Skip to main content

b maXX-softdrivePLC - Inteligence v pohonu

Technologické funkce přímo v řídicí jednotce

Díky programu b maXX-softdrivePLC odstraňuje společnost Baumüller potřebu samostatného ovládacího hardwaru ve vhodných aplikacích. Spojením Motion Control a PLC v regulátoru vytváří společnost Baumüller decentralizovanou řídicí architekturu pro programování podle normy IEC 61131, která jednoduše vytváří strukturu distribuované inteligence ve stroji. Bez nákladných nástrojů pro řídící programování je možné v regulátoru decentralizovaně provádět řídící úkoly od jednoduchého propojení digitálních vstupů až po vysoce komplexní algoritmy regulace, a to naprosto jednoduše pomocí nástroje pro parametrizaci ProDrive.

Výhody

  • Úspora nákladů díky odpadnutí řídicího hardwaru
  • Odpadá sběrnicová komunikace mezi dvěma osami
  • Jednoduchá realizace funkcí master-slave
  • Možnost přístupu k parametrům napříč osami (dvojitá osa)

b maXX - Inteligentní pohony

Program b maXX-softdrivePLC běží jako součást firmwaru v rámci konceptů pohonů Baumüller b maXX 6000, b maXX 5000 a b maXX 3300 a je vhodný pro aplikace s jednou a dvěma osami. Pomocí programu b maXX-softdrivePLC mohou programy s dobou cyklu až 125 µs probíhat v regulátoru s vysokou synchronizací vzhledem k taktu regulátoru. Tak lze programovat např. speciální filtry.

Programování prostřednictvím ProDrive pro základní variantu Basic

Díky použití b maXX-softdrivePLC mohou být řídicí úlohy jednoduše prováděny decentralizovaně v regulátoru prostřednictvím parametrizačního nástroje ProDrive – od jednoduchých výpočtů až po vysoce komplexní algoritmy řízení. Pomocí b maXX-softdrivePLC mohou programy běžet s vysokou synchronizací vzhledem k taktu regulátoru (≥62,5 μs).

included

Basic version

  • Simple functions
  • Can also be used by customers,
    e.g. for logical links, rescaling

ProDrive L de

Integrace v programu ProMaster a možnost programování s PROPROG 5 jako rozšířená verze

Rozšířená verze (Extended) programu b maXX-softdrivePLC je plně integrována do rozhraní Engineering Framework ProMaster. Máte tak k dispozici všechny aplikace pro vytváření topologie strojů a zařízení, konfigurace sběrnic a vstupů/výstupů, jakož i pro aplikace, jako jsou programovací prostředí PROPROG 5, editor vačkových kotoučů ProCAM a mnoho dalších. Pro verzi Extended je k dispozici celá řada předkonfigurovaných softwarových modulů, které lze použít pro řízení pohybu nebo analytické funkce přímo v pohonu.

Extended version

  • More complex functions
  • Applied by Baumüller, e.g. movement of an axis, analysis of drive data

ProMaster L de

b maXX-softdrivePLC jako řízení pohybu a pro analýzy v pohonu.

PLC integrované do pohonu běží jako součást firmwaru v servoměničích b maXX řady 5000 a 6000. Pomocí b maXX-softdrivePLC je možné přenášet řídicí funkce pro aplikace s jednou a dvěma osami z centrálního PLC do pohonu. Kromě toho lze data dostupná v pohonu použít pro analýzy - a to bez externích senzorů.

softdriveplc extended

Vysoce výkonný a modulární: Funkce Motion Control v pohonu

Pokud jsou funkce řízení pohybu přeneseny do pohonu, lze jednotlivé osy řídit přesněji. Výpočty jsou realizovány přímo v pohonu. Dynamika procesu se tím zvyšuje, což znamená, že se zkracují doby cyklů a tím se může zvýšit i výkonnost stroje. Další výhodou je modularita: Díky flexibilní topologii lze jednotlivé funkce integrovat do koncepce stroje samostatně. Technologické moduly jsou k dispozici jako hotové moduly stroje. Příkladem použití jsou příčné řezačky nebo servočerpadla.

Snížení procesních nákladů díky analytice v pohonu

Analytické moduly umožňují výrobcům strojů nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu bez použití dalšího hardwaru.
Modul Smart Energy Monitoring zaznamenává spolehlivě spotřebu energie pro jednotlivé osy nebo celý stroj. Tato transparentnost dále pomáhá úpravami procesu snížit spotřebu energie.
Modul Smart Condition Monitoring provádí analýzu vibrací přímo v pohonu. Tím lze předejít odstávkám stroje vyvolaným opotřebením motoru.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.

Pasuje k tomu

ProMaster Engineering Framework

Ke stažení

Brochures / Flyer

Automation

Automation concepts, control technology, field bus communication,
ProMaster, Motion Control, IoT Industry 4.0, b maXX HMI, I/O systems