Skip to main content

Povolení 4.0 – vytěžte více z vaší technologie pohonu

Dokonalá aplikace Motion Control pro příslušný stroj – to je naším cílem u každého našeho zákazníka. Co by se stalo, kdyby se rozsah kompetencí technologie pohonu rozšířil nad rámec klasického použití řízení pohybu? Vždyť elektrické pohony ve stroji mají blízko k procesu a mohou poskytnout rozsáhlé informace.

Baumüller SmartValue

Inteligentní pohony se stávají středem dat a snímačů

Jako rozšíření klasických úkolů pohonu nabízí Baumüller Drives inteligentní softwarové funkce, které otvírají zcela nové možnosti pro výrobce strojů i uživatele. Stávající procesní údaje se během chodu zaznamenají, předběžně zpracovávají a poskytují dále. Kromě toho je možné v závislosti na účelu použití doplnit dostupné údaje o externí snímače, např. převodovek, aby se umožnily nové případy použití s přidanou hodnotou. Informace se mohou použít k provádění analýz nebo je lze integrovat jako stav do vizualizace stroje.

Přímo v pohonu se prostřednictvím inteligentních algoritmů dodatečně chrání mechanika a komponenty (Smart Protection) a optimalizují se procesy a kvalita výrobku (Smart Optimization). Tato opatření se provádí přímo v pohonu, nezávisle na řídicí jednotce, bez dodatečného zatížení sběrnic.

Prostřednictvím standardů otevřeného rozhraní, jako je OPC UA, lze tyto údaje poskytnout i pro flexibilní další zpracování v aplikacích internetu věcí (IoT). V závislosti na požadavcích na příslušné vyhodnocení údajů je lze zpracovat přímo v pohonu nebo řídicí jednotce nebo v systémech vyšší úrovně, jako např. výpočtové kapacity v cloudu nebo okrajovém počítači.

Smart Engineering

Digitální dvojče šetří čas potřebný na vývoj

Použitím moderních simulačních technologií se v inženýrském procesu otvírá obrovský potenciál. Za tím účelem rozšiřuje firma Baumüller svůj klasický software pro dimenzování a parametrizaci rozšířený o množství nových funkcí digitálního dvojčete Industry 4.0. Vybrané komponenty pohonu se mohou zkombinovat v modelu, např. s mechanikou stroje, a mohou se určit a otestovat parametry pohonu potřebné pro reálný provoz (Smart Optimization). Prací ve virtuálním prostředí se dá výrazně zredukovat čas potřebný pro následné uvedení zařízení do provozu. Již před sestavením prototypu lze spustit virtuální uvedení do provozu. Firma Baumüller poskytne za tím účelem podrobný model svých komponentů pohonu (servomotory a servopohony).

Smart Connectivity

Okrajový výkon pro aplikace umělé inteligence a strojového učení

Kromě toho nabízí firma Baumüller řešení, která umožňují propojení komponentů, strojů a zařízení. Není-li výpočtový výkon potřebný pro zpracování údajů v pohonu dostatečný např. pro aplikace umělé inteligence a strojového učení, může se použít např. b maXX PLC IoT jako okrajová řídicí jednotka. Pomocí jednotky PLC IoT můžete shromažďovat data přímo na stroji, předem je zpracovávat a odesílat do dalších koncových zařízení, např. do cloudu. Systém umožňuje rozsáhlé a komplexní datové analýzy k tomu, aby bylo možné používat aplikace protokolu Industry 4.0, jako je například Predictive Maintenance.

Inteligentní přístup na dálku

Údržba na dálku po celém světě s nejvyššími bezpečnostními standardy

K zařízení je možné bezpečně přistupovat na celém světě prostřednictvím vzdáleného přístupu s Ubiquity. Tak se v případě poruchy umožní rychlá diagnostika, jakož i odstranění problému programováním a parametrizací na dálku. Software je certifikovaný podle normy IEC 62443-3-3, základního ochranného katalogu BSI (Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky) a snižuje prostoje ve výrobě a maximalizuje dostupnost během celého životního cyklu stroje.

Inteligentní udržitelnost

Industry 4.0 podporuje udržitelnost

Ekologická stopa se stala důležitým ukazovatelem udržitelnosti při výrobě výrobku. Ta vám ukáže, kolik CO2 bude třeba pro výrobu. V případě celkového systému z motorů, pohonů, převodovek a akčních členů (např. servočerpadlo) je v mnohých případech výzvou pro výpočet spotřeby energie během pracovního cyklu. Stížené je to tím, že účinnost v mnohých případech závisí na příslušném provozním cyklu.

Inteligentní pohony umožňují zaznamenávat údaje v reálném čase a přímo provádět výpočty s charakteristikami účinnosti k určení skutečného stupně účinnosti. Tímto způsobem lze zjistit skutečnou spotřebu energie stroje a odvodit ekologickou stopu. Kromě toho je možné na základě získaných údajů identifikovat a cíleně optimalizovat jednotlivé spotřebiče energie v procesu.

Tyto údaje jsou důležité i pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví (TCO) stroje.

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

U kterých obchodních modelů Vás můžeme podpořit?

Baumüller vám umožní s inteligentními komponenty a řešeními obratnou digitalizaci a zesít‘ování strojů a zařízení.

Podpoříme vás u potřebných napojení a rozhraní pro Industrie 4.0.

Pojd‘me společně přemýšlet o tom, jaká řešení můžeme vyvinout pro vaši budoucí výrobu.