Skip to main content

Třífázový synchronní motor DS2 – s chlazením pro větší výkon

Označení motoru pro synchronní motory je u firmy Baumüller DS. DS znamená třífázový synchronní motor.

ds2 sizes

icons cooling air waterŘada DS2 je dostupná ve variantě chlazené vzduchem a vodou

 

Princip fungování třífázového synchronního motoru

Jde o permanentně buzený synchronní motor, protože magnety nalepené na rotoru vytvářejí permanentní magnetické pole (severní a jižní póly).

Pokud je proud přiváděn k vinutím U, V a W vloženým do statoru (nebo pouzdra), vytváří tento proud kolem vinutí magnetické pole. Následkem tohoto magnetického pole a magnetického pole, které je permanentně přítomné na rotoru, dochází k okamžitému přitahování severních a jižních pólů a k odpuzování rovnoměrných pólů. Tím vzniká točivý pohyb motoru.

Díky této konstrukci motoru je frekvence točivého pole pouzdra a rotoru vždy stejná. Proto se hovoří o synchronní frekvenci točivého pole a tím o synchronním motoru. Na rozdíl od toho nemůže být v případě asynchronního motoru frekvence pouzdra a rotoru nikdy stejně velká, proto se hovoří o nesynchronní frekvenci točivého pole mezi pouzdrem a rotorem a tím o asynchronním motoru.

Animace asynchronního motoru

Drehung Drehstrom-SynchronmotorAnimace zobrazuje 3-fázový systém vinutí. Pro zjednodušení zobrazení byl místo rotoru načrtnutý jednoduchý permanentní magnet. Jakmile proud proudí vinutími, vytváří se tak, jak již bylo výše popsáno, rotující magnetické pole v pouzdru motoru. Protéká i přes permanentní magnety rotoru a způsobuje tím točivý moment. Rotor provádí otočný pohyb a sleduje rotaci magnetického pole.

Točivý moment je největší, pokud magnetické póly rotoru svírají pravý úhel s magnetickým polem pouzdra. Pomocí snímače polohy se zaznamená poloha rotoru a přenese se na regulační přístroj. Je to nutné k tomu, aby se proudy do vinutí pouzdra šířily s optimálním úhlem 90 stupňů. Tím je lze změnit i intenzitu točivého momentu.

Resolver nebo otočný snímač se používají ke snímání polohy a zároveň slouží jako skutečná hodnota pro regulátory polohy.

Pro aplikace s největšími požadavky na energetickou účinnost

DS2 accelerationS výškou hřídele 100 až 200 mm nabízí firma Baumüller synchronní motory v nejrůznějších druzích chlazení. Servomotor je vhodný pro všechny aplikace s nejvyššími požadavky na energetickou účinnost, jako například v:

výkonných synchronních hlavních pohonech

DS2 s chlazením vodouInovativní koncept chlazení vodou se zlepšeným přenosem tepla umožnil u motorů DS2 zlepšení jmenovitého výkonuS řadou DS2 nabízí firma Baumüller synchronní motory do 300 kW. Inovativní koncept chlazení vodou se zlepšeným přenosem tepla umožnil u motorů DS2 zlepšení jmenovitého výkonu. Především výrobci strojů na plasty a tvářecích strojů tak profitují z možnosti ušetření dalšího konstrukčního prostoru. Další výhodou chlazení vodou je omezení hluku díky vodnímu plášti, díky kterému nejsou nutná opatření ohledně izolace proti hluku.

Servomotory DS2 značky Baumüller byly díky zvýšení otáček a výkonu dále optimalizovány pro plastové a gumové aplikace, jakož i tiskařské, tvářecí a textilní stroje

Není-li kvalita vody na místě na účely chlazení dostačující, nabízí firma Baumüller navíc i motory s chlazením vzduchem. U této varianty, která splňuje zejména požadavky asijského trhu, disponují synchronní motory značky Baumüller, stejně jako v případě vodou chlazené varianty, druhem krytí do IP54.

ds2 spritzgussServomotory DS2 značky Baumüller byly díky zvýšení otáček a výkonu navíc optimalizovány pro plastové a gumové aplikace, jakož i tiskařské, tvářecí a textilní strojeVedle konceptu chlazení nabízí firma Baumüller nominální otáčky v generaci motorů až do 3000 min-1. Pokud jde o používání motorů DS2 v servočerpadle, razí si tak norimberský výrobce volnou cestu pro nový vývoj čerpadel s vnitřním ozubením se zvýšenými otáčkami. Použitím kombinací motorových čerpadel s vyššími otáčkami vzniká možnost redukovat konstrukční velikost jak čerpadla, tak i motoru. Tak lze zvýšit hospodárnost a následkem nižší setrvačnosti systému i produktivitu stroje.

S inovacemi v otázkách konceptu chlazení a zvyšování otáček nabízí firma Baumüller díky generaci třífázových synchronních motorů DS2 výkonný a dynamický synchronní motor až do 300 kW, který zajistí uživateli zvýšení produktivity, úsporu nákladů a tím významnou konkurenční výhodu.

