Skip to main content

Sorumluluk muafiyeti

1. Online teklifin içeriği
Yazar, sunulan bilginin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Yazarın tarafından ispat edilebilecek kasıtlı veya ağrı ihmalden kaynaklı bir kabahat olmadığı sürece, sağlanan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ya da yanlış ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlara istinaden yazara karşı sorumluluk talepleri geçersizdir. Tüm teklifler değişebilir ve bağlayıcı değildir. Yazar, önceden haber vermeksizin, sayfaların ya da tüm tekliflerin bölümlerini değiştirme, tamamlama ya da silme ya da yayını geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

2. Referanslar ve linkler
Yazarın sorumluluk alanı dışında yer alan harici web sitelerine ("linkler") doğrudan ya da dolaylı olarak atıfta bulunmak için, bir sorumluluk yükümlülüğü, yasa dışı içerik durumunda kullanımı önlemek için, sadece yazarın içeriği hakkında bilgisi olduğu ve teknik olarak mümkün ve makul olacağı durumda yürürlüğe girecektir. Yazar bu nedenle, link oluşturulurken verilen sayfaların yasa dışı içerikten arınmış olduğunu kesin olarak açıklar. Yazarın, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, kendisini, bağlantı ayarından sonra değiştirilen tüm link atanmış/bağlantılı sayfaların tüm içeriğinden açıkça ayırır. Bu tespit, kendi internet teklifi içindeki tüm linkler ve referanslar ile konuk defterlerinde, tartışma forumlarında ve posta listelerinde yabancı girişler için geçerlidir. Yasa dışı, yanlış veya eksik içerikler ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlar için, sadece ilgili yayına bağlantı veren değil, referansın yapıldığı sayfanın sağlayıcısı sorumludur.

3. Telif ve marka hakkı
Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarına dikkat etmeye, kendi tarafından oluşturulmuş grafikleri, ses belgelerini, video dizilerin ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafiklere, ses belgelerine, video dizilerine ve metinlere başvurmaya gayret etmelidir. İnternet teklifinde belirtilen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka isimleri ve ticari markalar, sınırlama olmaksızın yürürlükteki ticari marka kanununun hükümlerine ve ilgili kayıtlı sahiplerin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece tanımından dolayı, ticari markaların üçüncü tarafların hakları ile korunmadığı sonucu çıkarılmaz! Yazar tarafından bizzat oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı, yalnızca sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafiklerin, ses belgelerinin, video dizelerinin ve diğer elektronik veya basılı yayınlardaki metinlerin çoğaltılmasına veya kullanılmasına, yazarın açık izni olmadan izin verilmez.

4. Veri koruması
İnternet teklifi dahilinde kişisel veya iş verilerinin (e-posta adresleri, isimler, adresler) girişi için imkan varsa, bu verilerin açıklanması kullanıcı tarafından açıkça gönüllü olarak gerçekleşir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanımı ve ödemesi - teknik olarak mümkün ve makul olduğu kadarıyla - bu tür veriler belirtilmeden veya anonimleştirilmiş verilerin belirtilmesi veya bir takma adın verilmesiyle de mümkündür.

5. Bu sorumluluk muafiyetinin geçerliliği
Bu sorumluluk muafiyeti, bu sayfanın yönlendirildiği internet teklifinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bölümleri veya bireysel ifadeleri mevcut yasal duruma uymuyorsa, artık uymuyorsa veya tam olarak uymuyorsa, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez.