Servo čerpadlo

Efektivní strojní řešení pro hydraulické a hybridní vstřikovací stroje

Díky dlouholeté intenzivní spolupráci s dodavateli strojů dodává Baumüller inovativní a optimalizovaná řešení pohonů pro všechna odvětví. Na základě integrovaného řízení v měniči mohou být servočerpadla od společnosti Baumüller připojená bez problémů k vašemu stroji. Tím se výrazně redukuje spotřeba energie vašeho pohonného systému a umožňuje tím kratší časy cyklu, vyšší přesnost, stejně jako minimální hlučnost. Přesvědčte se sami a vsaďte na flexibilitu a sílu inovace expertů společnosti Baumüller.

Calculate your savings!

 

► Hydraulics vs. Servo-hydraulics |
Calculate your savings!

 

Kompetence pro váš stroj s hydraulickým pohonem

Se servočerpadlem kombinuje Baumüller výhody hydraulického přenosu výkonu s výhodami elektrické techniky řízené servem.

Pohony servočerpadel pro hydraulické napájení jsou tvořeny konstantním čerpadlem, které je poháněno servomotorem. Tím, že se otáčky motoru vysoce dynamicky mění, lze precizně regulovat množství a tlak. Pokud není požadováno množství ani tlak, motor se zastaví a nespotřebovává energii.

Efektivní strojní řešení se společností Baumüller

Effiziente MaschinenlösungPro regulaci tlaku platí: Motor se zásadně točí s nejnižšími otáčkami. Spotřebovává pouze tolik energie, kolik je potřeba k udržování regulace tlaku.

Integrovaná funkce regulátoru Baumüller umožňuje jednoduché připojení ke stávajícím ovládacím prvkům stroje, aniž by bylo nutné provádět změny softwaru. Díky tomu se dosahují velmi dobré výsledky regulace a zjednodušuje se uvádění do provozu.

Díky řízení pohonu a minimální spotřebě energie komponent, obzvlášť v rozsahu dílčího zatížení, vzniká energeticky vysoce efektivní a přesto hospodárné řešení, které můžete převést do vašich strojů jako rozhodující konkurenční výhodu.

Hledisko hospodárnosti

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Výhody vašeho strojního konceptu

 • Výrazné snížení spotřeby energie
 • Výborné řídící vlastnosti a přesnost opakování
 • Minimální reakční čas při vysokém a nízkém tlaku
 • Redukce hluku až o 20 dB(A)
 • Integrované řízení v měniči, vyvážení hydraulických odchylek od lineárnosti
 • Servořízení zvyšuje stupeň volnosti při navrhování stroje
 • Výrazně lepší účinnost než regulovaný asynchronní motor s regulačním čerpadlem


New servo pump features ensure significantly reduced service requirements


Regulační funkce servočerpadel - adaptivní ovládání tlaku

  Inteligentní řídicí algoritmus se adaptivně přizpůsobuje různým rychlostem zvyšování tlaku, tj. parametrizaci je nutné nastavit pouze jednou a poté je možné ji automaticky upravit. Software umožňuje přírůstek tlaku bez překmitu v minimálním čase a zajišťuje optimalizovaný průběh procesu. Protože se příslušné parametry během výrobního procesu automaticky regulují, dosahuje adaptivní regulace eliminaci, resp. výrazné snížení překmitů tlaku. Potřebná hodnota tlaku se nastaví zcela automaticky, s plynulým přechodem a v milisekundách.


Vyšší produktivita díky permanentnímu mazání vnitřního ozubení

MotorVysoká účinnost, lepší procesní výkonnost a nízká tvorba tepla - to jsou jen některé z výhod servočerpadla. V mnoha aplikacích, jako např. u lisů a vstřikovacích strojů, se proto již léta používá řešení se servočerpadly Baumüller. Dnes jejich použití patří u výrobců strojů, i díky rostoucím nákladům na energii, ke standardnímu vybavení. Koncoví zákazníci stále častěji posuzují celkové provozní náklady a vidí, že se vyšší pořizovací cena za servočerpadlo díky snížení spotřeby energie amortizuje cca o 30 procent zpravidla během jednoho roku.

Přímá montáž čerpadla: kompaktní a nenáročná na údržbu

Pumpendirektanbau
  U nejnovější verze je hydraulické čerpadlo s ozubením namontováno přímo na motoru. Spojka a nosič čerpadla jako u klasických servočerpadel díky tomu odpadají, což s sebou přináší výhodu kratší montážní délky, a tudíž menší plochu pro instalaci stroje. Přímá montáž navíc znamená, že již nejsou potřeba některé mechanické části. Výrobce strojů při tom těží z nízkých nákladů na skladování a provozovatel strojů z nižších nákladů na údržbu.

Permanentní olejové mazání vnitřního ozubení

Servopumpe 1 03 weiss
  Další výhoda se týká inteligentního použití hydraulického oleje. V nejnovější verzi tak byly jak u motoru, tak i u konstantního čerpadla doplněny přípojky, aby bylo možné svodový proud čerpadla využít k permanentnímu mazání ozubení. Odpadá tak potřebné mazání vnitřního ozubení tukem, které je nutné v průměru provádět každých 3000 provozních hodin. Stroj může vyrábět bez přerušení. Baumüller je jediným poskytovatelem tohoto řešení, které vede k výrazně nižším servisním nákladům výrobce stroje a koncového zákazníka. Nejnovější funkce byly implementovány již pro třífázový synchronní motor DSD2-100 firmy Baumüller a jsou vhodné zejména pro stroje na zpracování plastů. Další konstrukční velikosti se připravují.

Drive Intelligence for Servohydraulics


Rádi Vám pomůžeme
Obraťte se na nás s Vaším dotazem nebo podnětem.
Těšíme se na Vás.
 

Kontakt

Download

baumueller-servo-pumps-en-2016
Servo pumps
340.06 KB

scroll to the top