Našim cílem je poskytnout vašim strojům konkurenční výhodu, umožnit vám větší flexibilitu při navrhování stroje a zajistit provozovateli vašich strojů požadovanou produktivitu a hospodárnost při provozu.

Ve středu zájmu našeho vývoje je nejen samotný celkový systém stroje, ale také přidaná hodnota, kterou chceme našim zákazníkům nabídnout prostřednictvím modularizace strojů, rozšířitelnosti modulů a technologickými prvky.

Směrnice o ekodesignu

Co se týká motorů, splňujeme požadavky nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1781: Motory ventilátorů našich konstrukčních sérií DS2 a DA1 mají požadovanou klasifikaci IE2. Na všechny ostatní konstrukční série a samotné asynchronní motory Baumüller se nařízení nevztahuje.

motorenspektrum

scroll to the top