Skip to main content

Vytváření modelu a simulace

Digitální dvojče umožňuje rychlejší uvedení stroje na trh, vyšší efektivitu a kvalitu procesu vývoje

Navrhovat stroje a zařízení se zajištěnou budoucností a optimálním využitím vyžaduje čas, zkušenosti a je to intenzivní technický proces. Aby se doba vývoje pro co nejrychlejší uvedení funkčně spolehlivého stroje na trh zkrátila, jsou u firmy Baumüller v rámci technických služeb nabízeny inovativní softwarové nástroje pro simulaci, jako např. MapleSim a MATLAB/Simulink.

Díky vytváření modelu a simulaci mohou být projektovány a simulovány optimální pohonné a automatizační komponenty pro různé stroje. 3D-simulace mechanického modelu servolisu a příslušné simulační výsledky Takzvané digitální dvojče zobrazí očekávané chování stroje již ve vývojové fázi, ačkoliv stroj není ještě (zatím) reálně k dispozici. Vedle zkrácení doby vývoje se také výrazně snižují náklady na uvádění do provozu. Softwarové funkce a algoritmy řadičů mohou být na virtuálním stroji včas otestovány. Konstrukční a systémové chyby jsou včas rozpoznány a eliminovány.

Digital twin as an engineering service

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

Vaše výhody na první pohled:

  • Rychlejší uvedení na trh: Efektivnější engineering, software lze testovat již ve vývojové fázi na virtuálním stroji (různé konfigurace, rozdílné zákaznické cykly)
  • Optimalizace stroje: Chyby jsou odstraněny včas a souhra jednotlivých komponent se hodnotí předem
  • Zvýšení efektivity: Přesnost dimenzování elektrického pohonu prostřednictvím simulace celého systému šetří provozní náklady
Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.