Industry 4.0

Industrie 4.0 generuje pro výrobce strojů v každé fázi tvorby přidané hodnoty dodatečný užitek díky zvýšení efektivity. Baumüller Vás při tom podpoří při vyvíjení nových příp. rozšířených obchodních modelů po celou dobu životnosti stroje. Počínaje projektováním & inženýrstvím, přes uvedení do provozu, až po servis strojů a zařízení.

Simulace -  Vyšší efektivita a kvalita v procesu vývoje stroje

 VÝZVA
 • Stoupající komplexnost při vývoji strojů a zařízení a také narůstající požadavky na flexibilitu
 • Zvýšené náklady na inženýrství a uvedení do provozu pro vývoj nových strojů (personální a finanční)
 • Delší doba zavedení na trh
 ŘEŠENí BAUMÜLLER
 • Modely pro simulaci hnacích komponentů Baumüller (např. pro řadu měničů b maXX 4000 a 5000)
 • Podpora formou inženýrství při projektování a realizaci celkového stroje při aplikaci běžných simulačních nástrojů
 VÝHODY PRO VÁS
 • Rychlejší doba zavedení na trh: Efektivnější inženýrství, software se může testovat na virtuálním stroji ve fázi vývoje (různé konfigurace, různé zákaznické cykly)
 • Optimalizace stroje: Chyby jsou odstraněny včas a souhra jednotlivých komponent je hodnocena předem
 • Zvýšení efektivity: Preciznost v dimenzování elektrického hnacího ústrojí prostřednictvím simulace celkového systému ušetří provozní náklady
Další informace

Vedené uvádění do provozu prostřednictvím zařízení Wizard – rychlé a ohledně výskytu chyb minimalizované zařízení stroje

 VÝZVA
 • Riziko zadání chyby příp. neúplného zadání dat při uvádění strojů a zařízení do provozu.
 • Sotva kalkulovatelná spotřeba pracovního času
 • Nutnost specifických odborných znalostí pro uvádění do provozu
 ŘEŠENí BAUMÜLLER
 • Parametrizační nástroj ProDrive pro parametrizaci, uvádění do provozu, analýzu a diagnózu
 • Integrované zařízení Wizard vede uživatele nekomplikovaně a rychle jednotlivými kroky základního uvádění servočerpadla do provozu
 VÝHODY PRO VÁS
 • Rychlejší uvedení do provozu: Zadávání parametrů je díky přístupu k databázi motoru a měniče je zbytečné, stačí výběr kombinace motoru a měniče
 • Zabránění chybám: Při postupném doprovázení programem se nezapomene na žádné zadání, riziko chybných zadání je minimalizováno.
 • Šetří zdroje: Okruh pracovníků v podniku, kteří umí provádět uvedení do provozu, bude rozšířen
Další informace

UBIQUITY – Dálková údržba a dálkové programování na nejvyšší úrovni bezpečnosti

 VÝZVA
 • Celosvětový přístup na strojích a zařízeních pro rychlou a efektivní dálkovou údržbu a dálkové programování
 • Vysoké požadavky na Industrial Security pro bezpečná spojení
 ŘEŠENí BAUMÜLLER
 • Prostředí běhu Ubiquity je předinstalované na všech b maXX-HMI na bázi prostředí Windows
 • Možnost použití bez dodatečných aplikačních programů nebo separátního hardware
 • Certifikace podle IEC 62443 3-3, BSI Katalog základní ochrany (Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technologii)
 VÝHODY PRO VÁS
 • Zvýšení disponibility: Rychlá a celosvětová diagnóza a odstranění chyb díky dálkovému přístupu
 • Snížení servisních nákladů: Možnost rychlé podpory ze strany expertů u různých zákazníků ve stejnou dobu a také úspora cestovního času a cestovních nákladů
 • Jednoduchá manipulace: Není nutná žádná kompetence v oblasti IT pro konfiguraci a použití
Další informace

BAUDIS IoT – Předvídající údržba a optimalizace procesu snižuje servisní náklady

 VÝZVA
 • Nutnost průběžné optimalizace disponibility ve výrobě
 • Vysoké náklady na údržbu a náhradní díly v důsledku fixních intervalů údržby
 • Nestejnorodý strojní park s různými výrobci a s různými roky výroby
 • Po celém světě nasazené, vysoce specializované servisní týmy
 ŘEŠENí BAUMÜLLER
 • Kompletní systém BAUDIS IoT
 • Koncept a poradenství, senzorika, vyhodnocovací jednotky, software, napojení na IT infrastrukturu
 • Digitalizace zařízení Brownfield a Greenfield
 VÝHODY PRO VÁS
 • Zvýšená disponibilita: Plánovatelná opatření údržby snižují servisní náklady a doby prostoje
 • Snížení nákladů: Údržba a výměna pouze na základě skutečného opotřebení
 • Optimalizace servisu: S ohledem na zdroje optimalizované plánování servisních zásahů
 • Zvýšená produktivita: Průběžná analýza a optimalizace procesu díky individualizovatelným algoritmům Big-Data
 • Stupňovitě rozšiřitelné řešení: Použití nezávisle na výrobci a roku výroby a díky tomu flexibilní možnost dovybavení a rozšíření
Další informace

Poradenství a inženýrství IoT – Služby pro Vaši konkurenceschopnost

 VÝZVA
 • Požadavky na konstrukci strojů stoupají (např. vyšší produktivita a disponibilita stroje, předvídající údržba atd.)
 • Požadavky na výrobce stoupají (např. individualizovatelná výroba, flexibilní integrace strojů a zařízení do stávajících systémů)
ŘEŠENí BAUMÜLLER
 • Poradenství IoT pro Vaše první kroky ve směru Industrie 4.0 prostřednictvím specialistů skupiny Baumüller
 • Na míru zhotovená hardwarová a softwarová řešení v oblastech preventivních servisních služeb, konektivity (např. zesíťování stávajících zařízení) a také realizace komplexních řešení IoT pro výrobu
VÝHODY PRO VÁS
 • Zvýšení konkurenční výhody: Nové funkčnosti, servisní koncepty a obchodní modely vytváří dodatečný užitek pro zákazníka
 • Zvýšení tvorby přidané hodnoty: Odkrytí dodatečných nebo nových zákaznických potenciálů
 • Optimalizace stávajících zařízení: Optimalizace procesu a zvýšení produktivity díky digitálním řešením
Další informace

 

BAUMÜLLER VÁM UMOŽNÍ S INTELIGENTNÍMI KOMPONENTY A ŘEŠENÍMI OBRATNOU DIGITALIZACI A ZESÍT'OVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. PODPOŘÍME VÁS U POTŘEBNÝCH NAPOJENÍ A ROZHRANÍ PRO INDUSTRIE 4.0.

POJD'ME SPOLEČNĚ PŘEMÝŠLET O TOM, JAKÁ ŘEŠENÍ MŮŽEME VYVINOUT PRO VAŠI BUDOUCÍ VÝROBU.