Skip to main content

b maXX 6300 - jednoosé / dvouosé moduly pro maximální škálovatelnost

Vyšší flexibilita, vyšší bezpečnostní funkce

Model b maXX 6300 je ještě flexibilnější a kompaktnější než aktuální b maXX 5300. Má další bezpečnostní funkce a rozšířené funkce softwaru, PLC- a IoT. Zlepšují OEE (celkovou efektivnost zařízení), a tím i dostupnost a produktivitu stroje.

Série měničů b maXX 6300 zahrnuje napájecí a rekuperační jednotky, jakož i osové jednotky, které lze rychle a jednoduše kombinovat díky integrovanému systému Drive-Connect. Výrobce stroje tak profituje z nízkých nákladů na instalaci a krátkých dob uvedení do provozu a servisních časů. Díky vysoké hustotě výkonu si regulátory vyžadují velmi malý instalační prostor.

Technika řadového připojení pro vysoké výkony

Osové jednotky b maXX 6300 umožňují špičkové proudy do 420 A a výrazně vyšší jmenovité proud do 180 A.

Aplikačně optimalizovaná díky škálovatelnosti

bmaXX 6000 VariantenOd základního přístroje až po kompletní vybavení: Díky různým stupňům rozšíření lze novou generaci modelové řady b maXX 6000 ještě lépe přizpůsobit požadavkům příslušné aplikace.Přístroje b maXX 6000 jsou díky četným hardwarovým a softwarovým možnostem maximálně škálovatelné a lze je tím přizpůsobit na požadavky aplikace.

V nabídce jsou na výběr vždy různé snímače, hardwarové a bezpečnostní možnosti. Například v případě snímačů jsou mezi resolvery, optickými a čistě digitálními snímači na výběr všechna běžná rozhraní. V případě hardwaru lze zvolit kromě jiného signálovou sběrnici, servisní opce, digitální a analogové I/O a připojení brzdy. Z hlediska bezpečnosti jsou při dodržení maximální bezpečnostní úrovně k dispozici různé varianty, od jednoduchých hardwarově ovládaných STO (Safe-Torque-Off) až po vyšší bezpečnostní funkce aktivované pomocí FSoE (FailSafe over EtherCAT).

Díky této škálovatelnosti je k dispozici množství stupňů rozšíření základního přístroje až po kompatibilní vybavení. Výrobci strojů si tak mohou sestavit vybavení řídicí jednotky a výkonové části tak, aby přesně vyhovovalo dané aplikaci.

Bezpečnost pro vysoce výkonné aplikace

Nové bezpečnostní funkce byly speciálně vyvinuty pro aplikace s vysokými nároky na dynamiku a přesnost. Bezpečnostní modul je v nových servoregulátorech integrován přímo do zařízení. Výhoda: Bezpečnostně relevantní signály snímače lze tak vyhodnocovat s ještě vyšším rozlišením. To opět výrazně zlepší přesnost polohy a rychlosti. Používá-li se v aplikaci například jednoduchý resolver, je v tom případě rozlišení otáček s novou generací měniče pro monitorování bezpečnosti menší než 1 ot/min. Tímto způsobem může aplikace dosáhnout vysokého výkonu i v kombinaci s robustní technologií snímače, což snižuje celkové náklady na stroj.

Bezpečnostní funkce nových servoregulátorů rovněž stanovují nové standardy, co se týká schopnosti reagovat na události důležité z hlediska bezpečnosti. Například při spuštění STO se servopohon přepne okamžitě s časovou prodlevou menší než 1 ms. Tento rychlý reakční čas může zvýšit rychlost stroje, a tím i celkovou produktivitu.

