Skip to main content

Rozšířené knihovny

Rozšířené knihovny Baumüller jsou rozšířením základních knihoven a zobrazují jednotlivé funkce stroje. Všechny rozšířené knihovny jsou vzájemně kombinovatelné.

Váš proces určuje tempo pro naše motion knihovny. Kontinuálně nebo přerušovaně pracující stroje mohou provádět různé úkoly, jako je dávkování, těsnění, děrování, transport, formování, plnění, odvíjení, navíjení a polohování pomocí našich rozšířených knihoven. Tímto způsobem je dosažena vysoka kvalita procesu s časově optimalizovanými a hladkými pohyby.

folienabwickler en

Mechanika

Naše rozšířené knihovny zohledňují mechanické funkce jako

 • jlineární osy: lineární motory, vřetena, ozubené tyče
 • rotační osy: ozubené řemeny, otočné stoly, dopravní pásy
 • výstředník: kolenová páka atd
 • Zřetězené pohony jako např. manipulační systémy, roboti

Individualizace standardizovaných funkcí stroje

Každá aplikace je jedinečná, což nemusí znamenat nutně všechno znovu vynalézt – právě naopak: Ve smyslu modulárního inženýrství platí návrat k osvědčenému a soustředění se na konkrétní úkol. Zeptejte se nás, rádi vás podpoříme.


Vorgefertigte Maschinenmodule zur Senkung des Initialaufwands und somit der Kosten

Snížení nákladů
Předvyrobené moduly strojů snižují počáteční náročnost, a tím i náklady

Branchenwissen: Nutzen Sie unser Prozess-Know-howZnalost odvětví
Využijte náš proces know-how

3D-MotionPohyb 3D
Vytvořte 3D ovládání a použijte G-kód

Einfache Programmierung: Vom Motion-Baustein bis zum kompletten MaschinenmodulJednoduché programování
Od pohyblivé stavební součásti až po kompletní strojový modul

Know-how vom Profi: Profitieren Sie von unserem Wissen und sparen Sie wertvolle ZeitKnow-how od profesionála
Profitujte z našich vědomostí a ušetřete cenný čas


Vaše výhoda

 • Soustředění se na vlastní strojový proces
 • Rychlý a efektivní vývoj
 • Vysoká flexibilita díky kombinačním možnostem rozšířených knihoven
 • Několik strojních parametrů popisuje složité pohyby
 • Šablony pro mnoho použití

Vaše výhody

 • Rychlý a efektivní vývoj softwaru
 • Inženýrská šablona, individuálně sestavená pro vaše zařízení
 • Škálovatelnost v rozsahu funkcí a výkonu pohonu
 • Individuální řešení z kombinace standardů
 • Optimalizace času a nákladů

Chytře zkombinováno

Knihovny Baumüller jsou prostupné, optimálně přizpůsobené vašim automatizačním úkolům a stavějí vzájemně na sobě. Rozhraní usnadňují kombinaci různých stavebních dílů. Vaše nabyté know-how lze kdykoliv uložit do vlastních knihoven, spravovat a znovu používat. Použitím mezinárodních standardů (např. PLCopen Motion Control) a technologicky specifických rozšíření Baumüller se zajišťuje maximální bezpečnost investic.

Motion Libraries

go to Motion Libraries Documentation