Skip to main content

Naše softwarové nástroje: Rychlostí sprintu k aplikaci

Se stoupající komplexností strojů a zařízení se zvyšují i požadavky na automatizační software. Proto je důležité poskytnout uživatelům v oblasti inženýrství uživatelsky nejvhodnější a nejflexibilnější nástroje a softwarové moduly v každé fázi procesu, aby se snížilo inženýrské úsilí na minimum. Softwarový inženýr se tak může soustředit na vlastní úkoly a rychleji dosáhnout cíle.

Firma Baumüller nabízí vhodné nástroje a softwarové moduly pro každý stupeň inženýrského procesu. Protože jen s komplexním přístupem je možné řešit moderní úkoly automatizace s minimem finančních nákladů.

Enter Motion Arena

 

► Learn more about Smart Engineering in the Baumüller Motion Arena!

 

Vaše výzvy

 • Zvyšující se komplexnost softwarových projektů
 • Objem údajů v procesu se zvyšuje
 • Větší různorodost variant
 • Trh si vyžaduje stále kratší inovační skoky
 • Tlak na náklady v důsledku mezinárodní konkurence
 • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti inženýrství
 • Rostoucí náklady na software (počáteční a průběžné)

 

Stručně řečeno: Jako výrobce strojů stojíte před výzvou, abyste své stroje dále vyvíjeli v co nejkratších intervalech a zároveň udržovali spotřebu zdrojů pokud možno na neměnné úrovni.

Naše kompetence v oblasti softwaru

 • Komplexní rámec inženýrství pro výběr a dimenzování pohonů, jakož i pro programování PLC.
 • Snadno přizpůsobitelné softwarové moduly a šablony
 • Služby a nástroje pro simulaci pohonů a procesů
 • Inteligentní funkce pro IoT a Drive Intelligence

Zaměřujeme se na modularizaci a standardizaci. Co funguje u hardwaru, vyplatí se i v oblasti softwaru. Softwarové knihovny a strojní šablony umožňují kratší dobu pro uvedení na trh, vyšší efektivitu v oblasti inženýrství a vysokou kvalitu i při komplexních aplikacích.

Výhody pro vás

Při používání modulárního softwaru výrobci strojů a uživatelé ušetří čas a peníze:

 • krátká doba do uvedení na trh
 • minimální náklady na programování
 • vysoká flexibilita a maximální opakovaná použitelnost
 • škálovatelné strojní šablony pro jednoduché zpracování variant
 • nízká chybovost
 • zjednodušené vyhledávání chyb