Strojní Moduly Servo lis

Servo lisy Baumüller spojují flexibilitu hydraulických lisů s rychlostí lisů mechanických.

Na koncepty strojů se kladou stále vyšší nároky. Vedle zvýšení produktivity, dostupnosti a energetické úspornosti je cílem i snížení nákladů. S převody náročnými na údržbu a ztrátovými standardními motory v mechanických či hydraulických systémech těchto cílů dosáhnout nelze. Při nasazení regulovatelného servo lisu namísto obvyklých lisovacích řešení dosáhnete zvýšené produktivity, kvality produktů a vysoké flexibility.

Optimalizované řízení a přesné rozměry

Na úrovni řízení vám Baumüller nabízí snadno ovladatelnou, inovační knihovnu technologií pro vytvoření optimálních lisovacích profilů, které šetří čas. S pomocí webové vizualizace může provozovatel např. vytvářet intuitivní profily pohybu pro zakřivené převody a těžit tak z optimálního průběhu křivky. Mezi další funkce knihovny technologií patří plynule nastavitelná pracovní rychlost, možnost měkce najet do horní neutrální polohy nebo možnost po zastavení stroje automaticky obnovit výchozí nastavení.

S využitím nejmodernější simulační technologie pro vás z dodaných parametrů procesu lisování propočítáme celkový hnací mechanismus až do nejmenších detailů a ušetříme vám nákladné předimenzování motorů a servopohonů. 

Výkonná technologie přímého pohonu s nízkými nároky na údržbu

Při nasazení technologie s přímým pohonem do lisů je motor přímo spojený s klikovým hřídelem. To nejenže umožní přesné dávkování měněné energie, odpadnou však také i velmi nákladné díly podléhající rychlému opotřebení, jako je např. jednotka spojky. Tím se snižují nároky na údržbu na minimum a celková účinnost vašeho zařízení se enormně zvýší. Motory konstrukční řady DST-2 s vysokým točivým momentem, nasazené společností Baumüller, navíc ještě dosahují vysokých špičkových točivých momentů a dokáží tedy pro lisování dodat veškerý potřebný výkon. Naše vodou chlazené motory s vysokým točivým momentem se bez problémů hodí k použití v procesech až do 3000 t. Tyto kompaktní balíčky tedy dokáží bez větší námahy dokáží formovat kov a plasty stejně jako lisovat keramiku nebo tablet a zachovávat stále stejně vysokou kvalitu produktů.

Inovativní pohony lisů

Servolisy překonávají konvenční lisy, zejména co se týká produktivity, kvality výrobků a flexibility. Díky výkonným přímým pohonům a tomu přiměřenému řízení lze optimalizovat procesy servolisů z hlediska doby v taktu, opotřebování nástroje, spotřeby energie a environmentální kompatibility.

BMN pressen vergleich


Vyšší flexibilita

 • Lze realizovat větší výběr výrobků
 • Volně definovatelný pohybový profil: Optimální přizpůsobení na proces nástrojů
 • Generování pojízdných profilů přímo na b maXX PCC-04 s intuitivní podporou operátora

Vyšší kvalita výrobků

 • Výroba komplexních a náročných výlisků
 • Regulace rychlosti, polohy  a směru beranu lisu
 • Vyšší reprodukovatelnost a přesnost
 • Plynule nastavitelná rychlost zpracování

Nižší provozní náklady

 • Nízké náklady na údržbu, čímž se eliminuje potřeba výměny nákladných dílů podléhajících rychlému opotřebování (např. jednotka spojky)
 • Časově úsporné vyhotovení optimálních lisovacích profilů díky uživatelský kompatibilní technologické knihovně
 • Testování – záběh nástrojů v různých rychlostech
 • Výrobu a testování lze provádět pomocí stejného stroje (nejsou nutné žádné další testovací stroje)
 • Úspora navazujících procesů díky možnosti zavedení speciálních funkcí do nástroje (např. hranování, řezání závitů)
 • Šetření mechaniky
 • Delší životnost nástrojů

Energetická efektivnost

 • Vyšší celková účinnost zařízení díky přesnému dávkování energie na tváření
 • Spotřeba energie pouze během reálného lisovacího procesu
 • Podstatně nižší a výrazně úspornější instalovaný příkon v porovnání s konvenčními řešeními díky možnosti meziobvodového napájení do jednotky kondenzátoru

Přehled výhod:

 • Flexibilní dráha pohybu Maximální možné možnosti přizpůsobení obráběcímu procesu
 • Výroba složitých a náročných dílů
 • Úspora v oblasti následných procesů díky možnosti začlenění zvláštních funkcí do stroje (např. vkládání, řez závitu v horizontálním směru)
 • Tryout – Rozjezd stroje z nízké rychlosti až do výrobní rychlosti
 • Výrobu i Tryout lze mít na stejném stroji (odpadá nutnost zkoušecích strojů)
 • Vyšší užitná doba strojů
 • Snížení emisí hluku
 • Vyšší výtěžnost v důsledku nižších nákladů na kus
 • Lepší účinnost a vyšší rychlosti zdvihu než u hydraulických lisů
Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontakt

Download

BMN_Servopressen_2018_en_web
Servo presses
945.12KB
HTML Help

techmod servopress thumbZde můžete najít HTML-Help pro servo Press

techmod singleaxis thumbZde naleznete nápovědu HTML pro jednu osu

scroll to the top