Skip to main content

Udržitelnost

Green in Motion – Vyrábět udržitelně

V rámci iniciativy Green in Motion vyvinula firma Baumüller řešení pro udržitelnou technologii pohonu. Pomocí našich produktů, služeb a systémů mohou výrobní procesy a koncepce mobility zmenšit svoji ekologickou stopu a dlouhodobě snižovat spotřebu energie a zdrojů. Jako výrobce hnací a automatizační techniky jsme tvůrcem udržitelných průmyslových výrobních procesů a mobility budoucnosti.

K zabezpečení těchto cílů se soustředíme jako podnik na následující klíčové oblasti:

green in motion

#Snížení spotřeby energie | #Snížení spotřeby zdrojů | #Umožnit oběhové hospodářství | #Změna v energetice a mobilitě

Snížení spotřeby energie

V průmyslové výrobě se nabízí četné možnosti ke snížení spotřeby energie jednotlivých komponentů, ale i kompletních výrobních zařízení. Po celou dobu životního cyklu zde lze dosáhnout značného potenciálu úspory – od výběru a dimenzování hnacího systému až po optimalizaci výrobních procesů monitorováním energie a optimalizací procesů.

Enter Motion Arena

 

► Learn more about Sustainability in the Baumüller Motion Arena!

 

Snížení spotřeby zdrojů

Lower resource consumptionUdržitelné využívání zdrojů naší planety je jednou z hlavních výzev budoucnosti. Díky našim řešením lze výrazně snížit spotřebu materiálů. Dosahuje se to například používáním recyklovaných surovin, nových výrobních postupů a zabezpečením stability procesů s cílem snížit množství zmetků. Kromě toho umožňujeme díky našemu managementu životního cyklu dlouhodobou dostupnost – dokážeme životní cyklus výrobku využít na maximum.

Umožnit oběhové hospodářství

Cílem oběhového hospodářství není likvidovat použité materiály po skončení používání nebo životnosti jako odpad, ale prostřednictvím inteligentních procesů je opětovně použít jako vysoce kvalitní materiály. Tím se šetří energie a zdroje a díky tomu i životní prostředí. Firma Baumüller podporuje tento přístup vybavením strojů a zařízení v různých procesních krocích recyklačního průmyslu. Zároveň nabízíme četné služby, abychom zvýšili životnost strojů a zařízení na výrobu energie a stávající zařízení se mohla používat pokud možno co nejdéle - například díky předvídavé údržbě.

Změna v energetice a mobilitě

e-mobilityUdržitelná výroba a dodávky energie, jakož i elektromobilita jsou hlavním stavebním kamenem snižování emisí skleníkových plynů. Naše technologie pohonu se používá v hybridních, jakož i plně elektrických vozidlech a lodích na celém světě, a tím zabezpečuje snížení emisí CO2 dnes i v budoucnosti. Naše řešení umožňují realizaci koncepcí udržitelné mobility – od pohonu až po infrastrukturu nabíjení.

Ke stažení

Brochures / Flyer

Baumüller at a glance

The comprehensive all-in-one package for your machines and installations: Lifecycle management of Baumüller
Brochures / Flyer

Profile