Výhody přináší i nová bezpečnostní funkce SP (Sichere Position) pro přenos bezpečné polohy prostřednictvím protokolu FSoE. To umožňuje nejen bezpečné monitorování prostoru, ale i spolupráci při aplikacích s vícerozměrnými pohyby, například při řezání laserem nebo v robotice. V nové generaci byl pro komunikaci FsoE implementován standard ETG (EtherCAT Technology Group). To zvyšuje flexibilitu při výběru nadřazeného bezpečnostního řídicího systému.

Nová série – nové funkce

Nová konstrukční řada b maXX 6000 přesvědčí novými funkcemi, které byly speciálně vyvinuty pro náročné aplikace. Nové regulační jednotky jsou rychlejší a bezpečnější než kdykoliv předtím. Navzdory rozšířené nabídce funkce je firmware zcela kompatibilní s předcházející modelovou řadou b maXX 5000 – přechod je proto možný bez nového programování případně parametrizace.

Několik inovací ve zkráceném přehledu:

Bezpečnost pro vysoce výkonné aplikace

  • Ještě rychlejší reakční schopnost (1 ms) na bezpečnostně důležité události
  • Přenos bezpečné polohy přes FSoE do bezpečnostní řídicí jednotky pro základ pro 3D monitorování prostoru
  • Digitální snímače se mohou používat jako bezpečnostní snímače
  • Bezpečnost možná prostřednictvím snímače na straně zátěže

Připravené pro Drive PLC

  • Zpracování údajů v pohonu v reálném čase
  • Pohon lze používat jako datový rozbočovač pro připojení přímých a nepřímých senzorů
  • IoT ready díky OPC-UA a MQTT

Plně kompatibilní firmware

  • Snadný přechod z b maXX 5000 na 6000: Datové záznamy parametrů se mohou přenášet
  • Funkce drive-based a projekty softdrivePLC lze nadále používat bez změny
  • Potřebné jsou jen minimální náklady pro přizpůsobení parametrizování pro FSoE

b maXX-softdrivePLC - Inteligence v pohonu

Díky novému b maXX-softdrivePLC firmy Baumüller není používání samostatného řídicího hardwaru již nutné. Kombinací funkcí řízení pohybu a PLC v regulátoru vytváří firma Baumüller decentralizovanou architekturu řízení pro programování podle normy IEC 61131, která umožňuje mimořádně jednoduché vytvoření struktury rozvržené inteligence ve stroji.

Bez potřeby nákladných nástrojů pro programování řízení lze v regulátoru decentralizovaně zrealizovat řídicí úkoly od jednoduchého výpočtu digitálních vstupů až po velmi složité algoritmy řízení, a to velmi jednoduše pomocí nástroje pro parametrizaci ProDrive. b maXX softdrivePLC běží jako součást firmwaru v konceptech pohonu Baumüller b maXX 6000, b maXX 5000 a v b maXX 3300 a je vhodný pro jednoosé a dvouosé aplikace.

b maXX-drivePLC: Jeden z nejrychlejších PLC v pohonu na světě

S dobou cyklu 100 μs pro 1000 řádků AWL je b maxx-drivePLC vhodný jak pro rozsáhlé úkoly řízení, tak i náročné úkoly řízení pohybu. Použitím naší PLC tak lze řídicí PLC odlehčit, zmenši nebo dokonce úplně nahradit. Čisté oddělení aplikací řízení pohybu od programu stroje vytváří i novou transparentnost a přehlednost aplikace.

Programování pomocí ProDrive

Při použití softdrivePLC již nebudete potřebovat nákladné nástroje pro programování řízení. Pomocí nástroje pro parametrizaci ProDrive lze jednoduše v regulátoru decentralizovaně zrealizovat řídicí úkoly od jednoduchého výpočtu až po složité algoritmy řízení.