 

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Třífázové synchronní motory řady DS2

Třífázové synchronní motory řady DS2 jsou navrženy s velmi vysokou hustotou výkonu, velmi vysokým stupněm účinnosti a vysokou dynamikou, a proto jsou nejideálnější pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství. Motory jsou aktuálně dostupné v konstrukčních velikostech 100, 132, 160 a 200. Robustní a kompaktní motory jsou navíc ve velké míře bezúdržbové, což je plusový bod navíc pro ekonomický provoz.

Vaše výhody:

 • Spektrum služeb
 • Nominální otáčky v závislosti na konstrukční velikosti až 4500 min-1
 • Vysoký maximální moment pro lepší zrychlení
 • Kratší doby cyklů pro zvýšenou produktivitu
 • Vynechání spojek nebo nosičů čerpadla z důvodu hřídele s vnitřním ozubením
 • Úspora místa a nákladů díky kompaktní konstrukci
 • Velmi vysoká hustota výkonu
 • Maximálně dynamické, robustní a kompaktní třífázové synchronní motory DS2
 • Nízké emise hluku
 • Vysoká přesnost momentu
 • Nepodléhají opotřebování a údržbě
 • Dobré vlastnosti zrychlení
 • Velmi dobré vlastnosti vystředěného chodu
 • Vysoká variabilita díky modulárnímu principu
 • Energeticky efektivní díky vysokému stupni účinnosti
 • Trvale buzené synchronní motory
 • S větráním IP23, IP54
 • Chlazené vodou IP54
 • Snímač: Resolver, snímač SinCos
 • Volitelně s brzdou

Vyšší otáčky pro optimální provoz

DS2 s chlazením vzduchemDS2-132 s chlazením vzduchemPři vyšších otáčkách jsou motory DS2 optimální k použití jako pohon servočerpadel ve vstřikovacích, gumárenských a tvářecích strojích a jako hlavní pohon v tiskárenských a textilních strojích. Díky zvýšení jmenovitých otáček poskytuje DS2 maximální moment, který je k dispozici prostřednictvím velkého rozsahu otáček, a tím zlepšuje zrychlení. Dosahují se tak kratší časy cyklu a zvyšuje se produktivita stroje. Zvětšení výkonu zvýšením otáček vede k optimálnímu nastavení hodnot dimenzování motorové převodovky, a tím ke zlepšení hospodárnosti.

Volitelná varianta hřídele s vnitřním ozubením je dalším zlepšením u servomotorů konstrukčních řad DSC, DSP, DSD2 a DS2. Tato varianta rozhraní nevyžaduje žádné další nákladné převodové prvky, jako jsou spojky nebo nosiče čerpadla. Ušetří se tím náklady a optimalizuje se konstrukční prostor. U motorů DS2 se toto nabízí v konstrukčních velikostech 100 a 132 jako volitelná verze, příp. na vyžádání.

U varianty rozhraní s vnitřním ozubením není zapotřebí nákladných převodových prvků, jako jsou spojky a nosiče čerpadel. Tato možnost je k dispozici pro řady servomotorů DS2, DSP, DSD2 a DSC, šetří náklady a optimalizuje konstrukční prostor

Příklad použití: Balík pohonů pro vstřikovací stroje

Krátké doby cyklů, maximální přesnost a energeticky efektivní pohony. U hybridních nebo plně elektrických vstřikovacích strojů stanovujeme s výrobci strojů díky společně vypracovaným konceptům přímo rozhodující trendy v odvětví. Přitom se odvoláváme na naše rozsáhlé zkušenosti ve vašem tržním segmentu.

Snížit doby cyklů a náklady na energii

 • Meziobvodové spojení jednotlivých pohonů optimalizovaných pro aplikace s maximálním zatížením
 • Kompaktní synchronní motory s různými možnostmi chlazení, velkým rozsahem otáček, jakož i vysokou hustotou výkonu a točivého momentu
 • Možnost paralelních funkcí (odblokování nástrojů a postup dávkování) Vstřikovací stroj

Pro zvýšení přesnosti a kvality výroby

 • Vysoce synchronní polohování provozovanou sběrnicí EtherCAT v reálném čase
 • Velmi krátké časy sběrnice zabezpečují optimální regulaci a tloušťky materiálů během procesu vstřikování
 • Převzorkování při vyhodnocování snímače pro nejvyšší přesnost polohování asynchronních provozních dat a standardních ethernetových protokolů

Zvýšení disponibilnosti stroje

 • Možnost údržby na dálku a diagnostiky prostřednictvím provozní sběrnice EtherCAT a tunelování TCP/IP
 • Cílené diagnostické možnosti a analýzy řídicího cyklu prostřednictvím funkcí Fast Fourier Transformation a osciloskopu v reálném čase, které jsou integrovány v parametrizačním softwaru ProDrive
 • Jemné a řízené snížení točivého momentu pro zabrzdění na nulové otáčky zabraňuje „prudkému“ uvolnění předpnutých šneků a předchází tak zničení hlavových prvků šneků.

Technické údaje DS2

Změny vyhrazeny. U uvedených hodnot se jedná o maximální hodnoty.
Podrobné údaje najdete v technických dokumentacích.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Ke stažení

Technical documentation

DS2-100-200 AC synchronous motors

Brochures / Flyer

Motors

Servo motors DSD2, DSC1, DSP1, DSH1 • BPx • High-torque motors DST2 • Main drives DS2, DA1 • Industry-specific solutions • Disc motors