Pomocí řízení b maXX od společnosti Baumüller můžete koncept rozšířitelnosti a modularity odpovídajícím způsobem použít k flexibilnímu přizpůsobení se dnešním požadavkům strojírenství. Vždy podle druhu použití a aplikace vás podporujeme při vývoji centralizované, modulárně decentralizované a hybridní řídící architektury.

Platformy řízení jsou vhodné také pro asynchronní pohony a jsou kompletně integrovány do rámce Engineering Framework ProMaster. Tam máte k dispozici všechny aplikace pro vytvoření topologie strojů a zařízení, konfiguraci sběrnic fieldbus a I/O i pro aplikace, jako jsou programovací prostředí PROPROG 5, editor křivkových kotoučů ProCAM a mnoho dalších.

Kontakt

Downloads

baumueller-automation-en-03-2019
Automation
English 4.89 MB

scroll to the top