Průmysl 4.0: Inteligentní pohony fungují jako datový/snímačový rozbočovač

Pomocí funkce Baumüller SmartValue se údaje sbírají přímo v procesu prostřednictvím inteligentní úrovně snímače/akčního členu, předběžně se zpracují kromě jiného pomocí umělé inteligence a používají se pro optimalizaci stroje. Údaje dostupné v servopohonu, jako jsou výkon, proud, točivý moment, počet otáček nebo poloha, se tak inteligentně využívají, např. k zaznamenávání aktuálního vytížení kombinace motoru a pohonu. V tomto případě servopohon funguje jako datový rozbočovač. Nejsou-li stávající údaje dostatečné, pohon a rovněž motor s externími snímači lze bez problémů použít i jako rozbočovač snímačů.

Drive Intelligence

Baumüller SmartValue: Smart Functions (inteligentní funkce) tvoří hodnoty

Baumüller SmartValue

Baumüller SmartValue znamená Smart Functions (inteligentní funkce) a nabízí tak reálnou dodatečnou výhodu pro vaše stroje a procesy. Baumüller SmartValue je přidaná hodnota, inteligentní technologie pohonu pro strojírenství a provozovatele strojů. Nové přístroje řady b maXX 6000 tím navíc rozšíří váš rozsah výkonů.

Všechny funkce najdete na » Baumüller SmartValue

Typy chlazení

Typy chlazení b maXX 6300

zleva doprava: Standardní chlazení vzduchem, technologie push-through vzduch, technologie push-through voda, Coldplate

Sběrnicové systémy

Sběrnicové systémy

Funkce regulátoru

Úhel snímače nad provozní sběrnicí:
U motorů s několikanásobným vinutím se kabel snímače provozuje bez rozdělení.

Reakce na chybu „Zpětný pohyb při výpadku el. sítě“:
V případě výpadku elektrické sítě provede pohon polohování do parametrizovatelné polohy za předpokladu, že energie v meziobvodu je dostatečná.
» Výhoda: Ochrana stroje před nekontrolovatelným vytočením a poškozením způsobeným tímto pohybem.

Spojení Master-Slave pro vyrovnání zátěže:
Pomocí této funkce lze v definovaném poměru rozdělit zatížení dvou pohonů, které společně přesouvají náklad.
» Výhoda: Možnost menší technologie měniče › úspora nákladů

Kompenzace klidového momentu:
Klidový moment synchronních motorů ovlivňuje přesnost vystředěného chodu motorů. Pomocí automatizovaného měření se identifikují klidové momenty a předběžně se usměrní proud závislý na úhlu. Tím se kompenzuje klidový moment.
» Výhoda: Zlepšený vystředěný chod motorů obzvláště při nízkých otáčkách › úspora nákladů

Řešení s jedním kabelem pro systémy Power a Feedback

Technologie s jedním kabelem, pomocí které lze vybavit motory Baumüller, ušetří uživateli nutnost používání kabelu zpětné vazby, která je obvykle potřebná jako doplněk k povinnému kabelu motoru. Z toho vyplývá značná úspora nákladů, protože již nejsou potřebné dodatečné kabely pro vyhodnocení snímačů.

Příslušenství b maXX pro přizpůsobení přesně podle vašich přestav

Přizpůsobte si vybavení regulátoru a výkonového dílu přesně podle vaší aplikace. Naše příslušenství servo měničů naleznete zde.

Oblasti použití

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Technické údaje osových jednotek b maXX 6300

bm6300 sizes

 

Supply voltage; 207–528 V ± 0% AC, Supply frequency: 50/60 Hz
Electronic power supply: external 24 V DC
Clock frequency: 4 / 8 kHz
Certification: CE, cUL

Height and depth without mounting brackets.
1) Load cycles acc. to EN 61800
2) Depth of air cooling / depth of coldplate
3) Depth of water cooling

Subject to change without prior notice

Pasuje k tomu

b maXX 5000 - napájecí jednotky

b maXX 5100 - rekuperační jednotky

Ke stažení

Brochures / Flyer

b maXX

b maXX 5000, b maXX 5500, b maXX 4400, b maXX 3300, b maXX 1000, Safety, ProSafePara, ProDrive