Skip to main content

Knihovny pohybu

Stavební kameny, díky nimž lze zrealizovat inteligentně propojenou řadu řešení strojů

Co je knihovna pohybu?

Knihovna pohybu je softwarová knihovna speciálně vyvinutá společností Baumüller, která může řídit pohybové procesy pro motorizované osy systému. Takto se umožní řada prefabrikovaných modulů.Knihovny pohybuKnihovna pohybu je softwarová knihovna speciálně vyvinutá společností Baumüller, která může řídit pohybové procesy pro motorizované osy systému

Základ: Základní knihovny

Základní knihovny obsahují více než 500 různých stavebních prvků, které jsou zodpovědné za pohybové procesy a softwarové funkce stroje. Prvky v základní knihovně jsou certifikovány dle PLCOpen.

Pro všechny, kteří chtějí více: Rozšířená knihovna a moduly stroje

Kromě základních knihoven s pohybovými prvky podle PLCopen nabízí Baumüller rozšířenou knihovnu specifických modulů a také strojové moduly s rozsáhlými funkcemi pro rychlá a snadná strojírenská řešení. Každý strojní modul je přizpůsoben elementárním funkcím stroje a optimálně přizpůsoben příslušnému typu aplikace.

Toto nabízí knihovna pohybu

S knihovnami pohybu založenými na standardu PLCopen můžete implementovat jak osové, tak i víceosé, stejně jako ve funkce os 3D. Novým je rozšíření o stavební prvky z oblasti Coordinated Motion (= 3D-osa), se kterým lze zvládnout víceosé systémy až se třemi motorizovanými osami. Stejně tak můžou být pomocí řízení současně ovládány a provozovány různé víceosé systémy.

Vaše možnosti

Funkce pohybu mohou být použity přímo v regulátoru jako integrovaná řídicí jednotka (b maXX drivePLC) nebo například převedeny v boxu PC PCC-04. Používají se standardní programovací jazyky IEC 61131.

Výhody / užitek pro zákazníka

Výrobci, kteří chtějí vyvíjet víceosé stroje se základními funkcemi, jako je frézování, řezání nebo jiné jednotlivé pohybové postupy s malým úsilím, získají modulární řešení pro automatizaci, které lze díky knihovnám pohybu Baumüller přizpůsobit různým aplikacím. Velkými výhodami při použití strojních modulů pro víceosé aplikace od firmy Baumüller jsou snížené náklady, snadná manipulace při konfiguraci a uvádění do provozu, a tím i podstatně kratší doba uvedení na trh. 

Knihovny pohybu Baumüller jsou prostupné, optimálně přizpůsobené automatizačním úkolům jakéhokoliv typu a vzájemně na sobě stavějí. Vaše individuální know-how lze kdykoliv uložit do vlastních knihoven, spravovat a pokaždé znovu používat.

Použitím mezinárodních standardů a technologicky specifických rozšíření Baumüller se zajišťuje maximální bezpečnost investic.

Další informace o základních knihovnách a rozšířených knihovnách naleznete na následujících podstránkách:

Ke stažení

Vorschau AutomationVorschau Automation
Brochures / Flyer
2503

Automation

Automation concepts, control technology, field bus communication,
ProMaster, Motion Control, IoT Industry 4.0, b maXX HMI, I/O systems