérica S.L., Calle Italia 6, 28916 Leganés, Španělsko,
 • Baumuller France S.a.r.l., Agence Lyon, 6 bis, Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, Francie,
 • Baumuller (UK) Ltd, Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, United Kingdom,
 • Baumüller Italia S.R.L., Viale Italia 12, 20094 Corsico, Itálie,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Austrálie,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Benelux B.V., Regenbeemd 6, 4825 AT Breda, Nizozemsko,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Švýcarsko,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Turecko,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), USA,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brazílie,
 • Baumüller Dravinja d.o.o., Delavska cesta 10 3210, Slovenske-Konjice, Slovinsko

Zpracování vašich údajů může probíhat i v zemích mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), a to ve třetích zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů, zejména v USA, Číně, Indii a Austrálii.

Při přenosu vašich údajů do třetích zemí existuje riziko, že tamní úřady mohou mít k vašim údajům přístup pro účely bezpečnosti a sledování, aniž by vás o tom informovaly nebo vám umožnily domáhat se nápravy.

Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů při přenosu vašich údajů do

 • Salesforce, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA,
 • Baumueller Automation Equipment Trading (Shanghai) Co., Ltd, Room 1003, Floor 10 th, Building C2, Xinjinqiao Rd.1599, Pudong New Zone, 201206 Shanghai, China,
 • Baumueller Automation (Suzhou) Co., Ltd, 08/D01, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang Economic and Technological, Development Zone, 215200 Jiangsu, China,
 • Baumuller India Pvt. Ltd, Laxmi Shantiban, Ground + 1st Floor, Sr. No. 1/5, 1/6, Beside Walnut School, Shivane, NDA Road, Taluka Haveli, Pune 411023, India,
 • Baumüller Australia Pty. Ltd, 19 Baker Street, Botany NSW 2019, Sydney, Austrálie,
 • Baumüller Motor Kontrol Sistem San. ve Tic. Ltd. Sti., Girne Mah., Kücükyali Is Merkezi,B Blok No. 12 34852 Maltepe-Istanbul, Turecko,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1555 Oakbrook Drive Suite 120, 30093 Norcross (GA), USA,
 • Baumueller-Nuermont Corp, 1858 S. Elmhurst Road, 60056 Mount Prospect (IL), USA,
 • Baumueller Nuermont S.A. de C.V., Carretera Estatal 431 km 2+200, Lote 95 Módulo 11, Parque Industrial Tecnológico Innovación CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexico,
 • Baumüller Automação, Rua George Ohm, 206- Torre B- 10º andar- Conj. 101 sala 05, 04576-020 Cidade Monções- São Paulo- CEP, Brazílie,

byly uzavřeny standardní smluvní doložky a přijata další technická opatření.

V souvislosti s přenosem vašich údajů do

 • Baumüller (UK) Ltd, Unit 2 and 3, Aurora Stockport, Beacon Way, Stockport SK3 0EF, United Kingdom,
 • Baumüller Swiss, Oberwiesenstrasse 75, 8500 Frauenfeld, Švýcarsko,

Odpovídající úroveň ochrany údajů ve Spojeném království byla stanovena rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně údajů ze dne 28.6.2021 podle čl. 45 odst. 3 GDPR.

8.  Doba skladování

Pokud není pro výše popsané zpracování údajů zvlášť uvedena konkrétní doba uložení, zpracováváme vaše údaje zpravidla pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení výše uvedených účelů. Poté vaše data zničíme nebo je vymažeme ze všech našich operačních systémů.

Stejným způsobem postupujeme, pokud uplatníte své právo na odvolání v případě zpracování na základě souhlasu, který jste nám mohli udělit v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, resp. v případě zpracování na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO uplatnit své právo na námitku podle čl. 21 DSGVO a jsou splněny podmínky v něm uvedené. To platí zejména tehdy, pokud neexistují prokazatelně závažné důvody pro další zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako subjektu údajů, a také pokud vymazání nebo zničení nebrání žádná zákonná povinnost uchovávání.

9.  Dobrovolnost poskytnutí vašich údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno.

V určitých případech je však vyžadováno, abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo abychom mohli využívat námi nabízené služby a výhody.

Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek, že nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo nebudete moci využívat námi nabízené služby a výhody.

Jedinou výjimkou jsou samozřejmě ty operace zpracování údajů, které jsou založeny výhradně na vašem souhlasu. Ty jsou vždy dobrovolné. Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

10.  Vaše práva

Při zpracování vašich osobních údajů vám GDPR přiznává určitá práva:

10.1. Právo na přístup (článek  15 GDPR)

Máte právo požádat o potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; v takovém případě máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace uvedené v článku 15 GDPR.

10.2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo bez zbytečného odkladu požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a případně o doplnění neúplných osobních údajů.

10.3. Právo na výmaz (článek  17 DSGVO)

Máte také právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly bez zbytečného odkladu vymazány, pokud se uplatní jeden z důvodů podrobně uvedených v článku 17 DSGVO, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely.

10.4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud se uplatní jedna z podmínek uvedených v článku  18 DSGVO, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku  21 DSGVO nebo po dobu případného přezkumu, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy jako subjektu údajů.

10.5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

V určitých případech, které jsou podrobně popsány v článku  20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně.

10.6. Právo vznést námitku (článek  21 DSGVO)

Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 f DSGVO (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudou existovat prokazatelně závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

10.7. Právo na odstoupení od smlouvy (čl. 7 odst. 3 s. 1 DSGVO)

Jestliže jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO, máte právo svůj souhlas odvolat podle čl. 7 odst. 3 S. 1 DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

10.8. Právo na stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Podle článku  77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně údajů. Právo podat stížnost lze uplatnit zejména u dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

Dozorovým úřadem, který je za nás odpovědný, je Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů, Postfach 1349, 91504 Ansbach.

11.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš firemní pověřenec pro ochranu osobních údajů vám rád poskytne informace nebo návrhy týkající se ochrany osobních údajů. Za tímto účelem kontaktujte:

Email: office@datenschutz-sued.de

datenschutz süd GmbH
Heslo: "Baumueller Nürnberg GmbH"
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Německo

12.  Změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 6.5.2022