Skip to main content

Strojní modul servočerpadlo

green in motion LogoEnergetická účinnost a dynamika pro hydraulické a hybridní stroje

Společnost Baumüller nabízí na úrovni řízení uživatelsky vstřícné a inovativní strojní moduly k úspornému vytváření optimálních procesů. Strojní modul servočerpadlo šetří při parametrování stroje neobvykle mnoho času. Několika málo kroky lze nakonfigurovat komplexní řízení pohybů. Zákazník přitom může profitovat z rozsáhlého procesního know-how, které je integrováno do jednotlivých strojních modulů.

Calculate your savings!

 

► Hydraulics vs. Servo-hydraulics |
Calculate your savings!

 

Software – inteligence v pohonu

Technologický modul servohydraulika je integrován přímo v servopohonu a je zásadně odpovědný za to, že výhody servohydrauliky jsou využity maximální možnou měrou. S cílem maximální dynamiky a přesnosti vytváří jádro softwaru flexibilní tlak a regulaci objemového průtoku během doby cyklu regulátoru v délce pouhých 125 μs. Díky inteligentní předregulaci tlaku se regulování přizpůsobí různým hydraulickým trasám a dosáhne tak vynikajícího chování při seřizování tlaku.

Parametrování servopohonu vč. funkcí servohydrauliky je plně vloženo do uživatelského rozhraní. Díky navádění při uvádění do provozu je uvedení do provozu rychlé, aniž byste disponovali hlubokými znalostmi programování nebo detailním know-how z oblasti techniky servopohonů. Grafické rozhraní umožňuje logickou a přehlednou obsluhu.

WEBCAST: Register now!

 

► Detecting and preventing wear in servo hydraulics

 

Uvedení do provozu a optimalizaci mohou jako servis rovněž provést odborníci společnosti Baumüller, kteří mají dlouholeté zkušenosti v používáním servohydraulických systémů, a systém tak optimálně integrovat do Vašeho stroje.

Kromě vynikajícího regulačního chování a jednoduché manipulace poskytuje nejnovější software servohydraulickým systémům V2+ společnosti Baumüller i četné ochranné a monitorovací funkce, které výkon a spolehlivost systému dále zvyšují.

NOVINKA: Řízené vypínání servohydrauliky

Případ chyby:
  • Zrychlení čerpadla při vypnutí
Funkce:
 • Zpoždění pulzního bloku o definovanou dobu
 • Regulace tlaku v systému na nastavenou minimální hodnotu
 • Vypnutí čerpadla ve stavu bez krouticího momentu bez zpětného zrychlení

Přínos

 • Dodržování přípustných provozních údajů
 • Snížené opotřebení čerpadla
 • Snížení nároků na integraci

NOVINKA: Flexibilní řešení master/slave

Definice problému:
  • Realizace systémových řešení s vysokými nároky na výkon
Funkce:
 • Paralelní zapojení několika hydraulických čerpadel v jednom hydraulickém systému
 • Regulátor tlaku vyšší úrovně v hlavním pohonu
 • Flexibilní možnosti připojení podřízených jednotek

Přínos

 • Konstrukce modulárních pohonných systémů
 • Nízké nároky na zapojení při realizaci přes průmyslovou sběrnici
 • Nejrychlejší doba odezvy při realizaci přes analogová rozhraní
 • Nejvyšší přesnost procesu s realizací přes digitální rozhraní SSI

Monitorování výkonu – snímač tlaku

Případ chyby:
  • Výpadek výkonu u snímače tlaku
Funkce:
 • Monitorování tlakového signálu na servopohonu
 • Rozpoznání výpadku výkonu
 • Chybové hlášení s definovatelnou reakcí na chybu

Přínos

 • Rychlé vyhledávání chyb
 • Zredukované prostoje

Regulování, monitorování a kompenzace snímače tlaku

Případ chyby:
  • Stárnutí snímačů tlaku (posun nuly)
  • Poškození čerpadla
Funkce:
 • Monitorování signálu snímače interním běžným regulováním
 • Spuštění externím signálem
 • Automatická kompenzace měřeného vyrovnání
 • Nastavitelné přípustné hranice výstrah a přípustné hranice chybovosti
 • Chybové a výstražné hlášení s definovatelnou reakcí pohonu

Přínos

 • Monitorování stavu: Včasné rozpoznání vadného snímače
 • Vysoká disponibilita: Ochrana čerpadla
 • Optimální průběh procesu i v případě posunu snímače

Omezení zrychlení

Případ chyby:
  • Uzávěr čerpadla z důvodu příliš vysokých zrychlení
Funkce:
 • Omezení zrychlení v servohydraulickém systému

Přínos

 • „Měkké vlastnosti stroje“
 • Snížené opotřebení a zredukované prostoje

Omezení, monitorování a kompenzace netěsnosti

Případ chyby:
  • Stárnutí čerpadel a v důsledku toho zvyšující se netěsnost
  • Snížená přesnost procesu
Funkce:
 • Identifikace netěsnosti hydraulického systému
 • Nastavitelné přípustné hranice výstrah a přípustné hranice chybovosti
 • Chybové a výstražné hlášení s definovatelnou reakcí pohonu
 • Kompenzace měřené netěsnosti

Přínos

 • Monitorování stavu: Včasné rozpoznání vadného čerpadla
 • Optimální průběh procesu i v případě zvyšující se netěsnosti

Základní ochrana čerpadla

Případ chyby:
  • Chod čerpadla na sucho
Funkce:
 • Rozpoznání chybných stavů v hydraulickém systému
 • Monitorování nárůstu tlaku
 • Chybové hlášení s definovatelnou reakcí na chybu

Přínos

 • Vysoká disponibilita: Ochrana čerpadla před chodem na sucho

Termická ochrana čerpadla

Případ chyby:
  • Termické přetížení čerpadla při příliš dlouhém režimu stabilizování tlaku (zero-flow)
  • Opotřebení příp. předčasné selhání čerpadla
Funkce:
 • Ochrana čerpadla před termickým přetížením bez snímače teploty
 • Výpočet termického přetížení čerpadla v závislosti na parametrech procesu (tlak, počet otáček atd.)
 • Varianta: Řízení hydraulického obtoku při dosažení přípustné hranice výstrah k odlehčení čerpadla
 • Chybové hlášení s definovatelnou reakcí na chybu

Přínos

 • Zvýšení disponibility: Ochrana před selháním čerpadla v důsledku termického přetížení
 • Monitorování stavu: Zobrazení a monitorování aktuálního vytížení čerpadla

Enter Motion Arena

 

► Learn more about servo hydraulics in the Baumüller Motion Arena!

 

Drive Intelligence for Servohydraulics

Video Placeholder

Souhlasím se zobrazením externího obsahu.
Osobní údaje tak mohou být přenášeny na platformy třetích stran.
Více o tom v našem Ochrana dat.

Máte zájem o koupi našich produktů?

Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.


Ke stažení

Brochures / Flyer

Servo hydraulics

Expertise for your machine with hydraulic drive