Textilní stroje

V textilním odvětví stále stoupají požadavky na flexibilitu a funkcionalitu pohonů. Trendy mají často krátké trvání a výrobci jsou díky konkurenci pod enormním tlakem na snižování nákladů. Proto, aby uspěly v budoucnosti, musí stroje běžet v nejrůznějších aplikacích dynamicky a hospodárně, musí být uživatelsky přívětivé a na konci musí dodat vysoce kvalitní výrobky.

Technologie firmy Baumüller je v textilním průmyslu použita k různým úkolům. Realizujeme modulární zařízení nebo centrální koncepty strojů, jako jsou tkací stoly nebo vyšívací stroje, které pracují s krátkými časy cyklů a musí se rychle přenastavit na nové výrobky.


High dynamic large embroidery machine from Lässer equipped with Baumüller drive system


 • Mykání
 • Protahování
 • Pletení
 • Vyšívání
 • Tkaní
 • Soukání
 • Předení
 • Pletení
 • Snování
 • Převíjení
 • Konfekcionování
 • Zušlechťování/dokončování

Modulární koncepty s technologií individuálního pohonu a decentralizovanou inteligencí umožňují flexibilní reakci na nové a měnící se požadavky trhu. To zajišťuje vysokou flexibilitu při konfiguraci strojů, snižuje dobu výroby a uvedení do provozu a zajišťuje vybavení a rozšíření odpovídající trhu. Pro uživatele se tím snižuje investiční riziko.

Jako systémový partner dodává firma Baumüller konstruktérům strojů kompletní a především hospodárné systémy pohonů. K tomu se přidává kompletní koncept automatizace od řízení až po inteligentní pohony s technologickými prvky například pro funkce vačkového kotouče nebo navijáku.


Reference:

logo truetzschler neu    logo karl mayer neu2   logo laesser neu  

Brückner


Naše elektronika pohonů pro textilní průmysl:


Naše motory pro textilní průmysl:


Naše řízení pro textilní průmysl:


Naše služby pro textilní průmysl:

Contact

Stephan Reiß
Ostendstraße 80-553
553482 Nürnberg

s.reiss@baumueller.com
+49 911 5432-136

Downloads