Skip to main content

Elektrické Motory

Výkonné elektromotory pro každý požadavek

Naším cílem je poskytnout vašim strojům konkurenční náskok, umožnit vám, abyste získali větší flexibilitu při uspořádání stroje, a provozovateli zaručit potřebnou produktivitu a hospodárnost provozu.

V centru našeho vývoje proto není jen celkový systém stroje, ale i přidaná hodnota, kterou chceme našim zákazníkům nabídnout díky modularizaci, škálovatelnosti modulů a technologickým modulům. Společnost Baumüller je inovativním výrobcem motorů pro energeticky účinné elektromotory, které byly vyrobeny podle nejnovějšího technického stavu vývoje. Jsme dodavatelem nejmodernější technologie pohonu, tím profitují naši zákazníci z vývojů, které jsou na trhu špičkové.

Ecodesign Directive

Manufacturer for electric motors according to the Ecodesign Directive

Co se týká motorů, splňujeme požadavky nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1781: Motory ventilátorů našich konstrukčních řad DS2 a DA1 mají požadovanou klasifikaci IE2. Na všechny ostatní konstrukční řady a samotné asynchronní motory Baumüller se nařízení nevztahuje.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.Portfolio elektrických motorů Baumüller

Jako inovativní výrobce motorů vyvíjí a vyrábí společnost Baumüller široké portfolio elektromotorů. Z toho důvodu nabízí vhodné řešení pro téměř každou aplikaci v oblasti automatizace. Naše nabídka zahrnuje:

Elektromotory Baumüller

Jaké výhody mají servomotory?

Díky svému kompaktnímu provedení je elektromotor vhodný i do omezeného prostoru pro nainstalování. Patří sem například segmenty z oblasti manipulace a robotiky. Ale i v případě strojů na výrobu plastu, textilu a obalů a tiskárenských strojů plní servomotor svoji přesnou kvalitní práci. Výhody série servomotorů společnosti Baumüller nespočívají jen v jejich účinnosti, ale i v jejich škálování. Zákazníci mohou rovněž profitovat z(e):

 • sedmi konstrukčních velikostí: 28 až 132
 • širokého výkonu rozsahu: 0,3 až 108 kW
 • různých rozsahů točivého momentu: od dvou do 1 050 Nm
 • hřídelů s vnitřním ozubením u konstrukční řady DST2 a řad Advanced a Performance Line pro přímou nástavbu servočerpadla konstrukčních řad DSC1 a DSD2

Kdy jsou trojfázové synchronní motory tou nejlepší volbou?

Servomotor Baumüller

Trojfázové synchronní motory se používají v mnohých průmyslových odvětvích. Patří sem například obalové nebo tiskárenské technologie. Motory DS2 společnosti Baumüller se používají i jako pohony servočerpadel ve vstřikovacích, gumárenských a tvářecích strojích a jako hlavní pohon v tiskárenských a textilních strojích. Kromě vnitřně ozubeného hřídele se synchronní a asynchronní motory vyznačují především větším rozsahem jmenovitých otáček. To umožňuje využít maximální točivý moment v delším rozsahu otáček, což znamená, že strojní proces může být zrychlován a zpomalován dynamičtěji po delší dobu. Výsledkem jsou pro provozovatele stroje kratší doby cyklů a vyšší produktivnost.

Díky variantě rozhraní s vnitřním ozubením není navíc nutné uvažovat o nákladných prvcích převodu, jako je spojka a nosník čerpadla.

Trojfázové motory se skládají ze systému se třemi střídavými napětími stejné velikosti, přičemž je každý fázově posunutý o 120 stupňů. Další označení pro trojfázový proud je trojfázový střídavý proud, který se zkráceně označuje i jako střídavý proud. V průmyslu se obvykle používá jednofázový asynchronní střídavý motor.

Trojfázové synchronní motory Baumüller

Jaké výhody mají zákazníci u motorů s vysokým točivým momentem?

V oblasti technologie přímého pohonu dodává společnost Baumüller již od roku 1991 spolehlivé kvalitní výrobky. Motory s vysokým točivým momentem mají pohon s vysokým pólováním a výjimečným točivým momentem. Na rozdíl od kombinací motoru s převodovkou zákazníci s těmito elektromotory profitují z nadprůměrné produktivity a ekonomicky velmi atraktivních provozních nákladů. Jako dodavatel vám nabízíme výhody, které obsahují

 • odstranění technologie převodovek náročných na údržbu
 • kompaktní a robustní konstrukci
 • objem výkonu až do 60 000 Nm
 • vynikající vlastnosti vystředěného chodu,

jakož i

 • robustní, hladký povrch krytu, který odpuzuje

nečistoty.

Motory s vysokým točivým momentem se používají v extrudérech, vstřikovacích, tiskárenských strojích a lodní technice.


Výrobce elektromotorů pro Industry 4.0

Jakou roli hraje digitalizace u elektromotorů?

I při výrobě elektromotorů jsou senzory s příslušnými výpočtovými modely důležitou součástí elektrické technologie pohonu. Senzory snímají provozní stavy motoru a stroje. Tyto procesy řízené daty zjednodušují nejen údržbu a servis, ale především zvyšují efektivitu.

Jaké výhody mají elektromotory?

Elektromotory jsou dnes důležitou součástí energeticky účinné technologie pohonu průmyslových strojů. Aktuátory, které se pohybují například pomocí hydraulického systému, mají rovněž vysokou hustotu výkonu, ale obvykle mají horší výsledky z hlediska údržby a spotřeby energie.

Proto se nesoustřeďujeme zavčas jen na energetickou bilanci pohonů, ale zaměřujeme se i na fyzikální modifikace z hlediska velikosti a digitalizace. Jako výrobce motorů neustále pracujeme na dalším vývoji elektromotorů v úzké spolupráci s našimi zákazníky.

Elektromotor od výrobce Baumüller

Přehled výhod elektromotorů

 • Energetická efektivnost: V porovnání s technologií kapalinového pohonu přenáší elektromechanické pohony více svého vstupního výkonu na zátěž
 • Menší vývin tepla: V porovnání s hydraulickými systémy potřebují elektrické pohony podstatně méně dodané energie chladu
 • Kratší cykly: Elektromechanické aktuátory lze rychleji a lépe regulovat
 • Efektivní vytížení materiálu
 • Vyšší opakovatelnost s přesnost než u hydraulických pohonů
 • Méně ztraceného času při přestrojeních
 • Dlouhé provozní doby a méně opotřebovaných komponentů znamenají i kratší intervaly údržby a servisu


Elektrická technologie motorů se musí vždy přizpůsobit rozvržením motorů. Proč společnost Baumüller přitom díky svým řešením pohonů udává takt.

Pro výrobce motorů je již velmi dlouho důležitá energetická bilance stroje. Kdo byl dříve zklamán z důvodu nízké hustoty výkonu elektromotorů, je v současnosti konfrontován s přesvědčivou realitou výkonné a energetický účinné technologie motorů. Odborníci na pohony a automatizaci společnosti Baumüller stanovili při vývoji elektromotorů standardy.